అయినా నేను వాడి చెల్లిని కదా

Posted on

ఆటొ కదిలింది.. వీధి సందు లొంచి మైన్ రోడ్ మీద కి దూసుకెల్తుంది.. సందీప్ మొకాళ్ళ అంచులొ కుర్చున్న హెమ ఇబ్బంది సందీప్ కి అర్ధం అవుతుంది.. హెమ తన పూర్తి బరువు సందీప్ మీద వేయ లేదు.. హెమ పసుపు రంగు చుడిదార్ వెసుకుంది.. ఆటొ బ్రేక్ పడినప్పుడల్ల హెమ కింద కు జారటం మల్లి చుడిదార్ ని తన కుడి చేత్తొ తన పిర్రల కింద నుంచి పొనిఛి మెల్లగ సందీప్ మొకాళ్ళ అంచులొ సర్ద్దు కోవటం.. సందీప్ కి హెమ పడుతున్న బాధ చూసి పాపం అనిపిచింది.. నానమ్మ సీటులొ దాదాపు సగం ఆక్రమించింది.. కుమారి సందీప్ ని అత్తుకోని కుర్చోవలసి వచింది.. కుమారి ఎరుపు రంగు పట్టు చీరా జాకెట్టు వెసుకుంది.. తలలో మల్లెపూలు గుప్పెడు తోపింది.. ‘సర్ద్దుకొనికుర్చొవే.. అని కుమారి హెమ చేయిని పట్టుకోని వుంది..
సందీప్ మనసులో అమ్మని తిట్టుకుంట్టున్నాడు.. చెప్పితె వినదు.. జీంస్ వెసుకుంటె తన కస్టాలుసగం తీరేయి అని అనుకుంట్టున్నడు.. దాని కి కారణం లేక పొలేదు.. అసలె వయసులొ వున్నవాడు.. అందులొ చేతి లొ బుతు బొమ్మలు ఆడే నెట్ జెట్ స్పీడ్ లొ వుడే స్మార్ట్ ఫొన్ జమాన ఇది.. ఆడదాని వొంపు సొంపు చూసిన కళ్ళు, మది లొ చెరగని ఛాయలు.. ఎప్పుడు లేచిన మొడ్డను ఎలా సవరించాలో , సవరించే వారిని ఎలా పట్టాలో తెలియని అమాయకత్వం.. లేచిన మొడ్డను దాయలేని మామూలు పంట్ ను తిట్టు కుంటు వుండగ.. ఆటొ సడన్ బ్రేక్ పడింది.. సందీప్ ఒక్క సారిగ ముందుకు జారటం , హెమ పడకుండ తనను తాను కాపడు కోవటం లొ అనుకోకుండ తన గుద్ద వెనక్కి నెట్టటం , సందీప్ లేచిన మొడ్డ కు వోత్తు తగలటం అన్ని సెకెనులొ జరిగి పొయాయి..
‘బాబు చూసి నడుపయ్య..’ అని కుమారి అరిచింది.. ‘లేదమ్మ.. ఆ కార్ వాడు అడ్డం గ వఛడు..’ అన్నడు ఆటో వాడు.. ‘టాఫిక్ బాగ వుంది .. సిగ్నల్ పడితె బళ్ళూ బారులు తీరుతున్నై.. అసలుకె లేటు అందులొ ఈ ట్రాఫిక్..’ అని హెమంత్ కసురుకుంట్టున్నడు.. ‘సార్.. మైన్ రోడ్ కాకుండ పక్కన వేరే దారి వుంది.. కాక పొతె రోడ్ కొద్దిగ బాగొదు.. కని ట్రాఫిక్ వుండదు.. అటునుంచి పోనిమంటారా..’ అని ఆటొ వాడు హెమంత్ ని అడిగాడు.. ‘ఆ పని చెయి నాయన… ఈ ట్రాఫిక్ లొ పొగ పిల్చలేక పొతున్న..’ అని నానమ్మ అడిగింది.. హెమంత్ కూడూ సరె అన్నాడు.. సందీప్ తన లేచిన మొడ్డ హెమ కి తగలటం హెమ కి తెలిసిందా.. లేదా అని హెమ మొహం వైపు చుడటాని కి ట్రై చెస్తున్నడు.. కాని హెమ వీపు వాలుగ కుర్చోటం తో మొహం సరిగ్గ కనపడటం లేదు.. ‘హెమ ఎం అనుకుంట్టుంది.. తన మొడ్డ తగిలింది హెమ కి తెలిసిందా.. అసలు.. మొడ్డ – అది లేవటం హెమ కి తెలుసా.. ‘ ఇన్ని ప్రస్నల తో సందీప్ కి చెమటలు మొదలయ్యయి.. ఈ లోపు ఆటొ ఒక్కసారిగ ‘U’ టర్న్ తీసుకొవటం తొ సందీప్ మోచేయ్యి కి మెత్తగా సున్నితంగా ఏదొ తగిలింది.. తన మొడ్డ హేమ గుద్ద లకి గుద్దింది అన్న టెంషన్ లొ వున్నసందీప్ కి కొత్త కంగారు మొదలయింది.. అదీ ‘అమ్మ నడుము’.. ‘అమ్మ నడుము..’ అదీ… కుమారి నడుము మెత్తతనం సందీప్ మొచేతి కంటె మొడ్డ కు బాగా అర్ధం అవుతుంది.. ఎంటీ ఈ రోజు ఇన్ని సవాళ్ళు.. అని సందీప్ కొయ్యబారిన వాడిలా కుర్చుండి పొయాడు.. ఇంత లో ఏదయితే రాకూడదు అనుకున్నాడొ అవే వచ్చాయి.. గతుకులు.. సందీప్ కే కాదు నేహా కి కూడా గుండెల్లొ దడ మొదలయింది.. ఎప్పుడూ ఆట పట్టియటానికి అన్నయ్య మీద ఒంటి కాలు తో లేచే నేహ మనసు ఇప్పుడు మౌనంగా వుండిపోయింది. అన్నయ్య ది ‘అదీ’ తన గుద్దలకు తగిలింది అన్న సంగతి, అన్నయ్య ని కొత్త కోణం లొ చూడసాగింది.. చిటికి మాటికి అన్నయ్యను తన్నటానికి లేచె తన చేయి కి మొదటిసారి అన్నయ్య స్పర్స చేతి కి బదులు తన గుద్దకు తెలిసింది.. ఇటు కుమారి కి తన నడుము మీద వాలిన కొడుకు చేయి అంతగా గుందేకు చేర లేదు..
సందీప్ కూర్చున్న వైపు ఆటొ చక్రం గుంతలొ పడింది.. నేహ ఒక్క వుదుటున లేచి సందీప్ వొళ్ళొ జారింది.. మల్లి అదే స్పర్స.. ఈ సారి గట్టి గా నేహ కుడి పిర్రకు హత్తుకున్న అన్నయ్య మొడ్డ.. సందీప్, నేహ లకి గట్టి గా తట్టి నిద్ర లేపినట్టు ఇద్దరు ఈ లోకం లో కి వచ్చారు.. ఇద్దరి కళ్ళు ఒక్కసారిగా పెద్దవి అయ్యయి.. వెంటనే తేరుకున్న నేహ పరీస్థితిని అదుపు చేదం అనుకోని సందీప్ వొళ్ళొనుంచి లేవపోయింది.. అంతె.. ఇంకొ గుంత.. సందీప్ సీటు లొ అదిరిపడి ఎగిరాడు.. ఎగిరి తన మొడ్డతొ నేహ గుద్ద లకి గుద్దాడు.. అన్నయ్య తోపుడుకి నేహ ఎగిరి ఆటొ సీలింగ్ రాడ్ కి తల తగిలింది.. మల్లి అదే వేగంతొ వచ్చి అన్నయ్య వోళ్ళొ పడింది.. ఈసారి గురి కుదిరినట్టు నేహ రెండు పిర్రల మధ్య అన్నయ్య మొడ్డ కూర్చుంది.. నేహ తల ఆటొ టాప్ కి తగలటం చూసి నానమ్మ ‘ ఒరెయ్.. నేహ ని గట్టి గ పట్టుకో.. దాని తల కి దెబ్బ తగిలింది ఏమొ..’ అన్నది.. ఈ ముసలిదాని వెధవ సలహాలు.. ఇక్కడ నేను అల్లడుతుంటె.. అని నేహ మనసులో తిట్టుకుంటూ.. ‘వాడు ఏమి నన్ను పట్టుకో అక్కర్లా.. నాకేమికాలేదు..’ అని విసుక్కుంది.. ‘ సందీప్ .. నేహని జాగ్రత్తగా పట్టుకో.. అది కింద పడూతుంది..’ అని కుమారి సందీప్ ని ఆఙ్నాపిచింది.. సందీప్ అఇస్టం గానే నేహ జబ్బ పట్టుకున్నడు.. నేహ అన్నయ్య్ పట్టును ఇబ్బందిగ విదిలించుకుంది.. కాని అంత ప్రయత్నించినా వరుస గతుకుల కి తన గుద్ద ని అన్నయ్య వొళ్ళో నుంచి లేప లేక పొతుంది.. వరుస నేహ పిర్రల వత్తుళ్ళకి సందీప్ మొడ్డ ఇంకా నిగుడుకుంటుంది.. ఆ రోడ్ పుణ్యామా అని సందీప్ మొడ్డ మసాజ్ వైబ్రేటర్ ల నేహ పిర్రల ను మద్దన చేస్తుంది.. నిస్సహ్హయ స్థితిలొ నేహ ఏమి చేయ లేకా కళ్ళు బిగించు కొని అల్లాడుతుంది.. ఏమి చేయలేకా నేహ వీలు అయినంత తప్పించు కోటానికి ముందుకు వాలింది సందీప్ కి దూరం గ.. కాని ఆ కుదుకులకి నేహ గుద్ద మాత్రం ఇంకా నిగిడినా సందీప్ మొడ్డ కి దారి ఇస్తుంది.. తిరిగి అన్నయ్యని చెంప పగల కొడదాం అన్నంత కోపం వస్తుంది.. కాని తప్పు తనదా లేక అన్నయ్యదా అన్న సంగతి అర్ధం కావటం లేదు.. క్లాస్ లొ తన ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన మాటాలు గుర్తుకు వస్తున్నయి నేహ కి.. అబ్బయలకి ‘ఆ..’ టైం లొ అమ్మయిలని నగ్నం గా చూస్తే ‘అదీ’ గట్టిపడి పెద్దది అవుతుంది.. అని.. కాని అన్నయ్య(ది) ఇప్పుడు ఎందుకు పెద్దది అయింది.. ఇక్కడ అంత బట్టలు వేసుకోనే వున్నరు కదా.. అయినా నేను వాడి చెల్లిని కదా.. ఎందుకు ఇలా అయింది వాడిది.. వీడికి అస్సలు సిగ్గు లేదు.. ఛా.. అమ్మ వొళ్ళొ కుర్చున్న పొయేది.. కోపం కట్టలు తెగి..’నాన్న.. ఇంకా ఎంత దూరం..’ అని నాన్నమీద అరిచింది.. ’10 నిమిషాలు రా.. వచేస్తుంది కల్యాణ్ మండపం’ బదులుఇచ్చాడు హేమంత్.. నేహ పళ్ళు బిగించి కుర్చుంది..
నేహ ని తన మొడ్డతో పిర్రలను గుద్దుతూ దాని మీద కంట్రొల్ లేక పొవటం తో తనను తాను తిట్టుకుంట్టునాడు.. కుదుపులకి సీటులొ నానమ్మ ఇంకా సద్దుకోని ఆక్రమించింది.. పెద్దావిడ కదా అని కుమారి కూడా కొడుకు వైపు జరిగి కుర్చుంది.. అప్పటి వరకు సందీప్ మోచేయి తన నడుము కి తగలటం అంతగా పట్టింపుకు రాలేదు.. కాని.. అదురుతూ వెల్తున్న ఆటొ లొ తన యెడమ సళ్ళు కొడుకు మోచేయి గుద్దుతుంతి.. మెత్తని స్పర్స తరువాత సుతి మెత్తని స్పర్స సందీప్ కి అర్ధం అవుతుంది.. తన మోచేయి యక్కడవున్నదో.. కొడుకు మోచేయి తన సళ్ళ అంచు ల మీద రాపిడీకి కుమారికి వొళ్ళు జివ్వుంది.. సందీప్ వంక చూసింది.. సందీప్ వూపిరి బిగ పట్టి బయట చుస్తున్నాడు.. పాంపం చిన్నపిల్లాడు.. వాడికి తెలియకుండా తగులుతుంది లే.. తెలిసినా వాడికి అర్ధం కాని వయసు లే.. అనుకోని మెలకుండ వుంది.. కాని సళ్ళ అంచులనుంచి మెల్లగ సందీప్ మోచేయి తన నిపెల్స్ మీద గా వొత్తుకుంటుంది.. ‘చేయి తీ..’ అని చెప్దామ.. ఎం అనుకుంటాడు వాడు.. అసలు నేను ఎందుకు తీ అంట్టున్నానో వాడికి తెలుస్తుందా.. 10 నిమిషాలు ఓపిక పట్టుదాం.. అనుకోని కుమారి సందీప్ ని ఎం అనకుండా ఆగి పొయింది.. కాని బుర్ర కి వున్న తెలివి శరీరం కి వుండదు కదా.. దేహం తన సుఖం అనుభవిస్తుంది.. సందీప్ ప్రతి వొత్తుళ్ళకి కుమారి నిపెల్స్ గట్టి పడుతున్నయ్.. కుమారి తనకు తెలియకుండనే సందీప్ మోచేయి కి ప్రతి వొతుళ్ళు ఇస్తుంది.. తన సళ్ళని రాస్తుంది తన కొడుకు అన్న విషయం ఇంకా కుమారిని తెలియని మైకం లోకి నెట్టుతుంది.. కుమారి సళ్ళ లొ నరాలు వుబ్బుతున్నై.. సందీప్ ఇది అంత గమనిస్తునే అమ్మ తన చేయి ని వొత్తటం అనుభవిస్తున్నడు.. సందీప్ కి అనుకోని ఈ అనుభవం భయం గా ఆనందం గా వుంది.. ఎప్పుడు పెట్టిందో తెలియదు.. కుమారి తన చేయి సందీప్ మోచేయి మీద వేసి తన సళ్ళ కేసి హద్దుకుంటుంది.. కాని సందీప్ కి అమ్మ ని చూసే ధర్యం సరి పొలెదు..
ఈ లోపు.. అదురుతున్న ఆటొ కి లయ బద్ధం గా నేహ పిర్రల ను చీల్చి సందీప్ మొడ్డ నేహ పూకు మీదా తాకుతుంది.. అప్పటి వరకు కొపం తొ వున్న నేహా.. తన తేనె పరువం ను తాకుతున్న గట్టి మొడ్డ తాకుళ్ళ కి .. నేహ శరీరం కొంచం కొంచం గా స్రుతి తప్పుతుంది.. కోపంకస్తా ఆస్వాదం గా మారుతుంది.. అన్నయ్య మొడ్డ చేసె చిలిపి పని కి నేహ కొంచకొంచం గా వెనక్కి వాలుతుంది.. అన్నయ్య మీదకు .. నేహ జుట్టు లొంచి వచ్చే సువాసన సందీప్ కి మతి పొగొడుతుంది.. నేహ వెనక్కి జరిగే కొద్ది తన పూ సందీప్ మొడ్డ కి అందిస్తుంది.. మొదటి సారి ఈ వింత అనుభవం నేహ లోని కామ, వాంచ్చ సామ్రాజం విచ్చుకుంటుంది.. ఇప్పుడు అర్ధం అవుతుంది నేహ కి .. వొళ్ళొ కుర్చుంది చేల్లి అయినా అన్నయ్య(దీ) ఎందుకు పెద్దదిఅయిందో.. రెండూ వైపుల నుంచి చేల్లి అమ్మ ఇచ్చే ఆనందం సందీప్ వల్ల కావటం లేదు.. నేహా తన మొడ్డకేసి వొత్తున్న కొద్ది.. సందీప్ తన యెడమ చేయిని నేహ నడుము మీదగా నేహ పొత్తి కడుపు మీద వేసాడు.. అన్నయ్య చేయి తన కడుపు మీద పడిన వెంటనే హేహా ఇంకా గట్టిగా సందీప్ మొడ్డను తన పిర్రలతో వొత్తుతుంది.. సందీప్ కి తెలియకుండానే తన కుడీ మోచేయి తో అమ్మ సళ్ళ ను అదిమి నెట్టుతున్నడు.. ఇక కావల్సింది ఒక్క గతుకు మాత్రమే.. ముగ్గురి కి భావప్రాప్థి పొందటానికి.. ఈ లో పూ.. ఆటొ వాడూ సడన్ బ్రేక్ వేసాడు.. నేహా కి మొదటిసారి పూ రసాలు చిమ్మయి తన ప్యాంటి లో.. కుమారి వీడీ స్వాస వదిలింది.. సందీప్ పళ్ళు బిగించి నేహా వీపుమీద వాలిపోయాడు..
‘దిగరా ఇంకా.. పదండి అందరు వచ్చేసి వుంటారు.. ‘ అన్న హేమంత్ మాటల కి ముగ్గురు ఈ లోకం లోకి వచ్చారు..

18872cookie-checkఅయినా నేను వాడి చెల్లిని కదా