ఏ దిండు కావాలో తీసుకో! భాగం 10

Posted on

నీ అమ్మ! ఆంటి ఫోను పెట్టేయదా ఎమిటీ ఇంకా ఇలా ఎంతసేపు మాట్లాడుతుందబ్బా అని అనుకుంటూ, రవి రెండు పూరెమ్మలను చీల్చి, నాలుకతో పైనుంచి కిందకు కిందనుంచి పైకి పూ పెదవుల కొసలను రాస్తూ.. పెదవులతో గొల్లిని పట్టి లాగుతూ.. మధ్య మధ్యలో పూరెమ్మల మధ్యలో నుంచి ఊరుతున్న రసాలను జుర్రుకుంటూ.. నాలుకతొ ఆంటి దిమ్మను అరగ దీస్తున్నాడు…
ఆంటి తన ధ్యాసలో తను ఉంది.. ఫోనులొ..ఇంకా మాట్లాడుతూ.. “రవి ఇంకా చిన్నపిల్లాడేనండి. పాపము ఈరోజు చెప్పిన పని ఎలా చేసాడొ చూడండి.ఇంకా ఏమి చెయ్యాలి ఆంటి అని నా చేత చెప్పించుకుంటున్నాడు. మీరున్నారు ఎందుకూ.. ఏమన్నా అడుగుతే పని మనిషుందికదే అని దీర్ఘము తీస్తారు . ఇంక ఈసారి ఏపనికీ మిమ్ములను అడుగ ను కదా. రేపటి నుంచి వాడికి ఇష్టమైనవన్ని ఏవి అడుగుతే అవి చేసి పెడతాను. అయినా నా సంగతి మీకు తెలుసుకదండి… వాడిచేత వంగోబెట్టి పనులు చేపించుకుంటాను…”, అని ఆంటి ఏదేదో ఫోనులో అంకుల్ తొ మాట్లాడుతునే ఉంది.
రవి మాత్రము తను మాట్లాడేది ఏమి పట్టించుకోక నవ నవ లాడే లేత కొబ్బరి కాయ దొరికిందన్న ఆనంద ముతొ పూబిళ్ళను ముద్దుల్లో

ముంచెత్తుతున్నాడు. ముఖ ముతొ కూడా ఆంటి తొడల మధ్య రుద్దేస్తున్నాడు. ఆంటికి ఒక పక్క గిలిగింతలవుతున్నా, రవి తల మీద చెయ్యిపెట్టి నిమురుతూ ఇంకా మాట్లాడుతునే అంకుల్ ఎన్నిరోజుల నుంచి వాయించటము లేదో మరి, ఆంటి మొగుని మీద తన కసి నంతా రవి చేత నాకించు కుంటూ మొగున్ని మాటలతో కవ్విస్తుంటే రవికి ఆంటి ఎంత ఆనందముగా ఉందో తెలిసిపోతుంది. రవి ఇంకా రెచ్చిపోయి నాలుకతొ ఆంటి గజ్జల్లొ నుంచి రెమ్మల మీద నాకుతూ, దిమ్మ చుట్టూ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ గొల్లిని పెదాలతో పీల్చేస్తున్నాడు.
రవి కి అర్తమయిపోయింది, తను ఇలా ఉంటే ఆంటి ఫోను పెట్టదు, తనే ఏదో ఒకటి చెయ్యాలని, మెల్లగా లేచాడు . ఆంటీ కి అర్త మయ్యింది కాబోలు..
“వీడు క్యాసెట్టు తీసుకున్నాడు. ఇంక చూడాలని తొందర సినిమా పెడుతున్నాడు..చిన్న పిల్లాడు కదా ఆగట ము లేదు. వాడికి సినిమా పూర్తి పిచ్చి గాని పడుకోనులెండి “. అని మంచము మీద నుంచి భార ముగా నిట్టూర్పులు విడుస్తూ, “అబ్బా! మళ్ళి కాలు బెనికిందండి బాబూ! ఈరోజు ఏమో మరి ఇలా అవుతుంది, వేడి నీళ్ళతో కాప మంటారా… ఎందుకండి అదే తగ్గిపోతుంది లెండి!.”

రవి కి అర్తము కాలేదు, ఆంటి ఇలా చేస్తుందే మిటీ అని….

రవికి ఆంటి సల్లు బోండాముల్లాగా ఊగుతుంటే ఆగలేకున్నాడు. ఆంటి నడుము కెళ్ళి చూసాడు. ఆంటి వళ్ళు తెల్లగా ఉండి, బాగ కండపట్టి ఉంది. ఒక చేత్తూ నడుమును పాముతూ..
ఏదో ట టక్కున గుర్తొచ్చినట్లు. “ఆంటీ! మీరు మంచ ము మీద కూర్చొండి.. నేను మీ రెండు పాదాలు పిసుకుతాను..నొప్పి అదే తగ్గిపోతుంది అని అంట రెండు సళ్ళూ రెండుచేతులతో పట్టుకొని, వేళ్ళతో మెగా వత్తడము మొదలుపెట్టాడు. అమ్మో! వీడు సామాన్యుడు కాదే అనుకుంటూ ఆంటి, “అబ్బా! వీడు చూడండి, పాదాలను చేతిలొ

పట్టుకొని ఎలా నొక్కుతున్నాడో. ఒరేయి. మెల్లగా నొక్కరా. వేళ్ళతో నొక్కరా. అది.. అలా నొక్కాలి.. అబ్బా ఎంత హాటుగా ఉందిరా …చిటికిన వేళి దగ్గర కొద్దిగా నొప్పి ఉందిరా. రెండు వేళ్ళ మధ్య పట్టుకొని మెల్లగా లాగర…” అని రవిని చూసి సైగ చేసింది.
ఇదెక్కడి దూల ఆంటి రా బాబూ! ఫోనులో ఇలా. మాట్లాడుతుంది. అని సరే తప్పదు కదా అనుకుంటూ ఆంటి సన్ను ముచ్చికలను, రెందు వేళ్ళ మధ్య పట్టుకొని, పిండుతున్నాడు.
“ఒరేయి! మెల్లిగా లాగ రా! మరీ పిండి పడేస్తున్నావు….. అది చిటికిన వేలు రా బాబూ!”
“ఒక పని చేస్తునా ఆంటి! మా ఫ్రెండ్ ఒకడు చెప్పేవాడు, వేలిని నొట్లో పెట్టి తగ్గిపోతుందట…”, అని కుడి సన్ను ముచ్చికను పెదాలతో పట్టి చీకడము మొదలుపెట్టాడు.
“ఛీ! పాడు… వద్దురా! అలా కాలివేళ్ళు ఎవరైనా నోట్లో పెట్టుకుంటారా… బాగుండదు రా… అబ్బా!.. చూడండి చిటికిన వేలిని నోట్లో పెట్టుకొని

చీకుతున్నాడు. వద్దంటే నొప్పి తగ్గుతుంది అంటి అని అంటున్నాడు”.
“పంటితో కొరకను లెండి, ఆంటి!… చీకుతాను. అయినా ఇవన్ని అంకుల్ కు ఎందుకు చెపుతారు. ఆంటి. అనవసరము గా అంకుల్ నీకే మయ్యిందో అని కంగారు పడతాడు “.
“చూడండి మీగురించి ఏమంటున్నాడొ వీడు. ఇవన్ని చెప్పి మిమ్ములను కంగారు పెట్టొద్దంటున్నాడు. ఒరేయి.. అబ్బా!….. మెల్లగా చీకరా. కొరకొద్దు..అది ముందరే చిటికినవేలు. పంటి గాటు పడిందంటే అమ్మో! వద్దురా…”
రవి కి ఆంటి చెప్పేది తెలిసిపోయింది… సన్ను ను మ అడు గుతుంది… ఇది ఏ కసిరా బాబూ!…. ఏమేమి అడుగుతుందో… అను కుంటూ, సన్ను ముచ్చికలను చీకుతున్న వాడల్లా, కుడి సన్నును బాగ నోట్లో కుక్కుకొని, పంటి మొనలు ఆనేలాగ పళ్ళ మధ్యన సన్ను ను ఇరికించుకొని నాలుకతో సన్ను ముచికను పొడుస్తూ దాని చుట్టూ ఎంగిలితో రాస్తున్నాడు. వాడి చేష్టలకు అంటికి ఎక్కడో తేలిపోతున్నట్లుంది.

అందులో రవి రెండుసళ్ళను మార్చి మార్చి చీకుతుంటే ఇక తట్టుకోవడము కష్టమనిపించింది.
ఏరా ర వీ!… ఇంక చాలులేరా బాబూ! నొప్పి తగ్గిందిలే గాని..”, అని రవి తల మీద చెయ్యిపెట్టి పైకి లాగింది. రవి కి కూడా అర్తమయి పోయింది ఆంటి కుమ్మించుకోవడానికి రెడీ గా ఉందని.. ఇక ఫోను పెట్టేస్తె ఏక ముగా ఆంటి పూకును దున్నేయ్యొచ్చు అని అనుకునే లోపల ..
ఏమండోయి! నాకనిపిస్తుంది….. ఎలాగూ మన బెడ్ రూం లో పైన అంతా బూజు పట్టింది కదా! వీడి చేత ఏక ముగా దుపించి చూస్తా మండి ….. వీడు కూడా బ సినిమా ను దులిపేస్తానంటున్నాడు… కర్ర పట్టుకొని రెడీ గా ఉన్నాడు…..”. వాడి గూటాన్ని చేతిలో పట్టుకొని.. కసిదీరా నలుపుతూ.
“మీరు పొద్దున వస్తారా.. ఒక పని చెయ్యరూ… ఈరోజు బాగా అలిసిపోయాను… వచ్చేటప్పుడు నాకు వీడికి వోటల్లో టిఫిన్ పట్టుకొని రండి. ఉంటానండి”, అని ఫొను పెట్టేసింది..

772119cookie-checkఏ దిండు కావాలో తీసుకో! భాగం 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *