నేను మీ రవి. నేను గుంటూరు లో ఒక షాప్ లో పని చేస్తూ ఉండేవాడిని నేను పని చేసే షాప్ లో కొత్తగా ఒక ఆంటీ జాయిన్ ఐంది. నేను

‘ఇదుగో ఒరే.. సత్తెం బావ అసలే ముక్కోపి… నువ్వేం మాట్టాడకుండా, ఆయన చెప్పిందానికి తలూపు ‘ అంది లక్ష్మి మెట్లెక్కుతూ.. తలూపాడు రాజు. పాత కాలం నాటి మేడ.. పైన విశాలమైన

నాకు అప్పుడు 19 ఏళ్ళు నాకు వూహ తెలిసి మొడ్డ లేచినది మా అత్తయ్యను చూసినప్పుడు. అత్తయ్య అంటే మా అమ్మ అన్నయ్య పెళ్ళాం. మా మామయ్య మిలటరీలో పనిచేస్తాడు. వాల్లకి

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ మహేష్ ఎలా వున్నారు అందరు ఇపుడు నేను చెప్ప బోయే స్టోరీ నా రియల్ లైఫ్ లో జరిగిన స్టోరీ. నచ్చితే కామెంట్ చెయండి .

Hi నేను మీ పవన్ నేను హైద్రాబాద్ లో ఉంటాను,మొన్న రాసిన నా సెక్స్ గురించి చలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది,నాకు సెక్స్ అంటే చలా ఇష్టం,పుకూ నాకటం అంటే ఇంకా