నోట్లో జిల యవ్వనానికి గుల

Posted on

డాక్టర్ మంజుల అటు వెళ్లి ఆ స్ప్రింగ్ డోర్ పడంగాల్నే ఇక్కడ వాణి ఇంకా రెచ్చి పోయింది. దాన్ని గుప్పిట పట్టి మెలి తిప్పుతూ తన నోటి లోకి తీసుకుంటూ మోజు గా తినేస్తుంది. ఆమె చేస్తున్న పనికి ఆ మెలి తిరిగి వున్న తోలు కడ్డీ ఇంకా ఇంకా సాగి పోతూ ఉబ్బి పోతూ ఆమె నోటిలోపలికి జొర పదాలని ప్రయత్నిస్తుంది. తన చిన్న చిన్న ఎలుక పళ్ళతో దాని పొడుగూతా గాట్లు పెడుతూ ఆ గాట్లు చిన్న గా దాని మీద వత్తుకుని మళ్ళీ మామూలుగా మారి పోతుంటే కసిగా మళ్ళీ మళ్ళీ తినేస్తుంది. ఆమె మంద మయిన నాలుక దాన్ని పొడుస్తూ వుంటే దాని చివర వున్న చీలిక నుంచి పలుచటి ద్రవ పదార్దం ఏదో తడిగా కారుతుంది.
ఆ తడిని తన లోపలి బుగ్గలకి పెదవుల లోపల వయిపు నాలికతో రాసుకుంటూ ఆమె రెచ్చి పోతుంది. ఆ ద్రవం మదపు వాసన వేస్తుంది. ఆ వాసన తన ముక్కు పుటాలకి మత్తుగా అనిపిస్తుంటే ఆమె ఆ ద్రవం ఇంకా ఇంకా కావాలి అన్నట్టు తన సన్నని పెదవులని ఆ బండ రాయి లాంటి తోలు కడ్డీకి వేసి వత్తుతూ పిండి నట్టు చేస్తుంది. ఆ కసి వత్తిడికి దాని లో నుంచి చుక్కలు చుక్కలు గా పలుచటి ద్రవ పదార్ధం వచ్చి ఆమె నోటిలో చేరుతుంది. ఆమె ఆ పొడవాటి మూలిక ని తన నోటిలో కుడుస్తుంటే ఎందుకో తెలియదు కానీ ఆమెకి సల్లు బరువుగా అనిపించాయి. కొంచెం ఉబ్బెత్తుగా మారిన ఆమె ఎద మీద ముచికలు ఆమె వేసుకున్న పంజాబీ డ్రెస్ పైనగా పొడుచుకు వచ్చి నట్టుగా అనిపిస్తున్నాయి. తనలో ఆ మార్పు ఎందుకు కలుగుతుందో అర్ధం కాని వాణి కి ఆ మూలిక మీద చెప్ప లేని ప్రేమ కలుగు తుంది. దానిలో నుంచి పలచగా వస్తున్న ద్రవాలు ఆమె నోటిలో పూత లాగ అయి ఆమె నోటి మంట కొంచెం తగ్గి నట్టు అనిపిస్తుంది.
అలా అనిపించడం తోటే ఆమె ఇంకా రెచ్చి పోతూ దాన్ని తన రెండు గుప్పిళ్ళతో పట్టుకుని మోజుగా గుండ్రం గా తిప్పుతూ దాని కొన్ని తన నోటిలో పెట్టుకుని పెదవులతో ముద్దులు పెడుతుంది. అలా చేస్తుంటే ఆమె ఒక లావాటి ఫ్లూట్ ని నోటిలో పెట్టుకుని వాయిస్తున్నట్టు అని పిస్తుంది. ఆమెకి ఆ మూలిక వెచ్చగా కాలి పోతూ తగిలి నట్టు అనిపిస్తుంది.
సరిగ్గా ఒక్క నిమిషం అలా చేస్తున్న వాణికి ఆ గొట్టం లో ఒక జెర్క్ అల లాగా వస్తూ కంపనం కలిగి నట్టుగా అనిపించింది. ఎవరో ఆ కార్డ్ బోర్డ్ అవతలి నుంచి ‘హా….’ అంటూ అరవడం కూడా లీలగా వినిపించింది. అయినా దాన్ని అలాగే పట్టుకుని కుడుస్తుండగా దాని లో నుంచి ఒక పిచి కారీ వచ్చి ఆమె గొంతు లోకి కొట్టుకుంది. అలా ఫౌంటైన్ లాగ వచ్చిన ఆ పిచికారీ ఆమె గొంతులో కొట్టం గాల్నే ఆమె ఖంగారుగా దాన్ని నోటిలోనే పెట్టుకుని దాని చివర తన నాలికతో వత్తి పట్టుకుంది. కానీ దాని లో నుంచి వస్తున్న రసం ఆమె నాలికని తోసేస్తున్నట్టు కొడుతూ ఇంకో రెండు మూడు సార్లు పిచి కారీ చేసి ఇప్పుడు చిన్నగా రసం కారడం మొదలయింది. ఆ రసం చిక్కని పాల లాగ మదపు ఘాటైన వాసనతో చేరి ఆమె నోటిలో రుచి ముక్కు దాక పాకి ఘాటుగా సోకింది.
ఆ రసం మొత్తాన్ని ఒకే సారి మింగాక తన నోటిలో పూత లాగ నాలికతో రాసుకుంటూ ఒక్క నిమిషం అలాగే దాన్ని నోటిలోనే నానేస్తూ ఉంది పోయింది వాణి. ఆమె దాని లోని చివరాఖరి బొట్టుని కూడా పీల్చే టప్పటికి ఆ మూలిక ఆమె నోటిలో చల్లగా తగులుతుంది. దాని లో ఇంక రసాలు లేవని గ్రహించిన వాణి నోటిలో నుండి…. తు…ఫు…క్కు.. మని వూసింది. అది చుపుక్ అంటూ సౌండ్ చేస్తూ ఆ బొక్కకి వేలాద బడింది తరువాత ఇంత లావు వున్న ఆ మొలిక గాలి తీసేసిన బెలూన్ లాగ మారడం మొదలయింది.
ఆ మూలిక తాడు పైకి లాగి నట్టు ఆ బొక్క లోకి వెళ్లి మాయమవుతూ వుంటే… తన నోటిలో మంట తగ్గి ఆ చల్ల గాలికి హాయిగా అనిపించింది వాణికి…
సరిగ్గా అయిదు నిమిషాల తరువాత ఆ స్ప్రింగ్ డోర్ తెరుచుకుని లోపలి కి వచ్చింది డాక్టర్ మంజుల. ఆమె లోపలికి వచ్చిన తరువాత చూసిన దృశ్యం ఆమెని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అక్కడ… ఆ రూం లో…
టేబుల్ మీద తన పంజాబీ డ్రెస్ ఫాంట్ మోకాళ్ళ కింద దాక విప్పి వెల్లికిలా పనుకుని ఉంది వాణి. ఆమె కాళ్ళ మధ్యలో ఆ ఫాంట్ లోపల దూరి తన బలమయిన పొడవాటి మడ్డని ఆమె పూకు లో మొదలు దాక దోపి మళ్ళీ బయటికి తీస్తూ మళ్ళీ లోపలి కి పొడుస్తూ దరువేస్తున్నాడు శ్రీధర్….
వారి వయిపు చూస్తూ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన డాక్టర్ మంజుల గట్టిగా ‘ఏమి చేస్తున్నారు’ అంటూ వాళ్ళని దబాయించింది.
మధ్యలో దరువు ఆపిన శ్రీధర్ ఆమెని చూస్తూ కొయ్య బారి పొయ్యాడు. టేబుల్ మీద తల పెట్టి శ్రీధర్ బలమయిన నడుము దరువుకి తాళం వేస్తున్న వాణి, డాక్టర్ మంజుల అరుపుకి టేబుల్ మీద నుంచి తల ఎత్తి ఆమెని చూస్తూ..
‘ఏమీ లేదు మాడం… నా నోటిలో జిల తగ్గింది… ఇప్పుడేమో పూకులో జిల మొదలయింది… మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు ఇదే మందు కదా వాడ మంటారు అనీ’ అంటూ
ఆమె సమాధానానికి అవాక్కవ్వడం డాక్టర్ మంజుల వంతయ్యింది.
(అయి పోయింది)

12290cookie-checkనోట్లో జిల యవ్వనానికి గుల