ఏ దిండు కావాలో తీసుకో! భాగం 11

Posted on

“ఒరే నువ్వు సామాన్యుడివి కాదురా బాబూ ! అంకుల్ కు ఎక్కడ దొరికి పోతామో భయమేసింది కదరా. అయినా…. ఏమిరా బాబూ!… ఆగలేక పోతున్నావా.”, అంటూ రవి గూటాన్ని తోలును వెనుకకు లాగి ఎర్రటి గుండు మీద బొటన వేలితో వత్తి, “అమ్మో! ఎంత లావుందిరా బాబూ. అంకుల్ది ఇంత పొడవున్నా మరీ ఇంత లావు లేదురా.. కుర్రాడివైనా నీ గునపాన్ని చూస్తుంటే మాంచి పోటుగాడిలాగున్నావే, అందుకేనా దిండుకే కన్నము పెట్టి రోజూ వాయిస్తున్నావు.”
“అవును ఆంటి!.. రోజూ మిమ్ములను ఊహించుకుంటూ పరుపు మీద బాదే వాడిని కదా….”.
“నాకు తెలుసులేరా వె ధవా! నీ బాదుడు. అమ్మొ… అమ్మొ అదేమి బాదుడు రా బాబూ. పరుపుకే కన్నము పడుతుందేమొ అనుకున్నా…. నీ గూటాన్ని చూస్తుంటే ఆగలేకున్నారా..” అని వంగి రవి సుల్లను చుప్ అని ముద్దు పెట్టుకున్నది. రవి గూటం ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు ఎగిరెగిరి పడుతుంది.. ఆంటి చేతిలొ ఇమడటములేదు. బొట్లు బొట్లు గా ఎర్రటి గుండులోనుంచి మనవాడి ఆవేశ ము ఉబికి వస్తుంది.

” రవి ! కారుస్తున్నాడే మిరా బాబూ.”, మీవాడు అంటూ నాలుకతో గుండు మీద రాస్తూ ఉబికివస్తున్న రవి రసాలను నాలుకతో అద్ది పెదాలను తడుపుకున్నది.
రవి దండాన్ని అలానే చేతిలో పట్టుకొని, కాళ్ళను మంచము మీదకు చేర్చి, తొడలను వెడల్పుగా చేసి, ఒకచేత్తో పూరెమ్మలను విడదీసి, గూటాన్ని పూరెమ్మల మధ్యకు తెచ్చి, “ఇక ఎన్ని షో లు వెసి నాకు స్వర్గము చూపిస్తావొ చూ పించ రా…”. అంటూ వెళ్ళికిలా ఒరిగి పోయింది. వెనుకకు దిండు మీద కు
ముందుకు జరిగి మోకాళ్ళను మంచానికి ఆనించి, నడుమును ఒక్క జెర్కు తో ముందుకు నెట్టాడు. రవి దండము ఆంటి పూబిళ్ళ లో సగము వరకూ వెళ్ళింది.. లోపల అంతా తడి తడిగా ఉంది.. అయినా బాగ టైట్ గా ఉంది.. రవి మళ్ళీ బయట కుతీసి. ఈసారి బల ముగా నెట్టాడు. కాని ఈసారి కూడ సగమే వెళ్ళింది.. అమ్మొ! అంటి పూకు ఎంత టైట్ గా ఉందిరా బాబూ…. అని అనుకుంటూ …. అలా మూడు

నాల్గు సార్లు చేస్తేగాని రవిది ఆంటి దిమ్మలొ పూర్తిగా వెళ్ళలేదు.
తన మానములో పూర్తిగా దిగేటప్పటికి, అంటి కి ఎక్కడలేని ఊపు వచ్చేసింది..
“అబ్బా!…. కొట్టావురా బొడ్డు కు తగిలిందికదురా బాబూ. ఎన్నిరోజులకు పూకు నిండుగా దిగిందిరా….. కొద్దిసేపు అలానే ఉంచరా…… నిండుగా హాయిగా ఉంది….”, అంటూ రవి నడుము మీద చెయ్యి వేసి తన పైకి లాక్కుంది..
రవి రెండు చేతులల్తో ఆంటి సళ్ళను పట్టుకొని. అరచేతులు ముచ్చికల మీద బోర్లించి. బత్తాయిని పిసికినట్లు పిసుకుతూ నడుము స్పీడు పెంచాడు.. రవి తొడలు ఆంటి తొడలను తాకుతూ మంచాన్ని కిర్రుకిర్రు మని పిస్తున్నాయి. ఆంటి దిమ్మలో రసాలు ఊరి. తపక్ …… తపక్ ……. వస్తున్నాయి.. ఆంటి, ఆహా……. ఒహో.. మని శబ్దాలు అంటూ కళ్ళు మూసుకొని పిర్రలను ఎత్తి ఎత్తి వేస్తుంది. ఆంటి ఎన్నడూ ఇలాటి సుఖాన్ని పొందినట్లు లేదు, అందుకే వగురుస్తూ…….

“తొయ్యరా…… లోపలికి తొయ్యరా.. ఏమి ఇంకా కుమ్ముతున్నావురా.. నా పూకులో ఇన్నిరోజులు గా ఉన్న అంతా తగ్గి, ఇప్పుడు స్వర్గము కనపడుతుందిరా.. సళ్ళను బాగా పిసకరా.. గట్టిగా పిసకరా.. ఎప్పుడూ బత్తాయిలను పిసకలేదా…… అ.. పిసకాలి.. అబ్బా.. వళ్ళు నా తేలి పోతుంది రా…….”, అని పలవరిస్తుంటే.
రవికి ఇంకా కసెక్కి, స్పీడు పెంచాడు.. వాడికి ఎన్నడూ లేని ఉత్సాహము వచ్చింది.. అందులో ఆంటి కైపుగా అరుస్తుంటే వాడికి ఇంకా ఏదో చెయ్యాలని ఉంది.. నడుమును ఊపి ఊపి కొడుతున్నాడు. ఆంటి బాగ కండ పట్టి ఉంది కాబట్టి తట్టుకుంటుంది కాని అదే ఇంకొకరయ్యుంటే ఎముకలు ఎక్కడివక్కడ విరిగి పోయేవి. అంత స్పీడుగా ఉంది రవి దెబ్బ.
“ఒరే రవి! ఇక జీవితాంతము నిన్ను వదలనురా! రోజూ నీ దెబ్బ కావాలి రా…… అది అలా కుమ్మరా.. ఇంకా ఇంకా అధిరి పోతుందిరా. లొపలికి తొయ్యరా.. అబ్బా….. పూకులో గునపము గే సినట్లుందిరా. ఇ సుఖ ము ఎప్పుడూ పొందలేదురా……..

“so!!!!!!!!!!!! నాకు వచ్చేస్తుంది.. లోపలే కారుస్తున్నా….. అంటూ రవి నడుము స్పీడుగా ఊపుతున్నాడు. వాడి రసాలు స్పీడు గా పిచికారి చేసినట్లు ఆంటి ది గుతుంటే …. దిమ్మలో
“రవీ! నాకూ కారి పోతుంది రా…….” అని నడుమును ఒక్కసారి ఎత్తి కొట్టింది. ఇద్దరూ ఎన్నో రోజుల నుంచి స్టాక్ చేసుకున్న లోడ్ ఒక్కసారి ఆంటి దిమ్మ లోనుంచి పొంగి పొర్లి పరుపంతా తడిసిపోయింది.
రవి అలాగే ఆంటి మీద ఒరిగి పోయాడు. ఆంటి కళ్ళు తెరిచి సంత్రుప్తిగా రవి వంక చూసి..
“ఒరేయి.. ఇక ఈ దిండును ఎప్పుడూ వదలకురా…….”, అని రవి పెదవులందుకున్నది.
అయిపోయింది.
ముగింపు:
ఈ సీరియల్ చివరి భాగము వ్రాయడములో బాగ ఆల స్య మయ్యింది. చాలా కారణాలున్నాయి. ఒకటి ముఖ్యముగా నాకు కుటుంబ రీత్యా అనుకోని సంఘటనలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. రెండవది రవి కొత్త ఆంటిలకు వల వేయడములో చాలా బిజి ఉండట ముతో, సత్యకు, నాకు రవి కి సలహాలతో ప్రోత్సహించడమే సరిపోయింది, మా ప్రియారిటి రవి చుట్టూ ఉండటముతో మా ముగ్గురికి ఈ సీరియల్ ను ముగించడానికి చాట్ లో వీలు దొరకలేదు. నాకు సత్య కు రవి చేస్తున్న ప్రయోగాల మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపెట్టడమువల్ల ఈసీరియల్ కొద్దిగా వెనుకకు పడిపోయింది.
మీకు తెలుసా.. ఈ 4 నెలల్లో రవి 5 గురు ఆంటి ల కు వల వేయగలిగాడు. ఒక్కొక్క ఆంటిని ఎలా వేసింది రవి మా ఇద్దరికి చాట్ లో చెపుతుంటే వాటినికూడా కథలుగా ఎందుకు రాయకూడదూ అన్న ఆలోచన ముగ్గురికి వచ్చింది. ముఖ్యముగా సత్య మాకిచ్చిన ప్రోత్సాహానికి ఆవిడకు మేమిద్దరము ఎంతో ఋణపడి ఉన్నాము. ఆ అనుభూతులను కథలుగా త్వరలో మీ ముందు ఉంచాలని మా ప్రయత్నము .. అందరి ఆదరణ మాకెప్పుడూ ఉంటుందని ఆశిస్తూ.

7720910cookie-checkఏ దిండు కావాలో తీసుకో! భాగం 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *