వింత కుటుంబం Daily Incest Sex Serial

Posted on

నేను మా అమ్మకు నాన్నకు ఒకే కూతురిని. నాకు ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు. వాడికి పెళ్లి అయింది. నాకు పెళ్లి అయిన రెండేళ్లకు వాడి కి అయింది. మా ఆయన తో మూడేళ్లు కాపురం చేసాను. కాని పిల్లలు కలగ లేదు. ఎందుకో తెలియదు. మా ఆయన లో ఏ లోపం లేదు. నేనూ healthy గానే ఉన్నాను. ఇద్దరం ఒక్క రోజు కూడా దెంగించు కోకుండా నిద్ర పోలేదు. అయినా పిల్లలు లేరు.

ఒక రోజు ఆ ఆయన ఆక్సిడెంట్ లో పోయాడు. ఆ దిగులుతో సంవత్సరం తిరక్కుండానే మా అమ్మ పోయింది. నేను మా పుట్టిల్లు చేరాను. మా ఆయన చేస్తున్న ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. మా నాన్నను నేను, నన్ను మా నాన్న ఓడార్చుకోడం తప్ప వేరే ఏమీ చెయ్యలేని పరిస్తితి.

మా నాన్నకు కూడా చిన్న వయసే. 45. మా అమ్మకు 43. మా నాన్న ఆఫీసుకు పోవడం రావడం తన రూం లో కూర్చోడం. అమ్మ పోయిన తరువాత తాగడాని కి అల వాటు పడ్డాడు. నేను ఎన్నో సార్లు అన్నాను.
“నాన్న నువ్వు మళ్ళీ పెళ్లి చేసు కో రాదూ” అన్నాను.

” వద్ద మ్మా. నాకు నువ్వు నీకు నేను మన మధ్య మూడో మనిషి ఎందు కు” అన్నాడు నాన్న.
నాకు పెళ్లి కి ముందు ఒక బాయి ఫ్రెండ్ ఉండే వాడు. వాడితో రెండు మూడు సార్లు దెంగించు కున్నాను కూడా. వాడు ఇటీవల కనపడ్డాడు. నా గురించి తెలిసి బాధ పడ్డాడు. వాడి కి ఇంకా పెళ్లి కాలేదని తెలిసింది. నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా వా అని అడిగాను. అంతే మరల కనిపించడం మానేసాడు. ప్రతి వాడి కీ కన్నె పిల్ల కావాలి వాడు అంత కు ముందు ఎంత మందినన్నా దెంగొచ్చు. ఇది ఈ నాటి రూలు.
ఒక రోజు రాత్రి నాన్న బాగా తాగి వచ్చాడు.

” నాన్న ఈ రోజు కొంచెం ఎక్కువ అయిందను కుంటాను” అన్నాను.
“అవున మ్మా. జీవితం మీద విరక్తి కలిగింది. అది మర్చి పోడాని కి కొంచెం ఎక్కువ తాగాను.” అన్నాడు
“సరే భోజ నాని కి లేవండి” అని చెప్పి కిచెన్ లోకి వెళ్లాను. మర లా వచ్చేటప్పటికి నాన్న చేతిలో గ్లాస్ ఉంది నాకు చిర్రెత్తు కొచ్చింది నేనూ ఒక గ్లాస్ తీసుకొని ఆయన ముందు నిలబడ్డాను.
“ఏంటే” అన్నాడు

“నాకూ పొయ్యండి మందు. మీకూ భార్య పోయింది. తాగుతున్నారు. నాకొ మొగుడు పోయాడు నేనూ తా గాలి గా” అన్నాను.
” మీ అమ్మను మరిచి పోలేక పోతున్నాను” అన్నాడు నాన్న
“నా కూ రాత్రిళ్లు బెడ్ మీద పడుకోగానే నా మొగుడు గుర్తు కొస్తున్నాడు కదా” అన్నాను.
” మీ అమ్మ స్థానం ఎవరూ భర్తీ చెయ్యలేరు” అన్నాడు
“అవును అమ్మ చాలా మంచిది.” అన్నాను
“ఇవన్నీ నీతో చెప్ప కూడదు కానీ, ఈ రోజు తట్టుకోలేక ఒక కాల్ గరల్ దగ్గరకు వెళ్లాను. మీ అమ్మ వయసే. కాని నాకు తృప్తి కలగ లేదు” అన్నాడు నాన్న.

“ఒక్క రోజు తోనే ఎలా మరి చి పోగలరు. వారాని కోసారన్నా మంచి సెక్సీ అమ్మాయిల తో, మీ వయసు వాళ్ల తో, సెక్స్ చెయ్యండి. అదే అల వాటు అవుతుంది” అన్నాను.
“నీకు చెప్పలేదు కాని నేను చాలా మంది దగ్గరకు వెళ్లాను. నీ వయసు అమ్మాయిల దగ్గర నుండి మీ అమ్మ వయసు వాళ్ల దాకా. కాని ఎవరూ తృప్తి ఇవ్వ లేదు” అన్నాడు నాన్న.

ఆయన కు కళ్లలో నీళ్లు వస్తున్నాయి. నేను వెళ్లి నాన్న పక్కన కూర్చున్నాను. ఆయన ను వాటేసుకొని ఆయన ను ఓదారుస్తున్నాను. మా డాడీ కూడా నన్ను గట్టి గా వాటేసుకొని “నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి సరిపోయింది లేక పోతే నాకు ఎవరున్నారు చెప్పు. ఉన్న ఒక్క కొడుకు కోడలు బంగలూర్ లో ఉన్నారు” అన్నాడు నాన్న.
“డాడీ అదేంటి నేను లేనా. మీ
కోసం ఏ మన్న చేస్తాను. చెప్పండి. నేనే మన్నా మీకు సాయం చెయ్య గల నా”. ఎఅని అడిగాను.
“అవునమ్మ నువ్వు ఒక్క దాని వేనమ్మ నాకు సాయం చెయ్య కలిగేది. నువ్వు కూడా లేక పోతే నేను చచ్చి పోతాను” అన్నాడు నాన్న.

“ఆ మాటలు ఆయన వి కావు. ఆయన కడుపులో ఉన్న మందు మాట్లాడిస్తూ ఉంది” అనుకున్నాను.
నేను నాన్నను నా గుండెలకు అదు ము కున్నాను. నాన్న తల నా గుండెల మీద అదు ముకుంటూ ఉంది. నా ఎత్తైన సళ్ల కు ఆయన

మొహం రుద్దు కుంటూ ఉన్నాడు. అప్పుడునేను front open nightee లో ఉన్నాను. నాన్న ఏడవడం తగ్గింది. నా చేతుల్లో హాటుగా నా సళ్ల మీద తల పెట్టు కొని పడుకున్నాడు.
మా నాన్నకు ఇంకా ఏమేమో చెయ్యాలని ఉంది. ఏమి చెయ్యాలి ? నేను నా నైటీ కి ఉన్న పై బటన్స్ విప్పేసాను. ఇప్పుడు నా సళ్లు ముందు కు దూ కాయి. ఇప్పుడు నా సళ్లు నాన్న బుగ్గల కు రుద్దు

కుంటున్నాయి నాకు కూడా చాలా రోజుల తరువాత మగాడి స్పర్శ నా సళ్ల కు తగులుతూ ఉంది. వటుగా ఉంది.

“అమ్మా సవాతీ. ఈ డాడీ కోసం ఎంత శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నావ మ్మా” అన్నాడు నాన్న
“thanks నాన్న. ఒక కూతురి గా నిన్ను సంతోష పెట్టడం నా ధర్మం” అన్నాను.
నేను ఇంకా రెండు బటన్స్ విప్పేసాను. ఇప్పుదు నాన్న శరీరం నా ఒంటి కి అదుముకుంటూ ఉంది. నాన్న మొహం నా బలి సిన సళ్ల మధ్య ఉంది. నాన్న తన ముక్కుతో నా సళ్ల మధ్య పొడుస్తుంటే నాకు చక్కిలి గిలి గా ఉంది. కిలా కిలా నవ్వాను.

ఇప్పుడు నా మెడ, సళ్లు పొట్ట దాకా నైటీ రెండు గా విడి పోయింది. నాన్న మొహం లో సంతో షం కనపడింది. నాన్న నా సళ్ల ముచి కలు ముద్దులాడుతున్నాడు. సళ్ల ముచికలు నోట్లో పెట్టు కొని చీకుతున్నాడు. మొదట్లో నాన్న చేత అలా నా సళ్లు చీకించు కోడం guilty గా ఫీల్ అయ్యాను. కాని ఎన్నాళ్ల యిందో ఆ సుఖం చవి చూచి. కాదనలేక పోయాను.

