నా ఫ్రెండ్ పేరు రాజా. వాడి కో చెల్లెలు. వాళ్ళది సొంత ఊరు గుడివాడ. కాని ఇద్దరూ హైదరాబాద్ లో ఒక ఇల్లు తీసుకొని చదువుకుంటున్నారు.రాజా ఇంజనీరింగ్,

‘…ప్రెజ్ంట్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్తాలే…’ అన్నాను…‘…నే ప్రెజంట్ ఇచ్చేసి ఎనిమిది గంటలైంది…నువ్వు సరే అంటే ఇటువంటివి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇస్తా…’ అన్నాడు మా ఆయన …‘…అదేమిటి…’ అన్నాను మొదట

టైటిల్ వింటూనే మాధురి వొస్తున్న నవ్వును ఆపుకుంటూ హా ఐతే మా పద్మజనే కరెక్ట్ దానికి అన్నది వాళ్ళు కూడా నవ్వుకుంటూ వెళ్లిపోయారు, వెనక్కి తిరిగి చూస్తే

చారి నుంచి ఫోన్ వచ్చాక అందరూ తల్లలు పట్టుకొని కూర్చున్నారు అసలు ఏమీ చేయాలో అర్థం కావడం లేదు ఎవరికి దాంతో రామిరెడ్డి ఈ స్కామ్ లో

Ala chinna akka sallu chikutu manchi angles kosam search chestu vuntey chala kastam ayinavi kanipinchai avi naku navhaka regular angles

(నా మనసు ఆ క్షణం లో వెయ్యి ఢంకాలు ఒకేసారి మోగినంత గట్టిగా కొట్టుకుంటుంది….ఆ గదిలో కి వెళ్ళాక….) గుండె వేగం మెట్రో రైల్ లా పరిగెడుతుంది

ఆ రోజంతా పని ఒత్తిడి వల్ల , మాలతి సంగతి మరచిపోయాను. టైం చూసుకుంటే,అప్పటికే స్కూల్ టైం దాటిపోయినట్టు అర్థమయ్యింది.ఇక చేసేదిలేక, ఇంటికి బయలుదేరాను.మంచమీద నడుము వాల్చి,ఏదో