అలా ఆమె బొడ్డులో చిలిపి చేష్టలు చేస్తూనే ఇంకాస్త క్రిందికి వచ్చ్చేను. ఆమె క్రింది భాగంలో ఇంక బత్తలు విప్పెయ్యలేదు. కేవలం అర్ధనగ్నంగా చేసాను ఆమెను. కాస్త నా చేతులను తీసి

జయ – ఒక అందమైన టీచర్ జయ : లేదు రహీమ్. ప్లీజ్ అలా మాట్లాడకు, నాకు ఏదోలా ఉంది. రహీమ్ : మరి నిజం చెప్పు. ఆడియో నచ్చిందా? జయ

అందరికీ హాయ్, ఇది మళ్లీ చరణ్ మరియు నేను విడిపోయిన స్నేహ (పేరు మార్చబడింది)తో ఒక కథనాన్ని పంచుకోవడానికి నేను ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నాను. ఇది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం