హాయ్, నేను మీ వికాస్. ఈ స్టోరీ విజయవాడకి చెందిన నాని అనే నా ఫ్రండ్ స్టోరీ.. వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీనిని చెప్తున్నాను. ఈ రోజు నేను ఒక

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు. అందరూ బాగున్నారా అని అనుకుంటున్నాను నేను మా నాన్నే ఎలా దెంగానో చెబుతాన మాది విజయవాడలో చిన్న పల్లెటూరు మా ఇంట్లో మా నాన్న అమ్మ