అమ్మని దెంగడానిక సాయం చేసిన ఫ్రెండ్– పార్ట్ 2

Posted on

మొడ్డటి బాగం లింక్ మీ కోసం

అమ్మని దెంగడానిక సాయం చేసిన ఫ్రెండ్– పార్ట్ 1 →

నేను మీ కోసం తరవాత బాగం తో వచ్చాను. మొదటి బాగం చదవాని వాళ్లకి ఈ కాదా అర్థం కాదు. “”అమ్మని దెంగడానిక సాయం చేసిన ఫ్రెండ్– పార్ట్ 1″” ను చదవండి అప్పుడు ఈ కథ మీకు అర్థం అవుతుంది.

నేను ఉదయం 5 గంటలకు లేచాను. రోహిత్ ఇంకా నిద్ర పోతున్నాడు. వాడిని లేపి అడిగాను అమ్మ కి ఇవాళ ఏదో చెప్తాను ఆనవు కదరా . రేయి నిను మీ అమ్మ కి టాస్క్ లు ఇస్తాను. ఎందుకంటే మీ అమ్మ నేను చెప్పినట్టు వినాలి వేరే దారి లేదు. పోయి నీ అమ్మ ఏమి చేస్తుంది చూసి రా. అమ్మ రూం లో లేదు పెరట్లో గిన్నెలు కడుగ్గుతుండి.

నేను నా రూం కి వచ్చేసాను.

అమ్మ పెరట్లో పని చేసుకుంటుంది. రోహిత్ గాడు వాడి బ్యాగ్ లో నుండి మొబైల్ అన్ చేశాడు. వాడి వాట్స్ అప్ కి అమ్మ మెసేజ్ చేసి ఉంది. ఇవాళ ఏదో చెప్తా అనవు ఎంటి అని. వాడు మెసేజ్ టేప్ చేస్తున్నాడు అమ్మ కి.

రోహిత్:-(ఆకాశ రామన్న):- నాకు తెలుసు నీకు తొందర గా ఉంది అని. సరే నిను చెప్పినట్టు చే, నీ కొడుకు నీ ఒక పది నిమిషాలు నగ్నంగా( ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా) చూడు. అది నాకు ఫోటో తీసి పెట్టు. ఫోటో తీసేటప్పుడు నువ్వు కూడా నీ కొడుకు పక్కన ఉండాలి. ఆ ఫోటో నాకు సెండ్ చే.

నేను:- నీకు ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా? నాకు తెలుసు మా అమ్మ అలా చేయరు. మా అమ్మ నన్ను నగ్నంగా చూసి చాలా రోజులు అయింది. ఇపుడు నువ్వు చెప్పావు అని నా దగ్గర కి వచ్చి బట్టలు విపు ఫోటో తీసుకుందాం అంటుందా ఎంటి?

రోహిత్: ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతుంది రా. నాకు తెలుసు చేసేది అని. వెయిట్ చే రా జరిగేది చూస్తూ ఉండు. మీ అమ్మ నిను ఇవాళ నగ్నంగా చూసది. నీ మోడ్డ బాగా లేపుకొని ఉండు అప్పుడే సొంత కొడుకు మోడ్డ బాగా చూస్తుంది.

కొద్దిసేపు అయ్యాక, మా అమ్మ రోహిత్ గాడి మెసేజ్ చూసింది. రిప్లై టేప్ చేస్తుంది.

అమ్మ:- ఎంటి నువ్వు చెప్పేది నా కొడుకు దగ్గరకి పోయి నీ ఒంటి మీద బట్టలు అనీ తీసెయ్యి నితో నగ్నంగా ( ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా ఫోటో దిగాలి అని అడగమంటవా. ఎవరైనా అలా సొంత కొడుకు నీ అడుగుతారా. సరే ఎలాగోలా చేస్తా లె నువ్వు చెప్పినట్టు మా ఫోటో లు నెట్ లో పెట్టకు అంది అమ్మ.

రోహిత్:-(ఆకాశ రామన్న):- నేను చెప్పినట్టు చేస్తే ఆ ఫోటో లు ఎవ్వరికీ చూపించాను.

నాకు మతి పోయింది. మా అమ్మ దీనికి ఎలా ఒప్పుకుంది. నాకు ఇవాళ ఏమి జరుగుతుంది అనే అత్రం ఎక్కువ అయ్యింది. రోహిత్ మొబైల్ బ్యాగ్ లో పెట్టి రెఢీ అవుతున్నాడు వల్ల ఇంటికి వెళ్ళడానికి.

ఇద్దరం రూం లో నుండి బయటకి వచ్చాం. అమ్మ మా కోసం టిఫిన్ రెడీ చేసింది.

నేను:- అమ్మ రోహిత్ వెళుతున్నాడు వల్ల ఊరు కి.

అమ్మ:- పది నిమిషాలు ఉండి టిఫిన్ తిని వేళ్ళు.

రోహిత్:- ఆంటీ బస్ కీ టైం అయ్యింది. ఇప్పటికే లేట్ అయింది. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వస్తాను.

గేట్ వరకు అమ్మ, నేను వెళ్లి వాడికి సెండాఫ్ ఇచ్చను. వాడు నాను హగ్ చేసుకొని చెవిలో చిన్నగా చెప్తున్నాడు

రోహిత్:- రేయి రెఢీ గా ఉండు. నీ అమ్మ నిను ఈ రోజు నగ్నంగా ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా చుడబోతుంది.

అలా చెప్పి వాడు నాకు, అమ్మ కి భాయ్ చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు

అమ్మ:- నీ ఫ్రెండ్ చాలా మంచి వాడు లా ఉన్నాడు. మంచి హాస్టల్ లో నీకు మంచి ఫ్రెండ్ దొరికాడు.

నేను:- అవును అన వాడు చాలా మంచి వాడు.

నేను, అమ్మ టిఫిన్ పూర్తి చేసి కొద్దిసేపు ఏవో ఇంట్లో విషయాలు బందువులు గురించి మాట్లాడుకునం. తరవాత నేను నా రూం కి పోయాను. ఆలోచిస్తున్న వాడు చెప్పింది అమ్మ చేస్తుందా నా దగ్గర కి వచ్చి నా బట్టలు విప్పి అని ఇలా అడుగుతుంది.

మా అమ్మ సోఫా లో కూర్చొని ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంది. వాడు చెప్పిన దాని గురించి అనుకుంటా. కొద్దిసేపు అయ్యాక అమ్మ నా రూం లోకి వచ్చి నా ప్రక్కన కూర్చుంది. ఏదో చెప్తుంది నేను వింటునట్టుగా తల ఊపుతున్న.

అమ్మ:- రేయి నువ్వు రోజు హాస్టల్ లో నిట్ గా ఉంటున్నా వా?

నేను:- అమ్మ నేను నిట్ గా ఉంటాను.

అమ్మ: నాకు అలా అనిపించడం లేదు

నేను:- ఎందుకు అమ్మ, ఎందుకు నీకు అలా అనిపిస్తుంది?

అమ్మ:- ఒకసారి నీ అవతారం చూడు, నీ జుట్టు అంతా మట్టి కొట్టినటు గా ఉంది చాలా చండాలంగా ఉంది.

నేను:- అమ్మ నేను రెండు రోజులు కి ఒకసారి తల స్నానం చేస్తాను.

అమ్మ:- లేదు చిన్న, నువ్వు సరిగా చేయడం లేదు, నీకు తల రుద్దే వాళ్ళు కావాలి.
నీకు ఇవాళ నేను స్నానం చేస్తాను నిట్ గా.

నేను: అమ్మ, నువ్వు నిజాం గా అంటున్నవా, నాకు తెలుసు తల స్నానం ఎలా చేయాలో.

అమ్మ:- చిన్న నేను నీకు నిట్ గా చేస్తా అన్నాను కదా. హాస్టల్ కి వచ్చి ఇవ్వని చేయలేను. ఇప్పుడు అయినా చేయని. ఇంకా ఏమి మాట్లాడకు, నాతో పాటు బాత్ రూం లోకి రా.

నేను:- సరే అమ్మ. నువ్వు చెప్పినట్టు వింటాను.

లేచి అమ్మ తో పాటు బాత్ రూం లోకి వెళ్ళాను. అమ్మ టైటు గా ఉండే పంజాబీ డ్రెస్ లో ఉంది.

అమ్మ:- చిన్న త్వరగా నీ బట్టలు విపు.

నేను నా బట్టలు విప్పడం మొదలెట్టాను. నా షర్ట్, ఇంకా షార్ట్ విప్పేసాను. ఇంకా బా ఒంటి మీద అండర్వేర్ ఒకటే ఉంది. అమ్మ నాను చూసి ఇలా అంది.

అమ్మ:- చిన్న, నీ అండర్వేర్ కూడా తీసెయ్యి అంది.

నేను:- అమ్మ, నేను అండర్వేర్ ఉంచుకుంటాను.

అమ్మ:- చిన్న ఎందుకు సిగ్గు పడుతున్నావు, అమ్మ ముందు సిగ్గు ఎందుకు? నువ్వు పుట్టినప్పుడు నీ ఒంటి మీద బట్టలు లేవు. నీకు ఎన్ని సార్లు స్నానం చేశానో, నీకు డ్రాయర్ లు మార్చింది నినే. నీకు బట్టలు వేసుకోడం నేర్పింది నిన్నే. ఇప్పుడేమో నా ముందు బట్టలు విప్పడానికి సిగ్గు పడ్డుతునవా.

నేను:- సరే అమ్మ, ఇంకా ఆపు, నేను నా అండర్వేర్ తీస్తాను.

అమ్మ చిన్నగా ఒక నవ్వి” నువ్వు మంచి పిల్లాడివి అంది”. నేను నా అండర్వేర్ తీసేసాను. మా అమ్మ ముందు నగ్నంగా ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా నిలబడ్డాను. నా మోడ్డ లేచి ఉంది అది అమ్మ వేపుకు ఉంది. అమ్మ నా మోడ్డ చూసి కొంచం షాక్ అయ్యినటుంది. నేను నా చేతులను నా మోడ్డ కి ఆడం గా పెట్టుకొని అలాగే నిలబడి ఉన్నాను.

అమ్మ మళ్ళీ చిన్నగా నవ్వింది. నా ఒంటి మీద నీళ్ళు పోసినది నా తల మీద కూడా నీళ్ళు పోసి షంపో పూసింది. తల స్నానం అయ్యాక soap తీసుకొని నా ఒంటి కి రాస్తుంది. నా భుజాలు కి రాసింది, నా వీపుకు, మెడ కింద, పొట్ట కి రాసింది.

నాకు చాలా వింత గా ఉంది. అమ్మ నాకు ఇంత దగ్గరగా ఉంది, నా ఒంటి మీద బట్టలు లేవు, నా బాడీ లోని ప్రతి చోటా తాకుతుంది. అమ్మ మొక్కలు మీదకు వంగింది. నా మోడ్డ అమ్మ మోహం కి ఎదురుగా ఉంది. అమ్మ చేతో నా మోడ్డ పైన రుద్దింది. మోడ్డ రుద్దడం అయ్యాక కింద వట్టలు కి సోప్ పూసింది, తరవాత తొడలకి రాసింది.

అమ్మ నా మొత్తం సోప్ రాయడం అయ్యాక నా ఒళ్లు అంత బాగా రుద్దింది, కానీ నా మోడ్డ ఇంకా వట్టలు రుద్దలేదు. అమ్మ నాన్ను వెనక్కి తీపింది. నా పిర్రలు అమ్మ వేపుకు ఉనాయి ఇపుడు. నా పిర్రలకు సోప్ రాసింది, పిర్రలు మద్యలో ఉండే సందులో కూడా రాసింది. తర్వాత పైకి లేచి సోప్ నా చేతికి ఇచ్చింది.

అమ్మ:- చిన్న నీ తొడ కింద బాగా రుద్దుకో నువ్వే.

నేను సోప్ తీసుకొని బాగా నిగిడిన నా మోడ్డ కి, వట్టలకి రాసుకున్నాను. అమ్మ నీళ్ళు తీసుకొని మొత్తం బా ఒళ్లు అంత పోసింది.

అమ్మ:- చిన్న ఇక్కడే ఉండు, పోయి టవల్ తీసుకొని వస్తా.

అమ్మ బయటకి పోయి 10 సెకండ్స్ లో వచ్చింది. అమ్మ వచ్చేటప్పుడు టవల్, ఇంకా మొబైల్ తీసుకొని వచ్చింది. మొబైల్ తీసుకొని సెల్పీ కెమెరా ఓపెన్ చేసింది. అమ్మ నాతో సెల్ఫి తీసుకోడానికి చూసింది. నేను అమ్మ అరుస్తూ ఆపాను.

నేను:- అమ్మ ఏమి చేస్తున్నావు, నా ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా సెల్ఫీ తీసుకుంటున్న వు ఎంటి.

అమ్మ:- ఏమి కాదు లె చిన్న, అమ్మ తన బుజ్జి కొడుకు తో ఫోటో తీసుకుంటుంది. నాకు తిపి జ్ఞాపకం గా ఉంటుంది. అప్పట్లో మొబైల్ లేవు. అప్పుడు నీకు స్నానం చేపించే దాని, బట్టలు వేసే దాని. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇలా అవకాశం వచ్చింది. నా కొడుకు కోసం ఇవన్నీ చేస్తున్నాను. నీతో ఇలా ఒక సేల్ఫి తీసుకుంటే నాకు ఒక తీపి గుర్తుగా జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది. నువ్వు ఎందుకు అలా కోపం గా చూస్తావు.

నేను:- సరే అమ్మ, కానీ ఎవరైనా చూస్తే ఈ ఫొటో లు.

అమ్మ:- ఎవరు చూడరు చిన్న, నేను జాగర్తగా ఉంచుతా ఎవరికి చూపించాను లె.

అమ్మ అనందం గా మోహం పెట్టి నా మోడ్డ ఇంకా వట్టలు బాగా కనపడేలా సెల్ఫ్ ఫోటో లు తిస్కునది.

అమ్మ:- చూడు నా బుజ్జి బాబు ఎలా ఉన్నాడో ఫోటో లో.

ఫోటో లు దిగడం అయ్యాక నా ఒళ్లు అంత నిట్ గా టవల్ తో తుడిచి. బట్టలు ఇచ్చింది వేసుకోమని.

నేను:- అమ్మ నాకు ఇలా స్నానం చేయడం అవసరమా, నేను పెద్ద వాడిని అయ్యాను కదా, నేను చేయగలను నిట్ గా స్నానం.

అమ్మ:- చిన్న, నేను నీ అమ్మ నీ, నువ్వు నా బుజ్జి కొడుకు వి. నీ గురించి జాగర్తలు నేను కాకుండా ఇంకా ఎవరు చూస్తారు. నా కొడుకు కి సేవ చేయడం నాకు ఆనందం.

అమ్మ నా రూం లో నుండి వెళ్లిపోయింది. ఇక గంట తరవాత రోహిత్ అమ్మ నాతో తీసుకున్నా ఫోటో లు నాకు సేండ్ చేసాడు.

నాకు ఒక మెసేజ్ చేసాడు వాడు.

రోహిత్:- రేయి నీ అమ్మ తో బాగా ఎంజాయ్ చేసినట్టు ఉన్నావు. నీ అమ్మ కి నీ మోడ్డ బాగా చూపించవా. నీ మోడ్డ చూడు ఎలా ఉందొ. నీ మోడ్డ నీ అమ్మ గుద్ధ కి గురి పెట్టింది. ఎలా ఉంది రా నీకు అలా నీ అమ్మ నిను నగ్నంగా చూస్తుంటే.

నేను:- రేయి నీ ప్లాన్ బాగా పని చేసింది. మా అమ్మ నన్ను నగ్నంగా ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా చూసింది నాకు స్నానం కూడా చెప్పించింది.

రోహిత్:- ఇవాళ నీ అమ్మ నిను నగ్నంగా చూసింది. రేపు నీ వంతు రెడీగా ఉండు నీ అమ్మా నీ నగ్నంగా చుడానికి నీ అమ్మ ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా నీ ముందు నీలబెడ్తను.

నేను:- రేయి నిను ఆగలేక ఉన్నాను రా. నా అమ్మ నీ నగ్నంగా చూడనికీ. ఊహించుకుంటేనే నా మోడ్డ లేస్తుంది. కానీ నాకు అనుమానమే రా మా అమ్మ నా ముందు నగ్నంగా ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా ఉండదు రా.

రోహిత్:- వెయిట్ చే రా. చూస్తూ ఉండు అలా, మొత్తం కథ నేను నడిపిస్తా.

నాకు చాలా అత్రుతా గా ఉంది. మా అమ్మ నీ నగ్నంగా ఎప్పుడు చూస్తానా అని. ఊహించుకుంటేనే నా మోడ్డ లేస్తుంది. ఆ రోజు అంత తరవాత రోజు ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్న. అమ్మ నాతో తీసుకున్నా ఫోటో లు వాడి పంపినవి చూస్తూ ఉన్నా.

నాకు తెలుసు మీరు కూడ తరవాత పార్ట్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అని.

తరవాత బాగం లో ఏమువ్తుంది. అమ్మ నాకు తన నగ్న శరీరాన్ని చుపిస్తుందా. అనేది తరవాత బాగం లో చెప్తాను.

మీ సలహాలు, అభిప్రాయాలు తెలుపండి. కథ ఇంకా బాగా రాయడానికి.

స్టోరీ లేక్ చేయడం మర్చిపోకండి. మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి

నా మెయిల్ ఐడి
AjayVarma0559@gmail.com

దీనికి మెసేజ్ చేయండి మీ సలహాలు,అభిప్రాయాలు తెలుపండి.

మీ కోసం హంగౌట్ లో కూడా ఉంట మెసేజెస్ చేయండి.