నిమిషం పాటు నిశ్శబ్దం రాజ్యమేలింది వాళ్లిద్దరి మధ్య. తర్వాత రాఘవ అన్నాడు తటపటాయిస్తూ, “ అంజలి సంగతి ఏమిటి? “ ‘ ఏ సంగతి ? ” అయోమయంగా చూస్తూ అనింది

Na peru rani edhi na chinapudu jarina story chepthunanu nachina vallu comment petandi Modallu kotukondi ammai lu pukulo lavu pati vegies petti kotukuntaru

నేను అయిదింటికి లేచేను, అర్జెంట్ గా బాత్ రూంకి వెళ్ళాలి. మా ఊళ్ళో ఇంటి బయట పొలాల్లో పోస్తాం, చీకట్లో. తెల్లవారితే బాత్ రూంలోనే. జాగ్రత్తగా ఎవరినీ డిస్టర్బ్ చెయ్యకుండా పెరటి