విశాలి రెండవ భాగం

Posted on

పిన్ని ఫోన్ దగ్గరకు వెళ్ళి ఫోన్ చేసి చెప్పింది వళ్ళ వదినకు. అన్నయ్య లేడు. వచ్చిన తరువాత వీలు చూసుకొని రెండు రోజులాగి బయలు దేరతామని చెప్పిందిట. ఇద్దరం ఎగిరి గంతేసి ఒకళ్ళనొకళ్ళం పట్టు కొని ఒకరి నోట్లో ఒక రం జుర్రు కున్నాము.

విశాలి: “ఒరే వదలరా నడు ఇద్దరం కలసి స్నానం చేద్దాం” అని నా మొడ్డను పట్టు కొని గేదె తాడును పట్టు కొని లక్కుని వెళ్ళినట్టు లాక్కెళ్ళింది. ఇద్దరం స్నానం చేసి వచ్చేము. నేను షర్ట్ వేసుకున్నాను.
ఆమె నైటీ వేసుకుని కూర్చోరా టిఫిన్ తెస్తాను అని వంట గది లోకి వెళ్ళింది.
నేను మంచం మీద కాసేపు వాలే ను. ఆమె టిఫిన్ తెచ్చి నాకు తినిపిస్తూండగా పక్కింటి క మల వచ్చింది.

“ఏ మిటి చిన్న పిల్ల గాడికి తినిపిస్తున్నట్టు తినిపిస్తున్నావు.”
విశాలి: “అవునే చిన్న పిల్ల వాడేనే” కమల: “ఐతే వళ్ళో కూర్చో పెట్టు కొని తిని పించవే” అంది నవ్వుతూ.
నేను: “పిన్నీ నేను క మలా ఆంటీ వళ్ళో కూర్చుంటానే.”

క మల: “అమ్మో నా వళ్ళోనే” అంది నవ్వుతూ. విశాలి: “కూర్చోపెట్టు కోవే సరదా పడుతున్నడు కదా.”
కమల: “కూర్చుంటే పరవాలేదే, ఏమైనా చేస్తేనే బాధ.”
విశాలి: “ఏమీ చెయ్యడు లేవే మహ అయితే పాలు తాగుతానంటాడు అంతే గా.”
కమల: “వూరుకోవే నీవు అసలు కొడుకు ముందు మాట్లాడ వలసిన మాటలే నా”

కొడుకు కాదు కదే ఏమి అన్నా
విశాలి: “సొంత పరవాలేదు”
కమల: “అమ్మో మీ వాలకం చూస్తే మీ మధ్య ఏదో ఉన్నటుంది.”
విశాలి: “అవునే ఉంది. వీళ్ళ నాన్న ముసలి వాడయ్యి పోయాడు. వాడిది లేవదు. నేను వయసులో ఉన్నాను. కోరికలను ఆపు కోలేక పోతున్నానే.”
కమల: “అవునే మొగుడు లేక నేను ఎంత బాధ పడుతున్నానో ఆ దేవుడికే తెలుసే.”
విశాలి: “ఏమే నేను ఒక ఉపాయం చెపుతాను. చేస్తావా అని ఆమె దగ్గర గా వచ్చి నువ్వు కూడా మాతో కలసి పోవే. నీ కూతుర్ని రాజు గాడికి చేసి మన మంతా కలసి ఉందాము. అందరం కలసి దెంగించు కుందా మే.”

కమల: “అమ్మ లంజ కానా ఇన్ని తెలివి తేటలు ఎక్కడివే లంజ కానా” అని పిన్ని సళ్ళు పట్టు కొని గట్టిగా పిసికే సింది.

విశాలి: “అబ్బా వుండవే లంజ కానా. ఇప్పటి దాకా వీడు వాటి నలిపి నలిపి పడేసాడు. మళ్ళీ నువ్వు మొదలు పెట్టే వా .ఒరే దీని దిమ్మ తిరిగి పోవాలి లంజకు . దీని కి పోటు పడి 5 ఏళ్ళు అయ్యింది. కానివ్వ రా లంజ కి చుక్కలు కన బడాలి దెబ్బకు” అని కమలని నా మీద కు తోసింది.
క మల: “రారా బాబూ నీ ప్రతాపం ఏమిటో చూస్తాను” అని నన్ను మీద కు లాక్కుంది.
అంతే వెంటనే ఆమె పైట తీసేసి ఆమె రొమ్ములని జాకెట్ పెనే పిసికేస్తూ నోటిలో నోరు పెట్టి గట్టిగా అద మ
సాగాను.
క మల: “ఒరే ఆగ రా లంజ కొడ కా బట్టలు చిరిగి పోతాయి. విప్పేస్తాను” అని మొత్తం తీసేసి నా షర్ట్ లాగే సింది.
ఇదంతా చిత్రం చూస్తున్నట్టు చూస్తున్న పిన్ని తను కూడా నైటీ విప్పేసి మంచం ఎక్కింది. వెంటనే పిన్ని కమల తొడలను విడ దీసి ఆమె పూకును నోటితో అందుకుంది.

మల: ” అబ్బా లంజ కానా ఆటలో బుడంకాయి లాగా మధ్యలో నువ్వేంటే లంజా”
విశాలి: “అవునే నేను ఉన్నాను కాబట్టే ఇన్ని రోజులు బూజు పట్టేసి ఉన్న నీ పూకు కి దగ్గర ఉండి బూజు దులి పిస్తున్నానే లంజ కాన. కానీ రా మొడ్డ నా కొడకా.”
నేను: ” ఏమే విశాలి లంజ కాన నాకు మధ్యానం మందు సిగరెట్స్ తెప్పించవే.”
విశాలి : “అలాగే రా లంజ కొడకా తొందరగా కాని మళ్ళీ ఎవరైన వస్తారు అని ఆమెను పడుకోమని ఆమె పూకుని విడదీసి నా మొడ్డను పట్టు కొని ఆమెలో ఉంచి, ఒరే నాకు
మొదట పొడిచావు చూడు అలా దీనికి పొడవరా. లంజ కసి మీద ఉంది.”
నేను: ” కాసు కోవే లంజా” అని నేను గట్టి గా ఒక్క తోపు తోసాను.
అంతే ఆమెకు కళ్ళ వెంబడి నీరు ఒక్కటే తక్కువ. కన్నె పూకు ఓపెన్ చేసినట్టు గట్టి గా ఒక్క కేక పెట్టి
|తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !|

కమల: ” లంజ ముండా నా మీద కు ఉసి గొల్పుతా వుగా. దా. నీ సంగతి తరువాత చూస్తానే లంజ కానా అని కానీ రా నీ దమ్మంతా చూపించు నాకు. ఏమి అవ్వదు అని నాకు ఎదురొత్తులు ఇస్తూ దెంగించుకుని అబ్బా ఒరే స్వర్గం చూపిస్తున్నావురా. కానీ అయ్యి పోతుంది రా , కానీ దెంగు.అబ్బాహా…………………………………………. ఆ…” అంటూ నన్ను గట్టి గా పట్టు కొని కార్చేసింది లంజ.
నేను: ” నాకింకా అవ్వ లేదే లంజ కాన.”
కమల: “ఒరే నేనిక తట్టుకోలేను గాని మీ పిన్ని పూకులో దోపెయ్య రా” అని ఆమె లేచి నన్ను పిన్ని మీద కు తోసింది.
వెంటనే పిన్ని పూకులో పెట్టి ఆమెకు నాకు అయ్యి పోయే వరకూ దెంగించుకొని కార్చేసుకున్నాము. అలా రెండు రోజులు అమర సుఖాలను అనుభవించాము. తరవాత విశాలి వాళ్ళ అన్నయ్య వదిన వచ్చే రోజు రానే వచ్చింది.
నేను అది ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్నంతలొ. బయట రిక్షా ఆగింది. పిన్ని పరిగెత్తు కొంటూ వెళ్ళి తలుపు తీసి వాళ్ళని లోపలకి రానిచ్చి తలుపు తాళం వేసి నేను వాళ్ళ వదిన వున్నా మని కూడా చూడ కుండా వెళ్ళి వాళ్ళ అన్నయ్య పైకి ఎగిరి రెండు చేతులు మెడకు

కాళ్ళు రెండూ చుట్టేసి నోట్లో నోరు పెట్టి ముద్దులతో ముంచెత్తేసింది.
ఇంకా ఉంది.