వ్హైతె సింథెటిక్ పైజమా ఓ వాళ్ళమ్మ లేనిరోజు బేబీ నా గదిలోకి వచ్చింది. చేతిలో ఏదో పుస్తకం ఉన్నది. “గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్.” అన్నది. వ్హైటె సింథటిక్ పైజమ 1→ నేను

పిన్ని వాళ్ళు విజయవాడ లో ఉంటారు. ఊరి చివరిలో ఉంటారు అపార్ట్మెంట్ లో. పిన్ని ఫ్లోర్ లో ఎవరు ఉండరు కాళీ గా ఉంటుంది. పిన్ని చూడటానికి తెల్లగా పల్లెటూరి లంజ

మా పక్కింట్లో వాళ్ళ ఆయన, ఇద్దరు పిల్లలతో కాపురం ఉండేది దమయింతి. పెద్ద అందగత్తె కాదు కాని, పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి కదా, అందుకే దాని మీద నాకు మనసయింది. కోల

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు అర్జున్. ఇది మొదటి పోస్ట్ నా లైఫ్ లో జరిగిన రియల్ స్టోరీ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను.నన్ను ఆదరిస్తారు అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నా స్టోరీ