హాయ్ రీడర్స నా పేరు చరణ్. నా వయస్సు 28 సంవత్సరాలు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పని చేస్తున్నాను.నా కథలకి చాలా మంది రెస్పాండ్ అవుతున్నారు . మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే

సమ్మర్ లో ఇంటి దగ్గర వున్నప్పుడు , ఆ టైంలో తెలిసీ తెలియని సెక్స్ ఫీలింగ్స్ , మా ఇంటి పక్కన ఒక కజిన్ సిస్టర్ ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని, తన పేరు

నేను అనేక సమస్యలను, అయితే, ఒక కుటుంబంలో, ఒక మత కుటుంబంలో జన్మించింది. మేము లోపల వెలుపల మరియు ఏదో ఒక విషయం ఉన్నాయి. కుటుంబం పరిధిలో, శాంతి ఉంది. అతను

నాన్న బాత్రూంలోకి వచ్చి తను కట్టుకున్నా టవల్ తీసేసి డొర్ మీద వేసి నా వైపుకి తిరిగారు అప్పుడు చుశా నాన్న దానిని నాదానితో పోలిస్తే పెద్దదిగా ఉంది లావుగా ఉంది