నాకు ఎందుకో ఆ కుర్రాడు చాలా బాగా నచ్చాడు. అసలు ఎవరూ ఎక్కడ ఉంటాడూ, ఇలా నా ఆలోచనలు ఉన్నాయి. ఆ కుర్రాడు, ఆంటీ తో ఆంటీ నాకు కూరలు ఏరడం సరిగ్గా రాదు. మీరు సాయం చేస్తారా అన్నాడు. ఆంటీ

నేను ఇంటికి వెళ్లేసరికి మా అమ్మా, మా చుట్టం ఎవరో ఒకావిడ వస్తే ఇద్దరూ కబురులు చెప్పుకుంటున్నారు. నన్ను చూసి మా అమ్మ అంది ఆ వచ్చిన ఆవిడ తో మా శ్యామల కి ఈ సంబంధం కుదిరితే బాగుండును అని.

హాయ్ నా పేరు లలిత నా జీవితంలో జరిగిన విషయం మీతో షేర్ చేసుకుంటున్న ఎవరికైనా ఇష్టం ఉంటే వాళ్ళ జీవితంలో కూడా సుఖం ఉండాలి అనే చిన్న ఆశ తో చెప్తున్నా ఇష్టం లేకుంటే వదిలేయండి నా వయస్సు 36

హాయ్ ఫ్రెండ్స్. నేను మీ రవి హైదరాబాద్ నుండి. ఇంకొక్క అనుభవంతో వచ్చేసా . నా కథలు చదివి రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన మిత్రులకు థాంక్స్. ఎవరైనా Aunties or girls నాతో మీ కోరికలు తీర్చుకోవాలనుకుంటే నాకు ఇమెయిల్ కానీ మెసేజ్

నా పేరు లక్కీ వయస్సు 25 Height 5.10 నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను నాకు ఒక ఆంటీకి జరిగిన రియల్ కథ మాది. ఎవరైనా ఇష్టం ఉన్నా అంటీలు నాకు మెయిల్ కి మెసేజ్ చెయ్యండి prakashlucky850@gmail.com. ఆంటీ పేరు నాగలక్ష్మి

నా పేరు mounika నాకు ఏజ్ 23 నేను చాల బాగుంటాను మా ఊరు వరంగల్ లో చిన్న ఉరు అమ్మ నాన్న అన్న నేను ఉంటాం అమ్మా వయసు42 నాన్న వయసు48 అన్న వయసు 25 ఉంటది ఇక కథ