శ్రియ తో తివారి

Posted on

య ఫ్యామిలీ కి తివారి బాగా తెలుసు ,శ్రియ వాళ్ళ కి మంచి ఏరియా లో 1 ఎకరం ల్యాండ్ ఉన్నది.ఇప్పుడు అ ల్యాండ్ probelm ఉన్నది .దాని కోసం శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ తో కలసి తివారి దగ్గరికి వెళ్ళింది .తివారి శ్రియ ని 8 years ముందు చూసాడు. ఇప్పుడు శ్రియ కొంచెం వళ్ళు చేసి గుద్ద పగల ఉన్నది.వాడి కి శ్రియ ని ఎప్పటి నుంచో దెంగాలని కోరిక. ఇప్పుడు తివారి, శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ తో నీ కూతురుని ,బయట wait చెయ్య మని చెప్పు ,నీతో personalగా మాట్లాడాలి అన్నాడు .అది విని శ్రియ room బయటకి వెళ్ళింది .తివారికి, శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ తో మంచి relaton ఉన్నది .నేను అ probelm నేను చూసుకుంటా మీ ల్యాండ్ దగ్గర నాకు ల్యాండ్ ఉన్నది,నీ కూతురును చూసినప్పటి నుంచి దాని ని దెంగాలని ఉన్నది ,minimam ౩౦ రోజులు అయిన దెంగాలని ఉన్నది
,దానికి ok అయితే నేను మీ problem క్లియర్ చేస్తా ,పక్క ఉన్న నా ల్యాండ్ కూడా శ్రియ పేరు మీద రాస్తా అన్నాడు. శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ సరే, కానీ ఎక్కడ దెంగుతారు అన్నది.తివారి, నేను రేపు ఊటీ వెళ్ళుతున్నాను ,అక్కడ tea estate లో నాకు guesthouse ఉన్నది. అక్కడకి రమ్మను అని అన్నాడు. సరే అన్నది ,శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ.,తరువాత ,శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ తో కలసి ఇంటికి వెళ్లి పోయారు.శ్రియ,వాళ్ళ అమ్మ తో అంకుల్ ఏమి అన్నాడు అని అడిగింది .బేబీ అంకుల్ నేను చేస్తా అన్నాడు. కానీ అంకుల్ తో నువ్వు దెంగిచు కోవాలంట అని అన్నాడు.నీకు ఓకే అయితే పక్కన ఉన్న అంకుల్ ల్యాండ్ కూడా నీకు రాస్తా అన్నాడు, అని శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ,శ్రియ తో అన్నది. సరే అమ్మ అక్కడ 1ఎకరమ్ 10 కోట్లు, నాకు ok అన్నది శ్రియ .సరే నీకు ఇష్టం అయితే నిన్ను otty లోని guest house రమ్మనాడు అని శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ, శ్రియ తో చెప్పింది . శ్రియ night flight లో ఊటీ వెళ్ళింది. తివారి car పంపిచాడు, దానిలో వాడి guest house కి వెళ్ళింది శ్రియ .అక్కడ తను seprate bed roomలో ఫ్రెష్ అయ్యి ,తివారి roomకి వచ్చింది. తివారిగాడు, శ్రియ నిన్ను చూసినప్పటినుంచి నా మడ్డ లేసి కొట్టు కుంటున్నది అని అన్నాడు. శ్రియ, తివారి కాళ్ళ కి దండం పెట్టి bless me అంకుల్ అన్నది శ్రియ. తివారి శ్రియ జబ్బలు పట్టుకొని పైకిలేపి, నా blessigs ఎప్పుడు నీకు ఉంటాయి అని అన్నాడు.ఇప్పుడు తివారి, శ్రియ నీ చేతలతో నాకు మసాజ్ చెయ్యి అన్నాడు.శ్రియ సరే అంకుల్ అని,తివారి లూoగి షర్టు తీసింది.వాడు బెడ్ మీద పడుకున్నాడు .శ్రియ, ఆయిల్ ని వాడి బాడీ మీద పోసి తన చేతులతో మసాజ్ చెయ్యసాగింది.వాడి కి శ్రియ చేతి స్పర్శ తగలగానే ,వాడి కి జిల్లుమంది.
శ్రియ ,వాడి కాళ్ళు ,తొడలు ని మసాజ్ చెయ్యసాగింది. తరువాత శ్రియ ,తివారి మీదకి ఎక్కి ,వాడి ముఖం మీద ముద్దులు పెట్టి,తన బాడీ ని, సల్ల ని వాడి ముఖం కేసి రుద్దుతూ మసాజ్ చెయ్య సాగింది.ఇప్పుడు శ్రియ, వాడి మడ్డని బాగా పిసికింది. తివారి, సమ్మగా ఉంది ఏమీ పట్టు పట్టేవే అన్నాడు. తరువాత వాడి మడ్డ ని శ్రియ బాగా చికింది .ఇప్పుడు తివారిగాడు,శ్రియ నాకు స్తానం చేయించు అన్నాడు. శ్రియ, వాడిని బాత్ రూం లోకి తీసుకు పోయింది. వాడు స్టూల్ మీద కుర్చునాడు. శ్రియ, పయిట చెంగు ని బోడ్డు లోకి దోపుకొని ,వాడి కి స్తానం చేయించ్చసాగింది. అప్పుడు శ్రియ, పయిటచెంగు జరిగింది. తివారి గాడు,శ్రియ నడుము కనపడ గానే, శ్రియ నడుము ని పట్టుకొని ముద్దు పెట్టేడు .శ్రియ అబ్బ ఆగండి అంకుల్ అన్నది. శ్రియ, వాడి కి స్తానం చేయించి. towel తో వాడి ని తుదిసింది. ఇప్పుడు తివారి ,శ్రియ నేను బట్టలు వేసుకుంటా,శ్రియ నీ చీర.తడిసింది వేరేది కట్టుకోనిరా అన్నాడు.శ్రియ freshup అయ్యి వేరే చీర కట్టుకొని తివారి బెడ్ రూం లోకి వచ్చింది.ఇప్పుడుశ్రియ maroon colour designer work చీర కట్టుకుంది .చీర మీద పూసలతో embroidery chesi ఉంది అదే కలర్ జాకెట్ వేసుకుంది ,చీర బొడ్డుకి క్రింద కట్టుకుంది. హెయిర్ ని, ముడి వేసుకుంది. శ్రియ, నీ ఆ చీర, అ హెయిర్ స్టైల్ లో చూడ గానే తివారికి మడ్డ లేచింది. ఇప్పుడు తివారి, శ్రియ నీ dance live లో చూడాలని ఉంది, డాన్సు చేస్తావా అని అడిగాడు. శ్రియ సరే అంకుల్ అన్నది.తివారి song play చేసాడు.శ్రియ sexy గా డాన్సు చెయ్యసాగింది. శ్రియ డాన్సు చేసేటపుడు, దాని నడుము సల్లు గుద్దలని చూడ గానే, తివారి మడ్డ డాన్సు చెయ్య సాగింది. అల శ్రియ 5mins డాన్సు చేసింది. ఇప్పుడు తివారి,శ్రియ నువ్వు సూపర్ గా డాన్సు చేసేవు. నీ డాన్సు చూచి నా సుల్ల కూడా డాన్సు చేసింది అన్నాడు.
శ్రియ నవ్వింది. ఇప్పుడు తివారి, శ్రియ నాకు జిల start అయ్యింది ,నిన్ను ఇప్పుడు వేసెన అన్నాడు .సరే అంకుల్ ఇంకా దెంగడి అంకుల్ అన్నది శ్రియ. ఇప్పుడు తివారి గాడు, శ్రియ చేతులని పట్టుకొని రావే నాలంజా,అన్నాడు. ఇప్పుడు తివారి,శ్రియ చూట్టు తిరుగుతూ అబ్బ ఏమి అందలే ,ఏమి నడుము ఏమి సల్లు ఏమి గుద్దలు అన్నిటికి మించి నీ అందమైన ముఖం ఆని, తివారి ,శ్రియ నీ వెనుక నుంచి గట్టిగా వాటేసుకుని, శ్రియ ఈ హెయిర్ స్టైల్ లో బలే ఉన్నవే, హెయిర్ నీ ముడి వేసుకొని కసిగా ఉన్నవే నా లంజా అని శ్రియ ముడి మీద ముద్దు పెట్టుకున్నడు. తరువాత తివారి ,శ్రియని తన వైపుకి తిప్పుకొని .శ్రియ నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టేడు .తరువాత శ్రియ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి ,ఇప్పుడు శ్రియ పెదవుల మీద గాడంగా ముద్దు పెట్టేడు .శ్రియ హా అని మూలిగింది. ఇప్పుడు శ్రియ కూడా, తివారి కి లిప్ కిస్ పెట్టింది .ఇప్పుడు తివారి శ్రియ సల్లా నీ చీర మీద నుంచి పట్టుకొని అబ్బ ఏమి సైజు లో ఉన్నాయి ఆని శ్రియ రెండు సల్లా మీద ముద్దు పెట్టి ,రెండు సల్లని పిసికెడు. శ్రియ అబ్బ ఆ ఆ అని అన్నది.తరువాత శ్రియ పయిట నీ పక్క కి జరిపెడు.శ్రియ నడుము వెడలుపుగా,పొట్ట ఉబ్బెతు గా మంచి solid గా ఉన్నాది.తివరిగాడు,శ్రియ ని నడుము ఏమి ఉన్నదే, అని శ్రియ పొట్ట ని గట్టిగ వత్తెడు.తరువాత నీ బొడ్డు పెద్ద సైజులో, లొతుగా నా మడ్డ కూడా పట్టేటట్లు ఉన్నదే నా లంజా అని శ్రియ బొడ్డు ని వత్తెడు.శ్రియ అబ్బ అని మూలిగింది. తరువాత తివారి ,శ్రియ నీ నడుము, పొట్ట, నీ బొడ్డు మంచి కలర్ లో solid గా సెక్సీ గా ఫ్యామిలీ టైపులో ఉన్నాయి. ఇలాంటి సెక్సీ నడుము ని నేను ఇంత వరుకు చూడలేదు అన్నాడు.
తరువాత తివారి,శ్రియ నీ నడుము మడతలు సెక్సీ గా ఉన్నాయే లంజదానా అని ,శ్రియ నడుము మడతలని కసిగా ,గట్టిగా వాత్తేడు.శ్రియ, హ్హ అమ్మ అని సమ్మగా మూలిగింది. ఇప్పుడు తివారి, శ్రియ నడుము మడతలని నిమిరి ,మల్లి తన రెండు చేతులతో శ్రియ నడుము కి ఇరు వైపుల ఉన్న రెండు నడుము మడతలని కసిగా బలంగా వాత్తెడు. శ్రియ ఏమి పిసికేవురా అన్నది. ఇప్పుడు తివారి, నా శ్రియ లంజా అని, శ్రియ పొత్తి కడుపు, బొడ్డు, నడుము మడతల మీద ముద్దులు పెట్టేడు. తరువాత శ్రియ పొత్తి కడుపు ని నిమురుతూ, దాని బొడ్డు మీద ముద్దులు పెడుతూ ,దాని బోడ్డుని నాకేడు. ఇప్పుడు తివారి, శ్రియ బొడ్డు మీద ముద్దులు పేడుతూ,వాడి చేతులని శ్రియ నడుము మీద నుంచి పిర్రల మీద కి పోనిచ్చి, శ్రియ పిర్రలని కసిగా పిసికెడు. శ్రియ, హ్హ అనిములిగి కసగా తివారి ముఖాని తన బొడ్డు కేసి అదుముకుంది.ఇప్పుడు తివారి, శ్రియ బొడ్డు ని చికుతూ, శ్రియ తొడలని, పిర్రలని ఇరగ పిసక సాగెడు. శ్రియ కసిగా నా లంజా కోడాక నా నడుము ని పిర్రాలని ఇరగ పిసుకురా అని మూలుగుతూ, వాడి తలని తన చేతి తో నిమర సాగింది. తరువాత తివారి ,శ్రియ తనరెండు చేతులతో ఎత్తు కొని ,శ్రియ ని బెడ్ మీద పడేసేడు. వాడు కూడా శ్రియ పక్కన పడు కొని శ్రియ మీద కాలు వేసి, అబ్బ ఎంత అందంగా ఉన్నవే లంజా అని శ్రియ ముఖం మీద ముద్దులు పెట్ట సాగెడు.తరువాత తివారి, శ్రియ మీద కి ఎక్కి ,solid గా ఉన్నవే అని, శ్రియ పెదవులని చికుతూ, శ్రియ నడుము ని పిసుకుత, శ్రియ, నోటి లోకి వాడి నాలికని పెట్టి శ్రియ నాలికని చికసాగేడు. తరువాత తివారి, శ్రియ పవిటని పక్కకి లాగి ,శ్రియ సల్లని జాకెట్ మీద నుంచి పిసుకుతూ, నా శ్రియ నీ సల్లు చాల పెద్దవే అని, తివారి గాడు శ్రియ సల్ల మీద ముద్దులు పేడుతూ, జాకెట్ మీద నుంచి చీకసాగెడు .
ఇప్పుడు తివారి ,వాడి కాలి తో శ్రియ చిర ని మోకాళ్ళ పైకిలాగేడు .ఇప్పుడు వాడు, శ్రియ సల్ల ని చికుతూ దాని తోడలని పిసకసాగేడు.ఇప్పుడు తివారి, శ్రియ ఒకరి మీద ఒకరు పడి దొర్లుతు ,తివారి ,శ్రియ నోటి లోని లాలాజలం జుర్రుకుంటు, శ్రియ తొడల ని పిసుకుతు, శ్రియ నోటి ని బాగా చికెడు.ఇప్పుడు ,శ్రియ జాకెట్ సంక బాగం బాగా చెమట పట్టింది.తివారీ, శ్రియ చెమట వాసనా చూసేడు. నా లంజా ని ని చెమట వాసనా కూడా superగా ఉన్నది అనీ,శ్రియ చెమట ని జాకెట్ మీద నుంచి చికెడు.తరువాత తివారి, శ్రియ నీ బోర్ల పండబెట్టి .శ్రియ, జాకెట్ ముడి తిసేడు. శ్రియ వీపు నున్నగా తెల్లగా ,ఉన్నది. తివారి ,శ్రియ వీపు మీద వత్తుతూ,ముద్దులు పెట్టేడు. ఇప్పుడు తివారీ,శ్రియ గుద్దలని పిసికి,శ్రియ పిర్రల మీద కాలు వేసి ,శ్రియ మీద కి ఎక్కెడు.వాడి మడ్డ ని శ్రియ గుద్దలకి అదుముకున్నాడు. తరువాత తివారి,శ్రియ మెడ మీద మీద ముద్దులు పెట్టి ,శ్రియ జాకెట్ ని లాగి వేసేడు. తరువాత ,తివారీ శ్రియ చీర కుచ్చిలని లాగి, పూర్తిగా చీర ని కూడా లగివేసేడు .ఇప్పుడు శ్రియ, వైట్ కలర్ బ్రా,బ్లాకు కలర్ లంగా లో ఉన్నది.ఇప్పుడు తివారీ, శ్రియ లంగా మీద నుంచి దాని పూకు మీద వత్తసా గేడు. శ్రియ, హ అహ్హ హా అనీ ములగ సాగింది. తివారీ, ఇప్పుడు శ్రియ లంగా ,బొందు ముడి తీసి ,లంగా ని లగేసేడు .శ్రియ ఇప్పుడు వైట్ కలర్ bra panty లో ఉన్నది. తివారీ, శ్రియ బ్రా మీదఒక చెయ్యి వేసి, శ్రియ సల్లని పిసుకుతూ. రెండో చెయ్యి ని శ్రియ panty మీద వేసి, దాని కుత్త ని వత్త సాగెడు.శ్రియ, కసిగా మూలుగుతూ, నా లంజా కోడాక బలే పిసుకుతున్నావు రా,నీ పిసుకుడుకి, నాపూకు గుల పెరిగింది , నా రంకు మొగుడా అనీ, ములగ సాగింది.తివారీ, శ్రియ bra ,panty మీద ముద్దులు పెట్టి వాటిని కూడా తిసేడు. ఇప్పుడు శ్రియ నగ్నం గా ఉన్నది.
శ్రియని అల చూసి, తివారీ షాక్ అయ్యాడు .శ్రియ సల్లు కొబ్బరి బొండాల సైజు లో తెల్లగా ,సనుమొనలు ఎర్రగా నిక్కపోడుసుకొని ఉన్నయి.తివారీ, శ్రియ మీద కి ఎక్కి ఆత్రంగా పిసక సాగెడు.శ్రియ హ్హ హ అనీ మూలిగింది .తివారీ, శ్రియ సను మొనలని వెళ్లతోనలుపుతూ ,ఇంత సైజు ఎలా పెంచావే నీ అమ్మ నా చేతుల లోపూర్తిగా పట్టటం లేదు అనీ కసిగా పిసికి. శ్రియ, సల్ల ని వాడి నోటిలో పెట్టుకొని చిక సాగెడు.శ్రియ హ హ్హ అనీ మూలుగుతూ, తివారీ ముఖంని తన సల్ల కేసి అదుముకుంటు, నా మొగుడా నా పాలు పూర్తిగా త్రాగురా అనీ మూలుగుతున్నది.తివారి, శ్రియ సల్లని ,శ్రియ సంక లోని చెమట ని బాగా చికెడు. ఇప్పుడు శ్రియ ,తివారి మీద కి ఎక్కి వాడి కి ముద్దులు పెడుతూ, వాడి బట్టలని ఉడతిసింది.తరువాత తివారి under wear మీద కూడా ముద్దులు పెట్టి, అది కూడా లాగి వేసింది. ఇప్పుడు ఒకరి మీద ఒకరు దొర్లుతూ ,ముద్దులు పెట్టుకున్నారు.ఇప్పుడు తివారి, శ్రియ పూకు మీద వత్తేడు, శ్రియ అమ్మ అన్నది. శ్రియ పూకు నున్నగా shave చేసి ఉన్నది. పూ రెమ్మలు ,బాగా బలిసి ఉన్నాయి .శ్రియ పూకు నుంచి మదపు వాసనా వస్తున్నది .తివారి, శ్రియ పూకు మీద ముద్దులు పెట్టి ,దాని పూకు వాసనా చూసి. నీ పూకు వాసనా మత్తుగా ఉన్నదే నా లంజా అనీ, శ్రియ పూరేమ్మలని చీక సాగెడు. శ్రియ, వాడి తల ని నిమురుతూ, అబ్బ అబ్బ అనీ వారె నా మొగుడా నీ దెబ్బ కి నా పూకు జిల పెరిగింది రా ఇంకా తట్టుకోలేక పోతున్నను రా ,ఇంకా నన్ను దెంగురా అనీ అన్నది.

1741cookie-checkశ్రియ తో తివారి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *