నా ఫ్రెండ్ పేరు రాజా. వాడి కో చెల్లెలు. వాళ్ళది సొంత ఊరు గుడివాడ. కాని ఇద్దరూ హైదరాబాద్ లో ఒక ఇల్లు తీసుకొని చదువుకుంటున్నారు.రాజా ఇంజనీరింగ్,

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీ కామెంట్స్ కచ్చితంగా తెలియజేయండి. మా పిన్నీ అలా నా మోడ్డ పట్టుకొని పైకి కిందకీ ఆడిస్తూ ఉంది. నేనూ చీకవే అన్న నేను

‘…ప్రెజ్ంట్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్తాలే…’ అన్నాను…‘…నే ప్రెజంట్ ఇచ్చేసి ఎనిమిది గంటలైంది…నువ్వు సరే అంటే ఇటువంటివి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇస్తా…’ అన్నాడు మా ఆయన …‘…అదేమిటి…’ అన్నాను మొదట

టైటిల్ వింటూనే మాధురి వొస్తున్న నవ్వును ఆపుకుంటూ హా ఐతే మా పద్మజనే కరెక్ట్ దానికి అన్నది వాళ్ళు కూడా నవ్వుకుంటూ వెళ్లిపోయారు, వెనక్కి తిరిగి చూస్తే

ఎందుకూ అంటూనే అతడి చేతిలోని బట్టలు చూసి అర్థమైన దానిలా ఆమె అటువైపు తిరిగి పడుకుంది… అతను తన తడిచిన డ్రెస్ విప్పేసి షార్ట్, టీ షర్ట్

చారి నుంచి ఫోన్ వచ్చాక అందరూ తల్లలు పట్టుకొని కూర్చున్నారు అసలు ఏమీ చేయాలో అర్థం కావడం లేదు ఎవరికి దాంతో రామిరెడ్డి ఈ స్కామ్ లో