హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు Sri ప్రతి రోజు ఈ సైట్ ఓపెన్ చేసి చదువుతుంట అందరూ పోస్ట్ చేసే కథలు నిజమైనవో కావో తెలీదు కానీ కొన్ని బాగుంటాయి కొన్ని

36 ఏళ్ల ఆంటీ కి మల్లి శోభనం… పేరు Mohammad నా వయస్సు 25 సంవత్సరాలు లైఫ్ లో జరిగిన ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను…. సెక్స్ లేక ఎవరైనా

నేను ఆ రొజే ఆ ఊర్లోకి వచ్చేను. ఒక బ్యాంక్లో పని చేస్తున్నాను. ఆ ఊర్లొ ఏదయినా ఇల్లు అద్దెకు దొరుకుతుందేమొ అని చూసేను. ఒక ఇల్లు దొరికింది, కాని చాల

ఆంటీ ఆమ్మో నువ్వేనా ఇలా అనేది అటు చూడు ని మరదలు చూస్తుంది అంది నేను చూసేసరికి పింకీ కోపంగా లోపలికి వెళ్ళింది నేను నాకు నువ్వు ముఖ్యం అంటూ గట్టిగా

Haiii Friends నేను మీ చందు….. ఇప్పుడు మనం కథలోకి వెళ్తే….. నేను Degree లో ఒక్క అమ్మాయిని ప్రేమించాను…. ఆమె పేరు పావని… చాల తెల్లగా!!!! కళ్ళు చంద్రవంక లా!!!

అందరికీ నమస్కారం. అలా కాసేపు వంట అయ్యాక తను బయటకి వచ్చింది. ఏమి రా అలా చేసావు అలా చెయ్యటం తప్పు రా అని చెప్పింది.నేను sorry పిన్ని నిన్న నువ్వు