తర్వాత రెండు రోజులలో విజిల్ ని ఇంకా రహీం ని మా ఇంటికి దూరం గా ఉన్న వేరే ఇంట్లో షిఫ్ట్ చేసాం.వాళ్ళు చాగ గట్టిగా జాబ్

మరుసటి రోజు నుండి రమ్య నా మీద ఒక కన్ను వేసి ఉంచుతుంది.న ఫోన్ తీసుకుని గాలరీ చెక్ చేయట,,ఏదైనా అన్నోన్ నెంబర్ నుండి కాల్ వస్తే

నా పేరు విజయ్…నేను చెన్నై లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ లో ఉద్యోగం చేస్తున్న. నా భార్య పేరు రమ్య. మాకు పెళ్లి అయి 9 ఏళ్ళు

bedroom డోర్ మూసి నెమ్మదిగా తనని పట్టుకుని డోర్ ముందు నిలబెట్టి నేను తన దగ్గరకి జరిగాను. తానొక అడుగు వెనక్కి వేసింది. వెనకాల డోర్ ఉండటంతో