“అమ్మా నువ్వు నాతో చేసినదే నీకు చేస్తాను అంతే కానీ అంత కంటే ఎక్కువ చెయ్యను” అన్నాను. అమ్మ కు అర్థం కాలేదు. సూటిగా అమ్మ సళ్ళనే

ఎర్ర బ్రా తీసుకొని అమ్మ వెనక వెళ్ళాను. తల తిప్పి చూసి “ఇది కాదు రాజా బ్లాక్ బా తీసుకురా” అంది. వెళ్ళి వెతికి బ్లాక్ బా

నా పేరు మోహన్. అమ్మ పేరు జయప్రద.అక్కయ్య పెళ్ళి అయి అత్త వారింటికి వెళ్ళిపోయాక అమ్మ వొంటరిగా గడపవలసి వచ్చేది. నేను ఇంటి నుండే కాలేజ్ కి

అలా ఆనందరావు సుమతి స్వర్గలోకాల్లో తేలియాడే సమయంలో సుమతికి కుటుంబరావు తో పెళ్లి కుదరడం,జరిగిపోవడం చక చక జరిగిపోయాయి. ఆనందరావు తల్లి తండ్రులకు ఏకైక సంతానం చిన్నతనం

కుటుంబరావు ఈ మద్యనే హెడ్ మాస్టర్ గా రిటైర్ అయ్యాడు. కుటుంబరావుకు ఇతని భార్య సుమతికి నలభైలో పడి పిట పిట లాడే అందంతో పిచెక్కిస్తుంటుంది. వీరికి