అమ్మా కొడుకుల ఆట

Posted on

అది ఒక డిపార్ట్ మెంటల్ స్టోర్. చేతిలో ఉన్న లిస్ట్ ప్రకారం బాస్కెట్ లో సరుకులు నింపుతున్న ముప్పై ఏడేళ్ళ సరళ ఒక్క క్షణం ఆగి, తన కూడా వచ్చిన ఇరవై ఏళ్ళ కొడుకు హరి ఏం చేస్తున్నాడా అని చూసింది. వాడు ఆమెకి నాలుగడుగుల దూరంలోనే ఉన్నాడు. కానీ ఈ లోకంలో లేనట్టు ఎటో చూస్తున్నాడు. ఎటు చూస్తున్నాడో గమనించి, ఆశ్చర్యపోయింది. వాడు ఒక ఆంటీ క్లీవేజ్ వైపు తదేకంగా చూస్తున్నాడు. అందుకుకాదు ఆశ్చర్యపోవడం. ఆమెకు సుమారు తన వయసే ఉంటుంది. దాదాపు తన పెర్సనాలిటీనే. ఆశ్చర్యంతో పాటూ ఒక సందేహం కూడా వచ్చింది,
తనను కూడా అలానే చూస్తాడా అని. ఆ ఆలోచన రాగానే ఎందుకో కాస్త ఇదిగా అనిపించి, వాడు చేస్తున్న పనిని గమనించనట్టుగా, ఒక పక్కకి తిరిగి, “హరీ!” అని పిలిచింది. వాడు ఉలిక్కిపడి, “అమ్మా!” అన్నాడు. “పని అయిపోయిందిగా, పద.” అంటూ ముందుకు నడిచింది. ముందు నడుస్తుందేగానీ, మళ్ళీ ఒక అనుమానం. తనని వెనకనుండి చూడడం లేదు కదా! అసలే తన వెనక భాగం ఇలియానా లాగ సెక్సీగా ఉంటుందని స్నేహితురాళ్ళు వేళాకోళం చేస్తుంటారు. అంతేకాదు, చాలా మంది మగాళ్ళు అక్కడ ఆబగా చూస్తుండడం చాలా సార్లు గమనించింది. అంతెందుకూ! ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది తనను అక్కడే చూస్తున్నారని తెలుసు. అందుకే ఆగి, కొడుకుకి బాస్కెట్ ఇచ్చి, “పోయి బిల్లు కట్టు.” అని ముందుకు పంపించేసింది. వాడు ఎందుకో కాస్త నిరాశగా ముందుకు కదిలినట్టు అనిపించింది. అ నిరాశను చూసి నవ్వొచ్చింది ఆమెకి. కాస్త గర్వంగా కూడా అనిపించింది.
ఇది సరళ ఆలోచనలు అయితే, ఇక హరి ఆలోచనలు తెలుసుకుందాం. సరళ ఊహ నిజమే. వాడికి వాళ్ళ అమ్మ పెర్సనాలిటీ చూస్తుంటే మతి పోతూ ఉంటుంది. తప్పూ అని తెలిసినా చూపు ఎప్పుడూ ఆమె ముందూ, వెనక ఎత్తులవైపు పోతూనే ఉంటుంది. అమ్మ తనని గమనించకుండా చూస్తూనే ఉంటాడు. ఇందాక స్టోర్ లో అంటీ సళ్ళు అమ్మ లాగే ఉన్నాయని చూస్తున్నాడు. అమ్మ ముందు నడవమనేసరికి చాన్స్ పోయిందని చిన్నబుచ్చుకున్నాడు. బిల్లు కడుతూ అమ్మ వైపు ఓరగా చూసాడు. అమ్మ తననే చూస్తున్న ఒక టీనేజ్ కుర్రాడి వైపు నవ్వుతూ చూడడం గమనించి, “అమ్మకి కూడా కుర్రాళ్ళ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందన్న మాట.” అనుకొని నవ్వుకున్నాడు. సరళకి కూడా ఆ ఈడు కుర్రాళ్ళచేత ఒకసారి కుమ్మించుకుంటే ఎలా ఉంటుందన్న సరదా కూడా లోలోపల కుదిపేస్తూ ఉంది. అయితే తన కొడుకు దారిలోనే ఉన్నాడన్న విషయం ఇప్పుడే గమనించింది. ఇద్దరూ ఒకరి రహస్యం ఒకరికి తెలిసిపోయినా గుంభనంగా ఉన్నారు. కానీ ఒకరిని ఒకరు దొంగచాటుగా గమనించడం మాత్రం మానలేదు. తరువాత ఇద్దరూ కలసి ఇంటికి చేరుకున్నారు.
ఇంటికి చేరగానే సరళ చీర మార్చుకోడానికి తన గదిలోకి పోయి, తలుపు వారగా వేసింది. అమ్మ చీర మార్చుకుంటుందని తెలిసిన హరి నెమ్మదిగా తలుపు దగ్గరికి చేరాడు. వారగా తెరిచి ఉంచిన తలుపు సందు నుండి గమనించడం మొదలు పెట్టాడు. సరళ అటు వైపు తిరిగి ఉండడంతో ఆమె వెనక షేపులు కను విందు చేస్తున్నాయి. ఆమె ఎదురుగా ఉన్న అద్దం నుండి ముందు అందాలు కవ్విస్తూ కనిపిస్తున్నాయి. హరి టెన్షన్ గా చూడసాగాడు. తలుపు దగ్గర అలికిడి సరళకి వినిపించింది. హరి చూస్తున్నాడని తెలుసుకొని, ఆమెకీ కాస్త టెన్షన్ మొదలయ్యింది.
. కొన్ని క్షణాలు అలాగే ఉండి, “పోనీలే, ఒకసారి చూపిస్తే, చూసి తరిస్తాడు వెదవ..” అనుకుంటూ, నెమ్మదిగా పైట కిందకి జార్చింది. జాకెట్ లో ఉబుకుతున్న ఆమె అందాలను చూసి, నాలుకను తడుపుకున్నాడు హరి. ఆమె మరి కొన్ని క్షణాలు ఆగి, జాకెట్ హుక్స్ నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటే విప్పసాగింది. ఆమె ఒక్కొక్కటే విప్పుతుంటే హరి ఒంట్లో వేడి ఒక్కొక్క డిగ్రీ చొప్పున పెరగసాగింది. వాడిలో వేడి మరింత పెరిగేటట్టుగా జాకెట్ ని పక్కకి లాగింది.
ఆమె స్థనాలను బరువుగా మోస్తున్న బ్రా దర్శనం ఇచ్చింది. వాటిని చూస్తుంటే హరికి ఊపిరి అందడం లేదు. ఆమె తన చేతుల్ని వెనక్కి పోనిచ్చి, బ్రా హుక్స్ తీస్తుండగా, అప్పటికే వేడెక్కిపోయిన హరి ఇక ఆగలేక బాత్ రూంలోకి పరుగెత్తాడు. అది గమనించిన సరళ నవ్వుకొని, చీర మార్చుకొని బయటకి వచ్చి, కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది. హరి దాదాపు ఇరవై నిమిషాల బయటకి వచ్చాడు. వాడిని చూసి, కావాలనే “ఎక్కడకి పోయావురా ఇంతసేపూ?” అని అడిగింది. “బాత్ రూంకి.” చెప్పాడు హరి. “ఇంతసేపా! ఏం చేసావేంటీ లోపలా?” అంది నవ్వుతూ. అమ్మకి తన విషయం అర్ధమయిపోయింది హరికి. తనూ ఇన్ డైరెక్ట్ గా “ఏదో తలచుకుంటూ ఉండి పోయానమ్మా!” అన్నాడు. “రోజుకు ఎన్ని సార్లు అలా ఉంటావూ లోపలా?” అంది నవ్వుతూ. హరి సిగ్గుపడుతూ “రెండు మూడు సార్లు.” అన్నాడు తల దించుకొని. “ఎక్కువ సార్లు అలా ఉండిపోకు. నీరసమొస్తుంది.” అంది నవ్వుతూ. హరి అదే సిగ్గుతో “అలాగే అమ్మా!” అనేసి, తన గదిలోకి పోయాడు.

12062cookie-checkఅమ్మా కొడుకుల ఆట