వాణి అనుబవం

Posted on

ఆ రోజు పొద్దున్నే కాలం చెల్లిన మౌత్ వాష్ తో నోరు పుక్కులించిన వాణి కి నోరంతా పొక్కి పోయింది. ఆమెకి ఏమి చెయ్యాలో అర్ధం కాక తన ఫ్రెండ్ విజయ ని సలహా అడిగితే ఆమె ఇలాంటి విషయాల్లో తనకు పెద్ద అవగాహన లేదని తన పిన్ని డాక్టర్ మంజుల ని అడిగితే సరి అయిన సలహా చెపుతుందని చెప్పింది. ఇక మంజుల నెంబర్ తీసుకుని ఆమెకి ఫోనే చేసింది వాణి. జరిగిన విషయం చెప్పి ఆమె సలహా అడిగితే ఆమె ఒకసారి క్లినిక్ కి వచ్చి వెల్లమనింది. సరే అని ఆమె క్లినిక్ కి వెళ్ళింది వాణి. అక్కడ చాలా మంది పేష౦ట్స్ వున్నారు. తను ఫ్రెండ్ రికమండేషన్ కాబట్టి త్వరగానే అపాయింట్ మెంట్ దొరికింది.
లోపలికి వెళ్ళిన వాణి మంజులని చూసి చాలా అందం గా కాదు కాదు సెక్సీ గా ఉంది అనుకోకుండా ఉండ లేక పోయింది. ఆమె ఎంత సెక్సీ గా ఉంది అంటే ఆడది అయిన వాణి కే ఆమెని తనివి తీరా ముద్దు పెట్టుకోవాలనిపిచ్చింది. అతి ప్రయత్నం మీద మనసుని కంట్రోల్ చేసుకుని ఆమెకి తనను తాను పరిచయం చేసుకుని తను వచ్చిన విషయం చెప్పింది.
వాణి ఒక పేయింగ్ హాస్టల్ లో వుండి ప్రైవేట్ కంపెనీ లో వుద్యోగం చేస్తుంది. 25-26 ఏళ్ళు వుంటాయి. ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. వాణి కలర్ తెలుపే గానీ సన్నగా ఉండడంతో ఆమెకి వయసు కనిపించదు. చిన్న కళ్ళు, నేరుగా పొడవుగా వుండి కింద సాగి నట్టు వుండే ముక్కు, సన్నని పెదవులు, చిన్న చిన్న బత్తాయిల లాగ వుండే సల్లు మొత్తం మీద పెద్ద గాలి కొడితే దూరం గా వెళ్లి పడుతుందేమో అనేట్టుగా వుంటుంది. అలాంటి వాణి కి డాక్టర్ మంజుల చాలా అందం గా కనిపించింది అంటే దానిలో అతిశయోక్తి లేదు. మంజుల ముఫయి ఎనిమిదేళ్ళ ప్రౌఢ… భారి అందాలు ఆమె సొంతం. అంత కలర్ వుండదు. కానీ ఆమె పెదవులు చూస్తే ఎవరి కయినా కోరికేయ్యాలని పిస్తుంది. ఆమె కళ్ళు చేపల లాగ కళ్ళు కోటేరు లాగ వుండి బుగ్గలు బన్నుల లాగ వుంటాయి. మెడ కింది భాగమయితే పెద్ద బెంజ్ బండే… సల్లు 40, నడుము 38 , పిరుదులు 42 ఇవి ఆమె సైజులు. ఆమె పెదవి విరిచింది అంటే వాటిని రక్తం వచ్చే టట్టు కొరకాలని పిస్తుంది ఎవరి కయినా. సగం మంది పేషంట్ లు ఆమె ని చూడ డానికే వస్తారు ఆమె హాస్పిటల్ కి.
మంజుల ఆమెని ఒక సారి నోరు తెరవమని టార్చ్ లైట్ తీసుకుంది. నోట్లో టార్చ్ లైట్ వేసి చూసి…
‘ఇది మామూలు మందుల కయితే వారం రోజులు పడుతుంది…. మరి నేను చెప్పిన పని చేస్తే ఒక్క అర గంటలో తగ్గే ఉపాయం చెప్తాను….’ అని ఆమె కళ్ళల్లో కి చూసి నవ్వింది.
ఆమె భావం అర్ధం కాని వాణి ‘అంటే ఏంటి డాక్టర్…!’ అని అడిగింది అమాయకంగా మొహం పెట్టి…
‘ఏమీ లేదు…. దీనికి కావాలంటే నేను మందులు రాసిస్తా… కాని దానికి బోలెడంత ఖర్చు అవుతుంది. కాని నువ్వు ఆ రూం లోకి వెళ్లి నేను చెప్పిన దాన్ని చీకితే ఒక అరగంటలో నీకు లోపల వున్న మంట అంతా తగ్గి హాయిగా వుంటుంది… ఇది కొంచెం చీపు కూడా…’ అనింది లోపలికి వున్న రూం ని చూపిస్తూ…
‘మీరు చెప్పిందే చేస్తాను మాడం…. నాకు ఇది తొందరగా తగ్గితే బాగుంటుంది….’
లాగే…. ఒక్క నిమిషం వుండండి…’ అని చెప్పి తన అటెండర్ శ్రీధర్ ని పిలిచింది…. శ్రీధర్ వచ్చి ఆమె ఎదురూగా నిల బడ్డాడు… అతను నూనూగు మీసాల కుర్రాడు. బలం గా, ఒత్తయిన జుట్టుతో వున్నాడు.
‘శ్రీధర్…. ఈమెకి ఆ మెడికల్ రూం లో ఔషధ మూలిక ని చూపించు…. నేను వచ్చి దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో చూపిస్తాను’ అని చెప్పింది….
‘అలాగే మాడం….’ అంటూ అతను ఆ రూం లో కి వెళ్లి ఆమెని ఒక తెల్లని కార్డ్ బోర్డు ఎదురుగా కూచో పెట్టాడు. అక్కడి నుంచి చూస్తే ఆ కార్డ్ బోర్డు కి 3 -4 అడుగులు పయిన ఒక సెంటి మీటర్ వ్యాసార్ధం లో మూడు నాలుగు రంధ్రాలు వున్నాయి. అతను ఆమెని ఆ బొక్కల్లో చూడండి ఏదో ఒక బొక్కలో మూలిక వస్తుంది. దానిని ఎలా వుపయో గించాలో డాక్టర్ గారు వచ్చి చెపుతారు అని చెప్పి అతను ఆ కార్డ్ బోర్డ్ వెనక్కి వెళ్ళాడు.
ట్యూబ్ లైట్ కాంతిలో ఆ కార్డ్ బోర్డు కేసిన తెలుపు రంగు కలర్ మెరుస్తుంది. ఆ ఎయిర్ కండిషన్డ్ రూం చల్లగా వుంది. ఆ రూం బాగా లోపలికి ఉండడంతో అక్కడ ఒక్క సౌండ్ కూడా వినపడడం లేదు. వాణి కి ఆ బొక్కల వెనక ఏదో కదలిక కనిపించే సరికి వాటినే చూడ సాగింది.
ఆమెకి కనిపించిన ఆ కదలిక లు ఆ బొక్కలో ఒక తోలు కడ్డీ లాంటిది వస్తుండడంతో కనిపించిందే… అది చిన్నగా ఆ బొక్కలో నుంచి ఇవతలకి వచ్చి ఒక కొక్కెం లాగ పయికి నిలబడింది. అర్ధ చంద్రా కారం లో 7-8 అంగుళాల పొడవుతో ఉంది… ఏట వాలుగా పయికి చూస్తూ నిల బడిన ఆ మూలిక అని చెప్ప బడిన వస్తువు ని చూసి వాని కళ్ళు ఇంతింత అయ్యాయి. ఆమె అలాంటి దాన్ని ఎప్పుడూ చూసి ఉండక పోవడంతో… దాని వయిపు ఆసక్తి గా చూసి దాని దగ్గరిగా రెండు అడుగులు ముందుకు వచ్చి దానిని చేతితో తాకింది. ఆమె చేతి స్పర్స తగిలిన వెంటనే అది బరువుగా బలం గా అటూ ఇటూ ఊగింది తమాషాగా…. దాని పయిన ఎర్రని పెద్ద బొడిపె… కరెక్ట్ గా ఆ బోదిపెకి చివర ఒక సన్నని చీలిక…. మొత్తం డ్రైగా ఉంది. బొడిపె పయిన వున్న ఆ సన్నని చీలిక దగ్గర కొంచెం తడిగా వుండి ఆ బొడిపె మెరుస్తుంది.
దానిని గుప్పెట తో పట్టుకుని వెచ్చగా వున్న ఆ మూలిక ని గుప్పిటతో పట్టుకుని అటూ ఇటూ చూస్తున్న వాణికి దాని చివర వున్న చీలిక ని చూసి ‘ఓహో! దాని నుండి ఏదో మందు వచ్చి తన నోటి మంటని చల్లారుస్తుంది…’ అనుకుంది
అది అంతా సిసి కెమరాలో గమనించిన చూసిన మంజుల ఒక సెక్సీ నవ్వు నవ్వుకుని ‘ఈ రోజు శ్రీధర్ గాడికి మంచి ఐస్ ఫ్రూట్ దొరికింది’ అను కుంటూ ఏమీ ఎరగా నట్టు రూం లోకి వచ్చి తలుపు వేసింది…
‘నేను ఎలా వుపయోగించాలో చెప్ప కుండానే నువ్వు దాన్ని పరీక్షిస్తున్నావే! పరవా లేదు…. ఆ మాత్రం హుషారు వుండాలి…’ అంటూ వాని దగ్గరకి వచ్చింది. వాణి ఆమెని చూసి చేతిలో అంత వరకు ఎగిరెగిరి పడుతున్న ఆ మూలిక ని చటుక్కున వదిలేసింది. అది కాస్త రబ్బరు గొట్టం లాగ అటూ ఇటూ ఊగింది.
‘సరే! ఇప్పుడు నేను చేసేది జాగ్రత్తగా చూడు….’ అంటూ దానిని మోజుగా చేతిలోకి తీసుకుంది మంజుల… ఆమెనే గమనిస్తూ వుంది వాణి. కింద దిండు వేసుకుని దాని మీద మోకాళ్ళ ని ఆనించి కాసేపు ఆ కడ్డీ ని పరీక్షితున్నట్టు స్టేత్ దాని మీద పెట్టి ఏదో వినింది. దానిలో నుంచి శ్రీధర్ అరుపులు వినిపించాయి… మాడం… ముందు నోటిలో పెట్టుకోండి మాడం… లేకపోతే దాని నోటిలో అయినా పెట్టండి… ఒకటే కసిగా వుంది ఇక్కడ…’ అంటూ నూతిలో నుంచి వస్తున్నట్టు అనిపించిన ఆ మాటలకి నవ్వుతూ తల పంకించి తన నోటిని ఇంత లావు తెరిచింది.
సెక్సీ సెక్సీ జ్యూసీ జ్యూసీ పెదవులయిన ఆమెవి చూసి ఆ మూలిక లటుక్కున ఆమె నోటిలోకి వెలి పోయిందని పించింది వాణికి. దానిని తన తెల్లని పలువరసతో కొరుకుతూ గొంతు దాకా పోనించు కుని మల్లె బయటికి తీస్తూ ఐస్ ఫ్రూట్ ని నాకి నాకి చీకి తిన్నట్టు చీకింది. ఆమె ఎర్రని నాలిక ఆ మూలిక చుట్టూ మేలి తిరిగి పోతూ నాకేస్తుంటే అది ఆమె ఎంగిలి తో తడిసి మెరిసి పోతుంది. కాసేపు అలా చీకి వాణికి వయిపు తోసి ”మ్… కానియ్… నువ్వు కూడా నాలాగే చీకి చీకి నాకు కాసేపు అయిన తరువాత దానిలో నుంచి తెల్లగా వుండే టానిక్ వస్తుంది. అది కూడా ఎక్కువేం రాదు ఒక చెంచాడు వస్తుంది దానిని ఒక్క చుక్క కూడా వేస్ట్ చెయ్య కుండా నోరు అంతా మూల మూల లకి వెళ్లేటట్టు చేసుకుని మింగేయ్…నీ నోరు జిల తగ్గు తుంది.‘అలాగే మాడం’ అంటూ దానిని నోటిలో పెట్టుకుంది….ఆమె నోటి లో పెట్టుకున్తున్నప్పుడు ఆ మూలిక లో నుంచి ఒక చిన్న జెర్క్ లాగ రావడం ఆమె గమనించింది. అది వెచ్చగా ఆమె నోటిలో కి దూరింది. వాణి దాన్ని మోజుగా నోటి లోకి తీసుకుని చీకుతుంది. ఇందాకటి కంటే ఇంకాస్త ఉబ్బిన ఆ మూలిక ఆమె చిన్న నోటికి పట్టడం లేదు. కష్టం మీద నోటి నిండా పెట్టుకుని తన నాలికతో దానికి టిక్లింగ్ చేస్తుంది. కొంచెం సేపు నోటి పై దాకానే లోపలి కి పోనించిన వాణి ఎర్ర ని నాలిక ని దాని చుట్టూ మెలి తిప్పి అడుగు కంటా నోటి లోకి తీసుకుంటూ చీకు తుంది. అది ఆమె గొంతు దాక దిగుతూ మళ్ళీ లోపలి వస్తుంది. బలమయిన గునపం గొంతు దాక దిగి మళ్ళీ బయటికి వస్తున్నట్టు కలుగుతున్న ఫీలింగ్… ఆమె దాన్ని నోటిలో కి తీసుకుంటూ వుంటే అది సీసాకి కొట్టిన బిరడా లాగ అనిపిస్తుంది.
ఆమెనే గమనిస్తున్న డాక్టర్ మంజులకి ఆమెకి ఐస్ ఫ్రూట్ లో ఇంతకు ముందే అనుభవం ఉన్నట్టుగా అనిపించింది. ఆమెని తట్టి ‘వెరీ గుడ్…. బాగా చేస్తున్నావ్… అలాగే చెయ్యి నేను కాసేపు ఆగి వస్తాను’ అని చెప్పి బయటికి తన రూం లోకి వచ్చేసింది. డాక్టర్ మంజుల అటు వెళ్లి ఆ స్ప్రింగ్ డోర్ పడంగాల్నే ఇక్కడ వాణి ఇంకా రెచ్చి పోయింది. దాన్ని గుప్పిట పట్టి మెలి తిప్పుతూ తన నోటి లోకి తీసుకుంటూ మోజు గా తినేస్తుంది. ఆమె చేస్తున్న పనికి ఆ మెలి తిరిగి వున్న తోలు కడ్డీ ఇంకా ఇంకా సాగి పోతూ ఉబ్బి పోతూ ఆమె నోటిలోపలికి జొర పదాలని ప్రయత్నిస్తుంది. తన చిన్న చిన్న ఎలుక పళ్ళతో దాని పొడుగూతా గాట్లు పెడుతూ ఆ గాట్లు చిన్న గా దాని మీద వత్తుకుని మళ్ళీ మామూలుగా మారి పోతుంటే కసిగా మళ్ళీ మళ్ళీ తినేస్తుంది.ఆమె మంద మయిన నాలుక దాన్ని పొడుస్తూ వుంటే దాని చివర వున్న చీలిక నుంచి పలుచటి ద్రవ పదార్దం ఏదో తడిగా కారుతుంది. ఆ తడిని తన లోపలి బుగ్గలకి పెదవుల లోపల వయిపు నాలికతో రాసుకుంటూ ఆమె రెచ్చి పోతుంది. ఆ ద్రవం మదపు వాసన వేస్తుంది. ఆ వాసన తన ముక్కు పుటాలకి మత్తుగా అనిపిస్తుంటే ఆమె ఆ ద్రవం ఇంకా ఇంకా కావాలి అన్నట్టు తన సన్నని పెదవులని ఆ బండ రాయి లాంటి తోలు కడ్డీకి వేసి వత్తుతూ పిండి నట్టు చేస్తుంది. ఆ కసి వత్తిడికి దాని లో నుంచి చుక్కలు చుక్కలు గా పలుచటి ద్రవ పదార్ధం వచ్చి ఆమె నోటిలో చేరుతుంది. ఆమె ఆ పొడవాటి మూలిక ని తన నోటిలో కుడుస్తుంటే ఎందుకో తెలియదు కానీ ఆమెకి సల్లు బరువుగా అనిపించాయి. కొంచెం ఉబ్బెత్తుగా మారిన ఆమె ఎద మీద ముచికలు ఆమె వేసుకున్న పంజాబీ డ్రెస్ పైనగా పొడుచుకు వచ్చి నట్టుగా అనిపిస్తున్నాయి. తనలో ఆ మార్పు ఎందుకు కలుగుతుందో అర్ధం కాని వాణి కి ఆ మూలిక మీద చెప్ప లేని ప్రేమ కలుగు తుంది. దానిలో నుంచి పలచగా వస్తున్న ద్రవాలు ఆమె నోటిలో పూత లాగ అయి ఆమె నోటి మంట కొంచెం తగ్గి నట్టు అనిపిస్తుంది.
అలా అనిపించడం తోటే ఆమె ఇంకా రెచ్చి పోతూ దాన్ని తన రెండు గుప్పిళ్ళతో పట్టుకుని మోజుగా గుండ్రం గా తిప్పుతూ దాని కొన్ని తన నోటిలో పెట్టుకుని పెదవులతో ముద్దులు పెడుతుంది. అలా చేస్తుంటే ఆమె ఒక లావాటి ఫ్లూట్ ని నోటిలో పెట్టుకుని వాయిస్తున్నట్టు అని పిస్తుంది. ఆమెకి ఆ మూలిక వెచ్చగా కాలి పోతూ తగిలి నట్టు అనిపిస్తుంది.
సరిగ్గా ఒక్క నిమిషం అలా చేస్తున్న వాణికి ఆ గొట్టం లో ఒక జెర్క్ అల లాగా వస్తూ కంపనం కలిగి నట్టుగా అనిపించింది. ఎవరో ఆ కార్డ్ బోర్డ్ అవతలి నుంచి ‘హా….’ అంటూ అరవడం కూడా లీలగా వినిపించింది. అయినా దాన్ని అలాగే పట్టుకుని కుడుస్తుండగా దాని లో నుంచి ఒక పిచి కారీ వచ్చి ఆమె గొంతు లోకి కొట్టుకుంది. అలా ఫౌంటైన్ లాగ వచ్చిన ఆ పిచికారీ ఆమె గొంతులో కొట్టం గాల్నే ఆమె ఖంగారుగా దాన్ని నోటిలోనే పెట్టుకుని దాని చివర తన నాలికతో వత్తి పట్టుకుంది. కానీ దాని లో నుంచి వస్తున్న రసం ఆమె నాలికని తోసేస్తున్నట్టు కొడుతూ ఇంకో రెండు మూడు సార్లు పిచి కారీ చేసి ఇప్పుడు చిన్నగా రసం కారడం మొదలయింది. ఆ రసం చిక్కని పాల లాగ మదపు ఘాటైన వాసనతో చేరి ఆమె నోటిలో రుచి ముక్కు దాక పాకి ఘాటుగా సోకింది.
ఆ రసం మొత్తాన్ని ఒకే సారి మింగాక తన నోటిలో పూత లాగ నాలికతో రాసుకుంటూ ఒక్క నిమిషం అలాగే దాన్ని నోటిలోనే నానేస్తూ ఉంది పోయింది వాణి. ఆమె దాని లోని చివరాఖరి బొట్టుని కూడా పీల్చే టప్పటికి ఆ మూలిక ఆమె నోటిలో చల్లగా తగులుతుంది. దాని లో ఇంక రసాలు లేవని గ్రహించిన వాణి నోటిలో నుండి…. తు…ఫు…క్కు.. మని వూసింది. అది చుపుక్ అంటూ సౌండ్ చేస్తూ ఆ బొక్కకి వేలాద బడింది తరువాత ఇంత లావు వున్న ఆ మొలిక గాలి తీసేసిన బెలూన్ లాగ మారడం మొదలయింది.
ఆ మూలిక తాడు పైకి లాగి నట్టు ఆ బొక్క లోకి వెళ్లి మాయమవుతూ వుంటే… తన నోటిలో మంట తగ్గి ఆ చల్ల గాలికి హాయిగా అనిపించింది వాణికి…
సరిగ్గా అయిదు నిమిషాల తరువాత ఆ స్ప్రింగ్ డోర్ తెరుచుకుని లోపలి కి వచ్చింది డాక్టర్ మంజుల. ఆమె లోపలికి వచ్చిన తరువాత చూసిన దృశ్యం ఆమెని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అక్కడ… ఆ రూం లో…
బుల్ మీద తన పంజాబీ డ్రెస్ ఫాంట్ మోకాళ్ళ కింద దాక విప్పి వెల్లికిలా పనుకుని ఉంది వాణి. ఆమె కాళ్ళ మధ్యలో ఆ ఫాంట్ లోపల దూరి తన బలమయిన పొడవాటి మడ్డని ఆమె పూకు లో మొదలు దాక దోపి మళ్ళీ బయటికి తీస్తూ మళ్ళీ లోపలి కి పొడుస్తూ దరువేస్తున్నాడు శ్రీధర్….
వారి వయిపు చూస్తూ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన డాక్టర్ మంజుల గట్టిగా ‘ఏమి చేస్తున్నారు’ అంటూ వాళ్ళని దబాయించింది.
మధ్యలో దరువు ఆపిన శ్రీధర్ ఆమెని చూస్తూ కొయ్య బారి పొయ్యాడు. టేబుల్ మీద తల పెట్టి శ్రీధర్ బలమయిన నడుము దరువుకి తాళం వేస్తున్న వాణి, డాక్టర్ మంజుల అరుపుకి టేబుల్ మీద నుంచి తల ఎత్తి ఆమెని చూస్తూ..
‘ఏమీ లేదు మాడం… నా నోటిలో జిల తగ్గింది… ఇప్పుడేమో పూకులో జిల మొదలయింది… మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు ఇదే మందు కదా వాడ మంటారు అనీ’ అంటూ
ఆమె సమాధానానికి అవాక్కవ్వడం డాక్టర్ మంజుల వంతయ్యింది.

11780cookie-checkవాణి అనుబవం