అమ్మ కొడుకు సంసారం -11

Posted on

టైమ్ చూస్తే 10 అయ్యింది అఖిల్ ఏమి చేస్తూ ఉన్నాడు అని ఆలోచన మొదలు అయ్యింది
సర్లే వెళ్లి చూస్తే పోలే అని అఖిల్ రూం కి వెళ్ళాను
అక్కడ వాడు ఏమో చదువుతూ ఉన్నాడు

అమ్మ కొడుకు సంసారం -10→

నేను:రేయ్ అఖిల్ చదివింది చాలు రా వచ్చి డిన్నర్ చేయి రా
అఖిల్:హా అమ్మ సర్లే వస్తున్న
అఖిల్ నాతో పాటు వచ్చాడు ఇంకా మేము డిన్నర్ చేసాము
డిన్నర్ చేసి ఎవరి రూమ్స్ కి వళ్ళు వెళ్లి నిద్ర పోయాం అలవాటు ప్రకారం పొద్దునే లేచి స్నానం చేసి అన్ని పనులు చేసుకొని ఉన్నాను అఖిల్ కూడా వచ్చాడు అలాగ కాసేపు మాట్లాడుతూ కుంటు ఉన్నాం
కాసేపటి తర్వాత బ్రేక్ ఫస్ట్ చేసి నేను కేరేజ్ తీసుకొని ఆఫీస్ కీ వెళ్లి పోయాను అఖిల్ కూడా కాలేజ్ కీ వెళ్లి పోయాడు

ఆఫీస్ లో చూస్తే ఏమో నా కోసం చాలా మంది ఉన్నారు నాకు ఏదో కంగారు వేసింది
మీరు ఏమిటి నా కోసం ఉన్నారు ఇలాగ వెళ్లి ఎవరి పనులు వళ్ళు చేసుకోండి
వెళ్ళండి అక్కడ ఆఫీస్ బాయ్ మీరు ఇప్పుడు ఈ ఆఫీస్ మానేజర్ madam అని అన్నాడు
నాకు అప్పుడు అర్దం అయ్యింది ఆ మధు గాడు పోయాడు అందుకే నేను మానేజర్ అయ్యాను అని అర్దం అయ్యింది
నా కోసం కొత్త రూం వచ్చింది ఇంకా నాకు అసిస్టెంట్ గా అఖిల వచ్చింది
ఇంకా పని మొదలు పెట్టాను అఖిల ఏమో సందు దొరికి నప్పుడు నా మీద చేతులు వేస్త ఉన్నది
పని లో పడి లంచ్ టైం అయ్యింది లంచ్ చేయడం మొదలు పెట్టాను
అఖిల కూడా నా పక్కన కూర్చొని లంచ్ చేసింది
కాసేపు అయ్యింది తను ఏమో బయటకు వెళ్ళింది
సర్లే వెళ్ళింది లే అని పెందిగ్ పని మొదలు పెట్టాను కాసేపటికి అయ్యింది నాకు ఏమో అర్జెంట్ గా పస్ వస్తుంది
అని లేడీస్ టాయ్లెట్ వెళ్ళాను ఇంకా ఒక దానిలో దూరి పని పూర్తి చేశాను
నాకు ఏదో శబ్దం వినిపిస్తూ ఉన్నది ఎవరో ములగుతు ఉన్నారు ఇంకా ఆ శబ్దం వింటే
రేయ్ మధు గా నిన్ను చంపింది నేనే రా అని అన్నది ఇంకా జాగర్త గా వింటే అది అఖిల voice
ఇంకా నేను నా బట్టలు సరిచేసుకొని వచ్చాను
వెంటనే అఖిల ఉన్న తలుపు కొట్టాను కానీ అది గడియ లేదు వెంటనే ఓపెన్ అయ్యింది
అఖిల:కంగారు పడుతూ ఏమిటి మేడం ఈ పద్దతి
బాగోలేదు

నేను:కొంచం కటువు గా మెల్లిగా నువ్వు అన్నది ఏది అయిన బాగున్నదా అఖిల చెప్పు నువ్వే
అఖిల:కంగారు పడుతూ మేడం కావాలి అంటే మీ క్యాబిన్ లో మాట్లాడు కుండం మేడం
నేను:సర్లే బట్టలు సరి చేసుకొని త్వరగా రా
అఖిల:సరే మేడం అని బట్టలు సరి చేసుకున్నది
నేను వెంటనే నా క్యాబిన్ లోకి వెళ్ళాను కాసేపటికి
అఖిల కూడా వచ్చింది వెంటనే తను కూర్చున్నది
నేను కూడా నా సీట్ లో కూర్చొని ఉన్నాను
నేను:నువ్వు అన్నది ఏమి అయిన బాగున్నదా చెప్పు అఖిల అసలు ఏమి చేశాడు వాడు నువ్వు వాడిని చంపాలి అని అన్నావు
అఖిల:కోపం గా అసలు వాడు నాకు చేసిన తప్పు అలాంటిది
నేను:ఏమి చేశాడు

అఖిల చెప్పడం మొదలు పెట్టింది
మీరు కేవలం చాలా తక్కువ విన్నారు మీకు చెప్పను కదా నా అన్న బైక్ ఏక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు అని కానీ అతను బైక్ ఏక్సిడెంట్ లో పోలేదు అలాగ చేశారు
మా అమ్మ పోయిన అప్పటి నుంచి నా అన్నయ ఏ నన్ను చూసుకునే వాడు ఒక్క రోజు ఏదో పని మీద night వెళ్ళాడు కానీ అప్పుడు కాసేపటికి ఏక్సిడెంట్ అని call వచ్చింది నాకు చాలా బయం
అక్కడి పోలీస్ ఇది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసిన అందువల్ల జరిగింది అని చెప్పాడు అలాగ
కానీ మా అన్నయ అసలు డ్రింక్ చేయడు చివరికి స్మోకింగ్ కూడా చేయడు
వేసింది పోలీసులు దానిని ఏక్సిడెంట్ అని క్లోజ్ చేశారు కానీ నేను ఎంక్వైరీ మొదలు పెట్టాను

చాలా కష్ట పడ్డాను
అప్పుడు ఒక్క eye witness దొరికింది వాడు అక్కడ తన కార్ పడు అయితే ఉన్నాడు అంట
అప్పుడు నా అన్నయ ఫోటో చూపించాను
అతను బయ పడి

Witness: అమ్మ ఇతని చాలా కిరాతకం గా చంపేశారు అమ్మ
అఖిల:ఎలాగ మీకు గుర్తు ఉన్నదా
Witness: హా అమ్మ కానీ కోర్ట్ లో చెప్పలేను కానీ ఇక్కడ చెప్తాను అతను బైక్ మీద వాస్తు ఉంటే
ఒకడు గుద్దేసాడు వాడు కార్ తో గుద్దేసాడు
మొత్తం రక్తం ఇంకా ఆ body నోటి లో బీర్ పోసేసి వెళ్లి పోయాడు
అఖిల:మీరు అతని బొమ్మ వేయించ గలరా చెప్పండి
Witness: హా అమ్మ కానీ నా పేరు బయటికి రాకూడదు
అఖిల:నేను మాట ఇస్తున్న
ఇంకా witness చెప్పిన దాని బట్టి బొమ్మ వెయ్యడం పూర్తి అయ్యింది నాకు తెలిసిన ఒక్క ఎక్స్ పోలీస్ మన్ కి ఆ డ్రాయింగ్ ఇచ్చి enquiry
చేయించాను
మొత్తం డీటైల్స్ వచ్చాయి వాడికి స్పాట్ పెట్టాను కానీ తప్పించు కున్నాడు కానీ నేను వొదిలి పెట్టలేదు వాడు చేస్తున్న ఆఫీస్ లోనే జాబ్ తెచ్చుకున్నాను
ఇంకా అంత సెట్ అయ్యింది మొన్ని మధ్య వాడి తిండి లో ఒక్క chemical నీ కలిపాను దాని వల్ల
కొన్ని గంటల లో వళ్ళు చనిపోతాడు
అలాగ చేసిన వాడు చచ్చిన టైమ్ కన్న తర్వతా ఏక్సిడెంట్ అవ్వడం నా తల రాత ఇప్పుడు వాడి
కోసం కొన్ని నెలలు పని చేసి resigin చేయాలి

నేను:అవును అతను అలాంటి వాడే లే నన్ను గొకలి అని చూసాడు
అఖిల:హా ఆ విషయం కూడా తెలిసింది లే ముందు ఝాన్సి తర్వతా మీరు ఇంకా వాడు వారం టైం ఇచ్చాడు కదా అది కూడా తెలిసింది
నేను:హ్మ్మ్ అయితే నువ్వు చేసిన దానిలో తప్ప లేదు
అఖిల:హ్మ్మ్ అసలు మీరు ఎందుకు ఇది అంత చెప్పను అని అనుకున్నారు
నేను:ఎందుకు
అఖిల:మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అసలు
మీతో కలిసి ఉండాలి అని ఉన్నది నాకు
నేను:ఏమిటి నాతో పడుకుంటవ అసలు నువ్వు ఏమిటి

అఖిల:అవును నాకు ఆడవాళ్ళు మగాళ్ళు ఇద్దరూ ఇష్టం ఒక వేళ ఇష్టం అయితే ఈ రోజు నా ఇంటికి వెళ్దాం
నేను:సర్లే నువ్వు అంటే నాకు కూడా ఇష్టమే కానీ అది నీతో అంత కాదు
అఖిల:అవును లే ఒక్క అడది వేరే అడ దానిని కోరుకుంటూ ఉన్నది అంటే విచిత్రం లాగే ఉంటుంది
నేను: నీకు సిగ్గు విడిచి చెప్తున్నా నేను నా కొడుకు తో దెంగించుకుంటాను అయిన కూడా నాతో
చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నావా
అఖిల:నవ్వుతూ మీరు కూడా మా అమ్మ లాగే అన్న మాట మా అమ్మ కూడా తన కొడుకుతో దెంగించుకుంటుంది కానీ ఏమి చేస్తాము మధ్య
వయసు లో ఆడదానికి కోరికలు ఎక్కవ ఉంటాయి కదా కొంత మందికి మోడ్డ ముఖ్యం అది ఎవ్వరిది అని అనవసరం కదా
నేను:హా అవును

అఖిల:మనం ఇద్దరం మన సీక్రెట్స్ పంచుకున్నం
అయిన నేను ఇంకొక 2 months లో వెళ్లి పోతున్న
కానీ ఎందుకో అడగాలి అని పించింది
నేను:any way సర్లే
అఖిల:మనం కొంచం carefull గా ఉండాలి లే
2months అయిన తర్వతనే వెళ్లి పోతాను లే
నేను:సర్లే పని చేద్దాం
అఖిల:హా సర్లే
ఇంకా నేను పని లో పడి పోయాను case enquiry కూడా జరిగింది కానీ ఏమీ ఎవిడెన్స్ లేవు అని
కేస్ క్లోజ్ చేశారు 2months గడిచాయి ఇంకా
కడుపు రాకుండా పిల్స్ వాడి నేను అఖిల్ దెంగించుకున్నాను అఖిల కూడా వెళ్లి పోయింది
మూడు నెలలు గడిచాయి