అయిపోయింది ఆంటీ – ముగింపు

Posted on

అందుకే తలుపు తీయలేదామె
స్నానం చేసి ఆవిడ బయటకొచ్చేసరికి అతడు సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు ” తలుపు తీయలేదేం ? ” జవాబు చెప్పకుండా నవ్వి బల్ల దగ్గరకు నడిచింది ” ఈ డ్రస్ లో బలే బావున్నావోయ్ ” అంటూ ఆమె రొమ్ము మీద చిటికేసేడు నవ్వి కుర్చీలో కూర్చుంది అతను కుర్చీ వెనగా వచ్చి చేతులు ఆమె రొమ్ముల మీదకు జార్చి గట్టిగా నొక్కేసరికి ఆమె నరాలు జివ్వు

మన్నాయి తల పైకెత్తేసరికి ఆమె పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు తన చేతులు మరింత కిందకు జరిపి ఆమె కట్టుకున్న టవల్ లాగేసరికి చల్లటి గాలి ఆమె వడిలోకి విరుచుకు పడింది అతని చేతులు వేడిగా ఆమె తొడలను ఎడం చేస్తున్నాయి ఆమె చేతులతడికడ్డం పెట్టి ” ముందు స్నానం చేసి రా ” అంది ” అంతేనా ” ” అంతే ” మరోసారి ఆమెను ముద్దు పెట్టుకుని బాత్ రూంలోకి వెళ్ళేడు సుజాత కు పక్క గది తలుపు తీసి మళ్ళీ వేసిన ధ్వని

వినిపించింది అవతలి గదిలోంచి గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి ఆమెకెక్కడ్లేని ఉత్సుకత కలిగింది కొద్దిసేపటి వరకూ అవతలి రూము లోంచి ఆమెకెలాంటి చప్పుడూ వినిపించలేదు ఆ నిశ్శబ్దం ఆమెలో ఒకలాంటి టెన్షన్ కలుగచేయ సాగింది

లేచి టవల్ సరిగా చుట్టుకుంది పక్కగదిలోని జంట మీద ఆవిడకెక్కడ్లేని ఉత్సుకత కలగసాగింది వాళ్ళేం చేసుకుంటున్నారో తలుచుకోగానే ఆమె కొక్కసారిగా వాళ్ళు జలదరించింది అయిదు నిముషాలు నిశ్శబ్దంగా గడిచాయి అవతలి గదిలోంచి ముద్దుపెట్టుకున్న చప్పుడు తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి మంచం మీద పడిన కిర్రు ” డార్లింగ్ ”

” నేనరగంటలో వెళ్ళిపోవాలి త్వరగా పంపించు ” ఆడగొంతు ఆకలితో బరువుగా వుంది మాటలు స్పష్టంగా లేవు మగ గొంతు సమాధానం చెప్పలేదు ఆడ గొంతు చిన్నగా మూలిగింది అటువైపు నుంచి మాటలు వినిపించడం ఆగిపోయింది ఆగలేక పోయింది సుజాత చెక్క పార్టిషన్ పక్కనే వున్న టేబుల్ మీద కెక్కి ఇనప నెట్ లోనుంచి అవతల గదిలోకి చూసింది మంచం కింద వాళ్ళిద్దరి బట్టలూ గుట్టలా పడివున్నాయి మంచం చప్పుడు కాకుండా కదులుతోంది ఆమె ముందుకొంగితే వాళ్ళు కనిపిస్తారు కానీ వాళ్లలో కిందున్న మనిషికి తను కనిపిస్తుంది అంతలో కిరణ్ బాత్రూం లోంచి బయటకొచ్చి టేబుల్ ఎక్కి వున్నా సుజాతను చూసి ” ఏమిటి ”

అన్నట్లు సైగ చేసేడు ” ఇలారా ” అన్నట్లు తిరిగి తను సైగ చేసింది కిరణ్ బల్ల దగ్గరకొచ్చి బల్లెక్కి అవతలి గదిలోకి చూసేడు

సుజాత తనూ చూసింది ” నీ పధ్ధతి ” అన్నాడు కిరణ్ చెవి దగ్గర “ష్ ” అంది అతడి చేతులు వెనకనించి ఆవిడ రొమ్ముల మీద చేరేయి వత్తుతూ ముందుకు వంగి ఆవిడ మెడ మీద ముద్దుపెట్టుకున్నాడు ఆమె శరీరం అప్పటికే బాగా వేడెక్కి వుంది కిరణ్ చేతులు కిందకి జరిగి ఆవిడ కట్టుకున్న టవల్ ను తీసేసేయి తను కట్టుకున్న టవల్ కూడా తీసేసి రెండు చేతులూ తొడల పైకి వేసి ఆమెను తనలోకి అదుముకునేందుకు లాక్కుంటున్నాడు ” ఛా ఏమిటిది

సర్దార్జీల ” అందామె అతడి ఊపిరి కాగుతోంది అతడొక చేయి ఆమె పొత్తికడుపుమీదేసి గట్టిగా ఆమెను కదలనీకుండా ముందుకు జరుగుతున్నాడు ఆమె ధ్యాస పక్కగదిలోని జంట మీదుంది అమ్మాయి చాలా యాక్టివ్ గా కనిపిస్తుంది జుట్టు ఊడి భుజం మీద చిందరవందరగా పడి వుంది వాళ్ళిద్దరి ముఖాలూ కనిపించడం లేదామెకి కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆ అమ్మాయి అతని

మీదనుంచి లేచి తొడ మీద తొడ వేసుకుని పడుకుంది కిరణ్ ఆమెకు వత్తిడి కలగచేస్తూ ” ఆ అమ్మాయి చక్కగా వుంది కదూ ” అన్నాడు అప్పటికి కానీ సుజాత ద్రుష్టి ఆ అమ్మాయి మొఖం మీద పడలేదు భూమి ఒక్కసారిగా కంపించినట్టనిపించింది

ఆ అమ్మాయి శాంత ఆమె కడుపున పుట్టిన శాంత ఎంతకాలంగా నో కాపాడుకొస్తున్న ఆవిడ సుపీరియారిటీ కి తగిలిన దెబ్బకు తట్టుకోలేక కళ్ళుతిరిగి పడిపోయింది సుజాత ఎప్పటికి కోలుకుంటుందో ఏమో
అయిపోయింది