భర్తల మార్పిడి – భాగం 87

Posted on

…బెల్ అయింతరవాత బైటికొస్తూ టైం చూశా… అరగంట వర్ణించిందా ఈవిడ!…అనుకుంటూ ఇంటికి బయల్దేరాను…
…ఆరోజు శుక్రవారం కావడంతో మళ్ళీ సోమ వారమే వకుళని చూస్త… థంబ్స్ డౌన్ చూపించుకుని , ఎవరిపనుల మీద వాళ్ళం , వెళ్ళిపోయాం…రోజూ ఇదే తంతు…
…మళ్ళీ నేనూ , వకుళా , విశ్రాంతిగా మా డిపార్ట్మెంటులో కలుసుకునే సరికి వారం పట్టింది…
‘…ఏవంటుందమ్మా నీ సవితి!… అరగంట పైగా మనసులిప్పుకుని మాట్లాడుకున్నారనుకుంటా!…’ అంది వకుళ వెక్కిరింపుగా…
…నీ మొహం!… ఒక వేళ సవితైతే మనిద్దరికీ అవుతుంది!… అన్నాను …
‘…పిల్లల్ని కంటేతప్ప…మొగుడితో పక్క పంచుకున్న ప్రతీ ఆడదీ సవితైపోతుందేంటీ!…ఆ లెక్కెన నువ్వూ ,నేనూ కూడా సవతులమే!…’ అంది వకుళ…
……డబ్బొకటేనేంటీ!…సుఖ సంతోషాల్లో వాటాకొస్తే చాలదూ!…అదలా ఉండనీ…మొన్నటి పార్టీ లో ఆవిడ పొలంలో కూడా విత్తనాలు వెదజల్లాడుగా నీ మొగుడూ!…అన్నాను
‘…తను వాళ్ళింటి పార్టీలో కూడా రెండు సార్లు కలిశాడట… పని కాలేదంటే …తన విత్తనం ఈవిడకి సెట్ కాలేదని!… అంటే ఫలించింది నీ మొగుడి విత్తనమేగా!?…’ అంది వకుళ
…ఏం చెప్పగలం!…ఈ రౌండ్ లో సరిపోయిందేమో?… తొమ్మిది నెలలతరవాతేగా తెలిసేదీ?!… వారం రోజులే మిగిలింది…ఏమీ…కాలేదన్న టెన్షన్ తో ఛస్తూంటే ,ఏంటీ దిక్కుమాలిన చర్చా!… అంటూ విరుచుకు పడ్డాను దాని మీద…
‘…అది తగ్గించుకోడానికే గదమ్మా , దీపా మేడం ముచ్చట్లు చెప్పమంటూంట!…అరగంటసేపు ఏం చెప్పిందేంటీ?…’ అంది వకుళ…
…వికాస్ …ప…ని… తనం… గురించి…చెప్పుకొచ్చింది… నీకూ , నాకూ తెలియని కావుగా!… అన్నాను … అవే చెప్పమంటూ పట్టు పట్టింది వకుళ…
…ఇదెట్లాగూ విదిలేట్టులేదు…టైం పాసూ అవుతుంది…అది చెప్పినట్లు టెన్షనూ తగ్గుతుందని …
‘…మాంఛి జబ్బసత్తువున్నవాడమ్మా నీ మొగుడూ!… ఇంత లావున్న నన్ను అవలీలగా నన్ను మంచం మీదికి మోసుకుపోయాడు…’ అని దీపా మేడం అంటూటే…అంతలావేమీ కాదు మేడం మీరూ!…హైట్ కి తగ్గట్లున్నారు…అన్నానే!.. అని చెప్పడం మొదలెట్టానో లేదో..
‘…ఇప్పట్నుంచే మంచి చేసుకుంటున్నావనమాట …కాబోయే సవితిని!…’ అని వెక్కిరించింది వకుళ…
…నీ మొహం!…ఇలా అడ్డొస్తే మానేస్తా!…అని బెదిరించాను… ‘…రానులే తల్లీ!…కానీ!…’ అందది…
…సరే!…గుర్తున్నంత వరకూ ఆవిడ మాటల్లోనే చెప్తున్నా!… అంటూ మొదలెట్టాను…
‘…జబ్బ సత్తువొకటే కాదు!…ఆడదానిలో కోరిక కట్టలు తెంచుకునేలా చేసేగల్డు నీ మొగుడు!…’ అందావిడ… మనకి తెలియంది కాదుగా!…అంచేత నవ్వి ఊరున్నాను ‘…మంచం మీద పడుకోబెడుతూనే మీదడిపోతాడనుకున్నానమ్మా…అందరి మగాళ్ళల్లాగ! …అలా ఏమీ చెయ్యకుండా , కాసేపు జుత్తు దగ్గర్నుంచి కాలి గోళ్ళదాకా చూసి… విశాలమైన నుదురు భాభీ మీదీ… అంటూ అక్కడ తొలి ముద్దు పెట్టి… పెద్ద పెద్ద కళ్ళు భాభీ మీవి! … అంటూ వాటి మీద చెరో రెండు ముద్దులెట్టేసుకున్నా’…డట… అని తెగ సిగ్గు పడిపోతూ చెప్పుకొచ్చిందావిడ …
అని నేను గుర్తుతెచ్చుకుంటూంటే…‘ పెద్ద పెద్ద కళ్ళన్నాడా!…పెద్ద…పెద్ద…ఇం…కే …వన్నా అన్నాడా!?…. ’ అంటూ సన్నాయి నొక్కులు నొక్కింది వకుళ…
….అనకుండా ఉంటాడా!…ఓపిక పట్టూ!… అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టాను…
‘…చక్కటి ముక్కు భాభీ మీది…కరెక్టు సైజులో , ఇమిడిక గా ఉంది… అంటూ ముక్కు కొన మీద ఓ ముద్దెట్టి…ఇది…ఈ ముక్కు పుడక బలే ఉంది … ఎంతైందేంటీ!? …అన్నాడు…నచ్చితే చెప్పు…సంధ్య కోసం నే ఆర్డర్ చేస్తాగా!…అన్నానమ్మా!… మీ ఆయనకి ఎంత ప్రేమో నీమీద!…’ అని రవ్వంత ఈర్ష్యగా ఆవిడ…అంటూంటే … అన్నీ నాటకాలు మేడం!… అన్నాను వకూ!… అని నే చెప్తూంటే…
…‘…ఇంకేమీ!…ముక్కుకి చిల్లు కొట్టించుకుని సిధ్ధంగా ఉండు… నిన్ను మచ్చిక చేసుకోడానికి రవ్వలదో , డైమండ్ దో ముక్కుపుడక ప్రజెంట్ చేస్తూంది నీ…స…’ అని వకుళ అంటూండగానే దానికో చిన్న తొడ పాయసం పెట్టాను …టేబుల్ కిందినీంచి…
‘…అబ్బ!… వెక్కిరిపించనులే!…చెప్పు!…’ అంది వకుళ దూరం జరుగుతూ…
‘…తరవాత ఇంకాస్త కిందికి దిగి…పిచ్చ రంగు భాభీ వీటివి….ఇదేమో మన్మధుడి విల్లులా ఉంది …అంటూ నా పైపెదవినీ , ఇదేమో మంచులో తడిసిన లేత తమలపాకులా ఉంది! అంటూ నా కింది పెదవినీ చూపుడు వేలితో నిమిరేసరికి … చెప్పద్దూ!…పట్టలేని గర్వమనిపించింది సంధ్యా! .
.. మీ ఆయన నామీదికి వంగుతూంటే …తన తియ్యని శ్వాస నా చెంపలకి వెచ్చగా తగులుతూంటే … జుర్రుకోనీ!… అని మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటూ , ఆ పనికి వీలుగా… ఉంటుందని మెడ పైకెత్తానే గానీ …సిగ్గు కమ్మేయడంతో కళ్ళు అరమోడ్పుగా మూసుకున్నానమ్మా…చుంబన సుఖం కోసం అర్రులు చాచుతూ…
…కానీ మీ ఆయన నే ఎదురుచూసిన …ప…ని… చెయ్యకుండా నా చెంపల్ని స్పృశించి …ఉఫ్ఫ్…పిచ్చెక్కిస్తూంది భాభీ ఈ పుట్టు మచ్చ…అంటూ నాకింది పెదవికింద … ముద్దెట్టుకున్నాడమ్మా! …అక్కడ పుట్టుమచ్చేంలేదు… అన్నాను సిగ్గు ముంచుకొచ్చేస్తూంటే…

లేకపోడమేంటి భాభీ… ఇక్కడుంది… ఇక్కడుంది …అంటూ నా పెదాల మూలాల్లో, పెదాల చుట్టూ, అసలు చోట తప్ప …అన్ని చోట్లా…ముద్దుల మీద ముద్దులు కురిపించేస్తూంటే నాకర్థమైందమ్మా , నన్ను రెచ్చగొడుతున్నాడని…

…ఓర్చుకోవాలి…అనుకుంటూ వీలైనంతసేపు ఉగ్గబట్టుకున్నానే గానీ , ఇక నా వల్ల కాక మీ ఆయన జుత్తట్టుకుని మీదికి లాక్కుని…నేనే గాఠ్ఠిగా ముద్దెట్టేసుకున్నానమ్మా!… …తన పెదాల్తో నా పెదాల్ని కాసేపు సున్నితంగా రుద్ది …ఆ పైన కొననాలికతో వాటిని ట్రేస్ చేయడం మొదలెట్టాడు…నువ్వెలా తట్టుకుంటున్నావో సంధ్యా!…నే మాత్రం ఓర్చుకోలేక పోయాననుకో!…’ అందే ఆవిడ బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ!…
…అని ఆగాను …మంచినీళ్ళు తాగడానికి…
‘…నీ మొగుడు నా మీదా ప్రయోగించాడులేమ్మా ఈ ట్రిక్కు…’ అంది వకుళ జీరగా… చెప్పనేలేదు!…ఎప్పుడూ!?…ఏంచేశావేంటీ!…అన్నాను …
‘…ఆవిడేం చేసిందేంటీ!?…’ అని తప్పించుకుంది వకుళ , సూటిగా సమాధానం చెప్పకుండా…
…నువ్వూ , నేనూ ఏం చేశామో , ఆవిడా అదేచేసింది…పన్నెండేళ్ళనుంచీ తనతో కాపురం చేస్తూన్నా…ఇప్పటికీ పడిపోతానమ్మా ఆ ట్రిక్కుకీ!… అన్నాను…నిన్నరాత్రే పడిపోయానన్న విషయం గుర్తుకి రావడంతో విచ్చుకుంటూన్నపెదాల్ని ముని పంటితో అదుపు చేస్తూ…
‘…నీ మొగుడి ప్రతాపాన్ని తలుచుకుని పొంగిపోవడమేనా?…విషయం చెప్పడమేమైనా ఉందా!?…’ అంది వకుళ చురచురలాడుతూ…
…సరే!…నే సగం చెప్తాను…నువ్వు సగం చెప్పాలి…అన్నాను రాజీ మార్గం లో!… ‘…తప్పుతుందా!?…మొదలెట్టు…’ అంది వకుళ అర నవ్వుతో…
…ముందు పెదాల్ని తెరిచీ తెరవనట్లుగా తెరిచి… అని వకుళ మొహం చూశాను… ‘…కొన నాలికని కొద్దిగా బైటికి చాపి…’ అని ఆపేసి నా వైపు కొంటెగా చూసింది వకుళ… తన నాలిక అందుబాటులోకి రాగానే… అని మళ్ళీ వకుళ మొహం చూశాను…‘…నా నాలికని చటుక్కున బైటికి చాపి…’ అని ఆగిపోయిందది…తన నాలికతో పెనవేసి… అన్నాను నా వంతుగా…
‘…దాన్ని నోట్లోకీ…జుత్తట్టుకుని తలకాయని …’ అంది , అది తన వంతుగా…దగ్గరగా లాక్కుని…కదలకుండా పట్టేసుకుని …అంటూ నే చెప్తూంటే… ‘…తన నాలికని ,నా నాలికతోనూ , తన పెదాల్ని నా పెదాలతోనూ పెనవేసి…ఒకరి తడిని మరొకరు జుర్రేసుకోడమే!…’ అని ఒక్క బిగిన పూర్తి చేసేసి…‘…ఆవిడ ఇదే చేసిందా!…’ అంది వకుళ…గుండెలు ఉవ్వెత్తున పొంగుతూంటే!…
…చెయ్యక ఛస్తుందేంటీ!… ‘… ఓర్చుకోగలిగినంత సేపు పెదాలప్పగించేసి , ఆ పైన నీ మొగుడి మొహాన్ని రొమ్ముల కొత్తేసుకున్నానమ్మా…తను మొహాన్ని రుద్దుకుంటూ…వా…టి…ని గ్రిప్ చేస్తూంటే , …న…లి…గి…పోవడానికి సిధ్ధపడిపోయాను…కానీ తనేం చేశాడో తెలుసా!…’ అంది వకూ!…నువ్వు చెప్పుకోగలవేంటీ!…అంటూ దాని కళ్ళల్లోకి చూశాను కవ్వింపుగా…
‘…ఏం చేసుంటాడో తెలీదేంటీ , నీకూ నాకూ నూ! ….’ అని తప్పించుకోబోయిందది… …తెలీదు…చెప్పు… అన్నాను …

…‘…నేనే నైటీ బటన్లు విప్పుకునేలా రెచ్చగొట్టాడు…’ అందది…. …అదే ఎలాగో చెప్పమంటున్నాను…. , అన్నాను విదలకుండా…
…‘…క్రిందటి వీకెండ్ కి మా ఇంట్లో కలుసుకున్నాం చూడు!… అపుడు ఇలాగే … వీ…టి…ని రెండుచేతుల్తోనూ పొంగేలా ఒత్తుతూ…పళ్ళతో నైటీ బటన్ ని విప్పడానికి ట్రై చేశాడు…వస్తుందేంటీ!… మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తూన్నట్లు నటిస్తూ …పొంగుల మధ్య కొన నాలిక తో కెలకడమా!…ముని పళ్ళతో అంకిన కండని మెత్తగా కొరకడమా!…పిచ్చెక్కి పోయి , పై రెండు బటన్సూ నేనే విప్పేసుకున్నాననుకో!…దీపా మేడం కూడా అంతేనా!?…’ అంది వకుళ బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ…
…ఆహా…ఇంచుమించు అంతే!…కాక పోతే ఒకటే తేడా!…నువ్వు విప్పేసుకున్నావు…ఆవిడవి తెగిపోయాయట …ఆ తరవాత నామొగుడు పెట్టిన రతి హింసని రెచ్చిపోయి చెప్పుకొచ్చిందావిడా!…విను…

‘…నాలికని నైటీ లోపలికి జొనిపి, ఆకురాయిలాంటి దానికొనతో చను మచ్చల్ని ట్రేస్ చేస్తూంటే , చనుమొనల కోసమేమో ఈ తపన ! అనుకుని మూడో బటన్ ని విప్పుకుని , నైటీని వదులు చేశాను….మేకుల్లా బిగిసిపోయాయేమో అవీ!… నైటీ బట్ట వాటికి చిక్కుకుపోయినట్లుంది…దాన్ని కొన నాలుకతో పక్కకి తప్పించడానికి నీ మొగుడు తంటాలు పడుతూంటే , ఆపుకోలేక నేనే ఆ పని చేశాను…
తన గరుకు గెడ్డం నా గుబ్బలకి రుద్దేస్తూ… వా…టి…ని నాలుకతో పెనవేసి నోట్లోకి లాక్కుందామని ప్రయత్నించాడు…అవి నీ మొగుడి పెదాల దాకా వచ్చి జారిపోతూంటే , ఓర్చుకోలేక … నేనే …వా…ట్ని… నోట్లోకి తోశానమ్మా!

…కాసేపు వాట్ని మార్చి మార్చి చప్పరించి మళ్ళీ పెదాల మీద పడ్డాడు… కాసేపు ఓర్చుకున్నా , తరవాత ఊపిరాడక , జుత్తట్టుకుని నీ మొగుడి తలని మళ్ళీ రొమ్ముల మీదకి లాక్కున్నా!…… కాస్త విసురుగా లాగానేమో!…తన మొహం పొట్టమీద పడింది… నా బొడ్డు అందుబాటులో కనిపించిందేమో!…నాలికని నైటీ లోపలికి జొనిపి …బొడ్డులో తిప్పుదామని ట్రై చేస్తూంటే…
… పోనీ కదా!…అని దాని కింది బటనూ విప్పేశాను…కాసేపు ఆపని చేసినట్లే చేసి , నా మీద ఇంకాస్త కిందికి పాకి , …పొత్తికడుపుమీద ముద్దులెట్టుకోడం మొదలెట్టాడు…నీ మొగుడి ఒంటిమీద నైట్ గౌన్ ఉన్నా, నా రొమ్ములకి తన మగతనం వెచ్చగా కాపడం పెడుతూంటే పిచ్చెక్కిపోయిందనుకో సంధ్యా…
నేనిబ్బందిగా దూరం జరుగుతూంటే…ఏమైంది భాభీ!…ఎందుకలా దూరంగా వెళ్తున్నావ్?… అంటూ పైపైకి జరగడం మొదలెట్టాడు…
…గు…చ్చు…కుంటూందీ!…అంటూ , ఎడంచేత్తో …దా…న్ని… పక్కకి తప్పించబోయాను… అం…తే!…అది చెక్క పేడులా బిగిసిపోయింది…దాని మీది నరాలు నైట్ గౌన్ మీదనుంచే చేతికి తగులుతూంటే , …చూ…డా…లనే ఉబలాటాన్ని అణుచుకోలేక , నెమ్మదిగా గౌన్ ని పక్కకి తప్పిస్తూంటే చూశాడమ్మా నీమొగుడూ… …తన కొంటె నవ్వు గిలిగింతలు పెడుతూంటే , చటుక్కున …దా…న్ని… విదిలేసి…అరచేతుల్తో మొహాన్ని కప్పుకున్నాను…

…ఎందుకు భాభీ , అంత మొహమాటం!…చూ…డ…కూడందీ… , … ము…ట్టు…కో…కూడందీ ఏమీ కాదుగా!…ఊఁ… అంటూ బెల్లించాడమ్మా…నా చేతులు పక్కకి తప్పించి , కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ!… సిగ్గు ఓపలేక కళ్ళు మూసేసుకున్నా , తన చూపులు నా మొహం మీదే ఉండడం తెలుస్తూనే ఉంది…నెమ్మదిగా కళ్ళిప్పాను , చూడటం లేదనుకుని…నేను కళ్ళు అరమోడ్పుగా తెరిచేసరికి మరోసారి…ఊఁ…అన్నాడమ్మా నీమొగుడూ…ఇంకాగలేక నా కళ్లముందు వేలాడుతూన్న నైట్ గౌన్ బెల్టు ని ఊడలాగాను…

…నేనా పని చేస్తూంటే తమాషాగా భుజాలు కదిపాడమ్మా నీ మొగుడూ!…మరుక్షణం తన నైట్ గౌన్ నేలమీదుంది… హాల్లో తనని నగ్నం గా చూసినా, ఎంతైనా అది అందరిముందూగా!…ఏకాంతం లో అదే మొదటిసారి…అంచేత తనివి తీరా చూశాను…ఇప్పటికీ కళ్ళముందు మెదులుతూంది… ఎక్కడా ఒక్క వెంట్రుక ముక్క లేకుండా , నూనె మెరుగెట్టిన గంధపు బొమ్మలా , తన శరీరం నిగనిగా మెరిసి పోతూంటే కళ్ళు తిప్పుకోలేకపోయానంటే నమ్ము…దిష్టి తీసుకో ఇంటికెళ్ళి!…’ అని కాసేపాగిందే దీపా మేడం!… అని నేనూ ఆగితే…

‘…ఏం చేశాడటా ఆ తరవాతా!?…ఐస్ఫ్రూట్ నోటికందించాడా?…’ అంది వకుళ వెక్కిరింపుగా… …ఆహా!…అంతే!!…కానీ కాస్త తేడా ఉంది… విను… అంటూ కంటిన్యూ చేశాను…
‘…నా వైపు కాసేపు చిరునవ్వుతో చూసి , …ఆపేసిన పని… మళ్ళీ లంకించుకున్నాడు…’ అంటూ నా వైపు చూసింది దీపా మేడం… నేను కొశ్చన్ మార్కు మొహం పెట్టాను… అది చూసి …‘…అదే!…నైటీ తొలగిన మేరకి ,బొడ్డుకి కిందుగా ముద్దులు కురిపించడం…అదీ తన ఎడం మోకాలుని అలవోకగా నా భుజం పక్కన ఆన్చి!…
…సెకన్లు గడిచిపోతున్నాయి…ఎంత సేపైనా …అ…క్క…డ… ముద్దు పడదే!…ఎందుకా!…అని నా ఒంటివైపు చూసుకుంటే ఇంకా నా నైటీ ఆఖరు బటన్ ఊడలేదు…కనీసం అదైనా విప్పడా!…చూద్దాం!!…అనుకుంటూ ఉగ్గబట్టుకుని కూర్చున్నాను…ఈ సారి వేళ్లకి పని చెప్పాడు…రెండు చూపుడు వేళ్ళతోనూ నైటీ లోకి జొనిపి …నా …రెమ్మల్ని…పైనుంచి అడుగుదాకా రుద్దేసేసరికి , కరెంటు పాకినట్లై , తొడల్ని సడెన్ గా తెరుచుకున్నాను…దాంతో ఆఖరి బటన్ కూడా ఫాఠ్ఠ్ మంది…థాంక్స్ భాభీ!…అంటూ కన్ను గీటాడు నీమొగుడు…

…ఇక తలెట్టేస్తాడు …అక్కడ!… అనుకుంటూ నా కళ్లని కప్పుతూన్న కుడిచేతిని కిందికి విసిరాను… ఇంకేముందీ!…అరచేయి కణకణలాడుతూన్న మగతనపు కడ్డీ మీద పడింది…వెనక్కి లాక్కో!… అని సిగ్గు పోరుతూన్నా , కోరికే జయించడంతో సుతారంగా అరచేతిని …పొడవంటా ముందుకీ వెనక్కీ కదిపాను… అ…ది…ఇంకింత నిగిడినట్లనిపించింది…
…వద్దనుకుంటూనే చూశాను…నా కుడి స్థనాన్ని తగిలీ తగలనట్లుగా కదులుతూంది…చెక్కపేడేనమ్మా నీ మొగుడిది…ఇంత వెడల్పున … ఇంత బారున … అంటూ మూడు వేళ్ళూ , మూరెడు చెయ్యీ చూపించి…మొదట్లో పెద్ద సైజు దోర సపోటా పళ్ళు!…ఎంత సరుకు నిండుందో దీంట్లో!… అనుకుంటూ వాటిని నిమిరాను…
…అప్పుడు ఆనాయి , నీ మొగుడి పెదాలు …నా తొడల మధ్య… …పుచుక్కు మని చప్పుడు చేస్తూ నోట్లోకి లాక్కున్నాయి , ఉబ్బిన నా కామకీలని…
…ఇంక ఆగలేక … మంచం మీద ఆనున్న తొడ క్రిందినుంచి తల దూర్చి…నీ మొగుడి మగతనాన్ని ముద్దెట్టుకున్నాను….చుపుక్కు మని చప్పుడైంది…అది విని, నా వైపు చూసి , కన్నుగీటి , చటుక్కున ముందుకొంగి…నా పూరెమ్మలమధ్య నాలిక తో కెలికాడు…తట్టుకో లేక …నడుం పైకెత్తాను…ముని పంటితో నా …బొ…డి…పె… ని కొరికాడు నీమొగుడు…
…దాంతో నాకు …అయి…పోయినా…పగ తీర్చుకోవాలనే కసి పెరగడంతో ,రెండు చేతుల్తోనూ తన మగతనాన్నట్టుకుని …దా…న్ని… కొరికేద్దామని నోరు విప్పాను… కొద్దిగా అయినా ఇమడదే నోట్లో!… ఇలా కాదని పక్కల్నుంచి ప్రయత్నించాను…పళ్ళు దిగవే!…ఒళ్ళు మండిపోతూంటే , అంకిన…సపోటా… ని సున్నితంగా కొరికాను…
…అది నాటిందేమో!…ఏయ్…భాభీ!…ఏంటాపనీ!…బిళ్ళ తినీగల్ను…అంటూ బెదిరించాడు…ఎగతాళిగా నవ్వుతూ , మరో సపోటాని కొరికాను…వినవుకదూ!… అంటూ ఎడం తొడని నా ఎడమ భుజానికి అవతలొచ్చేలా వేసి , తన మగతనాన్ని నా నోట్లోకి జొనపబోయాడు…పెదాలు బిగించాను… వాటికే రుద్దాడు … తెరూ!…అంటూ…
…మనసులో …పూ…ర్తి…గా తెరవాలనే ఉన్నా పైకి బెట్టు గా తన మొత్తని బలంగా పైకి తోస్తూ , పెదాలకంటిన తడిని నాలిక తో తుడుచుకున్నాను… తన …తొలితడి తగిలింది…కాస్త తీపిగా , కాస్త వగరుగా!…ఈ తీపెక్కడ్నుంచొచ్చిందో!?… అనుకుంటూ పెదాలిప్పానో లేదో… దిం…పే…శాడు…గొంతులోకి… ఛీ!…కొట్టి వెనక్కి తన మొత్తని తోద్దామనుకుంటూంటే…ఎంత…వరకూ… మింగానో చూసుకుందామనిపించింది… …నెమ్మదిగా వేళ్ళతో నిమిరాను…

…చూస్తున్నట్లున్నాడమ్మా నీ మొగుడూ!… నలభై పర్సెంటే భాభీ!…ఇంకాస్త విప్పుకో!… అన్నాడమ్మా!…కోరిక మనస్సుని దొలిచేస్తూంటే , నా తొడల్ని నీ మొగుడి మెడకి చుట్టేసి , నా మొత్తకొత్తుకుంటూ , ఓపిన మేరకి …దిం…పు… కున్నానేగానీ , ఓ పావు నిముషం కన్నా ఉంచుకోలేక , బైటికి తీసేసి , …ఇది చాలు బాబూ! , పైకి రా!…అని వేడుకున్నాను…ఏ మూడ్ లో ఉన్నాడో!…వెంటనే వచ్చాడు కానీ!…’ అంటూ ఆగిపోయిందే దీపా మేడం… అన్నాను…
‘…ఏమైందిట!?…’ అంది వకుళ…నేనూ అదే అన్నాను… ‘…సిగ్గనిపిస్తూంది సంధ్యా చెప్పడానికి!…’ అందావిడ… ‘…ఇంతవరకూ లేని సిగ్గు ఇపుడెందుకూ!… అనలేకపోయావా?…’ అంది వకుళ… సీనియర్ కదా!…బాగోదని ఊరుకున్నాను…కాసేపు తరవాత ఆవిడే మొదలెట్టింది…
…నా …త…డి…ని నేనే రుచి చూడాల్సొచ్చింది… అంటూ… అన్నాను… ‘…ఆ పైన దంపుడు పనేగా!…కానీ!…’ అంది వకుళ… వినూ!…అంటూ కంటిన్యూ చేశాను…
‘…అంత వరకూ చూపించిన సున్నితత్వం ఎటు పోయిందోనమ్మా!…ఒక్క సారిగా , …కొస…కంటా…గెంటేశాడు…గొంతు పగిలేలా మొర్రో!…మన్నాను కానీ… చప్పుడు బైటికి రాలేదు…పావుగంట పైగా …పచ్చి…పచ్చి…గా నా ఒళ్ళు నలిపేసి…పూరెమ్మల్ని …నిం…పే…సి… నా రొమ్ముల మీద సోలిపోయాడు…
అలసటతో నా కళ్ళు మూతలడిపోతూంటే … ఎందుకమ్మా!…ఇంత కసీ!…అన్నాను ఓ ఐదు నిముషాల తరవాత ఊపిరి తిప్పుకుని…అలా ఐతే తప్ప మీకు నాటదు కదా భాభీ!… అన్నాడు , కొద్దిగా తలెత్తి… …ఛీ!… అ…లా… అని నేనన్నానా! … అన్నాను…
…పోనీ మరోలా ట్రై చేద్దామా!…అంటూ పక్కకి దొర్లి , నన్ను మీదకి లాక్కోబోయాడు…
…ఇప్పుడేనా!… నా వల్లకాదుబాబూ… అని వేడుకున్నాను… సరే!…కాసేపు రెస్టు తీసుకోండి… అంటూ నడుంకిందినుంచి చెయ్యి దూర్చి , నన్ను దగ్గరకి లాక్కున్నాడు…గువ్వపిట్టలా ఒదిగిపోయి , విశాలమైన మీ ఆయన ఛాతీ మీద తలెట్టి నిద్దరోయానమ్మా…

ఎంతసేపలా పడుకుండిపోయానోగానీ అలారం చప్పుడికి కళ్ళు తెరిచి చూసుకుందునుకదా!…ఒంటిమీద నూలు పోగు లేకుండా వెలకిలా పడున్నాను…నీ మొగుడి కుడి తొడ నా పొత్తికడుపుమీద పడుంది…నెమ్మదిగా తనని పక్కకి దొర్లించి లేద్దామనుకుంటూంటే నీ మొగుడి మీద చూపు పడింది…పుట్టిన వాడు పుట్టినట్లుగా , ప్రశాంతం గా నిద్దరౌతున్నాడు… ,మొహాన్నీ , ఛాతీ నీ దండల్నీ సుతారంగా నిమిరి మోచేతిమీద లేస్తూంటే తన పొత్తికడుపు మీది కట్స్ పైన చూపు పడింది…ముచ్చటనిపించి వాటిని ట్రేస్ చేస్తూంటే …అ…ది…గాలి నింపుకోడం మొదలైంది…
…ఇక చాలు…అనుకుంటూ లేవబోతూ…దా…న్ని…చూపుడు వేలి గోరుతో నిమిరాను…అ…ది…టక్కున …నిలబడి పోయింది… నేరక పోయి ముట్టుకున్నానురా భగవంతుడా!…అనుకుంటూ మంచం మీంచి దిగబోతూంటే …నా నడు మీద నీ మొగుడి పట్టు బిగిసింది…ముచ్చట తీర్చుకోండి భాభీ!… అన్నాడు కొంటెగా నిగిడిన తన …దా…ని …వైపు సైగ చేస్తూ…
…ఛీ!…నాకటువంటి తప్పుడు ముచ్చట్లేమీ లేవు…అంటూ దూరం జరగబోయాను……పోనీ …పగ…తీర్చుకోండీ! అంటూ నన్ను మీదకి లాక్కున్నాడు…
…నాకది కొత్త…ఇంతవరకూ ఏ మగాడిమీదా …ఎ…క్క…లేదు…నీ మొగుడి …అ…ది… నా రెమ్మలకి కొద్దిగా పైన గిలిగింతలెడుతూంది…నా స్థనాలు నీ మొగుడి మొహానికొత్తుకుంటున్నాయి…అందిన చోటల్లా ముద్దులెట్టేసుకుంటూ …ఊఁ…కానీండి!… అన్నాడు…
… ఛీ!…ఇలా ఎలా బాబూ!…అంటూ దిగిపోబోయాను…
నే చెప్తాగా !…అంటూ నా నడుం ని రెండు చేతులతోనూ పట్టుకుని , అలవోకగా నన్ను పైకెత్తి తొడలిప్పుకోండి భాభీ!…అన్నాడు… ఏంటా సిగ్గుమాలిన మాటలూ!…అంటూనే మోకాళ్లని నీ మొగుడి నడుంకి రెండువైపులా ఆనించాను… ఇప్పుడు …అ…ది ….రెమ్మలమీద …గుచ్చు…కోడం మొదలైంది…మైకంగా కళ్ళు మూసుకున్నాను…
గుడ్! సర్దు…కోండి భాభీ!…అంటూ… దా…ని…వైపు మళ్ళీ సైగ చేసి , తన మొహం మీద వేలాడుతూన్న నా చనుమొనల్ని వంతుల వారీన చప్పరించడం మొదలెట్టాడు…
…సిగ్గు ముంచుకొస్తూంటే …చటుక్కున …దా…న్ని… రెమ్మల మధ్య సర్దుకుని తన మీదడిపోయాను…పుసుక్కున చొరబడిపోయిందది…
…ఊఁ…దంచండి…అన్నాడు , నా పక్కటెముకల దగ్గర పట్టుకుని నన్ను పైకెత్తి , స్థనాల్ని నిర్లజ్జగా చూస్తూ…
…నా వల్ల కాదు బాబూ , ఆపనీ!…అంటూ మళ్ళీ తనమీద సోలిపోయాను…
…నేను హెల్ప్ చేస్తా!…చేతులమీద పైకి లేవండి… అన్నాడు , నా తొడలకింద అరచేతులు జొనుపుతూ… మాట్లాడకుండా అలాగే పైకి లేచి నా గుబ్బల్ని నీ మొగుడి మొహానికదిమాను…
…గుడ్…అంటూ మణికట్ల మీద నామొత్తని పైకి లేపి , మళ్ళీ కిందికి దింపేసరికి మళ్ళీ పు…సు…క్క్… మని చప్పుడు… అదీ పధ్ధతి…అంటూ మళ్ళీ , మళ్ళీ ఆ పని చేస్తూ…ఎలా ఉంది భాభీ!…మీరు…నన్ను…దెం…గు…తూ…న్నట్లు లేదూ!…అన్నాడమ్మా
…ఛీ!…ఏంటా బూతులూ!!… అంటూ మళ్ళీ మీదడిపోయాను… ఇపుడు మీరే కదుపుకోండి … అంటూ చేతులు పక్కకి తీసేసుకున్నాడు…
…నా వల్లకాదని కాసేపు బెట్టు చేసినా నెమ్మదిగా చేతుల మీద పైకి లేచి , ఆ పైన మొత్తని కొద్దికొద్దిగా పైకి లేపుతూ , దింపుతూ థపక్, థపక్ చప్పుడ్లని ఎంజాయ్ చేస్తూ…చే…శా…నమ్మా నీ మొగుడ్ని…
…గుడ్!…స్పీడు పెంచండి భాభీ!…అంటూ నా మొత్తని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని సాయం చేశాడు…కాసేపలా చేశేసరికి…నాకు…అయి…పోడం తో తన ఛాతీ మీద వాలిపోయాను…
…అప్పుడేనా!…ఇంకాసేపు…అంటూ నన్ను బ్రతిమాలడం మొదలెట్టాడు….నా వల్ల కాదంటే ,కాదని భీష్మించుకుంటూ తనని వాటేసుకున్నాను…
ఏమనుకున్నాడో… తనే నా మొత్త కింద చేతులు దూర్చి , గుండు బైటికొచ్చేదాకా పైకెత్తి , కాసేపు పైకీ, కిందికీ కదిపి ఒక్క సారి విదిలేశాడు నా మొత్తని… భళ్ళుమని కార్చేసుకున్నాను …ఆ ….కుదుపుకి ….మళ్ళీ ,మళ్ళీ చేశాడాపని… కుదుపు, కుదుపుకీ …కా…రి… పోతూండడంతో నీరసం కమ్మేసి తోటకూర కాడలా వాలిపోయాను …నీ మొగుడి ఛాతీ మీద…
…నా పరిస్థితి గమనించాడేమో!… నా జుత్తుని నిమురుతూ తనే కిందనీంచి కుమ్మడం మొదలెట్టాడు…కాసేపు తరవాత దానికీ ఒళ్ళు కదిలిపోతూంటే …ఇంక చాలమ్మా!…అని మొరెట్టుకున్నాను…
… స…రే!… అంటూ స్పీడు పెంచాడు…ఇలా నేనోర్చుకోలేను… అంటూ వెలకిలా తిరిగిపోయాను…నామీదెక్కిపోయి…నన్ను పశువులా …కచకచా దున్ని విదిలేశాడమ్మా నీ మొగుడూ!…నా కోరిక తీరుతుందన్న నమ్మకంతో వీలైనంత మదాన్ని రెమ్మల్లో ఇముడ్చుకుని వెలకిలా పడుకుండిపోయాను కళ్ళు మూసుకుని…
…కళ్ళు తెరిచేసరికి… లేచారా!… ఫ్రెష్ అయి రండి మనం హాల్లోకెళ్ళాలి…అన్నాడు మీ ఆయన…అని ముగించి చిరునవ్వు తో కళ్లు మూసుకుంది…
…కాసేపు వెయిట్ చేసి…మేడం!… అని పిలిచాను…ఆవిడ నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి…ఒహ్…అసలు విశయం చెప్పనే లేదుకదూ! …నా కోరిక తీర్చాడుగ మీ ఆయన!…ఒక్క సారి …పర్సనల్ గా కలుసుకుని…థాంక్స్ …చెప్పుకుందామని… అందావిడ…
‘…దానికేముందీ రేపు సాయంత్రం కాలేజీ కి రమ్మను వికాస్ ని!…’ అంది వకుళ…
…నేనన్నానామాట…కాలేజీ కి కాదు కానీ ఇంటికి పంపించమంది… రేపు ప్రొఫెసరు కాన్పరెన్సుకెళ్తాడట…కనుక్కుంటానని వచ్చేశాను…
…‘…అంటే!…మరో పునఃసమాగమనమన్నమాట…మనకి అడ్డొస్తుంది…అదురుకి మళ్ళీ మిస్కారేజ్ అయిపోగల్దని బెదిరించు…నోరు మూస్తుంది…’ అంది వకుళ ఘాటుగా…
…నాకూ అదే మార్గమనిపించింది… రేపు ఫోన్ చెయ్యమంది కదా! అప్పుడు చెప్పేస్తాను… అంటూ లేచాను…
…మరో పది రోజులు గడిచాయి… ఏమీ కాలేదు…నేనూ , వకుళా సమావేశమయ్యాం…మా డిపార్ట్ మెంట్ లో… …మగాళ్లకి చెప్పక తప్పదు… అనుకున్నాం…ఎలా?…ఎప్పుడూ?…ఎక్కడా?…లాంటి విషయాలు చర్చించుకుని తయారైపోయాం …
…ప్రోగ్రాం ప్రకారం … ఆ వీకెండ్ కలుసుకునేది మా ఇంట్లో!….ఏర్పాట్ల డ్రిల్ అలవాటైపోయింది శ్యామాకి… …గెస్ట్ రూం లో మరో ఇద్దరు పిల్లలకి పక్కలు ఏర్పాటు చేసి… గెస్టులకి డిన్నర్ రెడీ చెయ్యడం లో ములిగిపోయింది… …ఆరింటికల్లా చాటంత మొహం తో వచ్చేశాడు వికాస్ …స్వీట్లూ , వగైరాలు పుచ్చుకుని…