అబ్బా రెడ్డీ బాగా గట్టి గా ఊపు, అదీ అబ్బా ఊ…రెడ్డి అంటూ రెడ్డి నడ్డి మీద చేతులు వేసి నొక్కసాగింది. అబ్బా రెడ్డి ఆపకు…ఊ…ఊ…ఊ….అబ్బ్బా అంటూ కారి పోయింది. రెడ్డి

అబ్బా రెడ్డి ఆపకు. అట్టాగే. ఊ…అబ్బా రెడ్డీ దెంగు…అంటూ మత్తుగా కళ్లు మూసుకుంది. రెడ్డి అమ్ములు కాళ్లు రెండూ పైకి ఎత్త మని, కసిగా మొడ్డ ని తోసి తోసి దెంగ

అబ్బా అమ్ములూ, ఆహా ఎంత బిగి గా ఉందే, అంటూ అమ్ములు సళ్లు రెండూ పిసికేస్తూ, అమ్ములు పెదాలు చీకుతూ, సన్ను ముచికలు నాకుతూ, మొడ్డని అమ్ములు పూకులో బలంగా ఊపుతూ,

అమ్ములు చెయ్యి పై రెడ్డి చేతిలో ఉంది. ఇద్దరూ అలా వాదించుకుంటూ ఉంటే అమ్ములు పైట జారి పోయి చేతి మీద పడింది. అమ్ములు సళ్లు రెండూ సగాని కి పైగా

అమ్ములు చిరాకు గా మొహం పెట్టి, ఛీ ఎదవ సచ్చినోడు, అంతలా తాగడం ఎందుకు అంటూ తన చీర విప్పి ఒక మూల పడేసి, లంగా, భైజు తో మొగుడిని పట్టుకుని,

పెద్ది రెడ్డి కూడా అమ్ములు కళ్లలోకి చూస్తూ, ఔను అమ్ములూ, నువ్వు ఊ అంటే వచ్చే అమాస ఎల్లె కా అన్నీ సర్దుబాటు చేస్తా, ముదుగ కొట్టు పెడదాం, ఓ నెల

పాఠకులకి మన వి:- ఈ కధ చాలా సెక్సీగా సస్పెన్స్ తో ఉంటుంది. ఇది ఈ టీ వీ లో నేరాలూ ఘోరాలు లో చూసి, కొద్దిగా మసాలా దట్టించి మీ