భర్తల మార్పిడి – భాగం 86

Posted on

‘…ఆఁ…చేసే…వన్నీ చేసి…సారీలొకటీ!…’ అంది సుజాతక్క…మాకు కాఫీకప్పులిస్తూ …
…అవునూ! …ఇందాకా …వేస్ట్ అయిపోతుందే!…అని మనస్సు చివుక్కుమనిపించింది… అన్నావ్!… ఏంటదీ!…అంది వకుళ…

భర్తల మార్పిడి – భాగం 85→

‘…దేనికన్నానూ!…’ అంటూ కాసేపు ఆలోచించించి , గుర్తు రావడం తో ‘…ఏదో లేద్దూ!…పోనీండి!!…’ అంది సుజాతక్క , బుగ్గలు ఎఱ్ఱబడుతూంటే!…
…చెప్పచ్చుగా!…అని దాన్ని దువ్వాను…
‘… మధు… వి…వేస్టవుతూంటే!…’ అని సగంలో ఆపేసిందది సిగ్గు పడిపోతూ…
…ఏంటా వేస్టైనవీ!?…అంది వకుళ వదలకుండా!…
‘…దీనింట్లో జాగ్రత్త పడ్డాలే!…’ అంటూ నన్ను చూపించి , ‘… మీ ఆయన విత్తనాలు…పడవలసిన పడకుండా పరుపు మీద పడుతుంటే అనిపించదేంటీ!…’ అందది కోపంగా
…లీటర్లు లీటర్లేం అక్కర్లేదులే!… పసున్న పది బొట్లు చాలు…అన్నాను… … కాప్సూలేసుకోలేదు…డబల్ గర్భాదానమైపోగల్దు…ఏవనుకుంటున్నావో!…’ అంది వకుళ కసిగా!…
‘…నీ మాట నిజం కావాలనే కోరుకుంటున్నానమ్మా!…’ అంది సుజాతక్క…
‘…బావకి తెలిస్తే ఏమౌతుందో తెలిసే మాట్లాడుతున్నావా…?!… అన్నాను…
‘… నేనూ , మీ బావా కోరుకుంటూన్నదే ఇది…’ అంది సుజాతక్క వెంటనే… …కాసేపు అవాక్కైపోయాం…నేనూ , వకుళా!..

‘…మీకు తెలుసో తెలీదో!… మీ బావ విత్తనం నాకు సరిపోదట…’ అందది , మేము మాట్లాడలేకపోవడం చూసి…
…నాకు తెలీదా సంగతి…అని ఒప్పేసుకుంది వకుళ…చూచాయగా ఆ మాట నే విన్నా పైకి ఒప్పుకోడం ఇష్టం లేక …నాకూనూ!… మరి అమలా , విమలాలు…!?..అన్నాను , …దాని కవలపిల్లల్ని గుర్తు చేస్తూ…
‘…నా ఉద్దేశ్యం…వాళ్ళు మా మరిది విత్తనాలు…కానీ మీ బావ ఉద్దేశ్యం ఏంటో తెలుసునా!…’ అని మా రియాక్షన్ కోసం ఆగింది సుజాతక్క… .
