పూకు గుద్ద దెంగి దెంగి సుఖంతో గారాలు పోతూ

Posted on

ఐతే శోభనం ముహూర్తాలెప్పుడు పెట్టుకుందాం?అంది కాస్త ముందర తేరుకున్న జయకుమారి
నీ మరిది రంకు కధ పూర్తిగా వినందే?
ఇంకేముందమ్మా వినడానికీ? రెండో రౌండు సంగతి కూడా చెప్పుకున్నాంగాఇక బాత్రూం కధ అదేమూడో రౌండు నే చూసిందేనాయేఅంటూ తొందర పడిపోయింది జయకుమారి.
మరి నాల్గో రౌండు సంగతో?
అదీ తెలిసిపోవట్లాకావలిస్తే నే చెప్తా విను బాత్రూం వాయింపుతర్వాత తోటకూరకాడలా వ్రేలాడి పోతున్న నీ మాలతి ని బెడ్రూం లోకి ఎత్తుకొచ్చాడని నిన్ననే చెప్పానాఅంటూ ప్రమీల మొహంలోకి చూసింది జయకుమారి
చెప్పావ్ తల్లీనువ్వు చెప్పుకుంటూ పోనే నప్పుడప్పుడు ఊఁకొడుతూంటాలే
సరేఆతర్వాత పక్కమీదికెళ్దామా?అంటున్న మరిది మాటలూ బరువుగా అడుగుల చప్పుడూ వినిపించి , నే మా బెడ్రూంలోకెళ్దామనుకుంటూంటే , ఒద్దుబాబూ మా ఆయనొచ్చేస్తారేమోనన్నుపక్కమీద పడుక్కోబెట్టెళ్ళిపోండి ప్లీజ్అంటూన్న మాలతిగొంతు దూరంగా వినిపించిందిబాత్రూం తలుపెయ్యకుండా బెడ్రూంలోకెళ్ళారని అర్థమైపోడంతో ఇంకేమైనావినిపిస్తాయని అక్కడే ఉండిపోయాననికూడా చెప్పా ఆ తర్వాత ఒక్క మాలతి గొంతే సన్నగాతమకంగా వినిపించడంఆపైన ఆవిడ మైకపు మూలుగులూ ,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంగళ సూత్రం బిళ్ళల చప్పుడ్లూ తప్ప మరో మాట వినిపించలేదనికూడా చెప్పానా? అంటే ఏం జరిగిందనుకోవాలీ?దాన్ని మీదెక్కించుకుని చేశాడనేగామహాఁఐతేచివరికొచ్చేసినపుడుమీదెక్కిపోయికచకచలాడించివిదిలేసుంటాడుఅంతేగా?
ఏకరువుపెట్టి అదిఒద్దొద్దంటూన్నా మరో సారి చేశావాలేదా చెప్పుఅంటే నడవడానికోపిక లేదంటూ మెడచుట్టూ చేతులూ , నడుంచుట్టూ తొడలూ అల్లేసి నా మీద సోలిపోతే అలాగే మంచం దాకా ఎత్తుకొచ్చి, పరుపుమీద వాలిపోయానంతే అన్నాడు.
అంటే , నే విన్న మైకపు మూలుగులూ ,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంగళ సూత్రం బిళ్ళల చప్పుడ్లూ అబధ్ధాలంటావా? అంటూ ఫైరైపోయింది జయకుమారి
ఊరుకుంటానా పరిమళానేనడిగా,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంఎందుకయ్యాయో?అంటూ
ఏవన్నాడూ?
సౌకర్యంగా ఉంటుందని ఒకటికి రెండుసార్లు ఆవిడ మొత్తని కాస్త పైకెత్తి, సర్దుకున్నా కవీఅప్పుడయ్యాయేమో ఆ చప్పుళ్ళు అంటూ కప్పిపుచ్చుకున్నాడమ్మా
మరి ఆగకుండా ఎందుకయ్యాయ్టో?
ఆ మాటడిగితేనే , వివరంగా చెప్తే తప్ప నీకర్థం కాదుఅంటూ చివాల్న మంచం మీద కూర్చుండిపోయి,నా తొడల్ని తన నడుంచుట్టూ సర్దుకుంటూ నన్నూ మీదెక్కించేసుకునిఇలాగే ఆవిడ్నట్టుకు కూర్చునిపడుకోబెట్టమంటారా?అన్నా చెవిలో సన్నగా మన్ననలొద్దన్నానా మనూ అనండి చాలుఐనా అలానన్ను చూసేసరికి మళ్ళీ వెఱ్ఱి ముదిరిపోయి నా ప్రాణాలు తోడేస్తారూఅంటూ నా చెవిలో గొణిగినన్ను బిఱ్ఱుగా వాటేసుకుని వెనక్కి తోసింది కవీ ఆవిడాదాంతో,ఇలాగే మీదావిడ్నేసుకుని , వెలకిలా పరుపు మీద వాలిపోయా అంటూ నన్నూ మీదెక్కించేసుకునివెలకిలా వాలిపోయాడమ్మా అంది ప్రమీల, కందిన బుగ్గల్తో ఓరగా పరిమళ్ని చూస్తూ
అదృష్టవంతురాలివి తల్లీఅందావిడ కాస్త కచ్చగా
అది అదృష్టమంటావా?
కోరికల్తీరినమ్మకేం తెలుస్తుందమ్మా పక్కింటావిడ ఆకలీ? నువ్ చెప్పేవన్నీ నే చూళ్ళేదుగాసర్లేచెప్తూపో
నే వెలకిలా పరుపు మీద వాలిపోయేసరికి, ఇంకా ఆవిడ్లోనే ఉన్న నీవాడుపూర్తిగా బిఱ్ఱ బిగిసి పోయాడు కవీ ఆవిడ్ని వెకిలా తిప్పేసి , మీదెక్కిపోయి చిరగదెంగుదామా అదుపుచేసుకున్నాఅంటూ సమర్థించుకోబోయాడు
ఆఁహాఁఎంత బుధ్ధిమంతుడివిఅందుకేనేమో?ఏయ్ఛీఇలాగేంటీ?ఒద్దుబాబూ ఒద్దంటున్నానా ఇష్ష్ విన్రు కదా ఉఁహుఁఉఁహూఁ అంటూ మనూ కళ్ల నీళ్ళెట్టుకుంట?అంటూ ఎక్కసాలాడా
ఆవిడలా అనడం నిజమే కానీఅప్పుడు కాదు అన్నదికళ్లనీళ్ళెట్టుకుని అస్సలు కాదు.
మరెప్పుడూ?
పూర్తిగా వింటేనే గానీ నీకర్థంకాదునన్ను నేను అదుపుచేసుకుని ఉండిపోయానన్నానాకాసేపైం తరవాత , ఇంతగానిండి పోతున్నారేంటి బాబూనే దిగిపోతాఅంది మనూ నే సరేనన్నాను , ఆపడానికేమాత్రం ప్రయత్నం చెయ్యకుండా
అంటూ ఎక్కసాలాడా
నిజంనేనేఅడ్డూ చెప్పలేదుకావలిస్తే అడుక్కో
అదీ చేస్తాగాప్రస్తుతానికి నిన్ను నమ్మాననుకో నువ్వు ఓకే అనగానే దిగిపోయిందా?
దిగలేక పోయింది
నువ్ దిగనీలేదేమో?
దిగనీయక పోయింది నేను కాదు ,నీవాడు
ఛఅంతగాబిగుసుకుపోయాడేంటీ?నువ్వేమైనా సలహా ఇవ్వవల్సింది అన్నానే గానీ , నాలో కూడాఅంతగానూ నిండిపోయాడ్టమ్మాఅంటూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంది ప్రమీల
ఇచ్చాడ్టా?అంది జయకుమారి జీరగా
ఇచ్చాడ్టఇక్కడ అర చేతులొత్తిపట్టి పైకి లేచి , అంటూ నా అర చేతుల్ని తన మొడ్డకి పెట్టేసుకున్నాడే
ఇస్స్ చేసిందా ఆపనీ?
మనమే చెయ్యలేముదానివల్లెక్కడౌతుందే
మరేం చేసిందిటా
చేతులు పక్కలకి లాగేసుకోబోయిందిట సిగ్గు పడితే ఎలా? అంటూ వాట్నట్టేసుకునిఊఁఅన్నాడ్టఇక తప్పక , ట్రై చేసిందిటకాస్త పైకి లేచి , మళ్ళీ తన మీదడిపోయిందిట రెండో సారికూడా అంతేటదాంతో దాని నడుమట్టుకుని నీవాడిగుండుబైటికొచ్చేంతవరకూ దాన్ని పైకెత్తిఊఁ అన్నాడ్ట ,పక్కకి దొర్లిపోమన్నట్లుగా తలూపా అని చెప్పేస్తూ నా చేతా అదే పని చేయించాడమ్మా
ఆపనీ?అంది జయకుమారి , గొంతులో జీర తారస్థాయికి చేరుకుంటూంటే
ఉఁహూఁనా వల్లా కాలేదమ్మా ఎందుకోనూ?చేతులు చచ్చుబడిపోయిందాన్లా నీ మరిది మీదడిపోయా తనేమన్నాడో తెలుసా?
చెప్పూ నేను రెండోసారి సాయం చేసింతర్వాత కూడా నీ మనూ కూడా ఇలాగే పడిపోతే దిగడంఇష్టం లేదనుకునిఆవిడ మొత్తనలాగే ఆడించడం మొదలెట్టాఅప్పుడూ ఏయ్ఛీ ఇలాగేంటీ? ఒద్దుబాబూఒద్దంటున్నానా నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టు పూకు గుద్ద దెంగి దెంగి సుఖంతో గారాలు పోతూ , తనే కదలడం మొదలెట్టింది తప్ప కన్నీళ్ళేం పెట్టుకోలేదు అంటూ సమర్థించుకున్నాడమ్మా నిజమేనంటావా? సందేహమేమీ అక్కర్లా అంది జయకుమారి కదానాకూ అలాగే అనిపించిఆ తర్వాతఇదో వెరైటీభలేగా ఉంది కదూఅన్నా కవీఅంటూ మొదలెట్టాడే ఊఁకొట్టా , తన భుజాల్ని ఊతంగా పట్టుకుని పైకి లేస్తూ ఆవిడకి కొత్తగదాఅంచేతనుకుంటానన్నతుక్కుపోయి నా సల్లలో మొహం దూర్చేసి , కొద్ది కొద్దిగా మొత్తనెత్తడం , దింపడం మొదలెట్టింది ఎలాఉంది? అంటూ ఆవిడ మొహాన్ని పైకెత్తడానికి ట్రై చేశా ఛీఅంటూ మళ్ళీ నా మెడ వంపులో మొహం దాచేసుకుందికదుల్తూనే చేతుల మీద పైకి లేవండి స్పీడుపెంచాలి అన్నానావిడ చెవిలో చిన్నగా కాస్తపైకిలేచిందిచంకల కింద చేతులు చొప్పించి ఇంకాస్త పైకి లేవదీసి , కొబ్బరి కాయల్లాంటి సల్లనిచెరో చేత్తో పట్టుకుని మర్దిస్తూ చనుమొనలు చప్పరించడం మొదలెట్టా మూసిన కళ్ళతో ఓఅంటూ నామీదడిపోయింది అంటూ నా చింత గుద్దని సాగదీడం మొదలెట్టాడమ్మా అపుడేం చేశావ్? అంటూ వంతుల వారీగా తన పెదాలకందించడం మొదలెట్టా.
ఎంత సేపూ శ్రమ నేనే పడాలా? అంటూ ఆవిడ గుబ్బలకి కాస్త కిందట్టుకుని , పైకి లేవదీసి , నా భుజాలమీద తన చేతుల్ని సర్ది నా మీద వాలిపోకుండా రెండు చేతుల్తో ఆవిడ నడుమట్టుకునిఊఁఅన్నా చిన్నగా తన మొత్తని కదిలిస్తూ ఛీబరితెగించిన దాన్ని చేసేస్తున్నారు నన్నుఅంటూ గునిసినా మంగళసూత్రం బిళ్లలు టింగు టింగు మని కొట్టుకునేలాగ ఊపందుకుందిఓ అరక్షణం తరవాత మెడ కాస్త పైకెత్తి కళ్ళముందూగిపోతూన్న చనుమొనల్నందుకోడానికి ప్రయత్నించా నా పెదాల్ని గీరాయ్ తప్ప లోపలికి రాలే అవిఇవ్వరూ అన్నా ట్రై చేస్తూనే అదిగోమళ్ళీ మీరు , అంటూ, మరుక్షణం సిగ్గుగా వాల్చేసుకుంటూ ఓ మొనని నా పెదాల్లోకి దోపింది ,నామీదికొంగి కాసేపు దాన్ని చప్పరించి మనూఅదిఅంటూ కళ్ళతో మరో మొన వైపు సైగ చేశా దాన్నీ దోపింది ఓ పావునిముషం పాటు, దాన్ని పెదాల్తో జపమాలలో రుద్రాక్షలా తిప్పి ,తర్వాత మరో దాన్నీ , ఆ పైన మళ్ళీ మొదటిదాన్నీ కోరు తూ నేఉన్నా ఇచ్చినంతసేపిచ్చిమీక్కావలసినవితీసుకుంటూండండి బాబూఅంటూ చను మొనలు నా పెదాలకందుబాట్లో ఉండేలా మీదకొంగినడుం నీ మొత్తనీ చక చకా కదుపుతూ నన్నెదురు దెంగడంమొదలెట్టింది కవీ
అంటూ నా భుజాల్నట్టుకుని , నాఇవితన మొహం మీద వేలాడేలా మీదికి లాక్కుని , రెండు చేతుల్తోనూ పిసికి పాకం పడుతూనే మొనల్ని వంతుల వారీగా మునిపళ్లతో కొరికినంత సేపు కొరికి , ఆ పైన వీట్ని అంటూ తన గుబ్బల వైపు కనురెప్పలార్పిఅరచేతుల్తో దగ్గరగా నొక్కేస్తూ రెండింట్నీ కొరికీడంమొదలెట్టాడే ఏయ్ఛీఅంటూ నీబైటికి లాగేసుకున్నానమ్మా
రెండింటి మీదా ఒకేసారి మోజుతో చెయ్యనూఅన్నాడే ముద్దరకుడ్లా
అదిచ్చిందేంటీ? అన్నానే ఒంట్లో రక్తమంతా వాట్లోచేరిపోతూంటే
ఏవన్నాడూఅంది జయకుమారి , మైకంగా తన చనుమొనల్ని సాగదీసుకుంటూ
నే అడగ్గానే మీఇష్టమొచ్చినట్లుచేసుకోండిబాబూ అంటూ అరచేతుల్తో సల్ల దగ్గరకొత్తేసుకుంటూ నా మీదడిపోయింది
ఇంతకీ రెండింట్నీఒకేసారిఅప్పగించిందా? లేదా? అంటూ నేనూ ఆ ప్రయత్నం చేశానే కసెక్కిపోయీ
ఏమో గుర్తులేఆవిడ మద జలం నీ వాడికీ , దాని పీఠానికీఅభిషేకం చేసీడంతో ఆపు కోడం నా వల్ల కాక ఆవిడ్ని వెలకిలా తిప్పేస్తూ మీదెక్కిపోయికచకచాదెంగి, ఆ పైన మొడ్డని కాండం దాకా దింపిమరీ చిప్పిల్లా కవీ అంటూ బూతులు ప్రేల్తూనన్నూ వెలకిలా తిప్పేసి వెఱ్ఱావేశంతో ఊగిపోయి మదమొదిలేశాడే అంటూ కళ్ళు మూసేసుకుంది ప్రమీల
అబ్బ అంటూ చీర కుచ్చెళ్ళొత్తుకుంది జయకుమారి
గృహిణులిద్దరూ కాసేపు మౌనం గా ఉండిపోయారు పరవశత్వంతో
ఔనూబావకీ ఉందా ఈ దిక్కుమాలిన కోరికా?అంది ప్రమీల బోల్డు సిగ్గు పడిపోతూ
ఏంటదీ?
అదేనమ్మానీ మరిది పడ్డ మోజు బావకీ ఉందా? అని అంది ప్రమీల ఇంకిన్ని సిగ్గులు ఒలకబోస్తూ
ఒహ్అదా?నువ్వే తీర్చు అంటూ కన్ను గీటింది జయకుమారి ఒప్పిస్తే అప్పుడూ దేనికీ? అదేఒక్కసారికధలో లా మారడానికి నీ మరిదిని ఒప్పించే బాధ్యత నాదీ
అలా చేస్తే ఏవుంటుందోయ్జాణపద్మలా చేస్తే మౙా గానీ
అంటే?రంకువెలగబెడదామాఅంది ప్రమీల ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహంతో పూకు రుద్దుకుంటూ
తప్పేమిటిటా? వాళ్ళు చేసేవన్నీ మనకి చెప్పి చేస్తున్నారా?అందాకా ఎందుకూ?నే చూసి చెప్పకపోతే నీకు తెలిసేదేంటీ?
నిజానికి దాంట్లోనే ఉంటుందమ్మా మౙా అంతాచేయించుకు రావడంలో ఉండే థ్రిల్, పర్మిషన్ తీసుకుని పడుక్కోడంలోఉండదోయ్ అంది జయకుమారి
అంత గ్యారెంటీగా ఎలా చెప్పగలవ్?కొంప తీసి చేశావేంటాపనీ?
ఆఁ హాఁ
ముందా ముచ్చట చెప్పు
నీ మొగుడితోనూ రంకు వెలగబెట్టింతర్వాత రెండూ చెప్తాగా
అంటేనాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా?
అదేగా రంకంటేఐనా నీకు భయంగా ఉందన్నావ్ గా
అన్నాననుకోఅంతమాత్రాన్న అవకాశం ఒదులుకుంటానేంటీ?
ఐతేనేను పద్మ నువ్వు సుబ్బలక్ష్మి
ఏం కాదు, నేనే పద్మనువ్వే సుబ్బలక్ష్మి
అలా పట్టు పట్టకమ్మాముందు బైట పడ్డదాన్నీ , అనుభవమున్నదాన్నీనూ
నువ్వు చెప్పుకున్నావ్నే చెప్పుకోలేఅంటే తేడా
మరెలా?
ప్రమీల పక్కనేఉన్న పర్సులోంచి ఓ కాయన్ తీస్తూ
ఏంఒద్దు తల్లీ దాంతో నన్నెన్ని సార్లు మోసంచేసి నవల్లూ మాగజీన్సూ లాగేసుకున్నావో
ఇంకెలా?
మూడుముక్కలాట ఆడి తేల్చుకుందాం
దాంట్లో నువ్వెంత ఎక్స్పర్ట్ వో తెలుసులేమ్మాఎన్ని సార్లు నన్నిట్టే ఓడించావో
మరెట్లా?నువ్వే చెప్పు
ఏదో ఓ మార్గం దొరక్కపోదుగానీ , ముందు మనమో ఒప్పందానికి రావాలిఅంది ప్రమీల
ఏంటదీ?
క్యూ తప్పకూడదుమాట తప్పకూడదు
నీ మొగుడ్నెత్తుకుపోతానని భయమా?అలాగేలే ముందెవరో తేల్చు
అదో పండుగాడు లేస్తున్నాడుచిట్టీలమీద పేర్లు రాసి , వాడి చేత తీయిద్దామా?
రెండూ చీటీలూ నోట్లో పెట్టీసుకోగల్డుముందెవరిదగ్గరకొస్తే వాళ్ళూ
తల్లివికనుక నీదగ్గరకే వస్తాడని ధైర్యం కదూ
ఈ మధ్య నాకన్నా నీకే ఎక్కువచేరికౌతున్నాడు వాడు అని జయకుమారి అంటూండగానే పసివాడు లేచాడు , బిక్కమొహంతో
పండూ అని పిలుస్తూ చేతులు చాచారిద్దరూ
తల్లి వైపెళ్ళినట్లే వెళ్ళి ,చటుక్కున ప్రమీల ఒళ్ళో ఒచ్చి పడ్డాడు వాడుదేన్నో అందుకోడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ
ధాంక్స్ రాఅంటూ వాడ్ని ముద్దాడి పక్కనే ఉన్న ప్లేట్ లోంచి బిస్కెట్ అందించింది
అమ్మపిల్లాపసివెధవకి బిస్కెట్ చూపించి మోసంచేస్తావా?అంటూ కూకలేసింది జయకుమారి
గెలవాలిగా మరీఅంది గర్వంగా ముసిముసినవ్వులొలకబోస్తూ
సర్లేనువ్వేముందూఎప్పుడూ?
అంది ప్రమీల
ఏంటదీ?
అనుకోకుండా ఇవాళ పొద్దున్న నీ మరిదికో ప్రామిస్ చేయాల్సొచ్చింది
ఏం చేశావ్?
వినునిన్న రాత్రిమనూతో ఆఖరి రౌండు వర్ణిస్తూ నీ మరిది నన్ను దెంగి దెంగి పూకులో సారం మొత్తం పీల్చుకున్నాడు.
జయకుమారి పూకులో ఊట ఊరి ఊరి నవల్ల కాదు నా పూకుకి పోటుపడాలి పద అంటూ మరిదిదగ్గరకి పోయింది.
మరిది గాఢనిద్రలో ఉండడం చూసి, మెల్లగా పంచేలోకి చెయ్యి పెట్టి మొడ్డని పట్టుకొని మెల్లగా పంచె తీసేసి మొడ్డ తోలు వెనిక్కి ముందుకు అంటూ గుండుని నోట్లోకి పెట్టుకుంది.
మగత నిద్దర్లోనే ఉన్నాడనుకుంటా ,అంటూ ఆ ముండని తలుచుకుంటూనూఒళ్ళు మండిపోయి తోసేయబోయాపశువులా నన్నాక్రమించుకుని ఒకటే వాయింపూఆఖరికినన్ను పరుపుకదిమేసిఐ లవ్యూ మనూఅంటూ పిచికారీ కొట్టేస్తూంటే గాఠ్ఠిగా గిచ్చాదాంతో మెలుకువొచ్చి కాళ్ళా వేళ్ళా పడ్డాడయ్యగారు కాసేపు విని ముభావంగా లేచిపోబోయా మళ్ళీ నన్ను మీదికిలాక్కునినీకు కాపర్ టిఉంది కనక పర్లేదుగానీ , మనూ దాంట్లోఎంతలేసి పోశానో?ఏమైనా ఐతే?అన్నాడే ఏంటీ అయ్యేదీ? అన్నాను అర్థంకానట్లు అంటూ జయకుమారి మొహం లోకి చూసింది ప్రమీల
వింటున్నాలే చెప్పుఅంది జయకుమారి
తెలీనట్లు నాటకాలాడకుగొడవౌతుందేమో? అన్నాడు ఏవుందీదాన్నీ , కడుపులో ఉన్న బిడ్డనీ పట్టుకొచ్చి నీదగ్గరొదిలేసిపోతాడు వాళ్ళాయన నాదారి నే చూసుకుంటాఅంటూ ఆట పట్టించా పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచన్లేమీ చెయ్యకుఆవిడ్ని ఇంట్లోకి తెచ్చింది నువ్వూనేనేమీ అనకపోయినా మీదడిపోయింది ఆవిడాతప్పేమీ లేకపోయినా బజార్లో పడిపోయేది నేనా? అంటూ దెబ్బలాట మొదలెట్టాడమ్మా అంది ప్రమీల ముసిముసి నవ్వుల్తో
ఒక్కసారంటే అనుకోవచ్చు ఒద్దొద్దంటూన్నా దాని పొలాన్ని నాలుగుసార్లు దున్నావ్ఐనా తప్పులేదంటావేంటని నిలదీయలేకపోయావా?అంది జయకుమారి తనూ నవ్వుతూ
ఆ పనే చేశాలేమళ్ళీ మొదలెట్టాడుఆవిడ్ని ఇంట్లోకి తెచ్చింది నువ్వూ అంటూ నాకుమా ప్రియా మేడం ఎక్కడికో వెళ్ళాల్ట , ముందొచ్చిస్కూల్ చూసుకోమంది కూడానూఅంటూ లేవబోయా నన్ను క్షమించాననేదాకా ఒదల్ను అంటూ మళ్ళీ మీదకి లాక్కుని బిఱ్ఱుగా వాటేసుకున్నాడమ్మా అంది ప్రమీల
ఊఁకొట్టింది జయకుమారి
బిగుస్తున్నాడుకూడానూమళ్ళీ ఎక్కడ మొదలెడ్తాడో అని భయమేసినువ్వో కండిషన్ కి ఒప్పుకుంటే అన్నా ఏంటదీ? అన్నాడు చాంటంత మొహంతో ఇంకోసారి మరో ఆడదాన్తో ఉన్నావనితెలిస్తే , ఛస్తే చెయ్యనాపని అంటూ అడ్డొచ్చేశాడు , నే మాట పూర్తి చేసేలోపు నే చెప్పేది వినుఅడ్డొచ్చీయకుఅంటూ గదిమా సరే చెప్పు అంటూ నోరు మూశాడు , నా మాటకెదురుచూస్తూ
అప్పుడు చెప్పానోయ్ధైర్యం చేసీఅంది ప్రమీల సిగ్గు పడిపోతూ
బావఅంటూ సాగదీసింది జయకుమారి
అంత డైరెక్ట్ గా చెప్పలేదులే నేను పతితనా? కధలోలా నాకు నచ్చిన మగాడిపక్కన పడుకుంటా అనేశానమ్మా ధైర్యం కూడగట్టుకునీ
ఏవన్నాడూ?
ఓ నిముషం పాటు మౌనంగా ఉండిపోయి ఆ పరిస్థితి రాదులేఅన్నాడోయ్ సీరియస్ గా
అంటే? అంది జయకుమారి, విషయం పూర్తిగా అర్థం కాక.

1493cookie-checkపూకు గుద్ద దెంగి దెంగి సుఖంతో గారాలు పోతూ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *