అక్క వదిన తో – 3 Session – 1

Posted on

అక్క ని వాడు ఒక లంజల మార్చస్తునాడు అన్ని భయపడి ఒక ప్లాన్ చేసాను వాడికి ఒక సిస్టర్ ఉంది ఏజ్ 20 వుంటుంది దాని లవ్ అని చాపి తిరగ నా దూరదృష్టి కొద్ది అది నాకు పడలేదు వాలా అమ్మ పడింది ఎదో ఒకటి అని బాగా దేంగా కొన్ని రోజులకి అది కూడా పడింది.

ఒకరోజు ఒక రూమ్ లో వాడి అమ్మ ని ఇంకో రూమ్ లో వాడి చెల్లి ని ఉంచా వాడితో చేపను కొత్తగా రెండు కొత్త వాళ్ళని పట్టాను బ్రో వస్తావా అని అః వస్తా అని వచ్చాడు వాడితో చేపను బ్రో వాళ్ళకి నువ్వు ఎవరో తలిస్తే గొడవ చస్తారు అందుకే నేను వాలా కళ్లకు గంతలు కడతాను వాలు నేను అనుకోని మీతో బాగా దెంగిచుకుంటారు అన్న లైట్ కూడా ఆఫ్ చస్తా రిస్క్ లేకుండా అన్న కానీ నువ్వు ని ఫ్రెండ్స్ ఒకరు తర్వాత ఒకరు దెంగండీ అని వాడిని వాలా అమ్మ రూమ్ కి.

పంపాను వాడి ఫ్రెండ్ ని వాలా చెల్లి రూమ్ కి పంపాను కాసెపు ఆగి చేంజ్ చేసుకున్నారు ఆలా వాడి చేత చెల్లి అమ్మ పూకు దెంగించా. వాలా అమ్మ కి చాపాను లవర్ ఉంది తనతో నీతో ఒకసారి సెక్స్ చెయాలి అనుకుంటున్న అని చాల సాపు తరవాత ఒప్పుకుంది వాలా చెల్లి కి చాప మా ఇంటి పాక అంటీ ఉంది నీతో అంటీ తో సెక్స్ చెయాలి ఉంది అని ఒప్పుకుంది ఎదరకి కళ్ల కి గంతలు కటి నాతో దెంగించుకున్నా వాడిని

కూడా రమ్మన ఇద్దరుకి గంతలు తీసెసాను రూమ్ చీకటి గా ఉంది ఎవరూ ఎవరూ అని తెలిస సమస్య లేదు వాడిని లోపాలకి పంపాను ముగ్గురు కసి కసి గ సెక్స్ చసుకుంటున్నారు నేను ఒక్కసారిగా లైట్ ఆన్ చేసాను ఆ టైం లో వాడు వాలా అమ్మ పూకు నాకుతూ వున్నాడు వాడు చెల్లి వాలా అన్న పైకి ఎక్కి దెంగుతుంది చాల అద్భుతంగా ఉంది చూడడానికి లైట్ ఆన్ చేసే సరికి వాళ్లు షాక్ తో అందరూ దూరం దూరం పారిపోయారు

నాకు బాగా హ్యాపీ అని పించింది బ్రో ఎలా ఉంది మన దెబ అన్న లేకపోతే నువ్వు మా అక్కని లంజల మారదం అనుకున్నావా అని అన్న ఇప్పుడు నా టైం వేళ్ళు మీ అమ్మని తీసుకుని వచ్చి మీ అమ్మ నోటిలో పెట్టు అన్న లేకపోతే తెలుసుగా నువ కాదు ని ఫ్రెండ్స్ కూడా దేన్గారు వీళ్ళని అనను వాడు వెంటనే వాలా అమ్మ నోటిలో సుల్ల పాటి చీకించాడు నువ్వు మీ చెల్లి ని దెంగు అన్న వాడు దెంగాను ఆనాడు దెంగాలి అని బ్లాక్మెయిల్ చేశా వాడి చెల్లి అంది నువ్వు ఎమ్ మా అన్నయ ని బ్లాక్మయిల్ చేయవలిసిన అవసరం లేదు అని వాలా అన్న సుల్ల చీకడం స్టార్ట్ చేసింది నేను ఎపుడు చెపుతా అపుడు మీ ఇద్దరూ రావాలి అని చెప్పి

పంపించాం తరవాత రెండు సారులు వచ్చారు ఎమ్ బాగా భయపడి వాలు అక్కడ నుండీ ఇళ్లు కాళీ చేసి వేలిపోయారు అప్పటి నుండీ అక్క నేను మాత్రమే దెంగుతున్నా రెండు సంవత్సరాలు తర్వాత అక్కకి పెళ్లి ఐపోఇంది. నాతో పదుకొనె వాలు లేరు చాల లోనేలి ఇపోయా ఒక సంవత్సరం అన్నయ కి పెళ్లి ఐఇంది అపుడా అక్క ప్రేగ్నన్ట్ అన్నయ బెంగుళూర్ లో జాబ్ వదిన ఎక్కడ వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు అక్కకి ఐదో నెల ఇంటికి వచ్చింది ఆరోజు నైట్ అక్క ని బాగా దెంగాలి అని ఫిక్స్ ఇపోయా కానీ – మిగిలిన స్టోరీ పార్ట్ 4లో