తన పూరంధ్రాన్ని వెడల్పు చేసుకుంటూ

Posted on

నేను వేలు తీసి,నా అంగంతో బెత్తంలా, తన పూరమ్మల మీద మెత్తగా చరిచాను….
” శివా…..వద్దు…..సమయం లేదు ”
తొక్క వెనుకకు వెళ్ళిపోయి అగ్నిగుండంలా ఎర్రగా రక్తంతో ఉబ్బిపోయిన, గుండును నిలువుపెదాలా పొడుగంతట పైకీ క్రిందకు రాస్తూ,తనను తుంటరిగా చూస్తూ,
” ఆపేయనా…..?”
తను సిగ్గుతో మౌనంగా కళ్ళుమూసుకుంది.ముక్కుపుటాలు అదురుతున్నాయి…..
” చెప్పవే…..నిజంగా వద్దా….?”(ఉచ్చ చిల్లులోంచి,లేతపాకంలా సాగుతూ, చిమ్ముతున్న ప్రీకం ను,చిల్లుతో బాటు,టిమటిమలాడుతున్న గురువిందను పొడుస్తూ, రుద్దుతూ,)
” పో …..నీ యిష్టం…..”(నా వైపు చూదకుండానే అంది)
” ఇప్పుడే….ఎవరో…వద్దన్నట్టు వినిపించింది……? ”
” టైము లేదు కదా…!! అందుకే……!!”
” సో……??? వద్దా…..?”
” వద్దంటే తమరు మానేసినట్టు…….”(రెచ్చగొట్టినట్టు చూసింది)
” ఏయ్, దున్నపోతా…..? డోంట్ టీజ్ మీ…..ఐ నీడ్ ఇట్….”
” మ్మ్ మ్మ్ “(నిక్క బొడుచుకున్న,యోనిశీర్షాన్నిపలకరిస్తున్న నా దడ్డును,మందమైన నిలువుపెదాల మధ్య దాక్కున్న రతిరంధ్రము మీద ఉజ్జాయింపుగా పెట్టి కొద్దిగా నొక్కాను.అనుకూలంగా,మాలతి తొదలు కొంచం వెడల్పు చేసింది….)
తన నదుము పట్టుకుని నా వైపుకు గుంజాను… తొడల ఛాయ కంటే, కొద్దిగా ఎక్కువ ఛాయలో,పసిడి రంగులో, వాటి మీద నల్లగా అద్దిన నలుపురంగులా మితమైన ఆతులతో మాలతి పూకు చూసిన కొద్ది మతిచలించిపొయేలా,దెంగే కొద్ది, రారమ్మని సవాలుచెరస్తూ,తేనెలు చిందిస్తోంది….తీపిగాసలుపుతున్న నా దుడ్దుకర్రను,దాని కోరికను ఇక తామసము చేయలేక,నడుమును ముందుకు నెట్తాను….
చెమ్మతో తడిసి ముద్దైన నిలువుపెదాలను పగలదీస్తూ, పుర్రెక్కిన నరలతో నల్ల ఎముకలా మారిన మడ్డ,చవిచూచిన బిగుతును, మళ్ళీ చవిచూస్తూ,క్రొత్త పుందలను వెతుక్కుంటూ, ఉరకలేస్తూ పూప్రవెశం చేస్తోంది..ఆ సుఖానికి ప్రతిచర్యగా మాలతి తన ఎత్తైన పిరుదులను ఒక్కసారిగా పైకెత్తి,తన ప్రియమైనదాన్ని,ప్రీతిగా లోపలికి ఆహ్వానించింది…
“అమ్మామ్మా …… మ్మామ్మామ్మా …… ……”( నా వీపు మీద తన గోళ్ళను కసిగా దించుతూ, తీయటి వేదంతో మూలిగింది”
“హాహాహాహా………”(సగందాకా బిగుతుగా వెళ్ళిన నా సుల్లను, మెల్లిగా బయటికిలాగి,మళ్ళీ లోపలికి తోశాను)
” శివా….స్ స్ స్ స్ స్……కొంచం…..తొందరగా చెయ్యరా ప్లీజ్ ”
“ఆహ్ హ్ హ్….ఆగలేకపోతున్నావా….?”(మూడు వంతులు దూరిన దాన్ని, ఎర్రగుండు దాకా,బయటికి లాగి, మళ్ళి కుమ్మాను)
“మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్…..మ్మ్ హాహా హా …….. “( తాను నడుము పైకెత్తి, నా పోటుకు ఎదురొత్తు ఇస్తోంది)
తన పూరంధ్రాన్ని వెడల్పు చేసుకుంటూ, లోపలి కందరలను విచ్చిన్నంచేస్తూ,లోతును త్రొవ్వుకుంటూ నా మగసిరికొంచం కొంచంగా అడుగంటూ వెళ్ళిపోయింది.మెల్లిగా ఊగుతున్నాను.
” మ్మాలూఊఉ……….”
” మ్ ……మ్ మ్ మ్ …. మ్ ………………..”
” హాహా హా …….. స్మా స్మా స్మా …..”
” మ్మాహ్హహ్హ …. హ్హహ్హహా………”
” ఆవ్ వ్ వ్ వ్ వ్ వ్………………..”
” ఇద్ది……గో….స్ స్ స్ స్ స్ ….”
” ష్ శేషాషాషా……………………………”
“ష్ ష్హ్ ష్….కన్నే…..పూ….కుదానా….ఆహ్ హ్ హ్ ”
“హాహ్ఆఆఆ…… ఛ్ఛీ……….. ”
” శివ్ వ్వావ్వావ్వావ్వా……”
” హుం మ్న్ మ్న్…చెప్పవే…నా….రంజు ”
” స్ స్ స్ స్ ….పోరా….హాహాహా ”
” ఏమయ్యింది…..”
” ఏదో అవుతోంది…..”
” ఏమౌతోంది…..”( పిచ్చలు అదిమిపెడుతూ, మెల్లిగా కుదుళ్ళు అదిరిపోయేలా దెంగుతున్నాను,ఆ ఊపులకు లయగా ఎద ఎత్తులు ఊగుతున్నాయి)
” చాలా బాగుంది…..”
” ఆహ్ క్ క్ క్ క్ క్ …… శివావావా…..”
” మ్మ్…….”
” ఇలాగే, నన్ను చంపేయ్………”
” నోరుముసుకో మొద్దు…..”( నడుంతో గుభీగుభీ మని మోదుతున్నాను)
” అబ్బాబ్బాబ్బా…….. ఆష్ ష్ ష్ ……. నిజంగానే రా…..నా లవ్ ”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ …”
” హాహాహక్కుమ్ …… స్ స్ స్ స్ స్ స్…… ఇలాగే చచ్చిపోవాలని ఉందిరా…..”(పొడారిపోతున్న తన పెదవులను నాలుకతో తడుపుకుంటూ)
” ఏయ్….పిచ్చిపూ…….ఎంటా మాటలు….?(తడారిన తన పెదవులను, నా పెదవులతో తడుపుతూ)
” నిజంగానే రా…….ఆహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్”
” ఎక్కువ వాగావంటే కొడతా……స్సాస్సాస్సాస్సా…..”
” హమ్మమ్మామ్మా ……….కొడుతునే
ఉన్నావుగా ఇప్పుడు……?”
“హాహ్ఆఆఆ….ఇంకా గట్టిగా కొడతా…..ఇదిగో…..”(ఊపు పెంచాను)
” మ్మ్ మ్మ్…ఆహ్……శివ్వావ్వావ్వా…..”(గట్టిగా అరిచింది.ఒక్కసారిగా తన ఒళ్ళంతా కంపించింది.తన మెత్త పైకెత్తి నా మెత్తకు, నొక్కిపెట్టింది.నాపిర్రల మీద లోతుగా తన గోళ్ళు చొచ్చుకుపోతున్నాయి…..తల అటూ, ఇటూ వేగంగా విదిలించింది,తన సల్ల మధ్య చీలికలో, కారుతున్న చెమట బిందువులు, ముత్యాల్లా తళ తళ మెరుస్తున్నాయి.అలలు కడలి తీరాన్ని బలంగా తాకుతున్నట్టు, తన స్రావాలు వెచ్చగా నా మడ్డను తాకుతూ, ఇంకా కసెక్కిస్తున్నాయి.ఒక్కసారిగా తాను
తల పైకెత్తి నా మెడను కొరికింది.ఆడది తప్పనిసరిగా రతిలో జేరుకోవాల్సిన ఘట్టం చేరుకున్నట్టు నాకు అర్థమయ్యింది.మడ్డను లోపలికంటూ నొక్కి పెట్టి, తన పూరెమ్మలను నా వట్టలతో మూసేశాను….పూ కండరాలు నా దడ్డును కొద్ది సేపు ఒడిసిపట్టుకున్నాయి….వాటి పట్టుకు జవాబుగా నాది నిగుడుతోంది….కొద్ది క్షణాల తర్వాత తన పట్టు సడలడం గమనించిన నేను,కొద్దిగా నా లవడాను బయటికి లాగాను, అంతే తన వరద పూగోడల సందు గుండా బయటికి రావడం ,నా పిచ్చలను తడపడం తెలుస్తూనే ఉంది. మళ్ళీ ఊగడం మొదలు పెట్టాను….
” ఆహ్….మాలాతీ………”లోపలికంటూ తోశాను.
” ఆహాగ్……స్పాక్…….” నా పొట్ట మీద అరచేతులతో రాస్తూ, నా వేగాన్ని లోపలికి తీసుకుంటోంది.తన మోహంలోకి చూశాను….మళ్ళీ కామ ఛాయలు పులుముకున్నాయి…మాలతి ప్రక్కనే
ఉన్న సుధా చీరను చూడగానే, రెండు రోజుల క్రితం ఆ గదికి క్రింద గదిలో, అదే చీరను విప్పి సుధను నగ్నంగా చేసి దెంగిన విషయం గుర్తుకు రాగానే , నా వేగం పెరిగింది.మాలతి ప్రక్కనే సుధా నగ్నంగా పడుకున్నట్టు,ఊహలో మెదిలింది.ఇద్దరినీ ఒకే మంచం మీద చేస్తున్నట్టు తీయటి అనుభూతి…
కసిగా దెంగుతున్నాను…….
” శివా……ఏ..ఏ… మయ్యిందీ…….ఆహ్….ఆబ్బాబ్బాబ్బా…” వేగానికి మంచం ఊగుతోంది.
” ఊఫ్……నిన్ను దెంగుతున్నకొద్ది…..కసి తీరడం లేదే…..” మంచానికి కాళ్ళు నొక్కిపెట్టి, బలంగా గుద్దుతున్నాను.శివాలెత్తిపోతున్నాను.
” మ్మాలూ….ఆహాక్….స్ స్ స్…కొంచం ముడ్డి పైకి లేపు…….”
“ఏఅయ్……నా…కు….అయిపో………ష్ ష్ ష్….”(మాలతి అరమోడ్పు కళ్ళతో….)
ఇద్దరి దేహాలు స్వేదంతో తడిసిపోయాయి…..
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ …..వాహ్ హ్ హ్ హ్….ఆ ఆ ఆ ”
” మ్మ్ హాక్ మ్మామ్మామ్మా……ఆగ్ గ్ గ్ గ్ …”
” స్స్…హేయ్ య్ య్ ….మాలతీ….గట్టిగా అరవకు……నెమ్మది”(
లోతుకంటూ నా కాగడాతో పొడుస్తూ, వట్టకాయలతో తపక్ తపక్ మంటూ బాదుతూ, రేపన్నది లేదన్నట్టు దెంగుతున్నాను……
” ఆహ్….మ్మా మ్మా మ్మా …..”
” ఏయ్…అరవకే బుధ్ధిలేని దానా…..క్రిందకు వినబడుతాది…..”
” ఆహ్ ఆహ్….అబ్బాబ్బా…తట్టుకోలేక పోతున్నా……కు ద ర డం ……..స్సాహ్ హ్ హ్….”
” మాలతీ….నా….పూకుల రాణీ…..”
గదంతా, తపక్ …….తలక్……..
“మ్మ్…హాహాహా….శివ్వావ్వావ్వా……మై హనీ….అమ్మామ్మామ్మా….”
” అహ్హాహ్హాహ్హా….స్మ్మాహ్……ఇష్ ష్ ష్…..మాలతీ”
పిచ్చల్లో వీర్యం సలసల కాగుతోంది…..
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్……స్ స్ స్ ..హా హా హా….”
” ఆహ్ హాం మ్మ్ మ్మ్….యెస్ స్ స్ స్ స్ …”మళ్ళి తనలో ఆనకట్ట తెగింది……..తన రసాలు వెల్లువలా నా మడ్ద శీర్షాన్ని తాకుతున్నాయి….
” అహమ్మా….ఆగ్ గ్ గ్ ……శివా……..హ్మ్ మ్మ్ మ్మా ” నా నడుము మీద తన కాళ్ళు బిగుసుకుని,నడుము ఎత్తెత్తి నన్ను దెంగుతోంది….
నా కండరాలు సడలి, నా దాంట్లోంచి చివ్వుమని పోర్స్ గా, తనలోకి చిందింది…”
” ” అమ్మామామా ……. స్సు స్సు సుఆ …… …..” చిమ్ముతుండగానే, నొక్కి నొక్కి దెంగుతున్నాను…….
తానూ తన భావప్రాప్తిని భరించలేక,
“స్ స్సాస్సాస్సా …………..శివ్ వ్వావ్వావ్వావ్వా………”
ఎప్పుడూ లేనిది, ఈ రోజు నాది,స్కలనం చేస్తున్న కొద్ది ఎందుకో ఇంకా బిర్రబిగుసుకునే ఉంది…….
ఊపుతున్న కొద్ది నాది కక్కుతునే ఉంది……….
మాలతి,ఆవేశంతో రొప్పుతూ,
తన నడుము విల్లులా వంచి,నాకు ఎదురొత్తులు ఇస్తోంది…..ఎదురొత్తులలో బలం లేదు కానీ.అంగాల బంధం విడకూడదనే ఇఛ్ఛ మాత్రమ తెలుస్తోంది.
” అబ్బాబ్బాబ్బా…….. ఆష్ ష్ ష్ ……. …..”
” మ్ ……మ్ మ్ మ్ …. మ్ ………………….”
నాలుగైదు సార్లు వేగంగా పిచికారి చేసి, మాలతి గర్భసంచి ముఖద్వారాన్ని నా వీర్యం తాపడం చేస్తూ,శుక్రకణాలతో నింపుతోంది…….
” ఉహుమ్ ….. ఊహుమ్ …………………………..”
“స్ స్సాస్సాస్సా …………..మ్మాహ్హహ్హ …. హ్హహ్హహా ……”
” ష్ శేషాషాషా…………………..”
“హాహాహక్కుమ్ …… స్ స్ స్ స్ స్ స్……………………….”
“………………..”
“……………….”
“………………..”
“……………….”
” మ…మాలతీ….స్ స్ స్ స్….”(తోలు సంచి ఖాలీ అయ్యింది)
” మై సెక్సీ డాగ్……”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్…”
” ఐ లవ్ యూ, నా మొహిని….”
” మీ టూ డార్లింగ్….”
” ఐ నీడ్ యూ ఫర్ ఎవర్…..”
” మ్మ్….నాకూ నువ్వూ కావాలిరా…ఎప్పటికీ….”
” హేయ్..ఎందుకే అలా అరిచావు…..?”
” పోరా…నా వల్ల కంట్రోల్ అవ్వలేదూ(సిగ్గుతో కళ్ళు దించుకుంది)
” అందుకనీ…????? క్రింద వినబడుంటే…..?”
” వినబడదు శివా….సుధ పడుకుంది ”
” ఒకవేళ మెలుకువగా ఉంటే….”
” వినబడి ఉంటుందా…..?”
” మరి…..? అంత గట్టిగా మూలిగితే,వినబడకుండా ఉంటుందా….?”
” పోరా…వినబడితే వినబడిని…..”
” అమ్మనీ…….తప్పుగా అనుకోదా….?”
” మనం ఇలా ఒంటరిగా ఇంతసేపు గమ్మునే ఉంటామని అనుకోడానికి,తనేమి పసిపిల్ల కాదు….”
” అంటే…..? మనం చేసుకున్నది, తను చూసి ఉంటుందా…..?”
” చూస్తే చూడని…..”( కొంటెగా నవ్వింది)
” లేదనుకుంటా…..”
” ఎలా చెప్పగలవు…..?”
” చూసి ఉంటే,తట్టుకోలేక, తానూ……..”(కన్ను గీటాను)
” ఏయ్….అదే,వద్దన్నాను….”(ఉక్రోషంగా చూసింది)
” సారీ….డియర్…”
” మ్మ్ మ్మ్…..”
” మ్మ్ మ్మ్…..”
” నీలో చాలా నైపుణ్యం ఉంది..”
” వ్వాట్…? అంటే…….?”
” బాగా చీకుతున్నావు…”
” ఏయ్……”
” దెంగుతున్నప్పుడు,పూకండరాలు బలే బిగిస్తుంటావు….”
” ఛ్ఛీ……”
” ఎంత లయగా గుద్ద పైకెత్తి,ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నావో….”
” శివా…..నోర్ముయ్యి….ప్లీజ్”
” ఇప్పుడు…పక్వానికి వచ్చావు…….”
” పక్వానికి తెచ్చింది, నువ్వే….గాడిదా…”
” మ్మ్ మ్మ్….”
” మంచిపిల్లగా ఉన్న నన్ను, ఏదో మంత్రం వేసి, నన్ను ఇందులోకి నెట్టావు…..”
” నెట్టానే గాని, నెలతప్పేలా చేయలేదుగా…..?”
” ఇదిగో,ఇలా వాగి నన్ను రెచ్చగొడుతావు…..”
” నిజంగానే….నిన్ను లోడ్ చేసి, నువ్వు బాన కడుపు వేసుకుని నడుస్తుంటే, చూడాలని నా చిరకాల కోరిక….”
” ఛ్ఛీ….పోరా……నాకూ ఉంది ఆ ఆశ.నీ బిడ్డను నా కడుపులో మోయాలని….నీలగే ఓ పండంటి బాబును కనాలని….మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హాం మ్మ్ మ్మ్….బట్ ఇట్స్ టూ లేట్ మై మాన్ ”
యుద్దం తర్వాత రేగిన ధూళిలా, మా కామయుధ్ధంలో ఎగిసిన మధన వాసన గదంతా కమ్ముకుంది.
” శివా….లెగుద్దామా……”నా అంగం తనలోనే ఉంచి, మోచేతుల మీద సపోర్ట్ తీసుకుని తన పైన ఉన్నాను.మా వేడికి ఉప్పొంగిన లావా, తన పూకులోంచి కారుతూ, నా వట్టకాయలను తడుపుతూ క్రిందకు జారుతోంది.ఇంకా తన పూ రెమ్మలు సేద తీరకుండా రెప రెపలాడుతున్నాయి.
“చెప్పవే….” (సొమ్మసిల్లుతున్న
అంగాన్ని బయటకి రాకుండా లోపలికి అదుముతూ)
” లెగుద్దామా…..?”
” ఎందుకంత తొందరా……?”
” వాష్ చేసుకోవాలి శివా…పిస పిసలాడుతోంది”
” ఎక్కడే…..?”
” ఆహా….చేసిందెల్లా చేసి….,
ఏమీ తెలియనట్టు, వెధవ ప్రశ్న ఒకటి…”
” చెప్పవే…..?”
” తొడల మధ్య….కడవెడు కార్చావు…..”
” హాహా….అదంతా నీ మీద దాచిన ప్రేమ…కడవెడు అయ్యింది…”
” ఎక్కడ వాష్ చేసుకుంటావు….? ఈ గదిలో బాత్రూము లేదే….?”
” వాష చెయ్యడానికి అవ్వదు….లంగాతో తుడుచుకోవాలి…అంతే…”
నన్ను ప్రక్కకు తోసింది….తోటకూర కాడలా సడలిన నా మడ్డ ఇద్దరి రసాలతో తడిసి, తెల్లగా మిళమిళ మెరుస్తోంది…..మాలతి లేచి తన తొదల మధ్య తుదుచుకుని, ఆ లంగాను కుర్చీ మీద వేయబోయింది.
” ఏయ్ మొద్దు….?”
” ఏరా….?”
” ఇక్కడ ఎవరు క్లీన్ చేస్తారు…..? నీ చెల్లా…..?”( నా అంగాన్ని చేత్తో ఆడిస్తూ,వెటకారంగా అడిగాను)
” ఓ…అయ్యగారికి ఇలాంటి
ఆశ కూడా ఒకటి ఉందా….? అలా…ఎవర్తైనా చేస్తే కోసేయనా…….?”
” ఏంటి……?”
” మ్మ్ దాని చెయ్యి, నీ ఇది….(కళ్లతో నా తొడల మధ్యకు చూపించింది)
” అయ్య బాబోయ్…ఉత్తినే, సరదాకు అన్నాను”
” అలా రా ,దారికి “( ముసి ముసిగా నవ్వింది)
ఒంగొని, నా తొడల మధ్య, నా అంగాన్ని, అంగం క్రింద వ్రేలాదుతున్న వట్టలను శుభ్రంగా తుడిచింది.తాను
అలా ఒంగున్నప్పుడు, బలిష్టిమైన దబ్బపళ్ళు క్రిందకు వ్రేలాడుతూ, మళ్ళి నన్ను రెచ్చగొడుతుంటే,వాటిని చేత్తో మెల్లిగా చరిచాను.తాను గుంభనంగా నవ్వుతూ, తుడిచి నిలబడింది.
” మాలతి……” (నేను కాలు చాపి,తన తొడలను పాముతూ, బొటను వ్రేలుతో పూ రెమ్మల పైన కనబడుతున్న పలుకును రువ్వాను)
” అయ్యో ….స్వామీ…మళ్ళీ స్టార్ట్ చెయ్యొద్దు……ఇక చాలు…… వదులు….”( నన్ను త్రోసి, గబగబ లంగా వేసుకుంటోంది)
నేను నవ్వుతూ,చెడ్డి, పాంటు వేసుకున్నాను..వర్షం మా వేడిని చల్లార్చి,తాను పూర్తిగా తగ్గిపోయింది…
” క్రింద తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు
బాగా పడుకున్నట్టున్నారు, మాలతి”( చొక్కా వేసుకుంటూ అన్నాను)
” అలా కాబట్టే అయ్యగారు ఇంతసేపు తాండవం ఆడారు…”(పళ్లగాట్లు పడ్డ రెండు కుందేళ్లను బ్రాలో బంధించి, బ్లౌజ్ వేసుకుంటోంది)
” అంతలా ఏమి ఆడానే….?” (పావడా మీద లోతుగా కనబడుతున్న తన బొడ్డును గిల్లుతూ)
” ఏమీ ఆడావా??? కుల్లబొడిచావు కదరా…..!!! …పైపెచ్చు ఏమేమి కావాలో అన్నీ చేయించుకున్నావు కద రా….”
” ఎలా ఇంది….?(లోనెక్ బ్లౌజ్ లోంచి కనబడుతున్న సన్నటి మెరుపుతీగను ఆబగా చూస్తూ)
” అవును చేసిందంతా చేసేసి…..మళ్ళి ఇదో ప్రశ్న…..”
” చెప్పవే నా చకోరి……”
” పోరా భండ వెధవ……”( సిగ్గుతో అటు తిరిగి చీర చుట్టుకుంటోంది)
” ఏయ్ మాలతి ప్లీజ్ చెప్పవూ “( చీర మీద నుంచే ఎత్తైన పిరుదులను చరిచాను)
” ఏయ్…పో శివా…..బాగుంది .చాలా………?”( చరిచిన చోట రుద్దుకుంటూ,)
అప్పుడే పాప ఏడుపు వినబడింది……
” పాప లేచినట్టుంది……నువ్వు క్రిందకు వెళ్ళు శివా, నేను చీర కట్టుకుని వస్తాను…”
” సరే …తొందరగా రా……”
మళ్ళీ తన పిర్రల మీద గట్టిగా చరిచి వెళ్ళబోతున్న నన్ను
” శివా….”(మెల్లిగా పిలిచింది)
తన కళ్ళ నిండా నా మీద ప్రేమతో నన్నే చూస్తోంది.దగ్గరకు వెళ్ళాను….మా అధరాలు పెనవేసుకున్నాయి……నాలుకలు కౌగలించుకుంటున్నాయి……
కొద్ది నిమిషాల తర్వాత, నన్ను కాంక్షగా చూస్తూ,
” ఐ లవ్ యూ, గాడిదా……”
” ఐ లవ్ యూ సో మచ్ మాలు…”

2682cookie-checkతన పూరంధ్రాన్ని వెడల్పు చేసుకుంటూ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *