కథలోకి వెళ్లేముందు ముందు పార్ట్స్ చదవక పోతే చదివి ఈ ఎపిసోడ్ చదువుతారని ఆసిస్తూ .. ఇంకా కథలోకి వెళదామా ! పిల్లల కోసం దిగంబర పూజ – 9→ అలా

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ చందు…… నా కథలు మీరు చదివే ఉంటారు. పెద్ద అక్క-నుంచి- పెద్ద అక్క Part 7 వరకు . ఆ కథలను ఎలా అదరించారో ఈ

నా ప్లాన్ ప్రకారం మా అమ్మ, మాధవి మ్యాట్నీ సినిమాకు వషారుగా వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు వెళ్ళిన దగ్గర ణుండి నాలో ఒకటే టెన్షన్. శుభ్రంగా స్నానం చేశాను. సుమన్ మాటలు గుర్తొచ్చాయి.

ఆంటీ మీద పడిపోయా ఆంటీ ఇపుడే గా చేసావు అపుడే కావాలారా అంది నేను ఆంటీ నడుము గిల్లి పెదాలు కిస్ చేశా ఆంటీ స్స్స్ అంటూ నా పెదాలు చీకుతూ