కొన్ని క్షణాల్లోనే వివేక్ నిద్రపోయాడు… కానీ సంజనకి నిద్ర రావట్లేదు… నిజానికి ఆరోజు ఉదయం నుండి జరిగిన సంఘటనలు, వెంటవెంటనే వివేక్ జరిపిన సెక్స్ తో ఆమె

మరుసటి రోజు సంజన తొందరగా నిద్రలేచింది…. స్నానం చేసి వంట చేసింది… పిల్లల్ని రెడీ చేసి స్కూల్ కి పంపించింది… రాత్రి ప్రిపేర్ చేసుకున్న రెస్యూమ్ ప్రింట్

అయినా నా వెక్కిళ్ళు ఆగలేదు. ఆయన నా వీపు మీద చిన్నగా నిమురుతూ, �నా బంగారం కదా, సారీరా. ఎప్పుడూ అలా అనను, సరేనా!� అంటూ ఓదార్చసాగాడు.