హాయ్, నేను మీ వికాస్. ఈ స్టోరీ విజయవాడకి చెందిన నాని అనే నా ఫ్రండ్ స్టోరీ.. వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీనిని చెప్తున్నాను. ఈ రోజు నేను ఒక

హుయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ చిలిపి చిన్న. నా వయసు ఇరవై ఐదు. కథలోకి వెళితే నేను ఒక అబ్బాయి ని నేను అమ్మాయి లను దేంగిన బాయ్స్ ని దేంగిన.

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు. అందరూ బాగున్నారా అని అనుకుంటున్నాను నేను మా నాన్నే ఎలా దెంగానో చెబుతాన మాది విజయవాడలో చిన్న పల్లెటూరు మా ఇంట్లో మా నాన్న అమ్మ

గే స్టోరీ ఫ్రెండ్ కోరిక మేరకు….. పేర్లు చంగే చేయడం జరిగింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాలు ఈమెయిల్ చేయండి . నా ఈమెయిల్ kumartop225@gmail.com నా పేరు వోనోద్, నేను డిగ్రీ

  • 1
  • 2