ప్రకాష్ గారి బిల్డింగ్ కి వెళ్లాం. చాలా పెద్ద ఇల్లు. రాజప్రాసాదం లాగా ఉంది. ముందు పెద్ద గేటు. లోపల పచ్చని గార్డెన్…మధ్యలో ఫౌంటైన్. ఇల్లు పాతదే

4 “ఇప్పుడు ఎలా ఉంది?” అని శ్వేత అడిగిన ప్రశ్నతో ఈ లోకంలోకి వచ్చా. టైం 9:40 అయింది. వాళ్ళు ఎప్పుడు రూమ్ లోకి వచ్చారో నేను

నా గురించి చెప్పాలంటే నేను 30 చూడటానికి అవెరగె గా ఉంటాను. IT కంపెనీ లో బెంగుళూరు లో జాబు చేస్తున్నాను. ఎందుకో తెలియదు, చుబ్బి చుబ్బి

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ storyboy2121@gmail.com ఇది నిజంగా జరిగిన కథ జరిగి 3 నెలలు అవుతుంది, నేను అపుడపుడు పనిమీద రాజమండ్రి వెళ్తూ వుంటాను. అప్పుడు జరిగింది ఈ

పక్కింటి రూపతో దెంగులాట ఆదివారం మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి టివి చూస్తు కూర్చున్నాను. ఎదురుగా రూప! తను మా పక్కింట్లో ఉంటోంది. “మా ఇంట్లో టివి పాడైంది.

ఫ్రండ్స్ నా పేరు సాంబ నేను బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నప్పటి కథ ఇంకా కథ లోకి వెళ్తే నా జూనియర్ పేరు టిప్పు బాగుంటది అమ్మాయి,