హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ టైం కథ రాస్తున్నాను..ఏదైనా తప్పులు ఉంటే మంన్నించండి ఇక కథలోకి వెళ్తే…ఒక రోజు మా అమ్మమ్మ గారు ఊరు వెళ్తున్నారు అని

Hiii ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేను మీ sai ని. నా ప్రివియస్ స్టోరీ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది… యిపుడు ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