మాది విజయవాడ దగ్గరలోని ఒక పల్లెటూరు. తొమ్మిదో తరగతి పూర్తయ్యి, పదో తరగతిలోకి వచ్చాను. సెలవులు అయ్యాక, మొదటి రోజు స్కూల్ లోకి నడుస్తూ ఉండగా, ముప్పై

మాది కృష్ణ జిల్లా… నాకు btech అయ్యి కాళిగా కాలం గడుపుతున్న రోజులవి. నేను ఎక్కువగా అమ్మాయిలతో మాటలు ఆడను. కానీ చూస్తాను. అమ్మాయిల సళ్ళ వైపు

హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రతి ఒక్కరూ సురక్షితంగా ఉంటారని ఆశిస్తున్నాము ఇంటి వద్దే ఉండండి & సురక్షితంగా ఉండండి.ఇప్పుడు చెపెది కథ కాదు, నా ఉద్దేశ్యం స్టోరీ రాసే

వదిన తో నా మొదటి సెక్స్(నా సీల్ తాను open చేసింది ) నా పేరు క్రిష్, నేను విజయవాడ లో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న

వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల అందాలు. హాయ్ రీడర్స్ నేను మీ రామ్. ఈ మద్య చాలా మంచి పాజిటివ్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఇలాంటప్పుడు ఇంకా రాయాలని అనిపిస్థింది. ఈ