దాహం – Part 3

Posted on

రాజు ఆ మాటలతో తన ఆవేశాన్ని కాస్త అదుపులో ఉంచుకున్నాడు. చేసేది దొంగ రంకు. ఏ మాత్రం మోసం తెలిసినా కొంపలంటు కుంటాయి. వదినను సాంతం వాటేసుకొని , పెదాలు ముద్దాడుతూ, నెమ్మదిగా దెంగ సాగాడు. ఆయిల్ పోసిన పిస్టన్ లా రాజు మొడ్డ , అతని వదిన గర్భ గుడిని తాకొస్తోంది.

జయసుధ అర మూత కళ్ళతో ఒక ప్రక్క నిద్ర సుఖాన్ని, మరో ప్రక్క అతడి దెంగులాటలో సుఖాన్ని జురు కుంటూ స్వర్గపు అంచులకు ఎగబాక సాగింది.
పెళ్ళాం పక్కలోకి పోయి చేరాలని అక్కడ సురేష్ కి మహా ఆత్రంగా ఉంది. కాని ఫ్రెండ్స్ ఓ పట్టాన వదిలితే గదా. వాళ్ళ కళ్ళు గప్పి గుంపులోంచి బయట కొచ్చేసరికి తల ప్రాణం తోక కొచ్చింది. కొద్ది గా మందు పుచ్చుకోవడంతో కాళ్ళు కాస్త తడబడుతున్నాయి. చప్పుడు కాకుండా పిల్లిలా మేడ మీద కు చేరాడు .

వరండాలో డిమ్ గా వెలుగుతోంది లైటు.
వరసగా ఉన్న గదుల్లో చీకటి రాజ్యం చేస్తోంది. ఆ మూడు గదుల్లో జయసుధ ఏ గదిలో ఉందో అర్ధం కాలేదు. గురక పెట్టి నిద్ర పోతున్నారంతా. మొదటి గది కిటికీ పక్కన నిలబడి లోపలకు తొంగి చూశాడు. గుమ్మం పక్క పరుపుదగ్గర నల్ల సూట్ కేస్ లీలగా కనిపించింది. చప్పుడు కాకుండా లోపలకు వెళ్ళి తడిమి చూసాడు. సందేహం లేదు. ఆ సూట్ కేస్ తమదే.

ధైర్యం గా దాన్ని పక్కకు పెట్టి పరుపు మీద స్త్రీ పక్కన పడుకుని మీద చేయి వేసాడు.
చెవిలో పిలిచి గాఢంగా
” జయా” అంటూ కౌగలించుకున్నాడు.
తన భార్యే అనుకుని కౌగలించుకున్న ఆమె మరెవరో కాదు సురేష్ అక్క కు ముద. మొగుడు పోయాక తమ్ముడి దగ్గరే ఉంటోంది. వయసు ముఫ్ఫై ఏండ్లు ఉంటాయి. ఒడ్డు , పొడుగు జయసుధ లాగే ఉండడంతో సురేష్ అను మానించడానికి ఆస్కారం లేక పోయింది.

మొగుడు పోయి మూడు సంవత్సరాలు గా సుఖాని కి కరువు వాచిన కుముద కి ఎవరో తన సళ్ళ మీద చేయి వేస్తుంటే మెలకువ వచ్చింది. పక్క పరుపు మీద ఆడది తనవైపు దొర్లు కొచ్చిందనుకొంది మొదట…..

కాని సురేష్ మొడ్డ వాటంగా తొడల్లో గట్టిగా గుచ్చుకొంటుంటే విస్తుబోయింది. సందట్లో సందడి. వచ్చిన అవకాశం వదలకూడదను కొంటూ అతడ్ని వాటేసుకొని పెదాలు అందించింది. భుజాల మీద చేతులు వేసి మీద కు నొక్కేసుకుంటూ ముద్దులతో తడిపేస్తున్నాడు సురేష్ తన అక్కని, భార్య అను కొని. వాటంగా దెంగించు కోకుండా వదలకూడదని గాఢం గా అల్లుకు పోయింది కుముద తన సొంత తమ్ముడిని, ఎవరో అను కొని. ఒక పక్క మందు మత్తు , మరోవైపు వేడి దించుకునే ఆరాటం , సురేష్ మహా కసిగా పేటే గి పోతున్నాడు.

కుముద అతని (తమ్ముడు) ఆరాటానికి తగ్గట్టు చక్కగా సహక రించ సాగింది. ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు తనను దెంగబోతున్న రసికుడి ముఖం చూడాలనుకుంది. కళ్ళు చించుకుని ప్రయత్నించింది. కాని సాధ్యం కాలేదు. తనే జాకెట్ గుండీలు విప్పుకొని చీర మొల మీద కి లాక్కుంది. సురేష్ చేతులు కుముద సళ్ళ మీద కదం తొక్కుతున్నాయి. కాళ్ళతో కుముద తొడలని విడదీసి మీద కు ప్రాకాడు. కుముద సురేష్ లుంగీ తప్పించి అతని మొడ్డని గుప్పెట అందుకుంది.

ఏ బొక్కను పావనం చేసేదో , అదృష్టం కొద్దీ తన పూకులో పడుతోంది. ” హాయ్…. హాయ్ ” అను కొంటూ పంగ తెరిచి సురేష్ మొడ్డ పై తోలు ముందుకు లాగి, వాటం గా తన నిలువు పెదాల మధ్య సర్దుకుంది.

సురేష్ మొడ్డని ఆంగా అతని అక్క కుముద పూకు అడుక్కంటా త్రోసేసాడు.
పావు గంట సేపు సురేష్ కుముద పూకును అదర గొట్టి వదిలాడు. ఆ చప్పుడు కి ఒకరిద్దరు లేచి పోయారు కూడా. వాళ్ళిద్దరూ అదే మీ పట్టించుకునే స్థితిలో లేరు. తన మొడ్డ పాలు కుముద పూకు నిండా వంపుకుని లేవబోతుంటే కుముద చేయి పట్టు కొంది. ” తొందరే మీ లేదు. మరోసారి ఉండిపో, బాగా చేసావ్ ” అంది చెవిలో.

సురేష్ కి బుర, తిరిగి పోయింది. ఆ గొంతు తన భార్య జయసుధ ది కాదు. తన అక్క కుముద గొంతుకు అది. గాభ రాగా , ఆమె చేయి వదిలించుకుని, పంచె ఎగ లాగి, ఒక్క దూ కులో గదిలోంచి బయట పడ్డాడు. సరిగ్గాగా అప్పుడే రెండో గదిలో వదిన పూకు దుమ్ము దులిపి తన మోజు తీర్చుకుని బయటకు వస్తున్న రాజు , సురేష్
గుద్దుకున్నారు. చీకట్లో చెరో పక్కా పడి పోయారు. తేలు కుట్టిన దొంగల్లా చెరో ప్రక్క పారిపోయారు. అలా వెళుతూ , తమ్ముడు రాజు ని గుర్తు పట్టాడు సురేష్,
రాజు కూడా అన్న సురేష్ ని గుర్తు పట్టాడు. కాస్సేపు అన్నలా నటించి, వదినతో స్వర్గ సుఖాలు అనుభవించాడు. మరి అన్న , వదిన అనుకుని ఎవరిని దెంగాడో అనుకున్నాడు.
మూడు గంటల కు పెళ్ళి జన మంతా లేచి పోయారు.

ముహుర్తానికి గంటన్నరే వ్యవధి ఉండడంతో ఒకటే సందడిగా ఉంది. సురేష్ వీలు చూసుకుని తన భార్య జయసుధ చేయి పట్టుకుని, ఇంటి వెనక పెరటి తోటలోని జామ చెట్టు క్రింద కు లాక్కుపోయాడు.
” అబ్బ ఉండండి, వచ్చి రెండు షోలు నా నదుం విరిగే లా పొడిచి పోయారు. అప్పుడే ఇదేం బుద్ధి ” అంది ఆశ్చర్యం గా.

ఆ మాటలకు అదిరిపోయాడు సురేష్. తను భార్య అనుకుని అక్కని దెంగుతున్నప్పుడు, ఇక్కడ ఎవరో తన పెళ్ళాన్ని వాయించాడన్న మాట. ఆలోచిస్తుంటే అంతా
అర్ధ మయింది. ఆ పని చేసింది ఎవరో కాదు తమ్ముడు రాజు అని. తమ ప్లాన్ విన్నాడు కాబోలు. తన పెళ్లాం కాళ్ల దగ్గర సూట్ కేసు తెసి పక్క గదిలో అక్క కాళ్ల దగ్గర పెట్టి, తనలా నటించి, తన పని చూసుకు పోయాడన్న మాట. అందుకే కొన్ని విషయాలు అన్ని చోట్లా మాట్లాడు కోరాదంటారు. ఈ సంగతి చెప్పి పెళ్ళాం ముందు లోకువ కావడం సురేష్ కి ఇష్టం లేక పోయింది.

“ఏమిటండీ అలా నిలబడ్డారు. రండి త్వరగా ” అంటూ చీర ఎత్తుకుని జామ చెట్టు కి చరబడ్డ పెళ్ళాన్ని ఏమీ అనలేక లుంగీ తప్పించి, తన మొడ్డని పెళ్ళాం పూకులోపలి కంటా దూర్చేశాడు. అక్క బొక్కా పెళ్ళాం పూకు ల తేడాలు గమనిస్తూ….