కొన్ని క్షణాల్లోనే వివేక్ నిద్రపోయాడు… కానీ సంజనకి నిద్ర రావట్లేదు… నిజానికి ఆరోజు ఉదయం నుండి జరిగిన సంఘటనలు, వెంటవెంటనే వివేక్ జరిపిన సెక్స్ తో ఆమె

అమ్మ అలా చూడగానే, నాకు ఏం చేయాలో తెలియక అలాగే ఉండిపోయాను. అంతలోనే అతను కూడా నన్ను చూసాడు. అమ్మ ఏడవడం మొదలుపెట్టింది. అతను అమ్మను దగ్గరకి

అందుకే తలుపు తీయలేదామె స్నానం చేసి ఆవిడ బయటకొచ్చేసరికి అతడు సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు ” తలుపు తీయలేదేం ? ” జవాబు చెప్పకుండా నవ్వి బల్ల దగ్గరకు

మరుసటి రోజు: “స్వీటీ…..లే…… లే…..” అప్పుడే కళ్ళు తెరిచింది స్వీటీ “ఏంటి సంజు ??” “టైం 8:30 కావొస్తుంది…… ఆఫీస్ కి రెడీ అవ్వు……” “ఒకే……” అని

నేను స్నానికి వెళ్లి బయటకు వచ్చాను. నాకోసం మంచం మీద కొత్త డ్రెస్ ప్యాంటు ఉన్నాయి. చూసి హ్యాపీ గా ఫీల్ అయ్యాను. డ్రెస్ ఓపెన్ చేసి