ఎపిసోడ్ 10 : గోపీ-బృందా ల భావాల్ని ఇట్టే పసిగట్టింది గిరిజా,పైకేమీ కనిపించకుండా హ్మ్మ్ ఇంకో ఆట మొదలెడదాము అంటూ తానే పంచింది కార్డ్స్ ని,గేమ్ ఆడుతున్నారే

ఎపిసోడ్ 8: హ హ్హా గుడ్ అంటూ అందరూ నిద్రకు ఉపక్రమించారు. బెడ్ పైన పడుకున్న బృందా ని వెనక నుండి వాటేసుకుని మత్తుగా బృందా మెడ

ఎపిసోడ్ 5: గోపీ ఇంటికి చేరుకొని బండిని పార్క్ చేసి ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు,హాల్ లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఎవరో కొత్త ఆవిడ కనిపించేసరికి ఆగిపోయాడు..ఆమె గోపీ ని

ఎపిసోడ్ 4: గోపీ కి హఠాత్తుగా ప్రసన్న బలమైన సళ్ళు కనిపించాయి,కాస్తా తమాయించుకొని తన చూపుని పక్కకి ప్రసన్న మొహం వైపు మరల్చి “లేదు మేడం అలాంటి

ఎపిసోడ్ 2: మ్మ్మ్మ్మ్ ఏంటోయ్ శ్రీవారూ ఈరోజు గుర్తొచ్చానా తమరికి అంటూ శేషగిరి పట్టుని మరింత అదుముకుంది తన సళ్ళ పైన.. అవునోయ్ శ్రీమతీ,ఈ మధ్య కుదరట్లేదు