కిందటి నెలలోనే,నేను ఏరి కోరిన అమ్మాయి లలిత తో నా వివాహం జరిగింది. సాయంత్రాలు రోజూ నా భార్య లలితకు బ్రా వేయటం,జాకెట్ తొడగడం,పాలిండ్లను పిసకటం,ముచ్చికల మీద

నేను మీ రఫీ. ఫ్రం కర్నూల్. మెయిల్ ఐడీ, హంగౌ kirru251@gmail.com ఆ రోజు రాత్రి 11:30 అవుతుంది. కరెంట్ పోయింది.ఎదురింటి ముసలవ్వ వచ్చి తలుపు కొట్టింది.

ఉదయంఏడున్నరగంటలకుమేలుకున్నఅమర్ మంచం దిగి బద్ధకంగా ఒళ్ళు విరుచుకుని బాత్రూములోకి దూరాడు. కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని మేడమీది తన గదినుంచి కిందకి దిగాడు. మెట్ల కిందనున్న అత్తమామల పడకగది తలుపు