శ్రీనివాస్-2 (స్వప్న మేడం తో part-3)

Posted on

నేను స్వప్న ని దెంగి నా తర్వాత స్వప్న వెళ్లిపోయింది. నేను స్కూల్ లో అని చెక్ చేసికొని వెళ్ళాను. స్వప్న ని వాళ్ల ఇంటి దెగ్గర డ్రాప్ చేయాలి అని వెళ్ళాను. స్వప్న బస్సు స్టాప్ దగ్గర ఎక్కడ కనిపించలేదు. ఇంటికి వెళ్లిపోయింది.

శ్రీనివాస్-2 (స్వప్న మేడం తో part-2)→

అని నేను ఇంటికి వెళ్లిపోయాను. అ నెక్స్ట్ డే స్కూల్ లో కనిపించింది. మాటలు ఆడుదాం అని వెళ్ళాను. నాతో మాటలు ఆడడానికి ఇష్ట పడడం లేదు. నాకు దూరం గా వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు ఇలా చేస్తుంది. అని ఆలోచిస్తున్నను. ఈవెనింగ్ స్టడీ హౌర్ లో చూసుకుందాం. 3 గంటలు కి వెళిపోతున్నాది. ఎందుకు ఇలా చూస్తూది అర్ధం కాలేదు. నేను స్వప్న మేడం వినకాల వెళ్తున్నాను. తాను వెళ్ళితుంది. కింద కి వెళ్లి చూస్త వాళ్ల హస్బెండ్ తో వెళ్ళితుంది. నన్ను చూసి ఏడిపు మొఖం పెట్టింది. తాను చూసే చూపు నా మనుసు కి గుంచూకుంది. అంతే, వాళ్ల ఇంటికి వెళ్ళాలి అనుకున్నాను. స్కూల్ ఐపోయిన తర్వాత స్వప్న వాళ్ల ఇంటి దగ్గిర కి వెళ్ళాను. ఆ ఇల్లు ఎక్కడు తెలియడం లేదు. నేను అక్కడ నుంచి మా ఇంటికి వెళ్ళాను. అ నెక్స్ట్ డే స్వప్న తో మాట్లాడడానికి తన చెపి క్లాస్ కి వెళ్ళాను. స్వప్న మేడం, physics లో sum డౌట్ అని అడిగాను. మేడం ఈ sum ఎలా చేయాలో అర్ధం కావడం లేదు కొంచం slove చేయండి. అని బుక్ తన చేతికి ఇచ్చాను. స్వప్న, స్టూడెంట్స్ కొంచం వెయిట్ చేయండి. సర్ కి sum డౌట్ అంటా చూపి వచ్చి క్లాస్ కంటిన్యూ చేస్తాను. అని చెపి బయట కూర్చుని sum చేస్తుంది. మేడం ఏం ఐయ్యింది. నన్ను పాటించుకోవడం లేదు. ఏం ఐయ్యింది అని అడిగాను. సర్, అ రోజు నైట్ మా హస్బెండ్ స్కూల్ వచ్చాడు. స్కూల్ కి వచ్చి నన్ను ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళాడు. మా హస్బెండ్ కి నా మీద డౌట్ వచ్చింది. నువ్వు నన్ను మా ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసావు కదా. ఆరోజు వాళ్ల ఫ్రెండ్ మనల్ని చూసాడు. అందు వాళ్ల నా మీద డౌట్ వచ్చింది. ఇంట్లో గొడవ ఐయ్యింది. అందుకే నీతో దూరం గా ఉంటున్నాను. అలా అయితే నేను నిన్ను ఎలా మీట్ అవ్వాలి అని అడిగాను. తాను తెలీదు. అని చెపింది. నువ్వు నాకు కావాలి నన్ను ఏం చేయమంటావు. కొని రోజులు అగు అని చెపి క్లాస్ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది. నేను ఇంకా స్వప్న ని ఎక్కడ పడేతే అక్కడ కి వెళ్లి చూపులు తో చూసే వాడిని ఎవరికి తెలీకుండా లవ్ యు అని ప్రొపొసె చేసా వాడిని. అపుడపుడు క్లాస్ రూమ్ లో ఎవరు లేని టైం చూసి కిస్సెస్ హాగ్ చేసుకోనే వెళ్ళము. స్వప్న ఇంకా స్టడీ హౌర్ కి ఉండకుండా వెళ్లిపోయింది. వాళ్ల హస్బెండ్ డైలీ స్కూల్ కి వచ్చి తీసుకొని వెళ్లవాడు. ఇది ఇలా ఉండగా మా ఆవిడా శ్రావణి కి 7 మంత్స్, నువ్వు నన్ను పాటించుకోవడం లేదు. అంటే అపుడు శ్రావణి ని చూడడానికి వెళ్ళాను.. మా అత్తయ్య శ్రావణి కి నెక్స్ట్ మొంత్ శ్రీమతం చేస్తాం. మీ అమ్మ గారికి చెప్పు అని చెపింది. ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత మా అమ్మ కి చెప్పాను. మా అమ్మ నాన్న శ్రావణి వాళ్ల ఇంటికి వెళ్లరు. మా స్కూల్ management వాళ్లు వర్క్ షాప్ పెట్టారు. ప్రతి దసరా, summer కి ఇంకా వర్క్ షాప్ ఉంటుంది అని చెప్పారు. సిటీ బ్రాంచ్ లో వర్క్ షాప్ ఉంటుంది. అని చెప్పారు. అక్కడ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళాలి అంటే 7 hours పడుతుంది. మేము అక్కడ బ్రాంచ్ లో ఉండాలి. దసరా కి ఇంకా వన్ వీక్ ఉంది. స్వప్న మేడం తో మాట్లాడాలి. స్వప్న ఏ క్లాస్ లో ఉందు అక్కడ కి వెళ్లి మేడం sum డౌట్ explain చేస్తురా స్వప్న బయటికి వచ్చింది. ఏంటి సర్, నీకు రోజు రోజుకి డౌట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. మేడం నెక్స్ట్ వీక్ వర్క్ షాప్ ఉంది. సిటీ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళాలి. మనం రేపు బయట కి వెళ్లి మాట్లాడుకుందాం. నువ్వు రేపు స్కూల్ హాఫ్ డే లీవ్ పెట్టండి. సర్, ఎవరికైనా తెలుస్త ప్రాబ్లెమ్ అవుతుంది. వద్దు సర్, అలా కాదు నేను రేపు స్కూల్ లీవ్ పెడతాను. నువ్వు రేపు స్కూల్ వచ్చి పర్మిషన్ తీసుకొని హాఫ్ డే లీవ్ అని చెపి రండి ఎవరికి తెలీకుండా చూసా బాధ్యత నాది. సరే సర్., రేపు 10 clock కి బస్సు స్టాప్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తా అని చెప్పాను. స్వప్న., ఓకే సర్. అ నెక్స్ట్ డే నేను బాగా రెడీ ఐయి 10 clock కి బస్సు స్టాప్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నాను. స్వప్న వచ్చింది, బైక్ ఎక్కింది నేను మూవీ థియేటర్ కి తీసుకొని వెళ్ళాను. స్వప్న మూవీ కా వద్దు అని అంటుంది. నేను ఉన్నాను, మనం మాటలు అడుకొని వెళ్ళిపోదాం అని మూవీ కి తీసుకొని వెళ్ళాను. థియేటర్ లో కి వెళ్లి నా తర్వాత త్రి, ఫోర్ rows ఖాళీ గా ఉన్న సీట్ లో చూసి అక్కడ కి వెళ్లి కూర్చున్నాం. మూవీ స్టార్ట్ ఇయ్యింది, స్వప్న మనం వర్క్ షాప్ కి వెళ్ళాతాము కదా. అక్కడ నీకు మావయ్య వాళ్ళ ఉన్నారు. నేను అక్కడ నుంచి వర్క్ షాప్ కి వస్తాను. అని స్కూల్ లో teachers కి చెప్పు. నేను కూడా ఇలా చెపితా అక్కడ నాకు ఫ్రండ్స్ తెలిసిన వాళ్లు ఉన్నారు అక్కడ నుంచి వస్తాను అని. మనం అక్కడ దెగ్గర లో హోటల్ లో రూమ్ తీసుకుందాం. ఇది మనకి మంచి ఛాన్స్ నీకు ఓకే నా. సర్, ఎవరికైనా తెలుస్తా భయం వేస్తుంది. ఏం అవదు, అని నేను స్వప్న కి లిప్స్ మీద కిస్ చేశాను. మూవీ చూస్తున్నాము. నేను స్వప్న హ్యాండ్ పట్టుకున్నాను. ఇద్దరం లిప్స్ మీద లిప్ లాక్ చేస్తున్నం. నేను స్వప్న నోట్లో నోరు పెట్టి స్వప్న నాలుక ను నా నోట్లో పెట్టి కొని జోరూకుంటానను. అలా తన మొఖం మీద కిస్ మీద కిస్సెస్ చేస్తున్నాను. అలా తన మెడ మీద కిస్ చేస్తు సొల్లు పీసుకుతున్నాను. జాకేటే ఒకుసూ తీసుతునాను రావడం లేదు. స్వప్న అ ఒకుసూ తీసింది. తన సొల్లు చేతులు లో తీసుకొని ఆడుకుంటు నా నోటి లో పెట్టుకొని చెప్పారిచాను. నేను సొల్లు చెప్పారిస్తున్నను. తాను మూవీ చూస్తుంది. అలా తన బొడ్డు దగ్గర కిస్ చేస్తున్నాను. మెలుకులు తిరుగుతున్నాది. స్వప్న చీర, లంగా లోపల కి దొరి పూకు మీద కిస్ చేసి పూకు సాగదిసి నాలుక తో పూకు నాకుతునాను. స్వప్న నా హెయిర్ లో తన వేళ్ళు తో మసాజ్ చేస్తు తన పూకు ను నాకైయిచూ కుంటానుఉంది. స్వప్న పూకు లో నుంచి జిగాట గా కరితున్నాది. నేను మొత్తం తాగేసాను. నేను కూర్చున్నను. స్వప్న నా సుల్ల కాయ ని తన నోట్లో పెట్టుకొని జోరూకుంది. చాలా సేపు నా సుల్ల ని ఐస్ క్రీమ్ చికినాటు చికింది. నేను తన నోట్లో లో కరిచేస్తాను. మూవీ చూస్తు నేను తన మీద వాలి పడుకొనాను. స్వప్న, సర్ వర్క్ షాప్ దగ్గర లో రూమ్ తీసుకుంటే దొరికిపోవుచూ కొంచం దూరం లో రూమ్ తీసుకుందాం. సరే స్వప్న., కిస్సెస్ మీద కిస్సెస్ చేసికుంటున్నాము. మూవీ ఐపోయింది. నేను స్వప్న ని స్కూల్ దగ్గర డ్రాప్ చేసి ఇంటికి వెళ్లిపోయాను.
Continue next part…

10688311cookie-checkశ్రీనివాస్-2 (స్వప్న మేడం తో part-3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *