ఆలోచించు

Posted on

రైట్ .. రైట్.. అంటూ conductor అరిచాడు. బస్ కదిలింది. అప్పుడే బస్ ఎక్కిన శేఖర్ బస్ మధ్య లోకి చుస్తూ ముందుకు నెట్టుకుంటూ జరిగాడు correctగా బస్ మధ్య లో ఆగి పోయాడు. అతనుకు కొంచం కాళ్ళు చేతులు ఒణుకుతున్నాయి. కానీ శేఖర్ కు ఇదేమి కొత్త కాదు మెల్లగా ముందుకు జరిగాడు కొంచం ధైర్యం తెచ్చుకొని నెమ్మదిగా చెయ్యని ముందుకు జరిపి మెల్లగా తచ్చేసి చుసాడు. అటు వైపు నుంచి response ఏమి లేదు. శేఖర్కు కొంచం ధైర్యం వచ్చింది. బస్ ఎంత రష్టా ఉందో చూసాడు. తనను ఎవరు గ మనించడం లేదు అనుకొని నెమ్మదిగా చెయ్యని ఎదురుగా ఉన్న ఆంటీ centre point కి కొంచం పక్కగా వేసాడు.
శేఖర్ కు మనసులో కొంచం భయం గానే ఉన్నా లైట్ గా ఆమెను తచ్చేసాడు. పెద్ద గా అరచి గోల చేస్తుందేమోనని మనసులో భయం గా ఉందతనికి. ఈ సారి గట్టిగా తొడలా మీద ప్రెస్స్ చేసాడు. అప్పటివరకు ఏమి ఎరగనట్టుగా ఉన్న ఆంటీ ఒక్కసారిగా వెనక్కు తిరిగి చూసింది శేఖర్ వెంటనే
తన చెయ్యి తీసివేసాడు. ముఖం మీద చిరు చెమటలు
పాట్టినాయి. ఆంటీ ఒక సారి చుసి మళ్ళీ మామూలుగా
నుంచుంది. శేఖర్ ఆంటీ ఆటైపే, ఆ టైప్ కాకుంటే సీరియస్
గా చూసేది అని మనసులో అనుకున్నాడు. ఈ సారి కొత్త
టెక్నిక్ తో పడేయాలానుకున్నాడు. ఈ సారి తనది లేపి ఆంటీ
కి అనించాడు. response ఏమి లేదు. ఆంటీ అలాగే నిలబడి
ఉంది. ఆంటీ కి ఈ సారి గట్టిగా అనించి ఆనందం పొందుతున్నాడు.
ఇంత లో తను దిగవలసిన బస్ స్టాప్ రావడం తో ఆంటీ బస్ దిగి పోయింది. శేఖర్ చాలా నీరస పడ్డాడు. ఎదురుగా ముసలమ్మ ఉంది. శేఖర్ చాలా disappoint అయ్యాడు. “నేను కూడా బస్ దిగి ఆమెను ఫాలో చేసి ఉంటే బాగుంటూంది, ఆంటీ మనకి లైన్ లో పడితే రోజూ ఫ్రీగా దెంగుకోవచ్చు, మంచి ఛాంసు మిస్స్ అయ్యానే” అని శేఖర్ మనసులో అనుకుంటూ న్నాడు.
ఇంతలో అతను దిగవలసిన స్టాప్ వచ్చింది. బస్ దిగి computer institute చూసాడు. కంప్యుటర్ ఇంస్టిట్యూట్ దగ్గర రకరకాల రంగుల డ్రెన్స్లో అమ్మాయలు అబ్బైలు ఉన్నారు. వాళ్ళందిరిని observe చేసాడు. వాళ్ళల్లో కొందరు అబ్బైలతో మాట్లాడుతున్నారు. కొందరు అమ్మాయిలైతే జోకులు వేసుకొని నవ్వు కుంటున్నారు. శేఖర్ మనసులో బస్ లో కాదు కాని institute లో ఎవరన్నా మంచి ఈజీగా పడే అమ్మాయి దొరికితే చాలు అనుకున్న్నాడు. కానీ మనవాడికి అంత సీను ఉన్న అమ్మాయిలను పదగొట్టే సీను లేదు.
శేఖర్ మధ్య తరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాడు. మనవాడికి నెగెటివ్ థింకింగ్ ఎక్కువగా చేస్తాడు. సినిమాలు ఎక్కువగా చూస్తాడు. అతనికి ఏ చెడ్డలవాట్లు లేవు గానీ ఉన్నది ఒక అమ్మాయిల పిచ్చి అతనికి ఏ అమ్మాయి పరిచయం అయినా, అమ్మయిలు అబ్బయిలతో మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళు ఆ టైప్ అని అనుకొంటుంటాడు. అలా అని అమ్మాయిల తో మాట్లాడతాడా అంటే మాట్లాడాడు. అతడి దగ్గరకు లంగా ఎత్తి వచ్చి తనను దెంగుతాడేమోననుకొని మాట్లాడుతున్నా, మన వాడి కి దానిని ఎలా యూజ్ చేసు కోవాలో తెలియదు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన వాడికి communication skills . ఈ విషయాలన్నీ మన వాడికి తెలుసు కానీ మనవాడు అదంతా లక్ మీద ఆధార పడుంతుంది, అను కుంటాడు. తన కు అంత సీను లేదు
అందువల్లే మన వాడు ఇంటర్మీడియట్ 12 ఏళ్ళ పాటు చదువుతున్నాడు. ఇప్పుడు మనవాడి ఏజ్ 27 ఏళ్ళు. ఇంత వరకు ఒక్క అమ్మాయని తన టేలంట్ తో పడవేయలేదంటే ఆశ్చర్య పోవక్కరలేదు. అలా అని మన వాడు శుద్ధ బ్రహ్మచారి అనుకోవడానికి వీల్లేదు. వాడి వాలకం చూసి ఒక పంతులు వీడిని వోమో చేసాడు. కానీ మనవాడికి అవి ఏమి ఇష్టం లేదు. అందువల్ల పంతులుతో తెగ తెంపులు చేసుకొని ఇలా సెల్ఫ్ స్టర్టర్ తో, బస్సుల్లో, గుట్టల్లో 30, 20 కు వచ్చే వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి ఆనంద పడిపోతుంటాడు. ఫ్రెండ్స్ విషయానికి వస్తే మనవాడు కి circle త క్కువే. ఎక్కువ చిన్న చిన్న గొడవలు పడుతుంటాడు. కానీ మన వాడి మనసు లో ఎవరిని కొట్టాలని గొడవపడాలని కాని ఉండాదు. అవి మన వాడి communication లోపం వల్ల, తొందరపాటు వల్ల వచ్చినవే.
ఫస్ట్ లో మనవాడికి ఎక్కువగా గొడవలు ఉండేవి ఇప్పుడు మనవాడు ఈ గొడవలన్నీ నేను మాట్లాడటం వల్ల వచ్చినవే, అందు వల్ల మాట్లాడటం మానివేస్తే గొడవలు తగ్గుతాయని ఎవరితోనూ ఎక్కువగా మాట్లాడటం లేదు. ఇకపోతే ఎఱ్ఱాల్లని ఇంటిలో వాళ్ళు భోజనం పెడతారు అందుకే ఎదో computer course చేసి చిన్న జాబ్ చేసుకుందామని మన వాడు computer institute లో చేరాడు. ఇక్కడ మనవాడు ఏమైనా కాళీ గా ఉన్నాడా అంటే మన వాడు ఎవరినో వకరిని కదిలిస్తూనే ఉన్నాడు. వాళ్ళ తో ఛి అనిపించు కుంటూన్నాడు.
బస్ దిగి న మనవాడు మెల్లిగా reception దగ్గరకు వచ్చి నుంచుని వచ్చే పోయే వాళ్ళను చుసి చొంగ కార్చుకుంటున్నాడు. మరీ లేడీస్ ఏమన్నా తక్కువ తిన్నారా. ఈ రొజుల్లో లేడీస్ స్లీవ్ లెస్స్ పంజాబీలు, ఇంషర్ట్ చేసి జీంస్ చెప్పుకుంతూ పోతే ఇలాంటి వి చాలా ఉన్నాయి. మగ వాళ్ళను కవ్విస్తున్నారు. మనవాడి గురుంచి తెలిసిన లేడీస్ వ్.ప్. ఇక్కడ నిల్బడ్డాడేంటి అను కుంటూ వెళుతున్నారు. తెలియని వాళ్ళు ఎవడీ కొత్త వ్.ప్ అనుకుంటూ తమ సోయగాలాని ఒలక బోస్తున్నారు. ఏమయ్య నీకు క్లాస్ లేదా లేకపోతే వెళ్ళి వెయిటింగ్ రూం లో కుర్చో అంటూ అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డ్ కసురుకొనే సరికి మన వాడు మెల్లగా institute లో కి ఎంటర్ అయ్యాడు. నీయమ్మా ఈ లేడీస్ మాటలు చెప్పేవాళ్ళకల్లా పడతారు మనలాంటి వాళ్ళకు పడరు. మనకు దొరికిన లేడీసల్లా డబ్బులు ఆడుగుతారు ఏమిటో మన దరిద్రం ఇలా ఉంది. మనకు కూడా మంచి ఫిగర్ దొరికితే బావుంటుంది అనుకుంటూ మనవాడు క్లాస్ లో కి వెళ్ళాడు. అలా
పూకు మీద ఆతులు చూసుకొంటూ తడిసిన తన శరీరాన్ని తుడుచుకొంటోంది పరిమళ పరిమళ చదువులో ఫస్ట్. మిడిల్ క్లాస్ ఫామిలీ నుంచి వచ్చింది. M.C.A exams రాసింది. ఎవరితోనూ ఎక్కువ గా మాట్లాడదు. ఒక రకం గా చెప్పలాంటే పద్మిని జాతి ఆడది. అప్పటి వరకూ అమ్మ నన్నల అదుపులోనే పెరిగిన ఆమెకు ఈ మధ్య బయట సినిమాలు ఎక్కువ గా చూడటం, ఫ్రెండ్స్ తో తిరగడం మొదలు పెట్టింది. ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఆమెలో ఎవ్వన కోరికలు బుసలు కొడుతున్నాయి. అప్పటి వరకు అమెకు బయట ప్రపంచం గురుంచి తెలిసింది కొంచం తక్కువేనని చెప్పాలి. ఇంతకీ ఇక్కడ చెప్పవచ్చే దేమిటంటే ఈమె కూడా మన హీరో institute లో ఈ మధ్యనే కొత్తగా చేరింది. జెనరల్ గానే ఈమె పొందు కోసం మనవాడి లాగ టై చేస్తున్నవారు ఉన్నారు…….
(ఇంకా ఉంది)

10466972cookie-checkఆలోచించు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *