మార్చి 23 2018 ఇంటర్ రెండవ సంవత్సరం చివరి పరీక్ష రాసి బయటికి వస్తున్నాడు ముకేష్,స్టూడెంట్స్ అందరూ పరీక్షలు ఐపోయిన ఆనందంలో పరుగులు తీస్తున్నారు. ముకేష్ చూపులు మాత్రం యెదురుగా నడుచుకుంటూ

హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ విక్కీని ఇది నా లైఫ్లోనీ 3rd రియల్ స్టోరీ. నా చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ చాలా రోజుల తరవాత ఈ మధ్యనే కలిసాడు. వాడు దుబాయిలో ఉంటాడు.

Hi friends e storie anntha chadavanndi Na Peru Mahesh age 21 nenu Hyderabad lo chaduvvtunnan naku daggara lo naku oka ammai vunntunndhi hostel