పాపం పుణ్యం పక్కన పెట్టాను. ఆనందం అనుభవిస్తున్నాను. డాడీ నా రెండు సళ్లను మార్చి మార్చి చీకుతున్నాడు. కాని డాడీ ఏంది నా తో సెక్స్ చెయ్యడం ఏమిటి . సళ్లు పిసకడం సళ్ల ముచి కలు చీకడం కూడా సెక్స్ చెయ్యడ మే కదా. కాని ఏదో ఆనందం. పాపం అను కొంటే ఎలా. ఈ సుఖం బయట దొర కాలంటే ఎంతో రిస్క్ చెయ్యాలి . నాన్న దగ్గర నాలుగు గోడల మధ్య లభిస్తుంటే కాదనడం ఎందుకు అనుకున్నాను.
నేను డాడీ తలను నా సళ్ల మధ్య అదుము కున్నాను. నాకూ తొడల మధ్య జిల రేగింది. ఇంకా ఇంకా ఏదేదో కావాలి అనిపిస్తూ ఉంది. నా మనసు కొన్ని సంవత్సరాల వెనక్కు తిరిగింది నాకు incest కొత్త ఏ మీ కాడు అప్పటి కి నాకు అన్నయ్య కు పెళ్లి కాలేదు. చదువు కుంటున్నాము అన్నయ్య చాలా అందంగా ఉంటాడు. ఎంతో మంది అమ్మాయిలు కాలేజీ లో అన్నయ్య కు లవ్ లెటర్లు రాసే వాళ్లు అవన్నీ నాకు చూపించే వాడు.
ఒక రోజు నేను అన్నయ్య ఇంట్లోంటరి గా ఉన్నాము. అన్నయ్య పడుకొని ఉన్నాడు. నిద్ర పోతున్నాడు. అన్నయ్య బెర్ముడా లో నుండి అన్నయ్య మొడ్డ ఎత్తుగా ఉంది. అప్పటి దాకా నేను మొడ్డను చూడలేదు. కుతూహలం ఆపు కోలేక అన్నయ్య బె ర్ముడా కిందికి లాగి అన్నయ్య మొడ్డ పట్టుకున్నాను. ముందుకు వెనక్కు ఊపుతున్నాను. అన్నయ్య కళ్లు తెరిచాడు నన్ను చూసి న వ్వాడు.

నా తొడల మధ్య చెయ్యి పెట్టి “దీని ని ఇక్కడ పెట్ట నా” అన్నాడు.
“అమ్మో వద్దు” అన్నాను అక్కడి నుండి పారి పోయాను.
అన్నయ్య నా వెంట వచ్చాడు ఇద్దరం మా రూం కు వెళ్లి ము బెడ్ మీద పడ్డాము “అక్కడ పెట్టొద్దు కాని ఒక రిది ఒక రం చీక్కుందాము” అన్నాడు. నేను సరే అన్నాను ఇద్దరం 69 లో చేసుకున్నాము అన్నయ్య లవడా నా నోటి నిండా ఉంది. చాలా టే స్టీ గా ఉంది. అన్నయ్య వట్ట కాయల ను సవరదీస్తూ అన్నయ్య లవడా తినే సాను. అన్నయ్య కూడా నా పూకుని తింటున్నాడు. కొరికేస్తు న్నాడు జుర్రు కుంటున్నాడు. దెంగించు కోడం కన్నా ఇలా చేసుకోడం ఎంతో బాగుంది.
అన్నయ్య మొడ్డ అంత పెద్దదిగా ఉంటుంది అని అను కోలేదు. ఇంత లో అన్నయ్య నా నోట్లోనే కార్చుకున్నాడు. నాకు అప్పటి కే రెండు మూడు సార్లు కారి పోయింది. తరువాత కూడా అమ్మ నాన్న లేనపుడు నేను అన్నయ్య 69 లో చీ క్కొడం నాక్కోడం చేసుకొనే వాళ్లం కాని దెంగించు కొనే లేదు.
అన్నయ్య పెళ్లి కుదిరింది. అమ్మ నాన్న పెళ్లి కి పిలవడాని కి వెళ్లాలు
“చెల్లాయ్ ఇ చెల్లాయి నాకు పెళ్లి అవబోతోందే కాస్త నాకు Training ఇవ్వవే” అన్నాడు

“ఎందులో నాయనా Training అన్నాను.
“దెంగించు కోడంలో” అన్నాడు.
అప్పటికే నేను పిల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాను. అందుకే అన్నయ్యతో దెంగించు కోవాలని అనుకున్నాను. కాస్త బెట్టు చేసి తరువాత ఒప్పుకున్నాను. ఆ రోజు అన్నయ్య నన్ను దెంగాడు.
మొదటి సారి దెంగుడు సుఖం రుచి చూసాను. తరువాత అన్నయ్య కు పెళ్లి అయింది. అన్నయ్య ఒదిన ను దెంగుతున్నాడు.
ఒక రోజు మా ఒదిన నన్ను అడిగింది.
“ఏమ్మా మర దలా. పెళ్లి కి ముందు మె అన్నయ్య నిన్ను దెంగాడా” అని అడిగింది.
నేను షాక్ తిన్నాను.
“అంత వద్దులే తల్లి మీ అన్న్య్యే చెప్పాడు. నీ పూకు లేత కొబ్బరి చిప్పలా ఉందట కదా” అంది మా ఒదిన.
నేను తల వంచు కొని “అవును” అన్నాను.
మా ఒదిన నన్ను గట్టిగా వాటేసుకొని ముద్దు పెట్టు కుంది. You are lucky girl అంది.

ఒక సారి నేను నా అన్నయ్య ఇంటి కి వెళ్లాను. అన్నయ్య లేదు. ఒదిన మాత్రం ఉంది. నన్ను బెడ్ రూం కు లాక్కెళ్లింది. ఆరోజు మొట్ట మొదటి సారిగా lesbian sex ఒదిన తో రుచి చూసాను. ఒక రి పూకులు ఒక రం తినే సాము ఇద్ద రికీ రెండు మూడు సార్లు orgasms అయ్యాయి. ఎప్పుడు వచ్చాడా అన్నయ్య మా ఇద్దరిని చూస్తున్నాడు. నేను సిగ్గు పడి దుప్పటి కప్పుకున్నాను కాని ఒదిన బట్టలు లేకుండా అలాగే నిలబడి ఉంది.
“ఏంట మ్మా మీ అన్నయ్య నీ ఒంట్లో ఏమీ చూడనట్టు అలా కప్పుకుంటున్నావు” అని నా దుప్పటి లాగే సింది. నేను నావ్వుతూ సిగ్గుతో తల వంచు కున్నాను. ఇంతలో అన్నయ్య కూడా బట్టలు విప్పేసుకొని మాతో జాయినయ్యాడు. ముందు నన్ను దెంగి తరువాత ఒదిన ను దెంగాడు.
అన్నయ్య నా పూకులో తన మొడ్డ పెట్టి దెంగుతున్నాప్పుడు ఒదిన నా పిర్రలు అన్నయ్య వట్ట కాయలు నిమురుతూ ఉంది. అన్నయ్య మొడ్డ అంత కు ముందు కన్న చాలా పెద్దది గా అని పించింది. అన్నయ్య ఒక్కొక్క పోటు నా పూకులో పొడుస్తుంటే నా ప్రాణం జిల్లార్చుకు పోయింది. అప్పటికే నా పూకులో నుండి రసం కారి పోతూనే ఉంది. అన్నయ్య నా పూకు నిండా కార్చేసాడు. తరువాత ఒదినను దెంగాడు. కాని అన్నయ్య మొడ్డను వదలడం నాకు బుద్ది కాలేదు.

అలాగ సందు దొరికినప్పుడల్ల అన్నయ్య వాళ్ల ఇంటి కి వెళ్లి అన్నయ్యతో దెంగించు కుంటు న్నాను. నాన్న నా సళ్లు చీకుతుంటే నాకు అన్నయ్య తో దెంగులాట గుర్తుకు వచ్చింది.(ఇంకా ఉంది)

4277411cookie-checkవింత కుటుంబం Daily Incest Sex Serial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *