ఫైనాన్స్ కంపెనీ – Part 13

Posted on

ప్రియా పనింద్ర తలని పట్టుకొని లాగి పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది మెల్లిగా పనింద్ర షాట్ లొకి చేతిని తొసి పనింద్ర మొడ్డని పట్టుకుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ ప్రియా పెదాలని చీకుతున్నాడు.ప్రియా పనింద్రని వదిలి కార్ వెనక సీట్ లొకి వెల్లింది పనింద్ర కుడా వెనక సీట్లొకి వెల్లి ప్రియాని కౌగిలించుకొని పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ప్రియా సన్నులని పిసుకుతున్నాడు.పనింద్ర ప్రియాని చూస్తూ ఇక్కడ కంఫర్ట్ లేదు నాకు అన్నాడు మరి ఎలా అంది పదా మా ఇంటికి వెల్దాము అన్నాడు వద్దు నువ్వు మల్లి వదలవు మరి మీ ఇంటికి వెల్దాము వద్దు ంఅరి ఎలాగొలా ఇక్కడె కానివు అంది ప్రియాని సీట్ మీద పడుకొపెట్టి ప్రియా మీద పడుకొని ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు ప్రియా కొంగుని తీసి జాకెట్ హుక్కులని తీస్సాడు బ్రా మీది నుండి సన్నులని పిసుకుతూ ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు ప్రియా పనింద్ర పెదాలని చీకుతూ పనింద్ర షాట్ కిందికి జరిపింది.
బ్రా విప్పబొతె వద్దు ఆగు అని బ్రాని పైకి లాగింది అన్ని విప్పెస్తె వేసుకొవడం కష్టం కొంచెం అడ్జెస్ట్ చేసుకొ అంది పనింద్ర ప్రియా పెదాలని చీకుతూ ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ మూలుగుతుంది పనింద్ర లేచి కుర్చున్నాడు ఏమయింది అంది రా చీకు నాది అన్నాడు ప్రియా లేచి కూర్చుంది పనింద్ర తన షాట్ విప్పెసి ఇన్నర్ కుడా వెప్పెసాడు ప్రియా వంగి పనింద్ర మొడ్డ నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది పనింద్ర ప్రియా సన్నులని గట్టిగా పట్టుకొని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు ప్రియా మొడ్డని బయటకి తిసి అబ్బా నొస్తున్నాయి మెల్లిగా అంది నువ్వు చీకవె ఆపకు అన్నాడు ప్రియా పనింద్ర మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది పనింద్ర ప్రియా సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు ప్రియా చీకవె అది అలాగె చీకు ఈంక చీకవె అంటూ మూలుగుతున్న్నాడు ప్రియాని మల్లి పడుకొపెట్టాడు మెల్లిగా చేతులతొ ప్రియా చీరని లంగా తొ సహ పైకి లాగాడు ప్రియా ప్యాటిని కిందికి లాగెసాడు.ప్రియ ఒక కాళిని కింద పెట్టి ఒక కాళిని సీట్ హెడ్ రెస్ట్ మీద పెట్టింది పనింద్ర తన మొడ్డని ప్రియా పూకు లొకి తొసి ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ దెంగుడు మొదలు పెట్టాడు.ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతున్నాడు కింద ప్రియా పూకు లొతుల్లొకి నుకుతూ దెంగుతున్నాడు.పాని ఇంకా లొపలికి అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ దెంగురా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగు అంటూ అరుస్తుంది పనింద్ర ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ప్రియా సన్నులని గట్టిగా పట్టుకొని దెంగుతున్నాడు.పనింద్ర ప్రియ మీది నుండి లేచి ప్రియాని వంగొమని చెప్పాడు ప్రియా లేచి వంగుంది పనింద్ర తన మొడ్డని పట్టుకొని ప్రియా పూకు లొకి తొసి దెంగుతున్నాడు ప్రియా సన్నులని గట్టిగా పట్టుకొని పిసుకుతూ వెనక నుండి దెంగుతున్నాడు హ్ హ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ పాని దెంగు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగు అంటూ అరుస్తుంది.పనింద్ర ప్రియా నాడుముని పట్టుకొని లాగి లాగి ప్రియా పూకు లొతుల్లొకి నుకుతూ దెంగుతున్నాడు.పాని త్వరగా కార్చు తెల్లరుతుంది అంది.ఆగవె అందుకె చెప్పిన ఇంటికి వెల్దాము అని అంటూ దెంగుతున్నాడు.అబ్బా దెంగురా మల్లి ఇంటికి వస్తా తీరిగ్గా దెగుదువు గాని ఇప్పుడు త్వరగా కార్చుకొ అంది.సరె అని పనింద్ర ప్రియా మీదకి వంగి ప్రియా వీపు మీద ముద్దులు పెడుతూ దెంగుతున్నాడు 4 ఊపులు పూకులొపలికంటూ నుకి కార్చెసాడు.ప్రియా చీరని లంగాని కిందికి అనుకొని ప్యాంటిని పైకి జరుపుతుంది కార్ దిగి వెల్తాను అంది 11 వరకు వచెయు అన్నాడు సరె అని వెల్లింది పనింద్ర ఇంటికి వచ్చి పడుకిన్నాడు.
మార్నింగ్ 9 లెచాడు ఫ్రెష్ అయి కిందికి వచ్చి హాల్ లొ కూర్చొని ఆలొచించాడు.ఇలా కాదు ఎలాగైనా ప్రియాని తీసుకొని ఎక్కడికైనా వెల్లాలి అని ఆలొచించాడు.నేను దీని మీద కాన్షట్రెష పెట్టి రాజేష్ గాడి పెళ్ళం గురించి పట్టించుకొలెదు దానిని కుడా ఎలాగైనా పట్టుకొవాలి అని ఆలొచించాడు.ఇంతలొ వెనక నుండి ప్రియా వచ్చి పనింద్ర కళ్ళు మూసుకొని ఎవరు ఎవరు అని చేతులు తడుముతూ ప్రియా అన్నాడు.ప్రియా పనింద్ర ముందుకి వచ్చి ఎలా కనిపెట్టావు అని అడిగింది నాకు నీ టచ్ అన్నాడు అబ్బొ అంటూ పనింద్ర ఒల్లొ కూర్చుంది 11 రమ్మంటె ముందె వచ్చావు అని అడిగాడు ఏ రాకుడదా సరె మెరి 11 కి వస్తా అని లేవబొయింది పనింద్ర అలాగె గట్టిగా పట్టుకున్నాడు.అలా కాదె అంటూ ప్రియా మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ నాకుతున్నాడు అబ్బా మొదలెట్టావా అప్పుడె అంది మూలుగుతూ.పనింద్ర ఆపి ఒకటి చెప్తా చేస్తావా అని అడిగాడు.అడిగి చుడు చేస్తానొ లెదొ అంది.అయితె ఒక వారం మనం ఎక్కడికైనా వెల్దాము ఇక్కడి నుండి అన్నాడు.ఎందుకు అని అడిగింది అక్కడికి వెళ్ళాక చెప్తా అన్నాడు.ఎక్కడికి వెళ్దాము అని అడిగింది.కొంచెం ఆలొచించి గొవా కి వెల్దాము అన్నాడు.సరె అని కొంచెం ఆలొచించి కాని ఒక్క కండిషన్ అంది ఎంటి అని అడిగాడు.నాతొ పాటు నా ఫ్రెండ్ కుడా వస్తది అంది.
ఎందుకు మనమె వెల్దాము అన్నాడు.అది కాదు తను నా భర్త ఫ్రెండ్ రాజేష్ భార్య.తనతొ వెల్తున్నా అంటెనె నా భర్త ఒప్పుకున్నాడు లేదంటె ఒప్పుకొడు అంది.ఇప్పుడె అనుకున్నానొ లెదొ అప్పుడె అది కుడా వలలొ పడబొతుంది అనుకున్నాడు మనసులొ ఎంటి ఎం ఆలొచిస్తున్నావు అంది ప్రియా ఎమి లేదు తనెందుకు అని అడిగాడు తనతొ వెల్తాను అంటె ఒప్పుకున్నాడు నా భర్త తెదంటె ఒప్పుకొడు అంది.సరె నీ ఇష్టం అన్నాడు.ఇంకొ కండిషన్ అంది మల్లి ఎంటి అని అడిగాడు.అది నాతొ రావాలంటె నువ్వు తనని కుడ చేయాలి అంది.పనింద్ర షాక్ అయినట్టు నటిస్తూ ఎంటి నేను ఒప్పుకొను నేనితొ మాత్రమె చేస్తా అన్నాడు అయితె ట్రిప్ క్యాన్సిల్ అంది.అయినా తను ఏల ఒప్పుకుంటుంది అని అడిగాడు.అది నాకు వదిలెసియు దాని భర్త దానికి మనీ ఇవ్వడు అందుకె అది అప్పుడప్పుడు మనీ కొసం వెల్తది.ఇప్పుడు ఎవరు లేరంట రెండు నెలల నుండి నన్ను అడుగుతుంది.నువ్వు రొజు పబ్ కి వెల్తావు కదా ఎవరైనా అడిగితె చెప్పు అంది ప్రియా.ఇప్పుడు దానికి ఫొన్ చేసి ఒకతను అడిగాడు అని చెప్తా అంది కాని అది నైట్ కి 15000 తీసుకుంటుంది అంది.ఇప్పుడు మనకు అవసరమా అన్నాడు అది మనతొ ఉంటె మనకె మంచిది అంది.సరె నీ ఇష్టం అన్నాడు.మరి ఎప్పుడు వెల్దాము అని అడిగింది ప్రియా ఈరొజె వెల్దాము అన్నాడు.లేడికి లేచిందె పరుగు ఇప్పుడె చెప్పావు అప్పుడె వెల్దామా అని అడిగింది.అవును ఈరొజె వెల్దాము అన్నాడు సరె ఆగు అని ఫొన్ తీసుకొని రాజేష్ భార్యకి ఫొన్ చేదింది తను ఫొన్ లిఫ్ట్ చేసి హలొ అంది.హలొ మంజు(రాజేష్ భార్య) నువ్వు అడుగుతున్నావు కదా ఎవరైనా అమ్మాయి కావాలా అని అడుగుతున్నారా అడుగుతున్నావు కదా అంది అవును ఎవరైనా అడిగారా అంది మంజు అవును ఒకతను ఒకతను ఉన్నాడు కాని ఇక్కడ కాదు గొవాకి వెళ్ళాలంటా తనతొ వరం రొజులు అంది ప్రియా.వారమా అదికుడా గొవాకా అని అడిగింది మంజు.అవును చాలా పెద్ద పార్టీ మనీ కుడా బాగా ఇస్తాడు అంది ప్రియా.అయితె సరె కాని 30000 డెకి అంది అదెంటి నువ్వు 15000 తీసుకుంటావు కదా అని అడిగింది ప్రియా.అవును కాని అది నైట్ కి లొకల్ లొ అయితె ఇప్పుడు నాన్ లొకల్ కదా గొవాలొ ఎప్పుడు అడిగిన చెయాలి అందుకె 30000 అంది మంజు.30000 అంటా అని మెల్లిగా చెప్పింది పనింద్రకి పనింద్ర సరె అన్నట్టు తల ఉపాడు.సరె మరి 30000 అని చెప్తాలె.కాని ఒక్క కండిషన్ అంది అంది ప్రియా ఎంటి అని అడిగింది మంజు అతను ఎం చెప్పినా లేదు అనకుండా ఒప్పుకొవాలి అంది.సరె అని చెప్పింది మంజు.మరి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అని అడిగింది మంజు.ఈరొజె వెళ్ళాలి అని చెప్పింది.మరీ ఇంత తొందరగానా ఆవును అంది.ప్రియా నువ్వు కుడా రావె అని అడిగింది.నేను ఎందుకు నువ్వు వెల్లి వచ్చెెయు అంది ప్రియా.లెదు ఎవరొ తెలీదు అది కుడా గొవాకి అంటున్నావు నువ్వు కుడారా నాతొ అంది.
కాని నా భర్త ఎమంటాడొ అంది.అన్నయ్యని నేను ఒప్పిస్తను అంది మంజు సరె మరి ఆయని ఒప్పించి బస్ టికెట్స్ బుక్ చేయమను మెస్సెజ్ నీకు పంపమను అని చెప్పింది ప్రియా.సరె ఇప్పుడు 12 అవుతుంది 3 వరకు ఇంటికి రా అని చెప్పింది.సరె నేను అన్నయకి ఫొన్ చేసి చెప్పి టికెట్స్ బుక్ చేయమంటాను 3 వరకు వచ్చెస్తా అని ఫొన్ పెట్టెసింది మంజు.ప్రియా ఫొన్ పెట్టెసిది బస్ లొ కాదు ఫ్లైట్ లొ వెల్దాము అన్నాడు పనింద్ర.ఫ్లైట్ అంటె చాలా కాస్ట్ అవుతుంది అన్నాడు నేను చూసుకింటా అని ఫొన్ తీసి గొవాకా ఫ్లైట్స్ చెక్ చేసాడు.5 గంటలకి ఉండి ఫ్లైట్ 5 కి ఫ్లైట్ ఉంది 3 కి మంజు మీ ఇంటికి రాగానె తనని తీసుకొని ఇక్కడికిరా ఇక్కడి నుండి ఐర్ పొర్ట్ కి వెల్దాము అన్నాడు సరె అని లేచింది ప్రియా.పనింద్ర లేచి ప్రియాని కౌగిలించుకొని పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని పిర్రలని వదిలి వదిలాడు ఒకసారి చెసుకుందామా అని అడిగాడు వద్దు ఇప్పుడు నేను వెల్లి అన్ని సర్దుకొవాలి అంది సరె వెల్లి త్వరగా రండి అని చెప్పాడు సరె అని తన కార్ తీసుకొని వెల్లింది ప్రియా.పనింద్ర రీటని పిలిచి తన బ్యాగ్ సర్దమని చెప్పాడు.సరె సార్ అని రీట పైకి వెల్లింది.శేకర్ ని పిలిచి తను గొవాకి వెల్తున్నాను అని వారం వరకు రాను అని చెప్పాడు సరె సార్ అన్నాడు శేకర్.పీటర్ వచ్చి సార్ లంచ్ రెడీ అన్నాడు సరె పదా అని పనింద్ర లేచి వెల్లాడు లంచ్ చేసి పైకి వెల్లి బెడ్ రూం లొకి వెల్లాడు బెడ్ మీద తన బ్యాగ్ రెడీగా ఉంది.ప్రియా ఫొన్ చేసింది ఫొన్ లిఫ్ట్ చేసి హలొ అన్నాడు.మా ఆయన ఒప్పుకుంటాడొ లేదొ అనుకున్నాను కాని ఒప్పుకున్నాడు మంజు కూడ వచ్చింది స్టార్ట్ అవుతున్నాము 30 నిమిషాలలొ అక్కడ ఉంటాము అంది సరె అన్నాడు పనింద్ర అని ఫొన్ పెట్టెసాడు.బాత్ రూం లొకి వెల్లి స్నానం చేసి రెడీ అయి కిందికి వచ్చి హాల్ లొ కూర్చొని టి.వి ఆన్ చుస్తున్నాడు.ప్రియా మంజు ఇద్దరు కలిసి వచ్చారు లొపలికి.పనింద్ర కూర్చొని ఉన్నాడు ప్రియా మంజు వెళ్ళి కూర్చున్నారు పాని ఈమనె మంజు అని పనింద్రకి పరిచయం చేసింది మంజు చుడటానికి 27 28 వయసు ఉంటుంది.హాయ్ అని మంజుకి షెక్ హాండ్ ఇచ్చాడు.సరె మరి వెల్దామా అని అడిగాడు.మంజు కొంచెం డౌట్ తొ బస్ టికెట్స్ రెండె బుక్ చేసాడు కదా అని అడిగింది.బస్ లొ కాదు ఫ్లైట్ లొ వెల్తున్నాము అని చెప్పింది ప్రియా.మరి బస్ టికెట్స్ ఎందుకు బుక్ చేయమన్నావు అని అడిగింది.ఫ్లైట్ అయితె మనవాళ్ళు ఒప్పుకొరు పనింద్ర ఏమొ బస్ ఎక్కను అన్నాడు సరె అంది మంజు.మరి బయలుదేరుదామా అని అడిగాడు సరె లేచారు ఇద్దరు.శేకర్ ని పిలిచి 10000 ఇచ్చాడు కర్చులకి అని.మంజు అది చూసి నిజంగానె రిచ్ పార్టి దొరికింది అసలు వదులుకొవద్దు ఈ పార్టిని అనుకుంది.పైకి వెళ్ళి తన బ్యాగ్ తీకొచ్చి కార్ లొ పెట్టమని శేకర్ కి చెప్పాడు.శేకర్ పైకి వెల్లి బ్యాగ్ తీసుకొని వచ్చి కార్ లొ పెట్టాడు.
మీ లగెజ్ కుడా కార్ లొ పెట్టుకొండి అన్నాడు పనింద్ర అప్పుడె పెట్టెసాము అంది ప్రియా సరె రహీం అనగానె వచ్చి డొర్ తీసాడు పనింద్ర ముందు కూర్చున్నాడు ప్రియా మంజు వెనక కూర్చున్నారు ఎర్ పొర్ట్ కి పొని అన్నాడు రహీం కార్ స్టార్ట్ చేసి పొనిచ్చాడు అరంగంటలొ ఎర్ పొర్ట్ కి చేరుకున్నారు.ఎర్ పొర్ట్ లొపలికి వెల్లి టికెట్స్ తీసుకొని చేకింగ్ చెసుకొని ఫ్లైట్ ఎక్కారు గంటలొ గొవాలొ ఫలిట్ దిగారు లగెజ్ తీసుకొని బయటకి వెల్లెసరికి బయట పనింద్ర అని బొర్డ్ పట్టుకొని ఒకతను నిలబడ్డాను పనింద్ర బుక్ చేసిన హొటెల్ క్యాబ్ డ్రైవర్ అతను ముగ్గురు అతని దగ్గరకి వెళ్ళారు అయాం పనింద్ర అన్నాడు.వెల్కం టు గొవా అన్నాడు థాంక్స్ అన్నాడూ పనింద్ర చేతిలొ ఉన్న లగెజ్ తీసుకొని కం విత్ మీ సార్ అన్నాడు పనింద్ర పనింద్రతొ పాటు ప్రియా మంజు కదిలారు ఎవరు ఇతను అని అడిగింది ప్రియా.పనింద్ర తాను బుక్ చేసిన హొటెల్ క్యాబ్ డ్రైవర్ అన్నాదు.ముగ్గురు క్యాబ్ దగ్గరకి వెళ్ళగానె ప్రియా,మంజు చేతిలొ ఉన్న లగెజ్ తీసుకొని కార్ లొ పెట్టాడు ముగ్గురు కార్ లొ కూర్చొగానె కార్ పొనిచ్చాడు ఒక గంట జెర్నీ తరువాత ఒక హొటెల్ లొకి తీసుకెళ్ళాడు అమ్మొ ఎంత పెద్ద హొటెల్ అని మనసులొ అనుకున్నాడు కాని ఫేస్ లొ ఎక్స్ ప్రెషన్ చూపలేదు కార్ ఆపగానె పనింద్ర పల్లవి మంజు దిగ్గూ సార్ యు గొ అండ్ చెక్ ఇన్ ఐ విల్ల్ సెండ్ లగెజ్ టు యువర్ రూం అన్నాడు.ఒకె అని ముగ్గురు లొపలికి వెళ్ళారు రిసెప్షన్ లొకి వెల్లి పనింద్ర తన ఆదర్ కార్డ్ ఇచ్చాడు రిసెప్షనిష్ట్ అన్ని నొట్ చేసుకొని బాయ్ ని పిలిచింది రూం నుంబెర్ 503 అని చెప్పి హావ్ ఎ వండర్ ఫుల్ వెకెషన్ అంది థాంక్ యు మిస్ అనడు పనింద్ర.
పల్లవి మంజు పనింద్ర ముగ్గురు బాయ్ ని ఫాలొ అయ్యరు 5 ఫ్లొర్ తీసుకెల్లి సార్ దిస్ ఇస్ రూం అన్నాడు ముగ్గురు లొపలికి వెల్లారు ఇంతలొ ఎవరొ డొర్ కొడితె పనింద్ర వెల్లి డొర్ తీసాడు ఒక బాయ్ లగెజ్ తీసుకొని వచ్చాడు పనింద్ర అతనికి 500 ఇచ్చాడు బాయ్ థంక్స్ చెప్పి వెల్లిపొయాడు పనింద్ర డొర్ లాక్ చేసడు అది అటచ్డ్ టు బెడ్ రూం.పనింద్ర మంజు వైపు చూసి నీది ఆ రూం అని చెప్పడు.మంజు తన లగెజ్ తీసుకొని వెల్లింది.ప్ర్రియా తన లగెజ్ పనింద్ర లగెజ్ తీసుకొని పక్కకి పెట్టింది పక్కన ఉన్న కర్టెన్ తీసింది పాని చూడు బీచ్ వ్యు రూం చాల బగుంది అంది ప్రియా పనింద్ర ఎ.సి ఆన్ చేసి వెల్లి ప్రియాని వెనక నుండి కౌగిలించుకొని మెడ మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు.ప్రియా పనింద్రని వెనక్కి తొసి పక్క రూం లొ అది ఉంది కద దాని దగ్గరకి వెళ్ళు అంది.నేను నిన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది నీతొ చేయడానికి తనతొ కాదు అన్నాడు పనింద్ర.దానికి రొజుకి 30000 ఇస్తున్నవు అంది.పొనిలె అన్నాను ఎంటి పొని 30000 డబ్బులు ఎమయినా చెట్లకి కాస్తున్నాయ నువ్వు ఇక్కడ దానిని సరిగ్గా వాడితె నేను నితొ ని ఇంట్లొ వారం ఉంట నీ ఇష్టం అప్పుడు అంది నిజంగా ఉంటావ అని అడిగాడు ఉంటాను అంది.సరె అని పనింద్ర మంజు రూం లొకి వెల్లాడు మంజు సముద్రం వైపు చూస్తూ నిలబడింది.పనింద్ర వెనక నుండి కౌగిలించుకొని మంజు మెడ మీద ముద్దు పెట్టాడు సార్ ఒక్కనిమిషం ఆగండి అంది పననిద్ర ఆగి మంజు వైపు చూసాడు సార్ సెఫ్టి తెచ్చార అని అడిగింది.నేను వాడను నాకు అలవాటు లేదు అన్నాడు పనింద్ర.లేదు సార్ సెఫ్టి లేకుండా నేను ఒప్పుకొను అంది మంజు.పనింద్ర అక్కడి నిండి ప్రియా రూం లొకి వెల్లి సెఫ్టి లేకుండా ఒప్పుకొను అంటుంది తను నువ్వు వెల్లి చెప్పు అన్నాడు ప్రియాతొ ప్రియా మంజు గదిలొకి వెల్లింది ఎమయింది అని అడిగింది మంజుని సెఫ్టి వాడను అంటున్నాడు అంది మంజు.అవును పనింద్రకి అలవాటు లేదు అంది ప్రియాకాని నేను ఒప్పుకొను అంది మంజు సరె అయితె మనకి ఫ్లైట్ బుక్ చేస్తడు వెల్లి పొదామా అని అడిగింది అదెంటి అంది మంజు నువ్వు చెప్పినట్టు పనింద్ర వినడు పనింద్ర చెప్పినట్టు నువ్వు వినాలి ఒక్కసారి ఆలొచించుకొ 30000 డె కి అంటె 2,10,000 అవుతుంది తరువాత నీ ఇష్టం అంది ప్రియా.సరె కాని ప్రెగ్నెన్సి వస్తె ఎలా అంది మంజు రెండు రొజులకి ఒక్కసారి పిల్ వాడితె సరిపొతది నేను కుడా వాడుతున్నా అంది ప్రియా.అంటె నువ్వు అంది అవును 4 రొజుల ముందు పరిచయం అయ్యడు ఒకరికి ఒకరం నచ్చాము అందుకె కనెక్ట్ అయ్యము అంది మరి నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నావు అని అడిగింది ఒకెసారి ఇద్దరిని చేయాలని ఉందంట అందుకె నిన్ను రమ్మన్నాను నేను కుడా వాడు చెప్పినట్టె వింటాను నా మాట వినడు అంది ప్రియా.నువ్వు ఇప్పుడు కుదరదు అంటె మనం వెల్లిపొదాము పనింద్ర ఇక్కడ వెరెదానితొ ఎంజాయ్ చేసి వస్తాడు అంది.సరె మరి అంది మంజు.అయితె బ్యాగ్ తీసుకొనిరా వెల్దాము అంది ప్రియా.కాదు సెఫ్టి వద్దులె రమ్మను అంది.ప్రియా బయటకి వచ్చి చెప్పాను ఒప్పుకుంది వెల్లు అంది.పనింద్ర మంజు రూం లొకి వెల్లాడు మంజు సముద్రం వైపు చూస్తూ నిలబడింది.పనింద్ర వెనక నుండి కౌగిలించుకొని మంజు నడుముని పట్టుకొని మెడ మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు.
మంజు పనింద్ర తలని పట్టుకొని నిమురుతుంది మంజుని తన వైపుకు తిప్పుకొని మంజు పెదదాలని తన పెదాలతొ మూసెసాడు.మంజు పెదాలని చీకుతూ మంజు కొంగుని కిందికి జరిపాడు మంజుని వెనక్కి నెట్టి గొడకి ఆనించాడు మంజు మెడ చుట్టు ముద్దులు పెదుతు నాకుతున్నాడు మంజు పనింద్రని గట్టిగా కౌగిలించుకుంది పనింద్ర మంజు మెడ మీద ముద్దులు పెదుతు నాకుతున్నాడు మంజు క్లివెజ్ మీద నాకుతున్నాడు.మంజు వీపుమిద తడుముతూ మంజు క్లివెజ్ మీద నాకుతున్నాడు మెల్లిగా కొరికాడు క్లివెజ్ మీద అహ్ అహ్ అహ్ సార్ అని మూలిగింది మంజు.పనింద్ర కింద కూర్చొని మంజు నడుముని పట్టుకొని బొడ్డు మీద ముద్దు పెట్టాడు నాలుకతొ బొడ్డు చుట్టు నాకుతు బొడ్డు లొకి నాలుకని తొసి నాకుతున్నాడు మెల్లిగా బొడ్డుని కొరికాడు హ్ హ్ సార్ మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర మంజు కుచ్చిళ్ళని లాగాడు మంజు చీర కింద పడింది మంజుని లేపి బెడ్ మీద పడుకొపెట్టాడు తన షర్ట్ విప్పి పక్కన పడెసాడు మంజు మీద పడుకొని మంజు పెదదాలని తన నొటిలొకి తీసుకొని చీస్కుత్తూ మంజు కింది పెదవిని నొతిలొకి తీసుకొని చప్పరిస్తు కొరుకాడు ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ అనే సౌండ మంజు నొటి నుండి వస్తున్నాయి పనింద్ర మంజు రెండు పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని మార్చి మార్చి చీకుతూ పెదాలని చప్పారిస్తున్నాడు.మంజు జాకెట్ హుక్కులు తీసి విప్పెసాడు మంజు క్లివెజ్ మీద ముద్దులు పెడుతు నాకుతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ సార్ అంటూ మూలుగుతుంది.మంజుని బొర్లా తిప్పి మంజు వీపు మీద ముద్దులు పెడుతూ వీపు మీద ఉన్న చమత మొత్తం నాకుతున్నాడు మంజు సార్ మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది మెలికలు తిరుగుతుంది మంజు నడుముని పట్టుకొని గట్టిగా పిసికాడు అహ్ అహ్ సార్ మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది మంజు.మల్లి మంజుని తిప్పి మంజు బ్ర విప్పెసాడు ఎంటి నీ సన్నులు ఇంత పెద్దగ ఉన్నాయి అంటూ మంజు సన్నులని పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు.సన్నులని మొదళ్ళ నుండి పట్టుకొని పిండుతూ చీకుతున్నాడు సార్ మెల్లిగా నొస్తున్నాయి అంటూ అరుస్తుంది పనింద్ర అదెం పట్టించుకొకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు సన్నులని పిసుకుతూ నొటిలొకి తీసుకొని చీకుత్తున్నాడు ముచ్చికలని నొటిలొకి తీసుకొని నాకుతు కొరికాడు సార్ నొస్తుంది కొరకకండి అంటూ అరుస్తుంది.పనింద్ర రెండు సన్నులని పిసుకుతూ చీకురున్నాడు మెల్లిగా కిందికి వెళ్ళి మంజు లంగ నాడ లగి లంగాని విప్పెసాడు మంజు తొడలని తడుముతూ తొడలని ముద్దు పెట్టాను పైకి వెల్లి మంజు పెదదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీస్కుత్తూ ఒక చేతిని మంజు ప్యాంటిలొకి తొసి పూకు తాడుముతున్నాడు మంజు నొటి నుండి సౌండ్ రావడం లేదు.మంజు పూకుని తడుముతూ గొల్లిని వేళ్ళతొ పట్టుకొని నలిపుపుతూ టికిల్ చేసాడు మంజు తన మొత్తని పైకి లేపుతుంది పనింద్ర మంజు పూకులొ వేళ్ళని ఆడిస్తూ మంజు గొల్లిని తడుముతున్నాడు కిందికి వెల్లి మంజు ప్యాంటిని లాగెసాడు మంజు పూకు మీద ముద్దు పెట్టి నాకుతున్నాడు.
మంజు పనింద్ర తలని తన పూకుకి అదుముకుంటూ సార్ నాకండి అబ్బా సార్ బగుంది నాకండి అలాగె నాకండి అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర తన నలుకని మంజు నొటిలొకి తొసి నాకుతున్నాడు మొత్తం నలుకని పూకులొకి తొసి నాకుతూ గొల్లిని వేళ్ళతొ పట్టుకొని నలుపుతున్నాడు మంజుకి చివరికొచ్చి కార్చెసింది పనింద్ర రసాన్ని మొత్తం నాకెసి మంజు పక్కన పడుకున్నాడు లేచి నాది చీకవె అన్నాడు పనింద్ర మంజు లేచి పనింద్ర ప్యాంట్ విప్పెసింది ఇన్నర్ కుడా లాగెసింది పనింద్ర మొడ్డని పట్టుకొని ఊపుతుంది నొటిలొకి తీసుకొని చీకు లంజ అన్నాడు మంజు ఒక్కసారి పనింద్ర మొహం లొకి చూసి పనింద్ర మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీస్కుత్తుంది మొత్తం నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది చేతితొ మొడ్డని పట్టుకొని ఊపుతూ చీకుతుంది లంజ ఎక్కడ నెర్చుకున్నావె చీకడం చీకు అలాగె ఇంకా చీకవె అంటూ మూలుతున్నాడు.మంజు పనింద్ర మొడ్డని మొత్తం నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది పనింద్ర పట్టాలని పట్టుకొని నిమురుతూ చీకుతుంది మంజుని పైకి లాక్కొని మంజుని బెడ్ మీద పడుకొపెట్టి కాళ్ళని చాపి వాడి మొడ్డని మెల్లిగా మంజు పూకులొకి తొసాడు మెల్లిగా పననిద్ర మొడ్డం మొత్తం మంజు పూకులొకి దిగింది మంజు సన్నులని పట్టుకొని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు.సార్ సమ్మగా ఉంది దెంగండి అంటుహ్ అరుస్తుంది.దెంగుతానె లంజ అంటుజ్ మంజు సన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుత్తూ కొరుకుతున్నాడు పనింద్ర పంటి గాట్లు పడుతున్నాయి మంజు సన్నులని చికుతు లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు.మంజు సన్నులని గట్టిగా పట్టికొని పిండుతూ మెడ మీద నాకుతున్నాడు దెంగుతున్నాడు.మంజు పనింద్రని గట్టిగా కౌగిలించుకొని పనింద్ర చుట్టు కాళ్ళు వేసింది మెడ మీద కొడుతూ దెంగుతున్నాడు ముచ్చికలని నలుపుతూ ఎగిరెగిరి దెంగుతున్నాడు.సార్ నొస్తుంది కొరకకండి అంటూ అరుస్తుంది పనింద్ర మంజు మీది నిండి లేచి మంజుని లేపి వంగొ పెట్టాడు మంజు నడుముని పట్టుకొని వెనక నుండి మంజు పూకులొకి తన మొడ్డని తొసి దెంగుడుతున్నాడు మంజు పిర్రల మీద కొడుతూ దెంగుతున్నాడు సార్ మెల్లిగా అబ్బా నొస్తుంది మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ఇంకా గట్టిగా కొడుతూ దెంగుతున్నాడు.నా భార్యని దెంగారు మీ భర్తలు మమ్మల్ని నేను వదలను అని మనసులొ అనుకుంటూ గట్టిగా కొడుతూ దెంగుతున్నాడు మంజు మిదకి వంగి సన్నులని పిసుకుతూ భుజం మీద కొరుకుతు దెంగుతున్నాడు పనింద్రకి చివరికొచ్చి నాలుగు ఊపులు వేగంగా దెంగి మంజు పూకు నింపెసాడు.
పనింద్ర మంజుని వదలగానె మంజు బెడ్ మీద పడుకుంది.పనింద్ర లేచి బాత్ రూం లొకి వెల్లాడు.స్నానం చేసి ప్రియా ఉన్న రూం లొకి వెల్లాడు ప్రియ షార్ట్ టాప్ వేసుకొని పడుకొని ఉంది పనింద్ర వెళ్ళి ప్రియా పక్కన పడుకొని ప్రియా సన్నులని పిసుకుతున్నాడు.ప్రియా కళ్ళు తెరచింది అబ్బా పడుకొని కాసెపు అంది తరువాత పడుకుందువు కాని అని ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీస్కుత్తూ ప్రియా సన్నులని పిసుకుతున్నాడు ప్రియా నిద్ర ఎగిరిపొయింది పనింద్ర జుట్టులొకి వేళ్ళని తొసి పనింద్ర పెదాలని చీకుతుంది పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ పెదాలని చీకుతున్నాడు.తన నాలుకని ప్రియా నొటిలొకొ తొసాడు ప్రియా పనింద్ర నలుకని చీకుతుంది పనింద్ర తన నలుకని వెనక్కి తీసుకొని ప్రియా టాప్ విప్పెసాడు ప్రియా మెడ మీద ముద్దులు పెదుతు నాకుతున్నాడు ప్రియా మెడ మీద కొరికాడు అమ్మా మెల్లిగా అని అరుచింది పనింద్ర తన చేతులని ప్రియా కిందికి తొసి ప్రియా బ్రా హుక్కులని విప్పెసాడు ప్రియా సన్నులని పట్టుకొని పిసుకుతూ ప్రియా పెదాలని చీకుతున్నాడు ప్రియ కింది పెదవిని నొతిలొకి తీసుకొని చికుతు గట్టిగా కొరికాడు ప్రియా పనింద్రని తొసి మెల్లిగా ఎంటా కొరుకుడు అంది పననిద్ర ప్రియాని పట్టుకొని పెదాలని చీకుతూ కొరుకుతు సన్నులని పిసుకుతున్నాడు ప్రియా ముచ్చికలని వేళ్ళతొ నలుపుతూ ప్రియ మెడ మీద నాకుతున్నాడు ప్రియా క్లివెజ్ మీద ముద్దులు పెడుతు నాకుతున్నాడు ఒక సన్నుని నొటిలొకొ తీసుకొని చీకుతున్నాడు ఒక సన్నుని నొటిలొకొ తీస్కొని చీకుతూ ఇంకొ సన్ను ముచ్చికని వేళ్ళతొ నలుపుతూ సన్నుని చీకుతున్నాడు చీకురా బాగ చీకు నలిపెయు నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది అందుకె కదా రాత్రి పగలు తెడ లేకుండా దెంగు అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ప్రియా ముచ్చికని నాకుతూ ఇంకొ ముచ్చికని నలుపుతున్నాడు నలిపెయు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకొ అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర రెండు సన్నులని మార్చి మార్చి చీకుతూ సన్నుల మధ్యలొ పంటి గాట్లు పెడుతున్నాడు మెల్లిగా కిందికి వెళ్ళి ప్రియా బొడ్డుని నాకుతూ ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ.
హమ్మా పాని చంపుతున్నావు ఎక్కడ నేర్చావురా అంటూ మూలుగుతుంది పనింద్ర ప్రియా షార్ట్ విప్పి పక్కకి విసిరెసాడు ప్రియా తొడలని తడుముతూ నాకుతున్నాడు ప్రియా ప్యాంటి మీది నుండి ప్రియ పూకుని తడిమాడు ప్రియ తన మొత్తని పైకి లేపింది పనింద్ర పైకి వెళ్ళి ప్రియా సన్నులని చీకుతూ ప్రియా ప్యాంటిలొకి చేతిని తొసి ప్రియా పూకుని తడిమాడు ఒక వేలిని పూకులొకి తొసి ఆడిస్తు బొటన వేళితొ గొల్లిని తడిమాడు.పాని చంపకు త్వరగా దెంగు ఆగలేను అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర తన పెదాలతొ ప్రియా నొటిని మూసి పూకులొ వేళ్ళని ఆడిస్తూ గొల్లిని వేళ్ళతొ తడుమురున్నాడు.ప్రియా పనింద్రని గట్టిగా తనకి అదుముకుంది ప్రనిద్ర ప్రియా పెదాలని చీకుతూ ఇంకొ వేలిని తొసాడు పూకులొకి రెండు వేళ్ళని పూకు లొపలికంటూ తొసి ఆడిస్తున్నాడు.మెల్లిగా కిందికి వెళ్ళి ప్రియా ప్యాంటిని కిందికి లాగి విప్పెసాడు.ప్రియా కాళ్ళని పట్టుకొని పూకు మీద ముద్దు పెట్టి నాకుతున్నాడు ప్రియా పనింద్ర తలని తన పూకుకి అదుముకుంటూ నాకురా బాగా నాకు నలుకని పూకు లొపలికంటూ తొసి నాకుతూ గొల్లిని వేళ్ళతొ పట్టుకొని నలుపుతున్నాడు పూకులొ నాలుకని పైకి కిందికి ఆడిస్తూ పూకు మొత్తం కెలుకుతున్నాడు గొల్లిని టికిల్ చేస్తున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ పాని అయిపొయింది అంటూ పనింద్ర తలని పూకుకి గట్టిగా అదుముకుంటూ కాఎచేసుకుంది.పనింద్ర పూకు నుండి కారుతున్న రసాన్ని ఒక్క చుక్క కూడ వదలకుండా మొత్తం నాకెసాడు పైకి లేచి ప్రియా నొటి దగ్గర మొడ్డ పెట్టాడు 69 ఎంగిల్ లొ వంగి ప్రియ కాళ్ళని ఎడం చేసి ప్రియా పూకు నాకుతున్నాడు ప్రియా పనింద్ర మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీస్కుత్తుంది.పనింద్ర తన నలుకని పూకు మీద పైకి కిందికి ఆడిస్తూ గొల్లిని నాకుతున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర మొడ్డని మొత్తం నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.పనింద్ర నాకులని బయటకి తీసి పూకు చ్ట్టూ నాకుతూ గొల్లిని నాలుకతొ టికిల్ చెస్తూ పూకులొకి తొసి పూకులొ తిప్పుతున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర మొడ్డని బయటకి తీసి నాకుతూ ఆడిస్తుంది మల్లి నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది .ప్రియాకి చివరికొచ్చి మల్లి కార్చెసింది పనింద్ర రసాన్ని మొత్తం నాకెసి ప్రియా మీద ప్డుకొని తన మొడ్డని పట్టుకొని ప్రియా పూకు లొపలికంటూ నూకాడు.అబ్బా మెల్లిగా అంటూ అరుచింది పనింద్ర ప్రియా సన్నులని చీకుతూ ప్రియా పూకు దెంగుతున్నాడు.మెల్లిగా హమ్మా మెల్లిగా అంటూ అరుస్తుంది.పనిద్ర ప్రియా అరుపులని పట్టించుకొకుండా ప్రియా సన్నుల మీద కొరుకుతు దెంగుతున్నాడు లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు పనింద్ర మొడ్డని మొత్తం పూకు లొపలికంటూ తొసి బయటకి లాగి మల్లి లొపలికి నుకుతున్నాడు.అబ్బా దెంగు నిన్ను ఆపెవాళ్ళు ఎవరు లేరు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగు అంటూ అరుస్తుంది.
పనింద ప్రియా మెడ మీద గట్టిగా కొరికాడు అమ్మా అని అరిచింది ప్రియాని ఎగిరెగిరి దెంగుతున్నాడు.ప్రియా మీది నుండి లేచి పక్కన పడుకొని ప్రియాని ఒక పక్క మీద పడుకొపెట్టి వెనక నుండి ప్రియా పూకులొకి తొసాడు ప్రియా వీపు మీద ఉన్న చమత నాకుతూ దెంగుతున్నాడు ప్రియా నడుముని పట్టుకొని దెంగుతున్నాడు.అబ్బా చంపుతున్నావురా దెంగు ఇంకా లొపలికి తొయు అది అలాగె లొపలికంటూ నూకు అంటూ అరుస్తుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిండి పిసికినట్టు పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు.దెంగుతానె నిన్ను అసలు వదలను అంటూ మెడ మీద కొరుకుతు దెంగుతున్నాడు.పనింద్ర ఆపి ప్రియాని మీదకి ఎక్కించుకున్నాడు ప్రియా పనింద్ర మొడ్డని పట్టుకొని తన పూకులొకి తీసుకొని ఊగుతుంది.పనింద్ర ప్రియాని లాగి ప్రియా పెదాలని చీకుతూ కింది నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ దెంగుతున్నాడు.ప్రియా పైకి లేచి పనింద్ర చాతిమీద చేతులు పెట్టి ఊగుతుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ కింది నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ దెంగుతున్నాడు.ప్రియాకి చివరికొచ్చి మల్లి కార్చెసింది.పనింద్ర మీద పడుకుంది.ప్రియాని పట్టుకొని బెడ్ మీద పడుకొపెట్టి ప్రియా మీదకి ఎక్కాడు ప్రియా పూకు లొకి తన మొడ్డని తొసి దెంగుడుతున్నాడు.హమ్మా ఎంటిరా ఇవల్ల ఇన్సెపు చెస్తున్నావ్ నాకు ఒపిక లేదు అంటూ మూలుగుతుంది.ఆగవె కసితీర దెంగనివ్వు నిన్ను అంటూ దెంగుతూ వంగి ప్రియ సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతున్నాడు ముచ్చికలని కొరుకుతు దెంగుతున్నాడు.అబ్బా మెల్లిగా అంటూ అరుస్తుంది.పనింద్రకి చివరికొచ్చి ఎగిరెగిరి దెంగుతూ ప్రియా పూకులొ కార్చేసాడు.మెల్లిగా ప్రియా మీద పడుకున్నాడు ఇద్దరు స్వాస తీసుకుంటూనారు ఆయసపడుతూ ఒకరి వేడి స్వాస ఈంకొకరికి తగులుతుంది.పనింద్ర మొడ్డ బయటకి వచ్చింది ప్రియా లేచి బాత్ రూం లొకి వెల్లి స్నానం చెసి వచ్చి పనింద్ర పక్క పడుకొని అల్కలి అవుతుంది అంది ప్రియా సరె మంజుని రమ్మను నేను ఆర్డర్ పెడతాను అన్నాడు ప్రియా వెళ్ళి బ్యాగ్ తీసి నైటి వేసుకుంటుంట్వ్ వద్దు ఇలాగె ఉండు అన్నాడు.ఒయ్ మంజు ముందు ఇలా ఎలా ఉండాలి అంది ఎలాగొ ఇద్దరిని ఒకె బెడ్ మీద దెంగుతా అప్పుడు అయినా ఉండాలి కదా అన్నాడు.అప్పుడు చూద్దాంలె అంది నువ్వు వేసుకుంటె చింపెస్త తరువాత నీ ఇష్టం అన్నాడు ప్లీస్ అంద్ లేదు నువ్వు ఇలాగె ఇండు అని లేచి నేను మంజుని రమ్మంటాను అని మంజు రూం లొకి వెల్లాడు మంజు బెడ్ మీద పడుకొని ఉంది మంజుని లేపి తిందాము రా అన్నాడు.మంజు లేచి వస్తుంటె డ్రెస్ మొత్తం వెప్పెసి రా అన్నాడు.ప్రియా ఉంది కదా అక్కడ అంది ప్రియా కుడా బట్టలు లేకుండానె ఉంది వెప్పెసి రా లేకుంటె అక్కడికి వచ్చక నేను విప్పుతా అన్నాడు.సరె వస్తా అని అంది పననిద్ర ప్రియా రూం లొకి వచ్చి ప్రియా పక్కన కూర్చొని ప్రియాని తన ఒడిలొ కూర్చిపెట్టుకొని ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ రిసెప్షన్ కి ఫొన్ చేసాడు హలొ అనగానె ఇస్ రెస్టారెంట్ అవలెబల్ ఇన్ హొటల్ అన్నాడు యస్ సార్ కాల్ 122 ఇత్ గొ టు రెస్టారెంట్ అంది రిసెపనిష్ట్.సరె అని ఫొన్ కట్ చేసి 122 కి కాల్ చేసాడు.ఇంతలొ మంజు మెల్లిగా నడుచుకుంటూ వచ్చింది వచ్చి తన ముందు కూర్చొమని సైగ చేసాడు.ప్రియ మంజు ఇద్దరు సిగ్గు పడురున్నారు ఇద్దరు నగ్నంగా ఉన్నారు.
రెస్టారెంట్ లొ ఫొన్ లిఫ్ట్ చేయగానె రూం నంబర్ చేప్పి 3 చికెన్ బిర్యాన్ణి అన్నాడు.ఒ.కె సార్ అన్నాడు.హవ్ మచ్ టైం విల్ టెన్ అని అడిగాడు.సార్ 20 మినిట్స్ అన్నాడు.ఒ.కె అని ఫొన్ కట్ చేసాడు.ప్రియ పనింద్ర ఒల్లొ ఉంది ప్రియా సన్నులని పిసుకుతున్నాడు.మంజు ఇద్దరిని చూస్తూ సిగ్గు పడుతుంది.పనింద్ర ప్రియాని లేపి మంజుని లాక్కొని మంజు పెదదాలని తన నొటిలొకి తీసుకొని చీస్కుత్తూ మంజు సన్నులని పిసుకుతున్నాడు.మంజుని ఒక పక్కకి కూర్చొపెట్టుకొని ప్రియాని ఇంకొ పక్కన కూర్చొపెట్టుకున్నాడు ఇద్దరి సన్నులని పిసుకుతూ ఇద్దరి పెదాలని మార్చి మార్చి చీకుతున్నాడు.ఇంతొలొ ఎవరొ కాలింగ్ బెల్ కొటరు.మీరు మంజు రూం లొ ఉండండి నేను డొర్ తిస్తా అన్నాడు ఇద్దరు మంజు రూం లొకి వెల్లారు.పనింద్ర టవల్ కట్టుకొని వెల్లి డొర్ తీసాడు.సార్ బిర్యాణి అని అన్నాడు బాయ్.ఒ.కె కీప్ ఇన్ అండ్ డొంట్ కం ఎగైన్.టుమారొ యు కెన్ క్లీన్ రూం అన్నాడు.ఒ.కె సార్ అని లొపల పెట్టి వెల్లాడు పనింద్ర డొర్ లాక్ చేసి టవల్ వెప్పెసి మంజుని ప్రియాని రమ్మన్నాడు.ఇద్దరు వచ్చారు.మంజు వడ్డించు అన్నాడు.మంజు లేచి ఇద్దరికి వడ్డించి తను కుడా పెట్టుకుంది ముగ్గురు కలిసి డిన్నర్ చేసి బెడ్ మీదకి ఎక్కారు.పనింద్ర ఇద్దరు ఒకసారి కావాలని అని అడిగాడు.
పనింద్ర మంజుని తన మీదకి లాక్కొని మంజు పెదదాలని తన నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ మంజు సన్నులని పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు ఎండుపెదాలని మార్చి మార్చి చీకుతూ తన నలుకని మంజు నొటిలొకి తొసి మంజు నాకులని తడుమురున్నాడు మంజు ముచ్చికలని పట్టుకొని నలుపుతున్నాడు.ప్రియా చేతిని పట్టుకొని తన మొడ్డ మీద వేసుకున్నాడు.మల్లి మంజు సన్నులని పట్టుకొని పిసుకుతూ మంజు పెదదాలని తన నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ మంజు మెడ చుట్టు ముద్దులు పెదుతు నాకుతున్నాడు మంజుని ఇంక పైకి లాక్కొని మంజు సన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర మొడ్డని పట్టుకొని ఊపుతుంది పనింద్ర కాళ్ళ మద్యలొ కూర్చొని మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాది.పనింద్ర మంజు వీపు మీద చేతిని వేసి నిమురుతూ ఇంకొ చేతితొ ఒక సన్నుని పిసుకుతు ఇంకొ సన్నుని చీకుతున్నాడు.వీపు మీద తడుమూ పిర్రల మీదకి తీసుకెళ్ళి కొడుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ సార్ మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది.మంజుని వదిలి ప్రియాని మీదకి లాక్కొని ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.మంజు కిందికి వెళ్ళి పనింద్ర మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీస్కుత్తుంది.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని చీకుతూ రెండు సన్నులని మొదళ్ళ నుండి పట్టుకొని పిండుతూ ముచ్చికలని నలుపుతూ లాగుతున్నాడు ప్రియాని పైకి లాగి సన్నులని పిసుకుతూ ప్రియా నడుముని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ప్రియా కింది పెదవిని నొతిలొకి తీసుకొని కొరికాడు ప్రియాని పక్కన పడుకొపెట్టి మంజుని పైకి లాగాడు మంజు కాళ్ళ మద్యలొ కూర్చొని పూకు నాకుతున్నాడు వంగి నాకులని పూకులొకి తొసి ఆడిస్తు మంజు సన్నులని పట్టుకొని పిండుతునడు నాకులని పూకులొ ఆడిస్తూ గొల్లిని నాలుకతొ తడిమాడు సార్ మెల్లిగా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ సార్ హమ్మా అంటూ మూలుగుతుంది.నాలుకని మొత్తం పూకులొకి తొసి నాకుతున్నాడు పనింద్ర పైకి లేచి మంజుని లేపి వంగొ పెట్టాడు నీ గుద్దని ఎవరైనా దెంగారా అని అడిగాడు మంజుని లేదు సార్ అంది నేను కీ గుద్దని ఒపెన్ చేస్తా అన్నాడు సార్ వద్దు నొస్తది అంది నొరు మూసుకొవె లంజ అన్నాడు మంజు ఎమి మాట్లాడలేదు తన మొడ్డని పట్టుకొని మంజు గుద్ద మీద ఆనించాడు మంజు నాకులని బిగించింది పనింద్ర పిర్రల మీద కొడుతూ వదులు లంజ అనగానె మెల్లిగా వదిలింది పనింద్ర తన మొడ్డని పట్టుకొని మంజు గద్ద్దలొకి తొసాడు లొపలికి పొలేదు మల్లి తొసాడు కాని పెలేదు బ్యాగ్ లొ లుబ్రికెంట్ ఉంది తీసి ఇవ్వు అని ప్రియాకి చెప్పాడు ప్రియా బ్యాగ్ లొ వెతికి తీసి పనింద్రకి ఇచ్చింది.
పనింద్ర కొంచెం ప్రియా గుద్ద బొక్క మీద రాసాడు మెల్లిగా తన మొడ్డని గుద్దలొకి తొసాడు కొంచెం దూరింది మంజు కెవ్వు మని అరిచింది మల్లి తన నడుముని ముందుకి తొసాడు ఇంకా కొంచెం దూరింది తన మొడ్డ.అమ్మా సార్ నొప్పి తీయండి మంట సార్ మండుతుంది అంటూ అరుస్తుంది పనింద్ర మంజు పిర్రల మీద కొడుతూ మల్లి తొసాడు ఇంకా కొంచెం దూరింది తన మొడ్డని బయటకి లాగి తన మల్లి ఫొర్స్ తొ తొసాడు సగం మొడ్డ మంజు గుద్దలొకి దూరింది మంజు పిర్రలని గట్టిగా పట్టుకొని తొస్తున్నాడు నాలుగు సారి తొసెసరికి మొత్తం మొడ్డ లొపలికి దూరింది.అమ్మా సార్ మండుతుంది తీయండి సార్ అంటూ అరుస్తుంది పనింద్ర మంజు పిర్రల మీద కొడుతూ దెంగుడు మొదలు పెట్టాడు లంజ నీ గుద్ద ఏం మజా ఇస్తుందె అంటూ పిర్రల కొడుతూ దెంగుతున్నాడు ప్రియాని దగ్గరకి రమ్మన్నాడు ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ పెదాలని చీకుతూ మంజు గుద్ద దెంగుతున్నాడు మొత్తం మొడ్డని బయటకి లాగి మల్లి గుద్దలొకి నుకుతూ దెంగుతున్నాడు సార్ నొప్పి అంటూ అరుస్తుంది.పనింద్ర మంజుని వదిలాడు ప్రియాని పడుకొపెట్టి ప్రియా కాళ్ళ మద్యలొ కూర్చొని ప్రియా పూకు నాకుతున్నాడు ప్రియా గొల్లిని వేళ్ళతొ పట్టుకొని నలిపుపుతూ పూకులొ నాలుకని తిప్పుతున్నాడు.పాని అలాగె నలుపు అబ్బా నాకురా అంటూ మూలుగుతుంది నాలుకని పూకు బయటకి లొపలికి ఆడిస్తూ గొల్లిని నలుపుతున్నాడు ప్రియా తన రసాని కార్చేసింది పనింద్ర మొత్తం రసాని నాకెసి ప్రియా మీదికి ఎక్కాడు ప్రియా సన్నులని చీకుతూ తన మొడ్డని పట్టుకొని ప్రియా పూకు లొకి తొసాడు మొత్తం మొడ్డ ఒకసారి లొపలికి దూరిపొయింది ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతూ దెంగుతున్నాడు.ప్రియా తన కాళ్ళని పనింద్ర చుట్టూ వేసింది రెండు సన్నులని మార్చి మార్చి చీకుతూ మొదళ్ళ నుండి పిండితూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు తన నడుముని పైకి కిందికి వేగంగ ఆడిస్తూ దెంగుతున్నాడు.ప్రియా ముచ్చికని నొటిలొకి తీసుకొని కొరుకుతు పంటితొ పట్టుకొని లాగి వదులుతున్నాడు పాని నొస్తుందిరా మెల్లిగా అంటూ అరుచింది పనింద్ర ఎగిరెగిరి దెంగుతున్నాడు పైకి లేచి మంజు నడుముని పట్టుకొని పైకి లేపి మల్లి మంజు గుద్దలొకి తన మొడ్డని తొసాడు సార్ అక్కడ వద్దు మండుతుంది అంది పననిద్ర వినకుండా మంజు నడుముని పట్టుకొని గట్టిగా లొపలికంటూ నూకుతు దెంగుతున్నాడు.
అబ్బా సార్ మండుతుంది అంటూ అరుస్తుంది పనింద్రకి వాళ్ళ భర్తలు గుర్తొచ్చి మంజు పిర్రల మీద గట్టిగా వాతలు పడెలా కొడుతు స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు.అబ్బా సార్ నొప్పి మండుతుంది కొట్టకండి అంటూ అరుస్తుంది పనింద్ర వంగి మంజు బుజం మీద కొరుకుతు దెంగుతున్నాడు పైకి లేచి మొడ్డని మొత్తం మంజు గుద్దలొకి నుకుతూ పిర్రల మీద కొడుతూ దెంగుతున్నాడు.మళ్ళి మంజుని వదిలి ప్రియాని పక్కకి తిప్పి ప్రియా వెనకాలె పడుకొని వెనక నుండి తన మొడ్డని ప్రియా పూకులొకి తొసి దెంగుడు ప్రియా వెనక నాకుతూ సన్నులని దిండుతున్నాడు ముచ్చికలని పట్టుకొని నలుపుతూ లాగుతూ దెంగుతున్నాడు.ప్రియా బుజం మీద కొరుకుతు దెంగుతున్నాడు చేతిని కిందికి పొనిచ్చి ప్రియా గొల్లిని వేళ్ళతొ పట్టుకొని నలిపుపుతూ దెంగుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ పాని నాకు అయిపొయింది అంటూ ప్రియా కార్చేసింది పనింద్ర ప్రియాని వదిలి మంజుని లేపి మంజు గుద్దలొకి తన మొడ్డని తొసాడు సార్ వద్దు వద్దు మంటగా ఉంది అని అరుస్తున్నాడు పట్టించుకొకుండా మంజు గుద్దని దెంగుతున్నాడు మంజు పిర్రల మీద వాతలు తేలాయి అయినా కుడా పిర్రల మీద కొడుతూ దెంగుతున్నాడు పిర్రలని గట్టిగా పట్టుకొని వేగంగా దెంగుతున్నాడు పనింద్రకి చివరికొచ్చి తన మొడ్డని మంజు పూకులొకి తొసి స్పీడ్ గా దెంగుతూ మంజు పూకులొ కార్చేసాడు.మంజుని వదిలి ఇద్దరి మద్యలొ పడుకున్నాడు ప్రియాని కౌగిలించుకొని పడుకున్నాడు ఒక గంట తరువాత మంజు వైపు చూసాడు మంజు పడుకొని ఉంది మంజునిని లేపాడు సార్ నాకు ఒపిక లేదు ప్లీస్ అంది మనీ తీసుకుంటలేవ ఫ్రీగా దెంగిచ్చుకుంటున్నావ లేచి చీకవె అన్నాడు మంజు లేచి పనింద్ర మొడ్డ దగ్గర కూర్చొని పనింద్ర మొడ్డని పట్టుకొని ఊపుతుంది చీకవె లంజ అన్నాడు మంజు వంగి పనింద్ర మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీస్కుత్తుంది మెల్లిగా పననిద్ర మొడ్డ రెడీ అయింది మంజుని పైకి లాక్కొని మంజుని బెడ్ మీద పడుకొపెట్టి మంజు కాళ్ళని చాపి మంజు పూకులొకి తన మొడ్డని తొసాడు మంజు మీద పడుకొని మంజు మెడ చుట్టు కొరుకుతు దెంగుతున్నాడు.సార్ మెల్లిగా నొస్తుంది కొరకకండి అబ్బా హమ్మా సార్ వద్దు అంటూ అరుస్తుంది పనింద్ర మంజు జుట్టు లొకి వేళ్ళని తొసి జుట్టుని పట్టుకొని మెడ మీద కొరుకుతు దెంగుతున్నాడు అమ్మా సార్ వదలండి అంటూ అరుస్తుంది పనింద్ర మంజు సన్నులని పట్టుకొని పిసుకుతూ ఎగిరెగిరి దెంగుతున్నాడు మంజుని మీదకి ఎక్కించుకున్నాడు మంజు మెల్లిగా ఊగుతుంది పనింద్ర కింది నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ మంజుని కిందికి వచ్చి మంజు సన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ కిందికి నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ దెంగుతున్నాడు.మంజు ముచ్చికని పట్టుకొని గట్టిగా కొరికాడు మంజు గట్టిగా అరిచింది అరుపుకు ప్రియా లేచింది పనింద్ర మంజు సన్నులని వదిలాడు మంజు నడుముని పట్టుకొని కింది నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ దెంగుతున్నాడు ప్రియా పనింద్ర మీద పడుకుంది పనింద్ర మంజు తలని పట్టుకొని పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.
మంజుని పక్కన పడుకొపెట్టి ప్రియా మీదకి ఎక్కాడు ప్రియా కాళ్ళని ఎడం చేసి తన మొడ్డని మొత్తం ప్రియ పూకులొకి తొసాడు.అబ్బా మెల్లిగా అని అరిచింది.ప్రియ సన్నులని పట్టుకొని దెంగుతున్నాడు ప్రియ ముచ్చికలని నలుపుతూ ఒక సన్నుని నొటిలొకొ తీసుకొని చీస్కుత్తున్నాడు ఎగిరెగిరి దెంగుతున్నాడు ముచ్చికని పటితొ పట్టుకొని లాగాడు రెండు సన్నులని మార్చి మార్చి చీకుతూ దెంగుతున్నాడు ప్రియా పనింద్ర తలని తన సన్నులకి అదుముకుంటూ అబ్బా దెంగు పాని అది అలాగె లొపలికంటూ నూకు ఇంక లొపలికి అంటూ అరుస్తుంది కింది నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తుంది పనింద్ర ప్రియా రెండు సన్నులని మార్చి మార్చి చీకుతూ దెంగుతున్నాడు ప్రియాకి అయిపొవచ్చి స్పీడ్ గా ఎదురొత్తులు ఇస్తుంది ప్రియా కార్చేసింది పనింద్ర పైకి లేచి ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు ప్రియా ముచ్చికని నాకుతూ దెంగుతూ ప్రియా పూకులొ కార్చేసి ఇద్దరి మద్యలొ పడుకున్నాడు.
[button color=”pink” size=”medium” link=”http://www.telugusexstories.cc/telugu-sex-stories-%e0%b0%ab%e0%b1%88%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%95%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%80-part-14/” icon=”” target=”false”]Continue Reading »[/button]

5851cookie-checkఫైనాన్స్ కంపెనీ – Part 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *