దమయంతి ఆంటీ – Part 10

Posted on

ఆంటీ చూసిందే మో అన్న భయంతో రెండు రోజులు వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళలేదు.
ఒక రోజు నాన్న కోర్టుకు వెళ్ళాక ఆంటీ వచ్చింది. రావడంతోనే “ఏం రవి, మా ఇంటికి రావడంలేదు, ఈ ఆంటీ మీద ఏమన్నా కోపం వచ్చిందా?” అని అడిగింది.
నేను “లేదు ఆంటీ, మీ మీద కోపం ఎందుకు?” ” మీరు అంకుల్ ఆరోగ్యం విషయం లో వత్తిడి గా ఉన్నారని” అని నసుగుతో ఆంటీ కేసి చూసా.
ఆంటీ మొహంలో ఎక్కడా నా మీద కోపం కనిపించడం లేదు. నాకు మాత్రం చాలా టెన్ షన్ గా ఉంది. ఆంటీ మమ్మల్ని చూసిందా, లేదా అని. ఆమె మాత్రం ఏమి బయట పడటంలేదు.
“రవి, మీ రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తాయ్ ?”
ఒకటి
మాట్లాడుతోంది అని
ఆంటీ కావాలని ఎదో తెలుస్తోంది.

నేను అలాగే “ఏమో ఆంటీ, రెండు రోజులలో రావచ్చు”
“ఏం రవి, ఈ ఆంటీ నీ కు జ్ఞాపకం రావడం లేదా?”
“వస్తోంది. కాని మనం మాట్లాడు కోడానికి కూడా కుదరడంలేదు”
“అలాగని దూరంగా ఉంటావా?”
“అదేంలేదు, పోనీ మీరు చెప్పండి, ఏం చెయ్య మంటారో”
” మన సుంటే మార్గం ఉంటుందయ్యా, అయినా నీకు ఈడైన పిల్ల దొరికినప్పుడు
నా మీద ఎందుకు ఉంటుంది మోజు”
ఆ మాటతో ఆంటీ మమ్మల్ని ఇద్దరిని చూసేసిందని తెలిసి మాట్లాడ కుండా ఉండి పోయాను.

సారీ
ఆంటీ,
కొంచం సేపటికి నేనే తప్పైపోయిం ది, క్ష మించు” అన్నా.

దానికి ఆంటీ కళ్ళమట నీళ్ళు పెట్టు కుంటూ “సరేలే, ఈ విషయం నాకు తెలుసని గౌరి దగ్గర చెప్పకు, పాపం దానికి కూడా వయసు వచ్చింది, ఇంత వయసు వచ్చి నేనే ఆగలేక పోతున్నాను. బయట ఎక్కడో తెలియని వాడితో తిరిగితే మాత్రం నాకు ఏం తెలుస్తుంది”
“లేదు ఆంటీ గౌరి చాలా మంచిది, దానికి నేనే కారణం” అని సిగ్గుతో తల వంచుకున్నా.
ఆంటీ నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను దగ్గరకు తీసుకుని “బాబు రవి, నేను గౌరిని ఏమి అడగ ను, కాని శ్రుతి మించకండయ్యా, దాని కి ఏమైనా అయితే పెళ్ళి కాదని నా భయం. అందులో మీ అంకుల్ అరోగ్యం కూడా బాగాలేదు. ఇంతకు మించి నేను నీకు ఏమి చెప్పలేను” అంటూ కళ్ళు తుడుచుకుంటూ వెళ్ళి పోయింది.
ఆంటీ వెళ్ళిన దగ్గర నుండి నా మన సంతా పాడై పోయింది. ఆంటీ కి నేను అపకారం చేసినా, ఆంటీ ఎంత చక్కగా మాట్లాడింది, పాపం నేను కూడా ఆంటీ కి దూరంగా ఉంటే తన పరిస్తితి ఏమిటి? అసలే ఆంటీ కి నేనంటే చాలా ఇష్టం. ఆంటీని కూడా అప్పుడప్పుడు వాడుతుండాలి. అని

ఆలోచించి ఎమైనా ఇంక గౌరితో సరసాలు తగ్గించాలి అని అనుకున్నా.
మరో రెండు రోజులకు మారిజల్ట్స్ వచ్చాయి. నాకు ఫస్టు క్లాసు, గౌరికి సెకండ్ క్లాసు వచ్చాయి. ఆంటీ ఆనందానికి హద్దులేదు.

ఆంటీ నా దగ్గరకు వచ్చి మెల్ల గా “రవి ఈ రోజు మీ అంకుల్ని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళాలయ్యా, నువ్వు గౌరి బాగా ఎంజాయ్ చెయ్యండి. ఇంట్లో ఎవ్వరు ఉండము” అని రహస్యంగా నా చెవిలో చెప్పింది.
దానికి నాకు మతి పోయినట్లైంది.
వెంటనే తేరుకుని “లేదు ఆంటీ ఒక సారి నిన్ను చేసాక గాని గౌరి జోలికి వెళ్ళను” అన్నా.
దాని కి ఆంటీ ఆనందంతో నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి “చాలా తేంక్సయ్యా, ఈ ఆంటినీ మరిచిపోనందుకు అని వెళ్ళిపోయింది.

హమ్మయ్వా, కనీసం ఆంటీని మాటలతోనైనా తుప్తి పరచ గలి గాను, ఎంతైనా నా గురువు కదా. మార్క్ లిస్టులు రావడంతో అన్ని కాలేజీలకు అప్లై చేయడం, నా అదృష్టం కొద్ది కాకినాడలో బి.టెక్ సీటు రావడం నాన్న తోటి చదువు కున్న ప్లీడర్ స్వామినాధంగారి ఇంటిలో మేడ మీద రూం తీసుకుని నాకు అయన్ని గార్డియన్ గా పెట్టడం రోజులలో జరిగి పోయింది.

నేను ఇంక మూడు రోజులలో కాకినాడ వెళ్ళాలి . పొరుగూరు, ఎవరు తెలియని ప్రదేశం నాన్న ఎప్పుడు నన్ను వదిలి ఉండకపోవడంతో చాలా భయపడుతున్నారు. నేను ఎలా ఉంటానా, ఎలా చదువుతానా అని. పాపం నాన్నకి తెలీదు గా నేను ఎంత గంధ సాంగుడనో. నేను ఊరు వదిలి వెళ్ళేలోపల ఆంటీని త్రుప్తి పరచి, ఆ తరువాత వీలైతే గౌరి సంగతి చూడాలి .

ఈ మద్య సుందరం సరిగ్గా పనిలోకి రావడంలేదు. వాళ్ళ అమ్మాయికి ఏవో సంబందాలు చూస్తోంది. నాన్న డబ్బు వెతుకులాటలో వత్తిడి గా ఉన్నారని తెలిసి ఆంటీ వంట వండి పంపుతోంది. ఈ రోజు 12 గంటలు కావస్తున్నా బోజనం రాలేదు. బహుశా ఆంటీ ఏదైనా వేరే పని మీద ఉండి ఉండవచ్చు అనుకుంటుంటే

ఆంటీ
“ఏం రవి, బోజనం ఆలస్యమైందా?” అంటూ బోజనం తెచ్చింది.
” మీకెందు కాంటీ శ్రమ, నన్ను పిలిస్తే వచ్చేవాడిని గా, కష్టపడి అన్నీ మోసుకొచ్చారు” అన్నా.

“పర్వాలేదు లే వయ్యా, ఈ మాత్రానికి నేను ఏమి నలిగి పోనులే” అంటూ బల్ల మీద అన్నీ సద్ది పక్కన కూర్చుని కంచంలో అన్నం వడ్డి స్తోంది.
“ఆంటీ, నేను వెళ్ళేలోపల కుదురుతుందా?” అని ఆడి గా. .
మనకు ఏమన్నా

” ఈ రోజు గౌరి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తో సినిమాకు వెడతానందయ్యా, గౌరి వెళ్ళాక మీ అంకుల్ పడుకుంటే వస్తానులే” అని అన్నం తిన్నా నా మూతి తడి చేత్తో తుడిచి గిన్నెలు తీసుకుని వెళ్ళిపొయింది.
ఆంటీ వెళ్ళిపోయాక వీది తలుపులు వేసి గదిలో మంచం మీద పడుకుని మళ్ళీ ఆలోచనలో పడ్డాను. బహుశా నా అంత అదృష్ట వంతుడు ఎవరు ఉండరనుకుంటా,
ఎందుకంటే తల్లి కూతుళ్ళను కూడా దెంగ గలగడం, ఆ పై తల్లి కి తెలిసినా, కూతురుని పంపడానికి ఇష్టపడడం, మళ్ళీ నాతో తల్లి కూడా దెంగించు కోడం.

ఇదంతా ఒక కలలా గో, ఫేంట సీలా గో ఉంది. నేను వెళ్ళేలోపు గౌరిని కూడా ఓ పట్టు పట్టాలి. ఆంటీ ఎలాను సహకరిస్తుంది. ఆలోచనలలో ఉన్న నాకు ఎవరో తలుపు కొడుతొంటే బహుశా ఆంటీ అయ్యి ఉంటుందని వెళ్ళి తలుపు తీసాను. కాని ఆశ్చర్యం, గౌరి నిలబడి ఉంది.
నేను తడబడుతూ “సినిమాకు వెడతానన్నావట”

“అవును నీ దగ్గరకు రావడం కోసం అమ్మకు అలా అబద్దం చెప్పాను” అంది.
నాపని అడకత్తెరలో పోకచెక్కలా ఉంది. ఇటు గౌరిని దెంగుదామంటే, గౌరి సినిమాకు వెళ్ళింది కదా అని వాళ్ళ అమ్మ వస్తే, గోవిందా నీవే రక్షించు అనుకున్నా.
గౌరికి ఏమి అర్ధంకాక “తొందరగా రా రవి, మళ్ళీ మన కి అవ కాశం రాదు” అంటూ వీధి తలుపులు వేసేసింది.

నేను తెగించి గౌరి వెనకాలే బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళా. గౌరి మంచానికి దగ్గరగా వెనక్కి తిరిగి నిల్చుంది. నేను గౌరిని వెనక నుంచి నావైపు తిప్పుకుని పెదాలని అందు కుని మధురాలు జుర్రుకోసాగాను. గౌరి గట్టిగా నన్ను కావలించుకుని కళ్ళు మూసుకుని పారవశ్యంలో ఉంది.

నేను గౌరిని మెల్ల గా మంచ మీద పడుకోపెట్టి, పక్కన పడుకుని జాకెట్ విప్పబోతే అప్పటికే రెండు సళ్ళు బయట కు వచ్చి కసిగా చూస్తున్నాయి. ఒక చేత్తో ఒక సన్ను పిసుకుతూ మరో సన్నుని నోటితొ చీకుతూ లంగా పైకి ఎత్తి పూకు మీద మరో చెయ్యి వేసా. అప్పటి కే పూకులోంచి రసం కారుతూ నా చెయ్య కి తడిగా తగిలింది.
ఇంకా ఉంది