అది 2020 ఏప్రిల్ నెల దేశం అంత ఫుల్ లాక్ డౌన్ లో అత్యవసర వస్తువుల కోసం 7- 10 వరకు మాత్రమే బయటతిరిగే రోజులు. ఆ

బెంగళూరుకు 120 km దూరంలోఉన్న కనకపురనుండి “మేకేదాటు”కు వెళ్ళేదారిలో “ముత్తత్తి” అనే ప్రదేశం ఉంది. అక్కడ కావేరీ ప్రవహిస్తుంది. అది ఓ మూలలో ఉన్నందువల్ల అంతగా ప్రసిద్ధి

అలా జయని దెంగి ఇద్ద్రం కార్చుకొని నేను-జయ ఒకరిని ఒకరం గట్టిగా కౌగిలించుకొని పడుక్కొన్నాము. అలా ఒక గంట పడుక్కొన్నక లేచి- తల్లీ కూతుళ్ళు ఇద్దరికీ జుత్తు

హాయ్ ఫ్రెండ్స్, Nadi హైద్రాబాద్‌కు చెందిన రాజ్, ఎవరైనా లైంగిక సంబంధం పెట్టుకోవాలనుకుంటారు మరియు నేను 100% సంతృప్తి పొందగలను, దయచేసి నా ఇమెయిల్‌లో సందేశం పంపండి