నేను అనేక సమస్యలను, అయితే, ఒక కుటుంబంలో, ఒక మత కుటుంబంలో జన్మించింది. మేము లోపల వెలుపల మరియు ఏదో ఒక విషయం ఉన్నాయి. కుటుంబం పరిధిలో, శాంతి ఉంది. అతను

నాన్న బాత్రూంలోకి వచ్చి తను కట్టుకున్నా టవల్ తీసేసి డొర్ మీద వేసి నా వైపుకి తిరిగారు అప్పుడు చుశా నాన్న దానిని నాదానితో పోలిస్తే పెద్దదిగా ఉంది లావుగా ఉంది

Hi, Na peru Raj. Edhi na real story. appudu Na age 16 years. Normal body. Inter chaduvuthunnanu. Ma fother Dubai lo work chesthadu