నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 10

Posted on

… అర్థమైందిలేమ్మా!… నీ తెలివితేటలు భద్రంగా దాచుకుని తరవాత జరిగింది చెప్పు… ఒకళ్లనొకళ్ళు ఎలా కడుక్కున్నారో! … అంటూ చిర్రుబుర్రులాడింది కవిత

నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 09→

…నాకెలా తెలుస్తూందీ?…
…మీ బెడ్రూం లోంచున్న తలుపు లోంచి చూడకుండానే ఉంటావా!?
… నీళ్ల చప్పుళ్ళూ, సన్నటి గుసగుసలూ వినిపించాయ్ కానీ చూడ్డం వీలు కాలా!…
…అవాగిపోయింతర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ల తలుపావతల నిలబడ్డావా?
…ఎందుకూ?…మంచం చప్పుళ్ళూ , మగరొప్పులూ ,ఆడ మూలుగులేగా వినిపించేదీ! అంచేత ఎంచక్కా నిద్దరోయా!
…స్కోరెంతో తెలుసుకోనక్కర్లా!
…మాచ్ క్లోజింగు టైమ్ లో వింటే సరిపోదూ!
…ఐతే మళ్ళీ ఎప్పుడెళ్ళావ్ తల్లీ!
తెల్లవారు జామున మెలుకొవొచ్చి , పక్కన చూస్తే ఖాళీ!…ఇంకా దున్నుడు చాల్లేదు కాబోలు!…అనుకుంటూ బాత్రూం రూట్ లోనే బైటికొచ్చి , గెస్ట్ రూం చేరే సరికి… ఏ…య్…ఏం టీ?? మళ్ళీనా!?…ఇ ష్ష్…ఇంత వెఱ్రేంటి బాబూ!…ఐదో…సారిది!…అంటూ అక్క గునుపులూ , …ఆ వెంటనే ,ఏదో అంటూన్న నీ బావ మాట వినిపించకపోయినా సన్నటిగుసగుసలు వినిపించాయే… ఏం అడిగాడో గానీ… …ఏయ్య్… ఛీ!…అలా… ఐతే …అస్స…లొద్దూ!…అంటూ అక్క మొరాయింపులూ… …ఎహె!…ఇ…లా తిరుగు!…ఊఁ…అంటూన్న నీ బావ జబర్దస్తీ మాటా వినిపించేసరికి… …ఏ పొజిషనా?…అని సందేహంలో పడ్డానే ఓ అరక్షణం… …ఈ లోపలే… దాన్నితనకి కావల్సినట్లుగా తిప్పుకుంటూన్నట్లు మంచం కిరకిర్లూ… , …అబ్బ!…మొండి!…అంటూనే దానిలొంగుబాటూ వినిపించేసరికి …ఆ…పొజిషన్…కాదుకదా!?… అనిపించినా కన్ఫర్మ్ చేసుకుందామని వెయిట్ చేశా!… …ఇలా ఐతే ఒదినా… బలే మజాగా ఉంటుంది… అంటూ ఏం చేశాడో గానీ…ఓ విలక్షణమైన … ప…క్క్… చప్పుడూ… , …ఆ వెంటనే…అ…మ్మో!!…చ…చ్చాను!… అంటూ దాని విలవిలా! , …ఆ వెంటనే …కాసేపోర్చుకో ఒదినా…ఇలా ఐతే నా బరువు మొయ్యనక్కర్లా!…ఎవరిక్కావలసినవి వాళ్లకి దక్కుతాయ్… అంటూ ఏం చేశాడో గానీ …విదిలీ బాబూ వా…ట్నీ!… రాత్రంతా నలిపి నలిపి నశ్యం చేసింది చాల్దూ!…అంటూ దాని లబలబలూ ! …ఆ వెంటనే …అఁ…హ్ఁ… మ్మా!… స్స్… నె…మ్మ…దీ!… అంటూ అలవాటు పడిపోతూన్న అక్క మూలుగులూ వినిపించేసరికి , … ఇవాళే…ఆ…పొజిషన్…కూడా అలవాటు చేసేస్తున్నాడన్నమాట అనుకుంటూ లయ తప్పకుండా వస్తూన్న…థప్కూ , థప్కూ …చప్పుళ్ళని లెక్కెట్టడం మొదలెట్టానే!…అంటూ మొదలెట్టింది పరిమళ…
…ఎందుకూ?…
…టైం పాస్ కావద్దూ!…
…సర్లే!…ఎంతేంటీ మొత్తం లెక్క!?…
…ఎక్కడా!…పట్టుమని ఓ పాతిక పోట్లు పడ్డాయో లేదో! … థప్ప్…మంటూ అక్క మంచం మీద కూలబడిపోయిన చప్పుడూ …చాలు…చాలం…టూన్న దాని బలహీనమైన విలవిల్లూ ఒక్కసారి వినిపించాయే!… …అప్పుడే అలా జావకారిపోయావేంటి ఒదినా!…లే!… అంటూ నీ బావ బెల్లింపులూ… …తొడలూ , జబ్బలూ లాగేస్తుంటే ఏం చెయ్యనూ!… అని గునుస్తూనే మళ్ళీ పొజిషన్ లోకి సర్దుకున్నకిరకిర్లూ … ఆపైన యుధ్ధభూమంతా రొచ్చురొచ్చైపోయిందని చాటి చెప్పేసే … పుస్కూ…పుస్కూ…చప్పుళ్ళూ మొదలయ్యాయే!… అంటూ పరిమళ వర్ణించేస్తుంటే
…ఈసారెంతేంటీ స్కోరూ?…అంటూ అడ్డొచ్చింది కవిత
…సపోర్టిచ్చి మరీ దంచాడేమో!…ఓ అర్థనూటపదహార్ల చదివింపైపోయింది… అడ్డు లేకుండా!
…ఎక్కడిచ్చాడో!?…
…ఏమో?…నే చూశానా!?… కాపోతే …ఏంటా సాగ…దీసీ…డాలూ?… అంటూనో …అబ్బ!…వాట్నలా మెలి…పెట్టీకు!…అంటూ అది లబలబలాడుతూనే ఉంది అంత సేపూనూ!…
…ఎక్క…డో అర్థమైందిలే తల్లీ!…కా నీ!
…ఆ రతి హింస అనుభవించిన ఆడాళ్ళం…నీకూ నాకూ అర్థమైతే సరా?…పాఠకులందరికీ తెలీనక్కర్లా?
…వాళ్ల గోడు వాళ్ళదీ!…అక్కడితో ఆపేశాడా చదివింపూ!?…
…నీ బావ టార్గెట్ ఎంతో తెలిస్తేగా?!…
…బహుశా వెయ్యిన్నూటపదహార్లేమో!… అంది కవిత తమకంతో జీరపోయిన గొంతుతో/54
…ఓహో!..అంతకన్నా తక్కువైతే నాటదన్నమాట నీకు!…చెప్తాలే తన తో!…అంటూ కన్నుగీటింది పరిమళ
…ఛీ!…నాక్కావల్సిందేదో నేనే చెప్పుకుంటాగానీ నువ్వు కధ తెముల్చు తల్లీ… చిత్తమొచ్చినట్లు చళ్ళు మెలితిప్పేస్తూ , పై మొనల్ని సాగదీసేస్తూ మంచం మీదే నీ అక్కని , నీ మొగుడు కుక్కలా ఒంగోబెట్టి దెంగుతూండడం దగ్గర ఆపావ్ కధని…
…ఏయ్!…ఏంటా భాషా!?…
…నీ డొంకతిరుగుడు కధ చెప్పే తీరుకి , అప్పుడప్పుడు కావాల్లే ఇటువంటి వివరణ…ఇంచుమించు ఫస్ట్ నైట్ వాయింపు ఐపోయినట్లుంది!…
…నే అన్నానా అలాగా?…
…కాలేదా!?…
వినూ!…ఐదో రౌండులో మొత్తం మీద ఓ డెభ్భై , ఎనభై పోట్లు పడ్డాయో లేదో ఇక నా వల్ల కాదంటూ మొరాయించేసి … నువ్వెళ్ళిపో బాబూ!… అని మంకుపట్టు పడుతూ సుమతక్క మంచం మీద బోర్లా పడిపోయిందని చెప్పానా!
…ఊఁ…
…అలిసిపోయావా ఒదినా!?…సరే , నే వెళ్తా!…అంటూ నీ బావ మంచం దిగిన చప్పుడూ…అంటూ పరిమళ మొదలెట్టిందో లేదో!…
…వెంటనే పరిగెత్తావా గదిలోకీ?…అంటూ అడ్దు పడిపోయింది
…ఏడో నెల చివరికొచ్చేస్తూంది!…పరిగెట్టగల్ననే నీ ఉద్దేశ్యం?…
…అంటే!…అక్కడే ఉండిపోయావా?…ఏ ధైర్యంతోనో?…
…నా మొగుడి సంగతి నాకు తెలీదుటే!…నే అనుకున్నట్లే …కాసేపు ఒళ్లు పట్టి వెళ్ళిపోతాలే!… అని నీ బావ అనేశాడ్లే!…
…పట్టించుకుందా సుమతక్కా!?…
…సమ్మగా సేదతీరుస్తానంటే ఏ ఆడదొద్దంటుందే!?
…అ…బ్బ!…వంకరమాటలాపి జరి జరిగింది చెప్పు తల్లీ!
…చెప్తాలేగానీ, ఊరూరికే అడ్డొచ్చేకు!… మంచం దిగిపోయాడని చెప్పానా!… అక్కడ్నుంచే సుమతక్క మీదకొంగి, …తన…కన్నాచిక్కటి జుత్తు ఒదినా మీదీ!…అంటూ నాతో పోలుస్తూ ఓ కాంప్లిమెంటు విదిలిలాడు నీబావ! … చాల్లే!…అంటూ అది చిన్నగా నవ్విన శబ్దం…ఆ పైన వేళ్ళతో మెడ వెనక భాగాన్నీ వీపు మీది పై మజిల్స్ నీ మెత్తగా మసాజ్ చేసినట్లున్నాడు!… …ఉఁ…మ్మ్ఁ… బా…వుం…ది…అంటూ దాని నిష్టూర్పూ… ఇంకాస్త మచ్చిక చేసుకోడానికి , ఏం చేస్తూ అన్నాడో గానీ …నిజం ఒదినా!…రెండు చేతులూ చాల్టం…లేదూ!… అంటూ విసిరిన మరో పొగడ్త బాక్ ఫైర్ ఐనంత పనైంది… …ఏ…వీ!?… అంటూ అది చర్రుమనడంతో!…/55
… మెడమీదా వీపుమీదా పరుచుకుపోయున్న మీ జుత్తు గురించి ఒదినా నే చెప్పేదీ!…ముడేద్దామంటే రెండు చేతులూ చాల్టంలేదు… అంటూ పోగు చేసిన జుత్తుని ముడెయ్యబోయాడేమో… …ఏ..య్…ఏంటా లాగేయడం?… ఆ పని…నీ వల్ల కాదుగానీ , ఇలా ఇచ్చీ!…చిన్నప్పట్నుంచీ నా జుత్తు అంతే!…తంటాలు పడిపోయేది మా అమ్మ…జడేయడానికి!…అంటూ దాని గర్వపు కువకువలూ… … మీరే…విట…ను…కున్నారూ?…ఇ…వ…నా!?… అంటూ తన చేతి వేళ్ళని ఎక్కడో దోపేస్తూన్న నీ బావ సరసపు చెణుకూ… …ఛీ!… చేతులు తీసేసీ…అ…క్కడ్నుంచీ! … దూరంగా ఉండు కాసేపూ!… అంటూ దాని అదిలింపూ వినిపించాయే!…అంటూ కవిత వైపు చూసింది పరిమళ…
… జరిగాడా?…
…ఆఁహాఁ…దూరంగా జరిగినట్లు అడుగుల చప్పుడు వినిపించింది…
…అబ్బో!…ఒక్క రాత్రి లోనే పట్టు సంపాదించిందన్నమాట నీ అక్క!…ఘటికురాలే!…
…అంత నమ్మకూడదమ్మా మగాళ్ళనీ!…లొంగినట్టే నటించి చటుక్కున …ఆ…క్ర…మించేసు…కుంటారు మనని!…
…నిజమేలే!…ఊఁ…కానీ!…
…ఓ పావు నిముషం తర్వాత… ఊఁ…అంటూ అక్క మంచం మీద పడిపోయిన చప్పుడూ…
… అయిందా ము…డేసు కోడం!?…అలా ఎందుకూ!?…వెలకిలా తిరగచ్చుగా!…
…ఏవక్కర్లా!…నాకు తెలీదూ మీ మగ బుధ్ధీ!…
… సరే!…మీ ఇష్టం…కానీ…చేతులు ఇలా పక్కలకి జాపండి…
…ఎందుకూ?… అంటూనే అక్క సహకారపు కదలికల చప్పుళ్ళూ…
…ఇందుకూ!…రాత్రంతా నన్ను బంధించేసి అలిసిపోయిన ఈ భుజాల్నీ , శ్రమలో పాలు పంచుకున్న తామర తూళ్ళల్లాంటి ఈ చేతులకీ కాస్తైనా సేవ చెయ్యాలిగా!
…సిగ్గు లేక పోతేసరీ!…ఆ పన్జేసింది నువ్వూ నీ చేతులూనూ!…
…ఇలా…ఇలా… ఒత్తితే…కాస్త…శమనగా…ఉంటుంది…కదూ! అంటూ దాని భుజాల్నీ , చేతుల్నీ మసాజ్ చేస్తూన్న నీ బావ మాయ మాటలూ!… …ఊఁ…అంటూ దాని లొంగుబాటూ విన్నానమ్మా!…అంటూ ఆగింది పరిమళ…
…సరే!..భుజాలూ , చేతుల మసాజ్ పూర్తైంది…తరవాత?…
…ఇదే ప్రశ్న మెదిలిందనుకుంయా నీ బావ మనస్సులో కూడా!…కాకపోతే లోపలనుకోవల్సింది పైకే అనేసి , వెంటనే సమాధానం కూడా చెప్పేసుకున్నాడు…అదీ పైకే!… సుమతక్కకి వినిపించాలనో ఏంటో ఉద్దేశ్యం!…
…సర్లే!…ఉద్దేశ్యాలలా ఉంచి సమాధానమేంటో చెప్పు!…
…నే చెప్పినవీ , చెప్పబోయేవీ నీ బావ పైకి అనేసిన మాటలూ , దానికి సుమతక్క రియాక్షనూ!… అదే వరసలో వస్తాయ్…ఓపిగ్గా విని అర్థం చేసుకో!…
…భుజాలూ , చేతుల మసాజ్ పూర్తైంది!…తరవాత?!… ఆఁ…రాత్రంతా నా బరువు మోసిన ఈ పల్చటి వీపునీ, అంత బరువునీ పైకెత్తిన ఈ సన్నటి నడుమూ , బింకం పిరుదుల జోడీ నీ…
… ఏ య్ …ఛీ!…
… నా నడుంని చుట్టేసి , నా మొత్త స్పీడుని అదుపు చెయ్యడంలో అలిసి సొలసి పోయిన ఈ నిండు తొడల్నీ , నా పిఱ్ఱల్ని తన మొత్తకొత్తేసుకుకోడంలో కందిపోయిన సుకుమారపు మడమల్నీ , కావల్సిన బలాన్ని సప్లయ్ చేసిన ఈ బలిసిన పిక్కలనీ!…
…అబ్బ…నీ పాడు నోటికి తాళం వెయ్యాలి బాబూ!….
… ఆఖరి సెట్టు నేలమీంచి చేసేయ్యచ్చుగానీ…మధ్య సెట్టే!…మంచం పక్కన నిలబడి చెయ్యడం కష్టం!… మరేంచేయాలీ?!…మంచం పైకెక్కి , బోర్లా పడుక్కున్న ఈవిడ తొడలకి చెరో వైపునా చెరో మోకాలూ ఆనించి చేస్తే కరెక్టు , ఒప్పుకుంటుందా!?… ట్రై చేస్తే తప్పేం లేదుగా!… అని పేలేస్తూ ఎడం మోకాలు మంచం మీద ఆనించిన కిరకిరా! …
…ఛి…ఛీ!… నీకూ నీ మసాజ్ కీ ఓ దండం!…వెళ్ళి మీ గదిలో పడుక్కోబాబూ!…అంటూ అక్క ప్రొటెస్టూ!…
…అనుకున్నంతా ఐంది!… కాళ్లకట్టునుంచి ట్రై చేద్దాం!… …ఇదేదో బాగుందే! …ఈవిడ కాస్త పొట్టేమో , అన్నీ…అందుతున్నాయ్!…రెండూ , మూడూ సెట్లు ఒకే రౌండులో పూర్తి చేసేయ్యచ్చు…ముందు వీపు , నడుమూ మసాజ్ చేసీ…ఆ తర్వాత మిగిలినవి…అంటూ లంకించుకన్నాడేమో!…
…ఛీ!…ఏం ఒద్దు! … అంటూ అక్క కాస్సేపు గునిసినా ….ఇష్ష్…స్స్…ఉఁమ్మ్…ఊఁ… …నెమ్మ…దీ!… అంటూ దాని పరవశపు మూలుగులు ఓ రెండ్నిముషాలపాటు వినిపించి , …ఇంక చాలు బాబూ నువ్వెళ్ళూ! అంటూ దాని వేడుకోళ్ళూ…
…అప్పుడేనా ఒదినా!… స్లీప్ వెల్ మాట్రీస్ లా పరుచుకుని నాసేద తీర్చిన ఈ మెత్తటి పిఱ్ఱల్నీ , నా నడుం చుట్టేయడంలో అలిసి , సొలసిపోయిన తొడల్నీ , ఆపైన నా పిఱ్ఱల్ని నీ మొత్తకొత్తేసుకోడంలో అలిసిపోయిన నీ పిక్కల్నీ శమనగా పిసకద్దూ…అంటూ మొదట దాని పిఱ్ఱలమీద మీద చేతులేశాడేమో!…
…నా పీక పిసికేసీ!…గొడవ ఒదిలిపోతుంది!…అంటూ అక్క ఛీత్కారం…
…అలా అంటారేంటి ఒదినా!…ఈ సేవ అయింతర్వాత… మిమ్మల్ని వెలకిలా తిప్పి , రాత్రంతా నా కరుకు ఛాతీ కింద నలిగి పోయిన మీ నిండు గుబ్బల్ని … ఒకదాంతర్వాత మరో దాన్ని… రెండు చేతుల్లో పట్టుకుని సుతారంగా సవిరించి , తద్వారా నా మొరటువేళ్ళ తాకిడికీ గరుకు పెదాల దాడికీ ఉబ్బిపోయి, బెదిరిపోయి… వా ట్లో… ( అంటే గుబ్బల్లో…) తల దాచుకున్న మీ చను మొనల్ని మళ్ళీ పై మెత్తగా సవరదీద్దామనుకుంటూంటేనూ!…
…ఊఁ…ముందు మీ …వెనక సేవ… కానివ్వండి!… అంటూ మొదలెట్టేసినట్లున్నాడు…
… ఒ…ద్దూ!…స్స్…వినవ్ కదా!…మ్మ్ఁ…ఊఁ…మ్మాఁ…ష్ష్…చా…లూ!… … ఆఁ…ఎఁ…ఏ…య్య్… ఛి…ఛీ!…అ..క్క…డ… వేళ్ళు … జొన…ప…ద్ద…న్నా…నా!…
…ఎహె!…ఊరు…కోం…డొదినా!…ఇలా…చెయ్యక పోతే…ఈ అరిటి బోదెల అలసటెలా తీరేనూ!… ఇంకాస్త …ఎడం…గా!…ఊఁ…అదీ!…ఇప్పుడు చూడండి… బా…వుం…దా!?…
…ఛీ!…సిగ్గ…స్స…లేదు నీకు!…
…ఎహె!…చెప్పండంటే!!…
…ఊఁ… ఊఁ…ఇస్స్…కితకితలెట్టేస్తున్నాయ్ బాబూ!…చాలంటే!…
…సరే!…ఇప్పుడు …ఇవి…ఇ…వీ!… ఎలా ఉంది!?…
…ఊఁ…ఉమ్మ్ఁ… ఇంకెళ్ళు బాబూ నీ గదికీ!…అనుకున్నవన్నీ…అయ్యాయ్ గా!…
…ఎ…క్క…డా!?…లాస్టుకి చెప్పింది మిగిలిపోయిందిగా!?…
…ఛీ!…అ…దీ…చేస్తావా!?… ఏం ఒద్దు!…
…ఇంతవరకూ చేసినవన్నీ బాలేవూ!…మరింత బావుంటుంది…ఆఖరుది!…మాట్లాడరేం??…కావాలి కదూ!…
…ఛి…ఛీ!…
…సర్లే!…మొహమాటం పక్కనెట్టి ఇలా తిరగండి వదినా!…ప్లీ…జ్!!…
…మొం…డి… ఊఁ… …అన్న మాటల్తోబాటు అక్క వెలకిలా తిరిగినట్లుగా మంచం కిరకిర్లూ …
…గుడ్!…వీ…ట్ని…కాస్త …ఇం కాస్త!.. ఎడం చెయ్యండి!…నాకు స్థలముండాలిగా!… అన్న మాటల్తో బాటు మరో మనిషి మంచంఎక్కిన కిరకిర్లూ…
…ఉ…ఫ్ఫ్… ఎలాగైతేనేం , మీ సుమతక్కని వెలకిలా తిప్పేసి , తొడల మధ్య సెటిలయ్యాడన్నమాట!… ఎంత సేపు దెం…గా…డేం…టీ!?…
…వినూ!…ఐనా నీకెందుకమ్మా అంతకసీ!?…
…వింటేనే పిచ్చెక్కిపోతూంది తల్లీ!…చకచకా చెప్పీ!…
…సర్లే , విను… …ఇప్పుడిలాగా?… ఒద్దు బాబూ!…పనిమనిటొచ్చే టైం అయిందీ!…అంటూ బ్రతిమాలిందది…
… ఇంకేమీ చెయ్యనొదినా!…ఇందాకా చెప్పిన లాస్టు మసాజ్ తప్ప!…
…ఆఁ…అలాగే అంటావ్ కానీ!…
…వీ…టి…మీదొట్టూ!…
…ఛీ!…తియ్…చేతు…లక్క…డ్నుంచీ!…
…నిజం…మీరు …చెయ్య…మంటే తప్ప!…ఏ…మీ…చెయ్యను…
…సిగ్గు లేక పోతే సరీ!…నే…ఛ…స్తే… అ…న…ను!…
…సరే!చేతులు పైకి జాపుకోండి!…పని మొదలెడ్తా!…
…అక్క …ఊఁ… తో బాటు… సర్దుకుంటూన్న మంచం కిరకిర్లూ…
…ఇంకాస్త మంచం మధ్యకి!…అ…దీ!… ముందిదీ!… ఇలా…ఇ…లా… మె…ల్లి…గా!…
…ఏ…య్!…ఛీ!…నొప్పెడుతూంది…
…ఏ…మైందీ!?…
…అ…క్క…డ..కితకితలూ!…అబ్బ… ఏం టా పీకడం!?…
…ఇ…వి…ఇలా …ఉంచేసుకున్నారేం?…
…నీకెందుకూ?…
…అ…క్కడ …ముద్దులెట్టుకోవాలి…
…ఛీ!…ఎవరూ చెయ్యరాపని!…
…నాకెంత ఇష్టమో!……ఈ రాత్రికి తీసేసుకు రావాలి…
…చూస్తాలే!… అ..బ్బ!…దూరం!…
దూరంగానే ఉన్నాగా?…
… నువ్ దూరం గా ఉంటే అయిందేంటీ!…ఇంకాస్త!…
…ఊఁ…ఏమైందీ?…
…చెప్తా!…ఇంకాస్త!…
…ఎందుకో చెప్తేనే గానీ జరగనంతే!…
…అ…బ్బ!…ఆ దిక్కు…మాలిన …త…డి…ని …ఒళ్లంతా పామేస్తున్నావ్…
…దేన్తో!…
…ఛీ!…నీ …దాంతో!…
…ఓహ్… వీ…డా!… మెత్తగా…వెచ్చగా…నువ్ తగుల్తూంటే …రెచ్చిపోడేంటీ!?
…అందుకే నన్ను ముట్టుకోవద్దన్నా!…
…సర్లే!…ఈ ఆఖరు పార్టు పూర్తి చేశాక!…
వింటావేంటి నువ్వు!…ఊఁ… అ…హ్!…ఏంటా…పట్టూ!?…రుబ్బు రోలు పొ…త్రా…లేం…కావవి…
…కరెక్ట్ పోలిక ఒదినా!…ఐనా…ఇంతగా …ఉబ్బి…పోయా…యేంటీ?…
…రాత్రం…తా పిసికి…పిసికి …పెడ్తే ఏమౌతాయ్?…
… ఒహ్!…సారీ!… సవర…దీస్తాలే!…
…ఉ..మ్హ్… ఏం టా…తిప్పడాలూ!…
…అలా చేస్తే తప్ప…అ..ది…రాదు… బైటికి!…
…ఏ…దీ!?…
…ఇ…దీ!… అన్న మాటతో బాటు …చుపు…క్క్… మని ఓ సెకన్ పాటు …ఓ చిన్న చప్పుడూ…
…ఛీ!…
…ఇంకాసేపు!… …ఒ..చ్చే …ఒ…చ్చే… ఒ…చ్చే…సిం…దీ!… అంటూ ఓ మూడు సెకన్ల … చు…పు…క్క్…
…ఛీ!…ఏంటా చప్పుళ్ళూ?…సిగ్గే…లేదు నీకు!…
…అలా …నొక్కే…సు…కో…కండొదినా!…మళ్ళీ మొదటికొస్తుందీ!…
…అ…బ్బ!… చేతులు విదిలీ…నొప్పెడుతున్నాయ్…
…నే ఒద్దన్నవి చెయ్ కూడదు మరి!…
…ఊఁ…
…ఇపుడు…రెండోది!…అరె…నే నేం చెయ్ కుండానే ఒచ్చేసిందే!… …చు…పు…క్క్… …చు…పు…క్క్… చూ పు…క్క్… ఊఁ…ఇంక …దీని…పని… అంటూన్న నీ బావ గొంతు వినిపించిందోయ్… మూడు సెకన్ల చప్పుళ్ళు మూడైంతర్వాత…
… మీ అక్క…వి… నీ కన్నా పొడుగు కాబోలు!…
…నాకు అక్క కదోయ్!… రెచ్చిపోయుంది కూడానూ!
…సర్లే!…చెప్తూపో!…
…చేసింది చాలు!… అంటూ అక్క సణుగుడూ…
…ఎహె!…నడుమూ , పొత్తికడుపూ , ఇంకాస్త దిగువన …ఆ…కురుక్షేత్రం!… అంటూ చేతుల్తో …ఆ… ప్లేసుల్లో తడిమాడేమో!
…ఛీ!…ముట్టుకోకక్కడా!…అంటూన్న అక్క గొంతులో సన్నటి జీరా!…
…ఊర్కోండి ఒదినా!…ఐపోయింది…కాసేపే!…
…ఏ…య్య్…ఆఁ…ఆఁహ్ఁ… అంటూన్న అక్క విలవిల్లతోబాటు, దాని పెనుగులాట తాలూకు మంచం కిరకిర్లూ!…
…అ…యిం…ది…కదూ!… ఇక నే వె…ళ్తా!… అంటూ నీ బావ మంచం దిగబోయిన ప్రయత్నమ్ తాలూకు కిరకిర్లూ…
…ఏ…య్!…ఎక్క…డికీ!?…
…అహ్!…ఒదినా!…విదిలీ…దాన్నీ!…అని బాధగా అంటూన్న నీ బావ గొంతు , మంచం మీద మనిషి కూలబడిపోయిన కిరెకిర్లతో కలిసిపోయింది…
…మరుక్షణం ఉహ్!ఒదినా!…విరిగి పోగల్దూ!!…అంటూన్న నీ బావ మూలుగూ!…
…వెళ్తాడ్ట!…వెళ్తాడ్ట!…నే ఊరుకుంటాననే!…ఊఁ…అంటూన్న అక్క కసిగొంతూ …
…లోపలికెళ్ళి నీ అక్క చెమడాలెక్కదీయక బైటే నిలబడిపోయావా?…బుధ్ధి లేదూ!?
…ఊర్కోవే!…నీ బావ నాటకాలు నీకు తెలీదులే! ఐనా విరిగిపోడాని…కది… ఎముకేం కాదు…కండ!…
…తెలుసులేమ్మా!…ఏమైనా అయుంటే!…ఎంత ప్రమాదం!… సర్లే చెప్పు!…
…వెళ్ళన్లే గానీ!…ఏం చెయ్యనూ!?…
…అమాయకుడివి!…ఊఁ…
…అబ్బ!…దెం…గు…
…ఆఁ…అదీ మాట…
…అఁ…అమ్మ్…మ్మ్మో!…చ…చ్చా…నూ!…
…మరేమనుకున్నావ్!…
…మ్మాఁ……మ్మాఁ……మ్మాఁ… అంటూ అక్క ఎడతెరిపి లేని మూలుగులో ఐదు విముషాల తర్వాత… చా…లూ!… చ…చ్చి…పో…తు…న్నా!… అంటూన్న దాని బలహీనమైన గొంతూ…
కాసేపు రెస్టివ్వాలని అర్థమైనట్లుంది నీ బావకి … ఎ…లా…ఉం…ది??…అంటూ ఎగూపిరిమీద పరామర్శ…
…ఇం…కొది…లే…సి… మీ గదిలోకి పో బాబూ!…
…నే చెప్పినవి చెయ్యాలి… ప…క్క్… ప…క్క్…
…అఁ హ్ఁ…ఏం…టీ!?…
…ఇ..క్కడా…ఇక్కడా…పూర్తిగా… తీసీసు కోవాలి…
…ఉహూఁ…
…ప…క్పక్…ప…క్పక్…
…ఆఁహ్ఁ… ఛీ! …ఊఁ…
…లైట్లో చూడ్నివ్వాలి…
…ఛీ!…
…కాదంటే…
…అ…మ్మో!…అలా కెలి…కీకూ!…
…అబ్బ!…ఎంత కసిగాడే!…
…గుర్తుంచుకుని మొదటే ఒప్పీసుకో!…
…అలాగేలే తల్లీ..కానీ!…
…సరేనా మరీ!?…అంటూన్న నీ బావ గొంతూ…
…ఛస్తానా!…ఊఁ… ఇంక విదిలీ బాబూ!… అంటూ అక్క వేడికోళ్ళూ…
… ఇదో!…ఆ…పని…మీదే ఉన్నా!…అంటూ నీ బావ స్పీడు పెంచిన తాలూకు మంచం కిర్…కిర్లు… ఆఁ…ఆఁ…ఆఁ… అంటూ అక్క మూలుగులూ మరో రెండు మూడు నిముషాలు జోరుగా నడిచి …ఆహ్హ్ఁ…హాఁ……ఆహ్హ్ఁ… అనే నీ బావ సకిలింపులతో మొత్తం ఆగిపోయాయే…మరుక్షణం నే చప్పుడు చేయకుండా ఒచ్చిన దోవనే గదిలో ఒచ్చి పడ్డానమ్మా!…
…అంత వెంటనే ఒచ్చేస్తాడేంటీ?…వాళ్ళ రాత్రి ప్లాన్ల గురించి వినే బైల్దేరచ్చుగా?…
…చాలా భాగం తెలిసిందిగా!… మిగిలింది రేపూ!…అంది పరిమళ…
…నీ బావ సంగతీ , నీ రాజకుమారుడి సంగతీ చెప్పాలి మరి!…
…అలాగే!…నీ పని సంగతి చూడు!…
…ఎల్లుండో, ఆ మర్నాడో ఫైసలా!… /56
…ఊ మొదలెట్టు!…ఎప్పుడొచ్చాడేంటీ గదిలోకీ?…అంటూ పరిమళ ఇంట్లో , ఓ కుర్చీలో సెటిలైంది మర్నాడు స్కూల్ అయింతర్వాత ఇల్లు చేరిన కవిత…
… నాలుగైంది , నే గదిలోకొచ్చిపడేసరికి… మరో రెండు నిముషాల్లో మెల్లిగా గడియతీసుకుని, మదపు వాసన విరజిమ్మేస్తూ నా పక్కన చేరి మెత్తగా వీపుకీ నడుంకీ మసాజ్ మొదలెట్టాడు…
…ఆహాఁ!…నిన్నూ…నా!?…
…ఉహూఁ…నే కదల్లా!… డాక్టరు ఒద్దని గట్టిగా చెప్పడంతో ఓ పది రోజులైంది మానేసి…
…బహుశా బుజ్జగింపనుకుంటా!…మొద్దులా రోజంతా నిద్దరోయాడా?…
…ఆ పని చేసింది సుమతక్క!…తను మాత్రం తొమ్మిదింటికే తయారై పోయాడు…
…పొద్దున్న నీ మొహం చూడగల్గాడా?
…నిక్షేపంలా!… బుగ్గల మీద చిటెకెలేస్తూ జోక్స్ వేస్తూ నా వెనకాలే తిరిగాడు ఆఫీసుకెళ్ళేదాకా…
…గుండెలు తీసిన బంటన్నమాట!…ఎన్నింటికి లేచిందేంటీ సుమతక్క?…
…నిన్నే చెప్పాగా , నీ బావ ఆఫీసుకెళ్ళింతర్వాత , నే లేపగా లేపగా ఎఱ్ఱబారిన కళ్ళతో జోగిపోతూ గదిలోంచి బైటికొచ్చి , ఓ రెండు ఆమ్లెట్లు లాగించి, ఒంటిమీద బట్టుందో లేదో అన్న సోయి లేకుండా పంగలిప్పుకుని నిద్దరోయిందనీ!…
… అప్పుడేగా ఆవిడ గజ్జల్లో బావ బొటకన వేళ్లగుర్తులు చూస్త! …మరెప్పుడు లేచిందేంటీ?…
…పన్నెండింటికి… భోజనాల టైమౌతూంటే నేనే లేపి స్నానానికి తీసికెళ్ళా!…అప్పుడేగా దాని ఎడం తొడల నడక చూసి …ఏంటే సంగతీ?…అనడుగుతే కొట్టినంత పనిచేసిందనీ…
…ఊఁ…నువ్ కదిలించలేక పోయావా భోజనాలప్పుడైనా!…
…అదీ అయింది… అంత…గా…ఇబ్బంది పెట్టాడేంటమ్మా నీ మరిదీ?… అని నే అనేసరికి తెగ సిగ్గు పడిపోయింది శోభనం పెళ్ళికూతుర్లాగ!…మహాఁ మొఱటు బాబూ!…అని సణిగి తల దించేసుకుంది , కందిపోయిన బుగ్గల్తో… నే కొసరి కొసరి తినిపిస్తే తల దించుకునే భోజనం చేసింది…మరో పది నిముషాలు అలాగే కూర్చుంది , మాటా మంతీ లేకుండా…కాసేపు తరవాత జోగడం కూడా మొదలైపోయింది. దాంతో జబ్బుచ్చుకుని నేనే గదిలోకి తీసికెళ్ళి మంచం మీద కూలేశా!… అలాగే సోలిపోయిన మనిషి నాలుగౌతూంటే లేచింది…
… కాఫీ టిఫెన్లతో ఫ్రెష్ అయింతరవాతైనా బైట పడిందా?…
… కాస్త…అదీ తన అవసరం కోసం…
…అర్థమైందిలే!…హెయిర్ రిమూవర్ కోసంకదూ!…ఎందుకని అడిగావా?…
…ఆహాఁ…కొరకొరా నా వైపు చూసి ,సమాధానం చెప్పకుండా బాటిల్ ని నాచేతుల్లోంచి లాక్కుంది… తెల్లవారుఝామునే విన్నాగా నీ బావ కోరికా!…అంచేత వెతికి రెడీగా ఉంఛా…ఎలాగూ నాకూ అవసరమేగా!
…నీకేంటో అవసరం!?…
…ఉండవేంటీ?…బోల్డు!…ఒకటి , సాయంత్రం డాక్టర్ దగ్గర చెకప్ కి వెళ్ళాలి…
…ఓహోఁ…మరి రెండూ , మూడూ ఏంటో?!…
… మూడు లేదు , రెండే!…నేచెప్పేది వింటూండు…అదే తెలుస్తూంది…
…సర్లే!…ఎందుకో అడిగావా?…
… ఆఁ… నీ మరిది …కోరాడేం…టమ్మా!…అంటూ నేనో నాలుగు సార్లు అడగ్గా!…
…ఏవందేంటీ?…
…మహా మొండి వాడే తల్లీ!…చెప్పినట్లు చెయ్యక పోతే తనే స్వయం గా చేసేస్తాడ్ట…ఏం చెయ్యనూ?… అంచేతా!…అంటూ ఎఱ్ఱబడ్డ మొహాన్ని అరచేతుల్లో కప్పుకుని నా ఒళ్ళో పడిపోయింది… పర్లేదమ్మా!…సరసం లో అన్నీ చెల్లుతాయ్…మొహమాటపడకుండా సహకరించు…తన ముచ్చట తీర్చి నీ ముచ్చటా తీర్చుకో!…అంటూ ధైర్యం చెప్పా… దాంతో కాస్త తెప్పరిల్లింది… రాత్రి స్నానం తరవాత ఇదీ ఉపయోగించు , ముఖ్యంగా …ఇక్కడా , అక్కడా!…మర్చిపోకు!…అంటూ ఓ స్ప్రే అందించా…సిగ్గు పడుతూనే తీసుకుంది… తర్వాత ఇద్దరం తయారై నా లేడీ డాక్టర్ దగ్గరకెళ్ళొచ్చాం…
…ఇద్దరూ ఎందుకూ?…
…నాకు తోడుగా!…అంతే!… …చైల్డ్ స్టేటస్ బాగుందోయ్…గుడ్ లక్…అంది డాక్టర్ , చెకప్ తరవాత … తిరుగు ప్రయాణంలో మా ఆటో నెమ్మదిగా మన్సూర్ హోటల్ దాటుతూంటే …మేమ్సాబ్…మేమ్సాబ్…అంటూ లోపల్నుంచి ఓ కుఱ్ఱాడు పరిగెత్తుకొచ్చాడు…ఏంటి విషయం?…అని అడిగే లోపల , ఘుమఘుమలాడే ఓ బాగ్ చేతులో పెట్టి … పాయా ఔర్ రోటీ మేమ్సాబ్… సాబ్ నే ఫోన్ పే ఆర్డర్ కియా… అన్నాడు , మొహంలో మెరిసే కొంటెనవ్వు అదుపు చేసుకుంటూ!… …ఆ కుఱ్ఱవెధవ మొహంలో ఆ నవ్వెందుకే!?… అంది అక్క , ఆటో బైల్దేరాక… అది గమనించలేదుగానీ , ఆటోవాడూ చిరునవ్వు చిందించాడు …
…ఆఁహ్ఁ…నిన్న చికెన్…ఇవాళ పాయా!…చెప్పలేకపోయావా…నిన్న…ద…ర…కొట్టడానికనీ!…
…అసలే భయపడి ఛస్తూంది…ఇంకా బెదరగొట్టడమెందుకని ఊరుకున్నా!…
…సర్లే!…కానీ…
…ఎనిమిది దాకా కబుర్లు చెప్పి …స్నానం చేసొస్తా!…అంటూ లేచింది సుమతక్క… ముందు నే చేసొస్తా!…నీకెలాగూ ఎక్కువ టైం కావాలి!…అని నే అనే సరికి , …ఛీ పోవే!…అంటూ సిగ్గు పడ్డా, నన్నే ముందెళ్ళి రమ్మంది…
నే బైటికిరాగానే అది దూరింది , బట్టలూ , బాటిల్సూ పట్టుకుని… కాసేపు తర్వాత ఉతికిన బెడ్ షీట్సూ , పిల్లోకవర్సూ పట్టుకుని దాని గదిలోకెళ్ళి, ముందు అగరొత్తులు వెలిగించి షీట్స్ మార్చబోతూంటే అదొచ్చింది…ఇవన్నీ నే చూసుకుంటా…అంటూ నాచేతుల్లోంచి అవి లాక్కుని పరుపుని మంచం మీంచి నేలమీదికి లాగేసింది…
…ఎంచక్కా మంచముంటే కిందెదుకమ్మా!?…