అబ్బా అక్కా నాకు అక్కడ నుండి ఏదో కారింది

Posted on

నేను న చెల్లి పద్మ కలిసి విజయవాడ నుండి హైదరాబాద్ కి బయలుదెరాము.. అది డిసెంబర్ నెల 1990. ఇప్పటి ల VOLVO బస్సులు ఉండే వి కాదు, 2 సీటర్ పుష్ బ్యాక్ మాత్రమే ఉండే వి. బస్సు విజయవాడ లో 11 కి స్టార్ట్ అయింది . కాసేపటి కి పద్మ నిడురపాయింది . అప్పుడు అది 1 ఇంటర్ లో ఉంది, కానీ పరికిణీలు వెసెది.. దాని కి నారింజ కాయల సైజు లో ఉండేవి సల్లు. నేను ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యను. పద్మ నిదురలో న భుజం మీద తల ఆన్చి పదుకున్ది. దాని భుజం నుండి నడుము దాకా నా కుడి చేతి కి తగులుతూ ఉన్ది (అది కిటికీ వైపు కుర్చుమ్ది.)
ఆ పోసిషన్ లో దాని సన్ను నా మోచేతి కి తగులుతోంది, కుదుపు వచినప్పుదల్లా. ఆ రాపిడి కి నాకు ప్యాంటు లో బాగా లేచి పోఇంది . కాసే పు అలా నే ఉంది పొయా.. మెల్ల గా నా ప్యాంటు మీదే న దాని ని నుక్కు కున్నా.. అదే టైం లో న మోచేతిని కావాలని దాని సన్ను కి టచ్ చెస్థున్నా.. ఆ exitement చెప్పలేను అనుకోండి ..
కాసేపటి కి చెల్లాయి , అన్న చలిగా ఉంది రా, బాగ్ లో నుండి దుప్పటి తీసి, మన ఇద్దరి కి కప్పు, అన్ది. నేను సరే అని బాగ్ లో నుండి దుప్పటి తీసి దాని కి నాకు కప్పాను . ఈ లోపు చెల్లాయి తన వీపు కిటి కి వైపు పెట్టి న వైపు కి తిరిగిమ్ది. ఆ పోసిషన్ లో దాని పెదవులు నా గడ్డం దగ్గర కి వచాయి , దాని ఊపిరి న భుజం మీద గా న చాతి మీద కి వస్తొంది . నాకు exitement ఆగటం లెదు.. నేను న కుడి చేతిని, పద్మ తల మీదు గ వెనుక కి పెట్టి దుప్పటి సద్దినట్లు గ నటించి, చెల్లి ని నాకు ఇంకొంచం దగ్గర గా వాచేలా చెసాను. ఇప్పుడు దాని పెదవులు నా చక్కగా తగిలే లా అడ్జస్ట్ ఐఎమ్ది,దాని సల్లు రెండు చక్కగా నాకు తగులుతున్నై …
నేను నా పెదవులని చెల్లి పెదవులకి మెల్ల గా తగిలే లా ఆన్చి పెట్టా, అది ఎమిఈ అనలేదు, నేను మెల్ల గా న నాలిక తో పెదవుల మీద రసా.. కనీ ఏమీ కదలిక లేదు చెల్లి లొ.. మంచి నిదుర లో ఉంది లే అని మెల్ల గా దాని సల్లు వత్తాను , అప్పుడు కుడా చెల్లి ఏమి కదల లెదు. ఇంకో చేతి తో నా దాని ని వథ్హుకున్తుఓ ఉన్నా.. ఎంత హాయ్ గా ఉందొ చెప్పలెను..
న కుడి చెఇ చెల్లి వెనుకనుక్ది తీసి, మెల్ల గా దాని వీపు నుండి కిందకు జార్చి, మరి కొంచం దగ్గరకి లాక్కున్నా .. చెల్లి కి మెలుకువ వచిమ్ది.. అన్నయ్యా, చలి గా ఉందా అన్ది.. అవునే అన్నను.. అది ఇంకొంచం దగ్గర గ జరిగి పదుకున్ది…
నేను న కుడి చై తీసి తన తొడల మీద వెసాను..ఎదమ చేతి తో నది వథుకున్తున్నను.. మల్లి మెల్ల గ చెల్లి పెదవుల మీద న పెదవులు ఆన్చాను .. తను కూడా అడ్డు చెప్పలెదు.. ఒక్క క్షణం ఐన తరువాత , అన్నయ్యా ఎమైఎమ్ది రా నీకు.. ఇందాకటి నుండి చూస్తున్నాను నీ ప్యాంటు మీద నుండి అలా గొక్కుంటున్నవ్ దేని కి అన్ది..
నాకు మతి పోయింది అంటే ఇందాకటినుండి .. నేను చేస్తున్నది అంతా ఒబ్సెర్వె చేసింది అనుకున్నా.. గుండె జారి పొఇన్ది.. ఏమీ లేదే అన్నను.. అది కాదు.. చాల సెఒఅతి నుండి నువ్వు అలాగే చేస్తున్నావు అన్ది.. ఏమీ లెదు.. అండర్ వేర్ కాస్త iritating గ ఉంది లే అన్నను. ఏదో మాట తప్పిడ్డం అని.. చెల్లి నేను అబద్దం చెపుతున్న అని గ్రహించిమ్ది.. అప్పటి కి బస్సు సూర్య పేట కి వచిమ్ది.. నేను కింద కి దిగి పాస్ పోసుకుందాం అనుకున్నా.. అన్నయ్య ఎక్కడి కి అమ్ది.. కిందకి వెళ్లి వస్తా అన్నను..
నేను కూడా బాత్ రూం కి వెళ్ళాలి అన్ది.. సరే అని కింద కి దిగి నేను రోడ్ కి అవతల వైపు కి వెల్లా. చెల్లి అక్కడ హోటల్ వాళ్ళ టాయిలెట్ రూం కి వెళ్లి వచిమ్ది. .. అది తిరిగి వచ్చి టపుడు దాని చేతి లో ఏదో తెల్ల cloth కనిపించిమ్ది.. నేను ఏమిటి అని అడగ లెదు.. చెల్లి దాని ని బాగ్ ఓపెన్ చేసి లోపల పెట్టింది ..
నేను వాటర్ బాటిల్ కావాలి అనే బాగ్ ఓపెన్ చేసి బాటిల్ తీస్తూ, చెల్లి లోపల ఏమి పెట్టిందా అని చూసా అక్కడ ఏమీ కనపదలెదు.
బస్సు స్టార్ట్ అయింది .. మల్లి కాసేపటి కి చెల్లి నా భుజం మీద తల పెట్టి న వైపు తిరిగి పదుకున్ది.. నేను చెల్లి ఏమీ అనలేదు కదా అని మల్లి పెదవుల పైన న పెదవులు పెట్టి ముద్దు పెట్టు కుని అలా నే ఉంచెసా.. న డి మల్లి ప్యాంటు లో పెద్ద డి ఐపోఇన్ది .. మల్లీ న కుడి చేతి తో దాని తొడల మీద రాస్తూ మెల్ల గా తొడల మధ్య వాత్తాను .. చెల్లి కదల లెదు.. పై పెదవులు న పెదవులకి మెత్తగా .. కింద పెదవులు మెత్తగ చేతి కి .. తగు
లుతూంటే .. నాది బాగా నిగిడి పోయింది ..
చెల్లి ఏమి అనటం లేదు లే అని మెల్ల గా న ఎడమ చేతి తో సల్లు టచ్ చేద్దాం అని జాకెట్ మీద సల్ల మీదచెయ్య పెత్తను. తీర చూస్తే జాకెట్ అంచులు loose గ ఉన్నాయ్ .. దొరికిందే ఛాన్స్ అని జాకెట్ లోపల కి చెయ్య పెట్టాను .. నాకు షాక్ , అది బాడి వేసుకోలేదు .. అప్పుడు అర్థం అయింది ఇందాక సూర్య పెట్ లో తీసివేసింది అని..
అంటే చెల్లాయి కి నేను చేసేది ఇష్టమే అనుకుని.. నేను తల దుప్పటి లో కి పెట్టి దాని సల్లని నోటి లో కి తీసుకున్నా.. నాకు exitement ఆపు కోలేక పొయా. ఎజచులతిఒన్ ఐపొఇన్ది .. సరిగ్గా అదే టైం లో చెల్లి లెచిమ్ది.. నా కుడి చయ్య దాని తొడల మధ్య, న తల సల్ల మధ్య ఉంది పోయాయి ..
అది ఒక్క సరి గా నన్ను తోసేసి .. ఏంటి అన్నయా .. ఈ వెధవ పని అంటూ గట్టి గా అంది . నాకు చచ్చే భయం వేసింది .. ఈలోపే అది … ఇంటి కి పద నీ పని చెపుతా అంటూ బెదిరించింది .. అప్పటి కి బస్సు ఉప్పల్ కి చెరిమ్ది. ఇద్దరమూ బస్సు దిగి ఆటో ఎక్కాము .. నాకు మనసు మనసు లో లేదు .. చెల్లి ఎక్కడ అమ్మ నాన్న ల కి చెపుతుందో అని..
ప్యాంటు బటన్స్ విప్పాక నా చెయ్యి లోపలికి పెడుతుంటే వీణ నా చెయ్యి పట్టుకొని ఆపింది…
“ఏమైంది” అన్నా …
“నాకు ఎందుకో ఇవాళ పీరియడ్స్ వస్తాయని డౌట్ గా వుంది ” అంది..
“ఒహ్…అంటే ఆ టైం లో అక్కడ చెయ్యి పెట్టకూడదా ” అన్నా …
“అలా ఏం కాదు ” అంది …
“మరి … నొప్పిగా ఉంటుందా … కోరిక కలగదా ” అన్నా ..
“అస్సలు పీరియడ్స్ టైంలో కోరిక ఇంకా ఎక్కువగా వుంటుంది..కానీ ఒకవేళ స్టార్ట్ ఐతే రక్తం వస్తుంది ..నీకు టచ్ ఐతే పర్లేదా ” అంది…
” ఏం పర్లేదు…నేను ఇక ఆగలేను … చూసెయ్యాలి నీ కింద ” అన్నా నవ్వుతు …
” కింద అంటే ?” అడిగింది తెలియనట్టు.
“తెలుగులొ చెప్తే నీకు అర్థం కాదు ” అన్నా
“చెప్పు ఏమంటారు మీరు ” అంది
“పూకు” అన్నా …
“పూకా ..! బలే వుంది ” తన నోటి నుండి ఆ పదం వింటే నాకు ప్యాంటు లో బుజ్జిగాడు ఇంకా నిగుడుకొన్నాడు
” ఎలా చూస్థావ్ యీ చీకట్లో ” అంది…
“అవును కదా …ఏం కనపడేలా లేదు …” అన్నా …
” స్వీట్ రుచి చూడాలంటే కళ్ళతో చూస్తావా …నోట్లో పెట్టుకొని నాలుకతో చూడచ్చు ” అంది మత్తుగా…
ఇక నావల్ల కాలేదు…తన చేతిని పక్కకి జరిపి పాంటి మీద చెయ్యి వేసా…ఊటీ లాంటి చల్లటి ప్రదేశం లో ఇంత వేడి ఎప్పుడూ చూడలేదు.అంత వేడిగా వుంది తన పూకు దగ్గర…పాంటి మీద పూకు వత్తుతూ పాంటి ని పక్కకి జరిపా…వెంటనే నూనుగు ఆతులు తగిలాయి…వాటిని సవరిస్థూ పూకు చీలిక దగ్గర వేలు పెట్టా …జిగటగా ఒక లిక్విడ్ నా వేళ్ళకి తగిలింది…
” ఏంటి ఇది … నీకు ఇక్కడ పూకులొ నుండి ఏదో కారుతుఉంది … పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయా ” అన్నా …
” కాదు … నువ్ ఇంతసేపు నా బ్రెస్ట్ పిసికావు కదా … సో టెంప్ట్ ఐతే అక్కడ ఇలా కారుతుంది” అంది…
“ఒహ్…నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది”అంటున్న నావేలు తన నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరించింది….
” ఏంటి నువ్ అలా ఆ తడి నోట్లో పెట్టుకున్నావ్” అన్నా …
“నాకు ఆ రసం చాలా ఇష్టం … అందుకే” అంది మత్తుగా…
” ఐతే నేను కుడా చుస్తా ” అన్నా …
వీణ నవ్వుతూ ” ముందు నా పూకులొ రసాలు బాగా ఊరేల చెయ్యి…తరువాత నీకు కావలిసినంత టేస్ట్ చూద్దువు ” అంది …
” ఐతే ఏం చెయ్యాలి చెప్పు” అన్నా …
” ముందు నీ బొటనవేలు నా పూకులొ పెట్టు.” అంది …నేను ఆ చీకట్లో పూకు బొక్క వెతుకుతూ వుంటే తను నాకు బొక్క దారి చూపించి ” ఇప్పుడు లోపలికి తోయి”. అంది… నేను మెల్లగా తోస్తుంటే ” అలా కాదు గట్టిగా ” అంది …నేను పొడిచినట్టుగా నా బొటనవేలు మొత్తం తన పూకులొకి దూర్చ …
“ఆఅ … ఎంత బాగా దూర్చావ్ రా …ఇప్పుడు ఆ వేలు నా పూకులొ రౌండ్ గా తిప్పు … అంటే సర్కిల్ లాగా “అంది …నేను తిప్పడం మొదలుపెట్టా …
” అబ్బా … చాలా బాగా చేస్తున్నావ్ రా … అలానే ఇంకా గట్టిగా చెయ్యి … అలా చెస్తూ నీ అరచేత్తో నా పూకుని గట్టిగా వత్తు ” అంది…నేను ఒక మెషిన్ లా పనిచేస్తున్న…తను తన చేత్తో సల్లు పిసుక్కొఒంటుంది.
“ఇప్పుడు నీ చూపుడు వేలు నా పూకులొ పెట్టు ” అంది ..నేను నా బొటనవేలును అలానే వుంచి చూపుడు వేలు దూర్చడానికి ట్రై చేశా … వెళ్ళలేదు …తను ” ఆబ్బా …ఎం చేస్తున్నావ్ ” అంది …!
” నువ్వేగా వేలు పెట్టమన్నావ్ ” అన్నా …
” ఒకేసారి నువ్ అలా రెండు వేళ్ళు దూరిస్తే నా పూకు చిరిగిపోతుంది ” …
“మరి ఎలా..” అన్నా …
” హహహ. .. ఏంట్రా ఇంత అమాయకంగా వున్నావ్ … బొటనవేలు తీసి చూపుడు వేలు పెట్టచ్చు కదా ” అంది నవ్వుతు…
” ఫస్ట్ టైం మేడం ఇక్కడ. .. నువ్వే నా ఫస్ట్ టచ్” అన్నా …
” నేను కుడా ఒక అబ్బాయి తో చెయిన్చుకోవడం ఇదే ఫస్ట్….” అంది…
” సూపర్ … ఇప్పుడు చూడు ” అంటూ నా వేలుని పూకు చివరకంటూ బలం గా తోసా …
“ఆహా… అలానే…ఇంకా లోపలికి … ఇంకా … ముందుకి వెనక్కి ఆడించు… నేను ఆపు అనేదాకా ఆడిస్తునే వుండు ” అంది …నేను. ఫాస్ట్ గా ఆడించడం మొదలుపెట్టా. అలా ఒక 5 మినిట్స్ చేసాక నాకు తన పూకు రసాలు వేళ్ళకి మొత్తం అంటుకున్నై …మా బ్లంకెట్స్ మొత్తం ఒకలాంటి కమ్మటి వాసనతో నిండిపోయింది …
“ఇప్పుడు నా పూకు మీద కిస్ పెట్టు ” అంది…నాకు ఎప్పుడెప్పుడు తన పూకు రసాలు టేస్ట్ చెయ్యాలని ఆశగా ఉండడంతో వెంటనే మొహాన్ని తన తొడల మధ్యలో దూర్చి పూకు మీద చప్పున ముద్దు పెట్టా…తన ఆతులు నాకు తగిలి గిలిగింతలు కలిగాయి…
“ఇప్పుడు నీ నాలుక నా పూకు లోపలికి పెట్టు ఇందాక నీ వేలు దూర్చినట్టుగా ” అంది ..నేను నా చేత్తో తన పూకుని విదదీస్థూ నా నాలుక పూకులొ పెట్టా…
“ఇప్పుడు నాలిక ఆడించు…ఫాస్ట్ గ…లోపలికి తొస్థూ ఆడించు … ఆ …అబ్బా … మమ్మమ్ ” అంటూ నా మొహాన్ని పూకు కేసి గట్టిగా అదుముకొంటు తన నడుముని ఊపుతూ హటాత్తుగా “హాఆఅ. ” అంటూ ఇంకా బలంగా అడుముకోంది.నాకు ఊపిరి ఆడలేదు …నా నోట్లోకి తన పూకు నుండి ఏదో కారడం చూసి బలంగా నోటితో మొత్తం పీల్చుకొన్న …అలా ఫస్ట్ టైం కొత్త రుచి టేస్ట్ చూసా… తను నన్ను పైకి లేపి నా నోట్లో నోరు పెట్టి ఆ రసాలు కొంచం నాకుతూ కిస్ పెట్టింది… అదే నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ కిస్. ..
“…నాకు ఐపోయింది… దీన్ని అర్గాసం అంటారు…అప్పుడు ఇలా రసాలు కారుతై …మీకు కుడా … ఇంతకి ఎలా వుంది నా రసం” అంది తృప్తిగా.
“ఉప్పగా …కొంచం వగరుగా…మొత్తానికి తాగాలనిపించేలా వుంది…” అన్నా …
“హహహ. .. ఇంత తాగావ్. .. ఇంకా సరిపోలేద…?! అది సరే ఇప్పుడు నీకు ఎలా వుంది.” అంది.
” కొంచం కడుపులో నొప్పిగా వుంది. .. నా పెనిస్ ( మొడ్డ) అండ్ బాల్స్( వట్టలు) దగ్గర కుడా” అన్నా …
” అలా ఎందుకు వస్తుందో నాకు తెలుసు…నీకు కుడా కారిపోతే అప్పుడు నొప్పి పోతుంది…నువ్ నాకు కార్పించావ్ … ఇప్పుడు నేను నీకు కార్పిస్తా ” అంది…
” వద్దు వీణ నాకు చాలా ఎక్కువ కారుతుంది.. నేను HP కొట్టుకున్నప్పుడు చూస్థగా … తెల్లగా వస్తుంది…ఇప్పుడు కారితే పాంట్ కి తెల్లగా మరకలు పడతాయి…ఎవరైనా చూస్తే నా పరువు పోతుంది.” అన్నాను
” నా దగ్గర ఒక ఐడియా వుంది…నీ తెల్ల రసం కింద పడకుండా నేను నీకు కార్పిస్తా కదా ” అంటూ నవ్వుతూ నా పాంట్ జిప్ ఓపెన్ చెయ్యసాగింది “…
మొడ్డ రసం కింద పడకుండా ఎలా కార్పిస్తుందబ్బా అనుకొంటూ ” వీణ నిజంగా నా రసం కింద పడదుకదా ” అన్నా …
” పడుతుంది… కాని నీ పాంట్ మీద పడదు” అంది….
“మరి ఎక్కడ పడుతుంది” అని అడిగా ఆశ్చర్యపోతూ…
నా వైపు కొంటె గా చూస్థూ ” నా నోట్లో…” అంటూ నా మడ్డ పాంట్ జిప్ నుండి బయటికి తీసి పట్టుకొంది …
తను ” నా నోట్లో” అనగానే తన చేతిలో వున్న నా బుజ్జిగాడు ఒక్కసారిగా ఆనందంతో ఎగిరినట్టు ఇంకా పెద్దగా పెరిగాడు…
తను నవ్వుతూ ” ఏంటి ఇంత వేడిగా వుంది నీది” అంటూ మెల్లగా వత్తడం మొదలుపెట్టింది …
“నీ పూకు కన్నా వేడిగా వుందా” అంటూ ఉడికించా …
” అబ్బా ఛా …” అంటూ గిల్లింది …
” ఓయ్…నవ్ అలా గిల్లితే నాది చస్తుంది” అన్నా …
” హహహ… సరే చంపను కానీ ఇది చెప్పు… మాది పూకు ఇనప్పుడు మీదాన్ని ఏమంటారు” అంది కొంచం గట్టిగా వత్తుతూ…
” మడ్డ … మొడ్డ … సుల్లి … సుల్ల … బెల్లం … ఇలా రకరకాలుగా పిలుస్తారు” అన్నా …
“నాకు మడ్డ నచ్చింది” అంది వేళ్ళతో మడ్డ చివరకంటూ పట్టుకొని పైకి కిందకి ఊపుతూ…
” నాదా ” అన్నా సుఖంగా ఆ పిసుకుడిని అనుభవిస్తూ… నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఒక అమ్మాయి తో మడ్డ కొట్టించుకోవడం… ఆ సుఖం ఎలా వుంటుందో చెప్పడం కష్టం…అనుభవించి తెలుసుకోవాల్సిందే…
” హహహ… అవును… మడ్డ అనే వర్డ్ కుడా ” అంది…
చీకట్లో నా మడ్డ వీణ కి సరిగా కనపడడం లేదు … తను మడ్డ ఊపుతూ ” అవునూ … మీకు మడ్డ టాప్ లో ఎర్రగా టమోటా లాగా వుంటుది కదా ” అంది …
” అవును … అది చాలా సెన్సిటివ్… దాన్ని పట్టుకొని మడ్డతో సహా పైకీ కిందకీ ఊపుతూ ఆ ఎర్ర టమేటా కి pressure ఇస్తే చాలా సుఖంగా వుంటుంది…కానీ అన్దరికీ ఆ టమాటో బయటకి కనపడదు… దాని మీద స్కిన్ వుంటుంది… కొంతమంది అది కట్ చేసుకొంటారు… అప్పుడు అది బయటకి కనపడుతుంది” అన్నా …
” ఓహ్… ఐతే నువ్ కట్ చేయిన్చుకున్నావా” అంది … తన గొంతులో ఆశ కనపడింది…
” లేదు ” అన్నా …
” వాట్…! అంటే నీకు ఆ టమేటా బయటికి రాదా” అంది నిరాశగా…తన చేతిలో నా మడ్డకి pressure తగ్గిస్తూ…
” ఒకసారి నువ్ నా మొడ్డ టాప్ స్కిన్ పట్టుకొని వేళ్ళతో కిందకి లాగు” అన్నా … అప్పటివరకు తను చీకట్లో నా మడ్డ మధ్య భాగంలో చేత్తో వూపుతోంది…నేను అలా చెప్పగానే తన వేళ్ళు పైకి తెచ్చి ఎర్రటి గుండు పై చర్మాన్ని మెల్లగా కిందకి లాగింది … అల లాగుతుంటే ఎర్ర గుండు మీద స్కిన్ మొత్తం కిందకి వచ్చేసింది…తను ఆశ్చర్యపోతూ ” నువ్వు కట్ చెఇంచుకొలెదన్నవ్ కదా మరి ఇప్పుడు ఈ ఎర్ర గుండు నీకు ఎలా బయటికి వచ్చింది “అంది చేత్తో తడుముతూ ఎర్రటి గుండుని …ఆ ఎర్ర గుండు చివర కన్నం లో నుండి కొంచం కొంచం గ రసాలు కారుతుంటే వేళ్ళతో వాడిని ఎర్ర గుండుకి పుస్తూ మెత్తగా వత్తుతూ ‘ నిజమే చాల స్మూత్ గ వుంది ” అంది …
” అవును .. అక్కడ గట్టిగా నలిపితే చాల బాగుంటుంది ‘ అన్నా…
“నీకు ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో అల చేస్తా కాని ముందు ఇది చెప్పు నువ్వు కట్ చేసుకోకుండా నీకు ఎర్ర గుండు ఎలా బయటికి వచ్చంది” అంది మొడ్డ చివరకంటూ తోలు వెనక్కి లాగి మల్లి ముందుకు తోస్తూ మొడ్దని ఆడిస్తూ…
” అబ్బా…ఆ ఎర్ర గుండు బయటికి రావాలంటే కట్ చేయించుకోవడం కంపల్సరి కాదు…రొజూ చేత్తో కొట్టుకుంటుంటే కొద్ది కొద్ది గ అదే మొత్తం బయటికి వచ్చేస్తుంది ” అంటూ ” అయినా..ఇప్పుడు ఈ క్లాసు ఎందుకు” అంటుంటే మడ్డపై ఒక్క గిల్లు గిల్లి ” మరి నాకు తెలుసుకోవాలంటే ఎవర్ని అడగాలి …అడిగితే నన్ను ఏమనుకొంటారు ..అందుకే నువ్వు చెప్పు ” అంటూ ఎర్ర గుండా మీద తోలు మొత్తం వెనక్కి లాగి మళ్ళి ఆ ఎర్ర గుండుని తోలుతో మూస్తూ పైకి తోస్తూ గట్టిగ వూపుతోంటే నాకు రసాలు వట్టల్లో బాగా వూరి మడ్డ నుండి కొంచం కారడం మొదలయ్యాయి … వీణ ఆ రసాలు న ఎర్ర గుండుకి పుస్తూ మద్యలో వేళ్ళు వాసన చూస్తూ ” నా పూకు రసాల వాసనకంటే నే మడ్డ రసం వాసన బాగుంది ” అంటూ నవ్వింది మళ్లీ గట్టిగ పీల్చుకొంటు ..నాకు ఆనందం గ అనిపించి ” సరే అడుగు ఎం చెప్పాలి ” అన్నా …
” అస్సలు నీకు ఇలా చేత్తో మడ్డ కొట్టుకోవడం ఎవరు నేర్పించారు ” అంది …
“చెప్తే నువ్వు నమ్మవు ” అన్నా …
“అబ్బా చెప్పు ప్లీజ్ ” అంది మడ్డ ఊపుతూ …
“సరే విను ఐతే ” అంటూ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశా ..
” నేను 5 క్లాసు చదివేటప్పుడు మేము పోల్ ( గుంజ ) ఎక్కే ఆట ఆడుకునేవాళ్ళం …అంటే పోల్ ని అలా పాకుతూ ఎక్కడం..అలా ఎక్కుతున్నప్పుడు పోల్ కి న మడ్డ తగిలితే ఆ అదుముడికి నాకు హాయి గ వుండేది … నేను కావాలనే న మడ్డ ఇంకకొంచం గట్టిగ పోల్ కి అదిమిపెట్టి ఎక్కేవాడిని ..అలా కాసేపు చేసాక నాకు గాల్లో తేలినట్టు ఒక కొత్త అనుభూథి వచ్చేది… అప్పట్లో నాకు మొడ్డ రసం కుడా కారడం మొదలవలేదు…కాని సుఖం మాత్రం వచ్చేది…
“అలా కొన్ని రోజులు చేసాక మెల్లగా నా మడ్డ మీద కి చెయ్యి వెళ్ళింది …ఇదిగో అప్పటి నుండి ఇప్పటి దాక ఇక నేను ఒక్క రోజు కుడా ఆపిందే లేదు ఈ కొట్టుకోవడం..ఈ ప్రపంచం లో ఈ టెక్నిక్ నాకు మాత్రమె వచ్చు అనుకొన్నఅమాయకమైన వయసు అది … కాని 6 క్లాసు కి వచ్చాక ఒక రోజు అలా చేత్తో పైకి కిందకి వూపుకొంటుంటే లాస్ట్ కి సుర్ర్ అని చిక్కగా తెల్లటి రసం బయటికి వచ్చింది …అది చూసి నేను భయం తో చాచ్చాననుకో…ఏదో ఐపోయింది నాకు అనుకొన్నా…తర్వాత మా పక్క ఇంటిలో సుజిత అని ఒక ఇంటర్ చదివే అక్క వుండేది…తనతో నేను రోజు ఆడుకోనేవాడిని…తను కుడా మా ఇంటికి రొజూ వచ్చేది… ఆ అక్క దగ్గర నాకు కొంచం చనువు వుంది..నన్ను ఎప్పుడూ గట్టిగా కౌగిలించుకొని ముద్దులు పెట్టి బలే వుంటావ్ రా ఎర్రగా నువ్వు.. ముద్దోస్తున్నావ్’అంటూ ఆటపట్టించేది … సో డైరెక్ట్ గా ఆ అక్క దగ్గరికి వెళ్లి ‘అక్కా..నాకు ఏదో ఐపోయింది అని ఏడ్చా…ఏమైంది రా అంటూ కంగారుపడి అడిగితే చెప్పా ‘ అక్కా .. నేను స్నానం చేస్తుంటే నాకు ఏదో బయటికి వచ్చింది ‘ అన్నా అసలు విషయం చెప్తే పరువు పోతుందని … నాకు అర్థం కాలేదు అంది …’ అబ్బా అక్కా నాకు అక్కడ నుండి ఏదో కారింది’ ఇక తప్పదన్నట్టు మడ్డ దగ్గర చెయ్యి పెట్టి చూపిస్తూ … ఆ అక్క మొహం లో ఏదో తేడా వచ్చింది ‘ ఎలా వుంది చూడడానికి ఆ కారింది’ అంది … ‘తెల్లగా ఉందక్క.. gum లాగ బంకబంకగా వుంది’ అన్నా… అక్క నవ్వుతు ‘ రేయ్..నువ్వు నిజం చెప్తే నీకే మంచిది..నేను చెప్తా నీకు వచ్చింది ఏంటో ‘ అంది …అక్క నవ్వడం చూసి నాకు కొంచం దైర్యం వచ్చి ‘సరే అక్క చెప్తాను .. కానీ ఎవరికీ చెప్పకు ప్లీజ్ ‘ అన్నా …’ఎవ్వరికి చెప్పనులే చెప్పు’ అంది … ‘అక్క నాది పట్టుకొని పైకి కిందకి ఊపా .. అలా కాసేపు చేసాక ఇలా తెల్లగా బయటికి వచ్చింది’ అన్నా… అక్క పేస్ లో ఇప్పుడు నవ్వు కనపడలేదు… ‘ రేయ్ నువ్వు అపద్దం చెప్తున్నావ్…ఇలా ఐతే నేను అందరికి చెప్తా’ అంది … ‘ అక్కా ప్రామిస్ … నేను అలానే చేశా…ఇంకేం చెయ్యలేదు ‘ అన్నా … ‘ అలా ఐతే ఇప్పుడు నాముందు చెయ్యి … చూసి అప్పుడు నేను నమ్ముతా’ అంది … అప్పుడు నాకు 11 సంవత్సరాలు వుంటై ఏమో …ఆ వయసులో ఏం ఆలోచనలు వుంటై ..సో ఇంకేమి ఆలోచించకుండా ప్యాంటు కిందకి లాగి అప్పటికి ఆతులు రాని నా చిన్న మడ్డని బయటికి తీసా … అక్క అలా న మడ్డ వైపు అదోల చూడసాగింది…నేను ‘అక్కా ఇదిగో చూడు ఇలా చేశా అంటూ మడ్డ పట్టుకొని పైకి కిందకి ఊపడం మొదలుపెట్టా …ఎర్ర గుండు మొత్తం అప్పట్లో బయటికి రాలేదు …సగం వచ్చి సగం లోపలే ఉండిపోయింది … అక్క నా మడ్డ వైపు చూస్తుంటే నాకు ఎందుకో బాగా నచ్చింది… కాని టెన్షన్ వల్ల నాకు మడ్డ గట్టిపడలేదు…’ అక్కా..మమూలుగ నేను పైకి కిందకి వుపితే నాది గట్టిగ అవుతుంది .. ఇప్పుడు అవడం లేదు ఎలా ?’ అన్నా ..’ ఇలా రా అంది ‘ దగ్గరికి వెళ్ల…నేను ఊహించేలోపు నా చెయ్యి పక్కకి జరిపి తన చేత్తో నా మడ్డ పట్టుకొని ఊపడం మొదలుపెట్టింది ,,, నేను షాక్ అయ్యా…కాని నాకు అక్క నాది పట్టుకొంటే బాగుందనిపించింది … ‘ఎరా ..ఇలానేనా చేసావ్ ‘అంటూ సగం కనపడుతున్న ఎర్ర గుండు చూస్తూ ‘ రేయ్ .. రొజూ ఇలా చేసుకొంటావా ‘ అంటూ గట్టిగ వూపసాగింది…నేను ఏమి మాట్లాడలేదు.. ‘చెప్పు రా … ఇలానేనా లేకుంటే ఇంకొంచం గట్టిగ నా ‘ అంటూ గట్టిగ ఊపింది .. నాకు నొప్పి వచ్చింది … ‘ అక్కా నొప్పి గా వుంది’ అన్నా…అక్క ఆపకుండా ఇంకా గట్టిగ స్పీడ్ గా ఊపుతూ ‘ ఏంట్రా ..ఏదో తెల్లగా కారింది అన్నావ్.. ఎక్కడ … ఇంత సేపు ఊపాను నేను ఇంకా కారలేదు …అంటే నువ్వు అపద్దం చెప్పావ్…వుండు నీ పని చెప్తా’ అంటూ ఎర్ర గుండు మీద వున్న తోలుని కొంచం కొంచం గా కిందకి లాగడం మొదలు పెట్టింది …’ అక్కా నొప్పి గా వుంది’ అంటున్నా ఒకపక్క నాకు సమ్మగా వుంది … అప్పుడు ముక్కాలి బాగం ఎర్ర గుండు బయటికి వచ్చింది … ‘ ఏరా నాతో అపద్దం చెప్తావ్ కదు…వుండు ఇప్పుడు నీదాన్ని ఏం చేస్తానో చూడ
ు ‘ అంటూ నోరు తెరిచి ఎర్ర గుండుని నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరించంది…నాకు నరాలు జివ్వుమన్నై…’ అక్కా ఏంటి అలా నోట్లో పెట్టుకోన్నావ్ .. ఛి ఛి …’ అన్నా …’ ఛి ఛి ఏంట్రా ..నువ్వు దీని గురించి అపద్దం చెప్పినందుకు ముందు దీన్ని కొరకాలి’ అంటూ పళ్ళ మధ్య మడ్డ పెట్టుకొని చిన్నగా కొరుకుతూ మధ్య గుండుని నాలుకతో నాకసాగింది…చేతి వేళ్ళతో నా వట్టల్ని పట్టుకొని నలుపుతూ వుంటే నా చిన్న మొడ్డ టింగ్ టింగ్ అంటూ ఇంకా కొంచం గట్టిపడింది… ‘ అక్కా … కారింది అంటే నమ్మలేదు కదా…వుండు ..ఇప్పుడుఅది వచ్చేలా వుంది .. నేను ఊపుత చూడు’ అన్నా తన నోటి నుండి మొడ్డ బయటకి తీస్తూ…పద్మక్క వెంటనే ‘ రేయ్ నిజామా … వస్తుందా ..! అంటే నువ్వు నిజమే చెప్పావన్నమాట … అనవసరంగా నిన్ను కష్టపెట్ట..వుండు ఐతే నేనే కారిపిస్తా’అంటూ తిరిగి నోట్లో పెట్టుకొని ఫాస్ట్ గా ముందుకి వెనక్కి ఊగుతూ గట్టిగా చీకసాగింది ..’ అక్కా అక్కా ఇక తీసెయ్యి ..లేకుంటే నీ నోట్లో నే కారిపోతుంది’ అని కంగారుగా బయటికి తీయబోతుంటే నా పిర్రలు పట్టుకొని దగ్గరికి లాక్కొని మడ్డ మొత్తం నోట్లో పెట్టుకొని ఇంకా ఫాస్ట్ గా ముందుకి వెనక్కి ఊగడం తో ఇక నేను ఏం చెయ్యలేక ‘అక్కా ….’ అంటూ నోట్లో మొత్తం కార్చేసా..అక్కా నా మడ్డ నోట్లో నుండి బయటికి తీయకుండా ఇంకా అలానే పెట్టుకొని చప్పరిస్థూ వుంది…అస్సలు ఒక్క చుక్క కుడా కింద పడలేదు …నా మడ్డ మెత్తగా ఐపోయింది .. అయినా కుడా సుజితక్క బయటికి తీయలేదు …అంతా కారిపోయక నాకు సిగ్గు వేసింది … భయం కుడా … నేను ఏడుపు మొకం పెట్టా…సుజితక్క నన్ను చూసి ‘రేయ్ ఏమైంది … నేను ఎవ్వరికీ చెప్పను … నువ్వు కుడా చెప్పకు సరేనా’ అంటూ విడిచిపెట్టింది … ‘థాంక్స్ అక్కా ‘ అన్నా ‘ ఎందుకురా ‘ అంది … ‘చాలా బాగుంది అక్కా నువ్వు చేసింది ‘ అన్నా …’ నీకు కుడా థాంక్స్ రా ‘ అంది ..’ ఎందుకక్క’ అన్నా ఆశ్చర్యం గా…’ నువ్ కార్చింది చాలా రుచిగా వుంది రా .. నాకు ఎప్పటినుండో ఆ రసం తాగాలని ఆశ…బుక్స్ లో చదివి చదివి కసి ఎక్కిపోయా.. ఈ రోజు నీ వల్ల నా కోరిక తీరింది ‘ అంది … తర్వాత ఒక 4-5 టైమ్స్ మళ్లీ సుజితక్క నాకు అలా చేసింది..కాని తను ఇంజనీరింగ్ సీట్ వచ్చి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోవడం తో మళ్లీ తనని చూడలేదు … సో అలా సుజితక్క నాకు ఫస్ట్ నేర్పించింది” …అంటూ వీణకి చెప్పా…
అది విన్న వీణ ” అంటే 11 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే అలా ఆ 16 ఇయర్స్ పిల్ల నోట్లో కార్చావా…అబ్బా అంత చిన్న ఏజ్ లో నీ మడ్డ రసం టేస్ట్ ఎలా ఉండేదో ” అంటూ కొంచం కొంచం కారుతున్న న మడ్డ రసాలు వేళ్ళకి పూసుకొని నోట్లో పెట్టుకొని ” ఉప్పగా వగరుగా ఏదో ఒకలాంటి వాసనతో మత్తు ఎక్కిన్చేల వుంది …ఇక చూడు నా టాలెంట్ చూపిస్తా అంటూ గుప్పెట్లో మడ్డ పట్టుకొని గట్టిగ వూపసాగింది …నాకు ఎ క్షణం లో ఐన మొడ్డ రసం పడిపోయేలా వుంది …
వీణ ఒక్కసారి ఊపడం ఆపి ” అవునూ..చేత్తో కొట్టడం ఎందుకు ..నేను కుడా డైరెక్ట్ గ నోట్లో పెట్టుకొని కార్పిస్త …మళ్లీ లాస్ట్ మినిట్ లో కరెక్ట్ టైం లో నోట్లో పెట్టుకోకపోతే మడ్డ రసం కింద పడుతుందేమో కదా” అని చటుక్కున వంగి మడ్డ మీద ముద్దు పెట్టింది … తోలు వెనక్కి తీయకుండా అలానే నోట్లో మొడ్డ పెట్టుకొని చప్పరించాసాగింది…నేను తన తల వెంట్రుకలు సవరిస్థూ బ్రెస్ట్ మీద చెయ్యి వేసి పిసకడం మొదలు పెట్టా …తను నోటి నుండి మడ్డ బయటికి తీసి “నీకు ఎర్ర గుండు బయటికి తీసి నోట్లో పెట్టుకొంటే ఇష్టం కదా ” అంది మత్తుగా … నేను ఆన్సర్ చెప్పెంతలో ఎర్ర గుండు మీద చర్మం మొత్తం అవసరం కంటే కిందకి గట్టిగా లాగి నోట్లో దోపుకొని ఫాస్ట్ గ రక్తం పీల్చుతున్నంత వేగంగా చీకసాగింది ….
“అబ్బా వీణ ఎంత బాగా చేస్తున్నావ్ ” అన్నా …మాటలు తడబడుతున్నై నాకు …
“నీకు కారిపోయేతప్పుడు చెప్పు ” ఇంకా గట్టిగా చీకుతా అంటూ చేత్తో వట్టలు పిసుకుతూ మొడ్డ ఊపుతూ గట్టిగ చీకుతుంటే ఒక్కసారిగా నాకు లావా ల బయటికి చిమ్మబోతుంది నా రసం అని అర్థం అయి ” వీణ నాకు కారిపోతోంది .. ఇంకా గట్టిగ చీకు …కొరుకు … రక్తం పీల్చు “అంటూ వీణ నోట్లో మొత్తం ఒక 15 సెకండ్స్ వరకూ ఆపకుండా కార్చా…తను అలానే నోట్లో పెట్టుకొని కింద ఒక్క డ్రాప్ కుడా పడకుండా మొత్తం నోట్లో పెట్టుకొంది అలానే
” అబ్బా .. థాంక్స్ వీణ ” అన్నా …
తను ఒక గుటక మింగి ” మాట ఇచ్చి నిలుపుకొన్నా గ …చూసవ అస్సలు ఒక్క డ్రాప్ కుడా కింద పడలేదు ” అంది …
” పడుంటే ఎవరైనా చూసివుంటే అప్పడు నా పని అంతేకదా” అంటూ నవ్వా…
“అంటే ఇప్పుడు ఎవ్వరు చూడలేదు అనుకొన్నావా ” అన్న గొంతు విని ఒక్కసారి నేను వీణా షాక్ అయ్యి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే కళ్ళు తెరుచుకొని సీరియస్ గ చూస్తున్న సువిత కనపడింది

12790cookie-checkఅబ్బా అక్కా నాకు అక్కడ నుండి ఏదో కారింది