అందరికీ నమస్కారం. నేనూ మీ చిన్న మళ్లీ ఒక కొత్త కథతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. నా గురించి చెప్పాలి అంటే నా వయసు 22, నేను

హాయ్ నా పేరు ప్రభు నాకు 32 సంవత్సరాలు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు నా పెళ్లి కోసం మా పెద్దలు చాలా వెతుకుతున్నారు కానీ అమ్మాయి దొరకడం

ఉలిక్కిపడి కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి మంచం మీద పడుకొని ఉన్నా నా వేళ్ళు నా పూకూలోనే ఉన్నాయి కింద దుప్పటి నా పువ్వు రసాలతో పూర్తిగా తడిసి

అది వసుంధర ఉండే అపార్ట్మెంట్స్ పైన ఉన్న ఫంక్షన్ హాల్ మగాలంతా ఒకరి వెనుక ఒకరు లైన్ నిలబడి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి ఆత్రుతగా తమ

సరదాకి నెలకి 30 రోజులు కదా? okay, నెలకి 3 రోజులు దూరంగా ఉంచే రోజులు . అయ్యో నెలకి ఒక్క రోజు అంటే సంవత్సరానికి 12