నాపేరు షన్ను నా age 21 ఇది జరిగి 2 years అవుతుంది అప్పుడు నేను డిప్లొమా చదువుతున్నాను. నాది డిప్లొమా లో EEE బ్రాంచ్ చిన్నప్పటి

“ఆంటీ తో నా దెంగులాట” 3 పార్ట్స్, “ప్రకింటి పిన్ని చెల్లెలు లక్ష్మి తో నా దెంగులాట” అన్నిటికి మంచి రెస్పాన్ ఇచ్చారు. ఇంత వస్తాది అనుకోలేదు,

జయూ గట్టిగా కౌగిలించుకోగానే ,నా చేతులు తన నదుము చుట్టూ వేసి – పిర్రలు పిసుకుతూ , మా నాలుకలికి పని చెప్పాము. జయూ బంగారు కలసాలు

నా పేరు మధు . నాకు ఒత్తైన పొడుగు జుత్తు తో ముడి – ఎత్తైన బలిసిన సళ్ళు-ఎత్తైన పిర్రలు చూస్తే ,నా మొడ్డ నిగిడి లెస్తుంది.