హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ కాల్ బాయ్ ని చాలా రోజులు అయింది స్టోరీ రాసి కొంచం బిజీ గా ఉండడం వాళ్ళ రాయలేదు ఈరోజు నేను కాల్ బాయ్ గా

అంజలి తనకు చాలా దాహంగా ఉందని శిరీష్ కి అనడంతో శిరీష్ కి వెంటనే తన బేగ్*లో ఉన్న డ్రింక్ గుర్తొచ్చింది. ఇప్పుడిస్తే తను కాదనకపోవచ్చు… చూద్దాం! శిరీష్: మీ దాహం

మన్మథుడుఎపిసోడ్ 43: రాత్రి మనం నిద్రపోయాక,నాకెందుకో కిటికీ దగ్గర మనిషి ఆకారం కనిపిస్తే డోర్ తీసుకొని కిటికీ దగ్గరకు వచ్చా, కానీ ఎవరూ లేరు..అయితే కిటికీ తీసి ఉండటం నాకు ఆశ్చర్యాన్ని