…తెలీదన్నట్లుగా తలలు అడ్డంగా ఊపాం…
‘…తన విత్తనానికి తోడు మరో మగాడిది ఉంటే నాకు సంతానం కలుగుతుందని తన ఉద్దేశ్యం…’ అందది… …ఛస్తే జరగదలా!… అని టీ పాయ్ ని గుద్ది మరీ చెప్పింది వకుళ…
‘… నా అభిప్రాయం కూడా అదే!… డొంకతిరుగుడుగా చెప్పినా మీ బావ ఒప్పుకోడే!… చామనచాయగా ఉన్న విమల తన తమ్ముడి విత్తనమనీ , తెల్లటి అమల తనదనీ , మీ బావ అభిప్రాయం!… అంతేకాదు… అజయ్ … అదే మా మరిది పిల్లల్లో తెల్లగా ఉండే పెద్దాడు , మీ బావ సంతానమనీ , …కాస్త రంగు తక్కువుండే విజయ్ తన మొగుడి విత్తనమనీ రమ , …అదే నా తోడి కోడలు… అభిప్రాయం కూడానూ…’ అందది…
‘…నీ మొహంలా ఉంది …అలా జరగదు…’ అంది వకుళ మరోసారి…
‘…అలా తీసి పారేయకు…డైజ్వోటిక్ ట్విన్స్…(Dizygotic twins)… అని ఒక రకపు కవలలుంటారుట!…’ అని నే చెప్తూండగానే …ఏంటో వాళ్ళ ప్రత్యేకత!… అంది వకుళ
…చెప్తున్నాగా…వినూ!…ఒక స్త్రీకి ఒక కాన్పులో వేరు వేరు తండ్రులద్వారా కలిగిన సంతానాన్ని ఆ పేరుతో పిలుస్తారు…కావలిస్తే నెట్ లో చూడు…వీళ్ళ కేసు అటువంటిదో ,కాదో నే చెప్పలేను…ఒక విషయం… అటువంటి కేసులు చాలా, చాలా తక్కువ… అన్నాను…
…ఎవరం మాట్లాడలేదు , కాసేపు…
…సంతానం విషయంలో నమ్మకం ప్రధానం… అంది వకుళ… మళ్ళీ మౌనం…
…అసలు ఇదంతా ఎలా జరిగిందీ?…అన్నాను…
‘…మీ బావా ,అతడి తమ్ముడూ ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అని తెలుసుగా!…కాస్త రంగే తేడా!…మీ బావ కాస్త తెలుపు… మా మరిది చామనచాయ…అప్పటికీ పెళ్ళికి ముందు మీసం పెంచాడు…ఎందుకైనా మంచిదని… తెలుసుగా! …అన్నదమ్ములిద్దరికీ పెళ్ళిళ్ళు ఒకే సారి అయ్యాయనీ!…ఇంచుమించు వెంటనే మా మరిది యు.కె… వెళ్ళిపోయాడు భార్య తో సహా…మరో రెండేళ్లకి మీ బావ ఆఫీసు ట్రిప్ మీద యూరప్ వెళ్తూ నన్నూ తీసికెళ్ళారు…తన తమ్ముడ్ని చూసొద్దాం అంటూ…
…వాళ్ళ దగ్గరకెళ్ళినపుడు జరిగిందిది… కారణమూ ఉందిలే!…అక్కడికెళ్ళింతరవాత మా మరిది తెల్లబడ్డాడు!…పైగా మీసం తీశేశాడు కూడానూ…దాంతో జరిగిందా పొరపాటు…’ అంది సుజాతక్క…
‘…నేనొప్పనా మాట!…నువ్వూ, నీ తోడికోడలూ తికమక పడినా , మగాళ్లకి తెలుసుగా!…ఎవరి భార్యలెవరో?…’ అంటూ లాజిక్ ఉపయోగించింది వకుళ…
…‘…తరవాత మాకూ అర్థమైందిలే…అన్నదమ్ములకి ఇటువంటి …తప్పుడు…కోరికుండడంతో కావాలనే నాటకాలాడారని!…ఎలాగూ …తప్పు…జరిగిందికదా!…ఉన్న నాలుగు రోజులూ ఇలాగే…కానిస్తే తప్పేంటీ!… అని వాళ్ళు బ్రతిమాలితే , బుధ్ధి తక్కువై ఒప్పుకున్నామమ్మా , నేనూ , రమా!..
ఇంకేముందీ!…ఇద్దరం ఒకే సారి నెల తప్పాం… అంది సుజాతక్క…
‘…మన చిన్నప్పటి ఓ కత్తి యుధ్ధం సినిమాలో చూపించారే… కవలల్లో ఈ లక్షణముండడం!…అవకాశముందన్నమాట…అటువంటి దానికి!…పోస్ట్ డాక్టరల్ వర్క్ కి పనికొస్తుందీ టాపిక్!…’ అంది వకుళ , అల్లరిగా…

‘…ఆ పని చెయ్యకు తల్లీ!…కవలలందరూ యుధ్ధానికొస్తారు నీ మీదకి!… అని వకుళని ఆపి …అక్కా!…ఇద్దరాడపిల్లలున్నారుగా చాలదా!…అంటే బావేమంటాడే!!’ అన్నాను…
‘…మగ పిల్లలుంటే బాగుంటుందని అంటాడు… నాదీ అదే కోరికనుకో!…’ అంటూ బైట పడింది సుజాతక్క…
…ఆ అభిప్రాయమే ఉంటే మళ్ళీ మీ మరిదీ వాళ్లతోనే ట్రై చెయ్యవలసింది…అలవాటైన కేసేగా!… అంది వకుళ….
…‘…అదీ జరిగింది ఓ రెండు సార్లు…రెండోసారి తిరిగొచ్చేస్తూంటే చల్లగా బైట పడ్డారు…రెండేళ్ళ క్రితమే ఇద్దరం స్టెరిలైజ్ చేయించుకున్నామని!…’ అంది సుజాతక్క…
ఒకళ్ళు చేయించుకుంటే చాలుగా!…ఇద్దరూ ఎందుకూ?… అంది వకుళ కాస్త ఫోర్సుగా!… …మన మొగుళ్ళ నస మర్చిపోయావా!?… అన్నాను నేనింకాస్త ఫోర్సుగా…
…సర్లే!…ఇంకెవరితోనూ ట్రై చెయ్యలేదా!?… అంది వకుళ…‘…సరైన కేసుల్ని ఎన్నుకోవాలి కదా!…మరో రెండు సేఫ్ పార్టీలు దొరికినా ఫలితం దక్కలేదు…’ అంది సుజాతక్క…
…అటువంటప్పుడు , నామొగుడ్నో, దాని మొగుడ్నో…ఎవరో ఒకర్ని బావకి తోడుగా తీసుకోవాలిగానీ … ఇద్దర్నీ ఎందుకు తీసుకున్నావ్?… అని నిలదీసింది వకుళ…
…‘…ఓ మాట చెప్పనా!…ఆ …పని…తనం…కి లోటు లేక పోయినా…ఈ మధ్య మీ బావ విత్తనాల్లో పస తక్కువైపోయిందని అనిపిస్తూందే నాకు!…చాలా కాలం నుంచీ ట్రై చేస్తున్నామని చెప్పాగా! … ఇంకో విషయం…ఎందుకో నాకు జోడువిత్తనాలు తప్ప , ఒంటివి పనిచేయవేమో అనిపించింది మనసుకి … నచ్చిన జోడుగుఱ్ఱాలుదొరికాయి , నాకూ ముఫ్ఫైఏడేళ్ళు దాటుతున్నాయి…ఎంతకాలమీ వెతుకులాట!… అయితే గియితే ఈ సారే కావాలి… అనిపించి ఈ పని చేశానమ్మా!…’ అంది సుజాతక్క…
…గొప్పపని చేశావులే!… అన్నాను వెక్కిరింపుగా… అదేం మాట్లాడలేదు … అవునూ… ఇద్దరి…దీ , చూశావ్ గా!…ఎవ…రిది…ఎలా ఉందీ!?… అంది వకుళ కొంటెనవ్వుతో…
‘…ఏంటా సిగ్గు మాలిన ప్రశ్నా!…’ అంది సుజాతక్క కోపంగా…
…ఊరుకోవే!… అంటూ వకుళని ఆపి … ఎందుకైనా మంచిది!…వచ్చాక … బావతో కూడా!… అంటూ వాక్యం పూర్తి చెయ్యకుండా విదిలేశాను…
‘…దానికేమీలోటు లేదమ్మా!…ఓరోజు తప్పిపోతే మర్నాడు రెట్టింపు కోటాయే!…కాకపోతే … అన్ని వైపులా…సాగ…దీశేశారుగా…మీ వాళ్ళూ! మీ బావకి గోడలు తగలవేమో!… అని భయం గా ఉంది…’ అంది సుజాతక్క…
…అదే నేనడుగుత!…ఎవరు…ఎటేపు…ఎంతగా సాగదీశారూ!… అని… అంది వకుళ …‘…ఛీ!…పోవే!!…’ అంది సుజాతక్క ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతూ… చెప్పచ్చు కదమ్మా!…అన్నాను మూడ్ లోకొచ్చిందని గ్రహించి…
‘…మీ ఆయనేమో పక్కలకి ఎక్కువగా…దీని మొగుడు , అన్ని వైపులకీ సమానంగా…’ అని అరచేతుల్లో మొహం దాచుకుంది సుజాతక్క…
…నేనూ , వకుళా హై – ఫై కొట్టుకున్నాం …

…ఆ చప్పుడు కి తలెత్తి … ‘…ఓ పక్క …సా…గి…పోయి నే ఛస్తూంటే…దేనికీ …ఆ సిగ్గుమాలిన సంబడం!…మా మొగుళ్ళే కదా… ఈ ఘనకార్యం చేస్త …అనా!?…’ అంది సుజాతక్క కోపంగా…
…అహాఁ…అదికాదులే!… మా అభిప్రాయాలని ధృవీకరించినందుకు!… అన్నాను నేను… అవును…ఇక …సా…గు…దలంటావా! దానికి Kegel Excercises నేర్పిస్తాంగా!… అంది వకుళ …హాల్లో ఉన్న డెస్క్ టాప్ వైపు వెళ్తూ… ‘…ఏంటవీ!?…’ అంది సుజాతక్క…
…చూస్తావ్ గా!… అంటూ ఓ సెర్చి సైటు ఓపెన్ చేసి ఆ ఎక్సర్సైజుల పేజీ ఓపెన్ చేసిచ్చింది… అది చదువుతూంటే…ఆపైన పధ్ధతి వివరించే వీడియో చూస్తూంటే సుజాతక్క మొహంలో రంగులు మారాయి…ఛీ!… అందది…ఆఖరికి…
…ఛీ ఏంటీ?.. డెలివరీ తరవాత మనలాంటి పిల్లల తల్లులు చేయవలసినవి… ఇవి జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే….వదులు…ఐపోయిందనే భయం ఉండదు… అంది వకుళ…
…అంతే కాదు…ఏ సైజు మగాడితో అయినా…కన్నెపిల్లలా ఫీల్ అవుతాం…అన్నాను…
‘…నిజమా!… ఐతే చేస్తాలే!…ఇవాల్టికేదోవిధంగా మానేజ్ చేసుకోవాలి…మీ బావని…’ అని సుజాతక్క అంటూంటే , … వకుళకి మధు ఫోను…ఐదునిముషాల్లో అక్కడుంటాను , బైటికి రమ్మంటూ…
…నడు… అంటూ లేచింది వకుళ…బాత్ రూం కి వెళ్ళొస్తానని అటెళ్ళాను…నేను బైటికొచ్చేసరికి ఇద్దరూ ఏదో గుసగుసలాడుతున్నారు…ఏదోలే!…అనుకుని , నా బాగూ , వగైరాలు తీసుకుని బైల్దేరుతూ …బైటిదాకా రావా!… అన్నాను సుజాతక్కతో…
…‘…ఓ నాలుగురోజులదాకా మీ మొగుళ్ళ మొహాలు చూడలేను బాబూ!…’ అంది సుజాతక్క , మొహం కందగడ్డలా చేసుకుని… …నవ్వుకుని బయల్దేరాను…

…రోజూ కాలేజీ లో కలుస్తూనే ఉన్నా విశ్రాంతిగా మాట్లాడుకోడానికి ఓ నాలుగు రోజులదాకా వీలు కాలేదు…తన వర్క్ ఐపోగానే మా లాబ్ కి వచ్చింది వకుళ…‘…ఏవంటూంది సుజాతక్క…’ అంటూ…
…నిన్న రాత్రి తొమ్మిదౌతూండగా ఫోన్ చేసింది … కాసేపు పిచ్చాపాటీ తరవాత…వచ్చాడా బావ!?…అన్నాను…
‘…ఆఁ…వచ్చాడు , పదింటికి…పిల్లలెలాఉన్నారూ! , ఎప్పుడు తీసుకొద్దాం వాళ్ళనీ!?… అని అడుగుతూంటే , పొడి మాటల్తో సమాధానాలు చెప్తూ బట్టలు మార్చుకుని , పక్కెక్కడానికి సిధ్ధమైపోయాడు…మాటా, మంతీ లేకుండా , ఎంతసేపూ ఇదే యావా?…అని గునుస్తూ , మధ్యమధ్యలో నిష్టూరుస్తూ , మీ బావని ఎలాగో మేనేజ్ చేశాగానీ… పెద్దగా పని చెయ్యలేదే ఆ ఎక్సర్సైజూ!…’ అందది…
…మేం వెళ్లగానే మొదలెట్టావేంటీ?…అన్నాను … అవునంది…
…నయం!… క్షణాలమీద ముడుచుకు పోతుందనుకున్నావా! …అలా …చేస్తూ ఉండాలి…ఓ నెల్రోజుల తరవాత గుణం కనిపించచ్చు… అన్నాను…
… ‘…అయినా ఇప్పడ్నీంచే ఎందుకే! … పదినెలల తరవాత ఎలాగూ తప్పదుగా!…’ అందమ్మా సుజాతక్క!…
…అప్పుడే వేవిళ్ళొచ్చేసినట్లు మాట్లాడతావేంటీ?…అవుతుందో , కాదో!…ఈలోగా బావని మానేజ్ చెయ్యాలిగా!… ప్రాక్టీసు అవుతుంది … అని ఒప్పించా! , … అవునూ!…ఆరోజు ఏదో చెప్తూ ఆపేశావేంటీ!?… అన్నాను…
‘…అదా!…నువ్వు బాత్రూం లోకెళ్ళగానే… వకూ!…జోడు గుర్రాల స్వారీ…అన్నావ్ కదా ఇందాకా!…అది నిజంగా సాధ్యమా?…’ అని అడిగిందే!… అబ్బ!…ఎంత కోరిక దీనికి!… అనుకుని , …ఆ పని చేస్తే , ఇవాళ నాటుకున్న విత్తనాలు జారిపోయే ప్రమాదముందే అక్కా!… అని భయపెట్టాను…నమ్మిందో లేదో గానీ , ఇంతలో నువ్వు బైటికొచ్చావ్…బహుశా ఆ ప్రయత్నం మానుకుందేమో!… తనదగ్గర్నుంచేమీ ఫోన్ లేదు…’ అంది వకుళ…
…అంటే ఇది చాలా సీరియస్ గా ఉందన్నమాట … మగ సంతానం కోసం!…పనౌతుందో కాదో!…అన్నాను …
‘… ఆడదానిలో సంతానేచ్చ బలంగా ఉన్నపుడు …ప…స…. ఉన్నమొగాడితో కలిస్తే…పనైపోతుందని ఓ సిధ్ధాంతం… …సుజాతక్క ఒకడు కాదు…ఇద్దరటువంటి మగాళ్లతో కలిసింది… పనైపోవాలి మరి!…’ అంది వకుళ…
‘…మంచిదేగా!…దాని మాటల ప్రకారం , బావకీ అభ్యంతరం ఉన్నట్లు లేదు… చూద్దాం!…’ అన్నాను…వకుళ బుర్రూపింది , అవునన్నట్లుగా
…ఇద్దరం కాసేపు మాట్లాడకుండా ఉండిపోయాం…
‘…ఏంటాలోచిస్తున్నావ్!…మన గతేంటా అనా!…’ అంది వకుళ…
…అంతేగా!…మళ్ళీ పీరియడ్సు మొదలయ్యేదాకా టెన్షనే!… అన్నాను…
‘…అక్కడికి నాకు లేనట్టూ!…ఒకవేళ నెల తప్పితే…ఎ…వ…రి… వల్లా… అని?!….’ అంది వకుళ
… సరసుల్ని లెక్కెట్టుకుందామేంటీ…నీమొగుడూ , నా మొగుడూ , మిళింద్ గాడూ , వాసూ….అని నే మొదలెడితే…
‘…మదన్ జీజూ , కుమార్ బావా , ప్రొఫెసరూ!…’ అని పూర్తి చేసి….‘…వీళ్లల్లో ఎవరివల్లా!…అని నా ప్రశ్న….’ అంది వకుళ…
…లిస్టులోంచి వాసూ , మదన్ జీజూ , కుమార్ బావ ,ప్రొఫెసర్ ల ని తీసేయచ్చనుకుంటాను…ఏవంటావ్!?… అంటూ దాని మొహం చూశాను…
…‘…అవును , మా నాన్న ఎప్పుడో స్టెరిలైజ్ చేయించుకున్నాడని సుధ చెప్పినట్లు గుర్తు!…’… అంది వకుళ…
… మదన్ జీజూ , పొఫెసరూ మాంఛి ప…ని…వాళ్ళే ఐనా విత్తనాల దగ్గరకొచ్చేసరికి కుమార్ బావ టైపా !…అనిపిస్తూంది…అని వెయిట్ చేశాను…
‘…ఒప్పుకుంటాను…అయితే ఏంటీ!?…’ అంది వకుళ
…అక్కడికే వస్తున్నా…ఇక మిగిలింది , మన మొగుళ్ళూ , ఆ మిళింద్ గాడూనూ… వాడితో ఓ రెండు మూడు సార్లేగా …చే…యిం…చు…కుంట!…అంచేత మన మొగుళ్ళ విత్తనాలే అటూ, ఇటూ అయితే పోయిందేమిటీ… అన్నాను…
‘….దాని సమస్యలు వేరే!…తరవాత ఆలోచిద్దాం… ముందో మాట చెప్పనా!…’ అంది వకుళ…
…ఊఁ!… అన్నాను
‘…ఆడది హీట్స్ లో ఉన్న రోజున మనసుకి నచ్చిన మగాడితో రమిస్తే , వాడి విత్తనం వెంటనే నాటుకుంటుందని ఓ థియరీ ఉందే!…’ అందది…
…అసలే భయపడి ఛస్తూంటే ఏంటే ఆ దిక్కుమాలిన థియరీలూ!… అని విసుక్కున్నాను…
‘…కాదంటే పోతుందేంటీ!…‘…నీ సంగతి తెలీదుగానీ…మొన్న శనివారం , అదే…పార్టీ అయిన మర్నాడు …ఆ మిళింద్ గాడి మీద వల్ల మాలిన కామంగా ఉందమ్మా నాకైతే!…’ అందది ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో…
…నీకు వాడి …టచ్… అదే మొదలు…నేనసలు…ప…ని… తప్ప మిగిలినవన్నీ , …చే…సి…న…దాన్నీ , చేయించుకున్నదాన్నీనూ!…నీకే …అ…లా… ఉంటే నాకింకెలా ఉంటుందో ఊహించు… అన్నాను…
‘…వాడికి మొదట నే దొరికానేమో…కసి ,కసిగా దున్ని , మదంతో …నిం…పే…శా డననుకో నన్ను… నాతరవాతేగా నిన్ను …చే…స్త… , జోరు కాస్త తగ్గిందేమోలే!…’ అంది వకుళ…
…ఏం కాదు…ముందైనా , వెనకైనా నన్నూ నింపేశాడులే!….అన్నాను , ఙ్ఞాపకాల మనో ఫలకంమీద ఆరోజు మిళింద్ గాడి పిచికారీలు మెదలడంతో మనసూ , ఒళ్ళూ , పులకరిస్తూంటే…
‘…అంటే!…అయితే గియితే…మనిద్దరికీ పుట్టబోయే పిల్లలకి వాడే తండ్రా!…’ అంది వకుళ … ఎడం రొమ్ముని అరచేత్తో నొక్కుకుంటూ…
…చెప్పలేం!…మన మొగుళ్ళకన్నా , ఆమాటకొస్తే మనకన్నా కూడా చిన్నవాడు…విత్తనాల్లో విపరీతమైన పస ఉన్నవాడూ…భార్యనీ , తల్లినీ మన మొగుళ్ళకప్పగింఛానని కసిమీదున్నవాడూనూ… అన్నాను…
‘…ముష్టి ప్రాసల తో చంపకు…వాడి విత్తనాల్లో విపరీతమైన పస ఉందని ఎలా తెలుసూ!?…’ అంది వకుళ
…మామా అల్లుడ్ల వీర్య పరీక్ష చేసింది నేనే అని మర్చిపోకు…బ్రహ్మాండమైన స్పెరం కౌంట్ వాడిది…నీ థియరీ నిజమయ్యే అవకాశం ఎక్కువ… అన్నాను…
‘…ఉఫ్ఫ్…జరగబోయేది తలుచుకుంటే ఒళ్ళు కంపరం ఎత్తుతూందమ్మా!…ఇంటికి పోదాం నడు!….’ అంటూ వకుళ లేస్తూంటే బెల్ అయింది…

….అప్పట్నుంచీ …ప్రతీ శుక్రవారం రాత్రీ , మా ఇంట్లోనో…వాళ్ళ ఇంట్లోనో!…పిల్లలతో సహా కలుసుకోడం…పిల్లల్ని పడుకో బెట్టి , పార్ట్నర్లు మారడం…తెల్లారే దాకా వాయింపులు… శని, ఆది వారాల్లో, పిల్లల చదువులూ , పన్లు చూసుకోడం… రెస్టూ….
…ఆ తరవాత కూడా ఎన్నో సార్లు …ఇటువంటి చర్చలు జరిపాం. , నేనూ వకుళా…..ఎలా ఆలోచించినా ఇదే పాయంటుకి వచ్చి ఆగిపోవడం…రోజులు గడిచిపోతూన్నా మార్గం దొరకలేదు
….రెండు వారాల తరవాత పాలిపోయిన మొహంతో వచ్చింది వకుళ, మా డిపార్ట్మెంటుకి…
‘…ఏమే!…నువ్వూనా!?…’ అంది …నా మొహం చూసి!… అవునన్నట్లు తలూపాను…‘…ఏం చేద్దాం?…’అంటూ కూలబడిపోయింది , నా ముందర కుర్చీలో…
‘…చెబ్దామా మగాళ్లతో!…’ అందదే! …ఇప్పుడే ఎందుకూ!…ఈ వారం లో ఏమైనా అయిపోతుందేమో!…చూద్దాం!… అన్నాను…
‘…నాకేం నమ్మకంలేదు…మనకి నాటుకున్నది … మాంఛి బలమైన విత్తనం…’ అంది వకుళ , సన్నగా వణికి…
…అబ్బ!…భయపెట్టకే!!… అన్నాను…నాకూ వెన్నులోంచి వణుకొస్తూంటే… ‘…సరే!…కన్ఫర్మ్ అయింతరవాతే చెబుదాం లే!…’ అంది వకుళ…
…వాళ్ళూ ఎదురు చూస్తున్నారనుకుంటా!…న్యూస్ వినడానికి… అన్నాను…
…‘…వాళ్లనీ తీసుకెళ్దామేంటీ గైనకాలజిస్టు దగ్గరకి !…’ అని అది అంటూంటే …దీపా మేడం రమ్మంటున్నారు మిమ్మల్నిద్దర్నీ!… అని కబురు…
…ఆవిడ కూడానా!…అన్నాను…. ‘…ఏమో?…అదీ తేలిపోతుంది కాసేపట్లో!…నడు…’ అంది వకుళ కుర్చీలోంచి లేస్తూ…
…ఇద్దరం దీపా మేడం ఛేంబర్ జేరేసరికి , కాంటీన్ పిల్ల రెడీగా ఉంది టీ ఫ్లాస్క్ పట్టుకుని…మమ్మల్ని చూడగానే బిస్కెట్లూ , టీ సర్వ్ చేసి వెళ్లిపోయింది…
…‘…ఎలా చెప్పాలో తెలీటంలేదు నాకు!…’ అని ఊరుకుని పోయింది…మేమేమీ మాట్లాడకుండా టీ సిప్ చేస్తూ కూర్చున్నాం , …ఆవిడనే బైట పడనీ!… అనుకుని…
‘…మన పార్టీ …కాగానే జాగ్రత్తలు తీసుకుందామనుకున్నామా!…సెమినార్ హడావిడిలో పడి మర్చిపోయాను…గుర్తొచ్చేసరికి పుణ్యకాలం దాటిపోయింది…అప్పుడే మీతో మాట్లాడుదామనుకున్నాను…మొహమాటమనిపించీ , మీరూ గుంజాటన పడడం గమనించీ , … చూద్దాం… అని ఊరుకున్నాను… నేను నెల తప్పి రెండు వారాలు దాటింది…మీరు నిన్నో , మొన్నో…అనుకుంటాను అవునా!?…’ అని ఆగిందావిడ…
…మొహాలూ , మొహాలూ చూసుకున్నాం…నేనూ వకుళా…అంత తెలిసిపోయేట్లున్నామా!… అనుకుంటూ…
‘…మిమ్మల్ని గమనిస్తూనే ఉన్నాలే!…బాధ పడకండి…ఇక నా విషయం…నిన్ననే గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరకి వెళ్తే , ఎగ్జామిన్ చేసి కంగ్రాట్యులేషన్స్ చెప్పింది…నవ్వాలో ఏడవాలో తెలీలేదు…’ అని ఆగిపోయింది దీపా మేడం…
…ఏమనాలో తెలీక నోరుమూసుకునుండిపోయాం… …ప్రొఫెసర్ కి చెప్పారా!?… అన్నాను ఎలాగో గొంతు పెగుల్చుకుని…
‘…నెక్స్ట్ మంత్ చెబుతాను…అపుడైతే సంతోషిస్తాడు…’ అందావిడ…
… నెక్స్ట్ మంత్ చెప్పడమేంటీ?…కన్ ఫర్మ్ అయిందంటున్నారుగా!…’ అంది వకుళ…
‘…మీకు పూర్తిగా అర్థం కావాలంటే కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి…మాకు పిల్లలు లేరనే తెలుసుగానీ , నాకు రెండు మిస్ కారేజస్ …అదీ కన్ఫర్మ్ అయిన వారం తరవాత…జరిగాయని మీకు తెలీదనుకుంటాను…ఏదో సీరియస్ హార్మోను తేడాలుట… మందులు వాడుతూ ప్రయత్నిస్తూండండి…అన్నారు డాక్టర్లు… అంచేత , నిలిచిన తరవాత చెపితే మంచిదని ఆగాను!…’ అందావిడ..
…మొన్న పార్టీ తరవాత కదా …ఇ…ది… అవుత!…మ…రీ…?!… అని మాట తేల్చేశాను…
‘… తను అటువంటి అభ్యంతరాలు ఎపుడూ చెప్పలేదు , చెప్పడు కూడానూ…ఒకవేళ చెప్పినా పట్టించుకోను…నేనెప్పట్నించో జాగ్రత్తలు మానేశాను…’ అనేసిందావిడ నిక్కచ్చిగా…
…ఇంకా ఏమైనా చెప్తూందేమో నని ఊరుకున్నాం.. ఓ రెండు , మూడు నిముషాలైనా ఆవిడేదో ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయిందేగానీ ఏమీ మాట్లాడకపోడంతో …ఇంక వెళ్తామన్నట్లుగా కదిలాం కుర్చీల్లో…
‘…కూర్చోండి…ఇంకా అసలు విషయం అడగనేలేదు…’ అంటూ మమ్మల్ని ఆపేసింది… ఏంటన్నట్లు మొహాలు పెట్టాం…
‘…మొన్న పార్టీలో మగాళ్లందరూ …ఆక్టివే కదా!…’ అందావిడ… …మీరే చూశారుగా!…అని నేనంటూంటే …కోటా చాలలేదేమో ఈవిడకి!… అని సణిగింది వకుళ సన్నగా…
‘…అహఁ…ఆ …ప…ని…కి అందరూ ఉద్దండులే!…అది కాదు…ఎవరైనా స్టెరిలైజ్ చేయించుకున్నారేమో తెలుసుకుందామనీ!…’ అని ఆపేసింది దీపా మేడం…
…మదన్ జీజూ స్టెరిలైజ్డు , కుమార్ బావ స్పెరం కౌంట్ తక్కువగా ఉందని అనుమానం… అనేశాను , ఇంక ముసుగులో గుద్దులాటెందుకని…
‘…అది తెలుసుకుందామనే పిలిచాను!…’ అనేసిందావిడ , విప్పారిన మొహంతో
…వస్తాం…అంటూ మేం లేచేసరికి , ఇంటర్ కాం లో వకుళకి పిలుపు…లైబ్రరీ కి రమ్మని…నేనూ వస్తా…అని లేస్తూంటే …
‘…నీకు వర్కేం లేదుగా!…’ అంటూ కూర్చోబెట్టేసింది దీపా మేడం…