నాకు ఒక చెల్లెలు. దాసి పేరు రాధిక!

Posted on

Telugu sex stories మాది వరంగల్లు. నేను చదువుకోసం పైజాగ్ వచ్చాను. నాకు ఒక చెల్లెలు. దాసి పేరు రాధిక. నాకు అది అంచే చాలా ఇష్టం. దాసి షేపు చూసూ వుంచాను చాటుగా, దాసి ఎత్తులు తలుచుకుంటూ కార్చుకొనే వాడినీ. నేను వున్న కాలేజీ లోనే రాధిక కు కూడా సీటు వచ్చీంది. ఇద్దరమూ రోజూ సాయంత్రం కలుసుకొనే వాళ్ళము. అది లేడీస్ పోస్టల్లో వుంటుంది. ఒక రోజు “అన్నయ్యా హాస్టల్లో టోర్ గా వుంది. బయట పెళ్ళాలనీ పిస్తున్నది” అంది. “సరేనే ఎలుండి సాయంత్రం బీచ్ కు పెళ్లాములే” అన్నాను. నేను నా బైక్ తీసుకొనీ హాస్టల్ దగ్గ రి కి పెళ్ళాను. దాన్నీ చూసి మతీ పోయింది. చైచ్ ప్యాంటు, చైబ్ చీ పర్డ్ పేసుకుంది వుంది. అది మగాడిలా రెండు పైపులా కాళ్ళు పేసి కూర్చుంది. బ్రేక్ పేస్తుంచే దానీ సళ్ళు నా పీపుకు అదు ముకుంటున్నాయి. నా చెల్లెలు అయినా నాకు భలే కసెక్కిస్తున్నది.జనం లే నీ చోటుకు పెళ్ళీ కూర్చున్నాము. మాచాడుకుంటుంటే “ఏంటున్నయ్యా అలా చూస్తున్నావు నన్ను”
అంది. “చాలా బాగున్నాపే రాధి ఈ డ్రస్ లో” అన్నాను దానీ సళ్ళ వంక చూసూ, సిగ్మ గా నప్విండి. “రాపే కాసేపు నీళ్ళలోకి” అన్నాను. అది రాను అంటున్నా లాక్కుపోయాను. ఇద్దరమూ నీళ్ళతో ఆడుకోవడం మొదలు పెట్టాను. నీళ్ళు పడి దానీ బ్రా బాగా కనీ పిస్తున్నదీ. దగ్గరకు పెళ్ళీ నీళ్ళు పోసూ సళ్ళు తాకించాను. “అబ్బా ఏంటున్నాయ్యా” అంది. నేనోం కాస్త్ర గడ్డి గా పట్టు కొనీ అది మాను. “అన్నయ్యా వదులు ఏంటది” అంది. పిన కుండా “రాధీ నీ వీ భలే ಎ) ನಾಯಿ” అనీ పిసకడం మొదలు పెప్టెను. అదీ మూలగడం మొదలు పెట్టింది. ఇద్దరమూ నడు ములోతు నీళ్ళలో ది గా ము. కాబట్టి చూసే వారి కి ఏమీ కనపడదు. నేను దానీ చెయ్యి పట్టు కొనీ నా పాయ్స్ లో పెట్టి అండర్ పేర్ లో పెట్టాను. “అన్నయ్యా వద్దు. తప్పు” అంది. “రాధీ ఏమీ కాదు ఒక్కసారి వూప వా ప్లేజ్ రాధీ” అనీ దానీ చే తీ నీ నా మొడ్డ పైన పెట్టాను
|Story belongs to telugusexstories.info|
“పట్టుకో రాధీ” అన్నాను. అది ఏమనుకుందో నా మొడ్డ పట్టు కొంది. నేను చీ పర్డ్ పైనే సళ్ళు పిసు కుతుతూ నా నడుము వూపడం మొదలు పెట్టాను. దాసి చే తీసి గట్టిగా వూపడం మొదలు
పెట్టింది. నేను నా చేతీసి దానీ ప్యాంటులో పెట్టి పేంటీలో దూర్చి పూ కులో పేళ్ళు పెట్టి 3 లక సా గాను. “రాధీ రాధీ” అంటూ దానీ చేతిలోనే కార్చేసాను. “అన్నయ్యా” అనీ అది కూడా
telugusex stories
ళ్ళు మూసుకుంది. దానీ కి భావ ప్రాప్తి అయిపోయినట్లు నా చేతీ పేళ్ళకు తడి తగిలింది. “రాధీ నా రూం కు పోదామా” అన్నాను. “వద్దన్నయ్యా తప్పు” అంది. “ఏమీ కాదు ఒక్కసారే” అన్నాను బుజ్జగి సూ, “వద్దన్నయ్యా కడు పొస్తుంది” అంది. “పిచ్చీ పిల్లా తొడుగు పేసుకుంచానులే” అన్నాను. వప్పుకుంది. రూం కు ੦ ఇద్దరమూ నగ్నంగా తయారయ్యా ము. తోడుగు పేసుకొనే దెంగడం మొదలు పెట్టాను. మొదటి సారి దెం గీచు కుంటున్నది అందుకే “అబ్బా ಅನ್ನಿಯ నెమ్మది గా ” ෂබී అరుస్తున్నదీ. “రాధీ” అనీ మూలుగుతూ కార్చేసుకున్నాను. ෂධී నన్ను హత్తుకుంది. “రాధీ ఐ లవ్ యు రా” అన్నాను దాసి పెదవులు ముద్దాడి. ” ఐ లవ్ యు అన్నయ్యా” అంది నన్ను హత్తు కొనీ, అప్పటి నుండి ప్రతీ వారం ఇద్దరము కలుసుకొనే వాళ్ళము నా రూం లో. అది మాత్రం తొడుగు లేకుండా దెంగించుకొనేది కాదు. పెళ్ళీ అయి సింగ పూర్ లో వుందీ ఇపుడు.

22332cookie-checkనాకు ఒక చెల్లెలు. దాసి పేరు రాధిక!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *