Pakkinti thalli kuthurlu 260

Posted on

అంకుల్ నిజామా అన్నాడు ఆంటీ మ్మ్ అవునండి మీ కోరికా తీరుది లెండి అంది అంకుల్ మంచి మాట చెప్పావే అన్నాడు

Pakkinti thalli kuthurlu 259→

నేను ఒకవేళ కన్ఫర్మ్ అయితే నన్ను దూరం పెడతావా అన్నా ఆంటీ నన్ను గట్టిగా హగ్ చేసుకొని నేనేమి నీతో కడుపు చేయించుకోవాలి అన్ని పడుకుంటాలేను నువ్వు అంటే ఇష్టం నీకు ఒక్క రోజు కూడా దూరంగా ఉండలేక వచ్చేసా అంటే నువ్వే అర్ధం చేసుకో అంది నేను మరి మీ అయన వద్దు అంటే అన్నా ఆంటీ ఆయన వద్దు అన్నా అనకపోయినా నేను మాత్రం నిన్ను వదిలేదే లెదు అంది ఇంతలో అంకుల్ నేనేమి వద్దు అననులే కాకపోతే కొంచం జాగ్రత్తగా ఉండండి మన పరువు తీయకండి అన్నాడు ఆంటీ నన్ను వదిలేసి లెసి అంకుల్ దగ్గరికి వెళ్లి ఆయన ఒడిలో కూర్చొని మన పరువు తియొద్ధనే ఇంట్లో పడుకుంటున్న లేదంటే ఎపుడో వాడితో వెళ్ళిపోయేదాని అంటు కిస్ చేసింది అంకుల్ మీకు అలాంటి ఆలోచనలు రావొదనే వాడితోనే చేయిస్తున్నా ఆ రోజు మిమ్మల్ని చూసినపుడు గొడవ చేసి ఉంటే మీరు ఉండేవాళ ఈరోజు చెప్పండి అన్నాడు ఆంటీ మన అవసరం కాబట్టి లేదంటే మీరు మీ కోపం నాకు తెలియనిదా అంది అంకుల్ మ్మ్ అవన్నీ ఇపుడు లేవోయి వాడితోనే ఉండు అన్నాడు ఆంటీ మ్మ్ మీరు కూడా రండి మీతో చేయించుకోవాలి అనిపిస్తుంది అంది అంకుల్ నేను రాత్రికి చేస్తలేవే అన్నాడు ఆంటీ మ్మ్ ఇపుడు ఇలానే అంటారు రాత్రి అయితే వాడు నా మీదకి ఎక్కి దిగడు అంటు అంకుల్ ని బెడ్ మీద పడుకోపెట్టి ఆయన పక్కనే పడుకుంది నేను ఆంటీ ని నా వైపు తిప్పుకొని ఎందుకు ఆయని ఇబంది పెడ్తున్నావు అన్నా ఆంటీ ఇబంది ఏముంది బావ మీ ఇద్దరిని సుఖపెట్టడమేగా నా పని అంది నేను సరే ని ఇష్టం అన్నా ఆంటీ అంకుల్ వైపు తిరిగి రండి అంది అంకుల్ అలానే మీదకి ఎక్కిండు నేను బట్టలు విపొచ్చుగా అలానే చేస్తారా అన్నా అంకుల్ అబ్బా ఇపుడు వద్దే అంటు పక్కన పడుకున్నాడు ఆంటీ అబ్బా మీరు నా మీదకి ఎక్కి రెండు మూడు రోజులు అయింది అంటు అంకుల్ వైపు తిరిగింది నేను ఆంటీ ని వెనక నుండి హగ్ చేసుకొని సన్ను పట్టుకొని రాత్రికి చేస్తా అంటున్నాడు కదా వదిలేయ్ అన్నా ఆంటీ నా చేయి తీసుకోని ముద్దు పెట్టి బావ ఆయన ఎపుడో ఒకసారి ఇంట్లో ఉంటాడు మీ ఇద్దరితో ఒక రోజంతా గడపాలని ఎప్పటినుండో అనుకుంటున్న ఈరోజు కుదిరింది అంది అంకుల్ రోజు రాత్రిలు ముగ్గురం కలిసే పడుకుంటున్నాం కాదనే అన్నాడు ఆంటీ అబ్బా అలా కాదండి ఇలా అంటున్నా అన్ని ఏమి అనుకోకండి మీరు ఇద్దరు ఇద్దరు నన్ను ఒకరి తరువాత ఒకరు ఎక్కి చెయ్యాలి ఒక రోజంతా మీరు వద్దలోదు నేను మిమ్మల్ని ఆపొద్దు అంది అంకుల్ అబ్బో మేడం గారు చాలా ఆశ తో ఉన్నారు అన్నాడు ఆంటీ మ్మ్ అంతేగా మరి నన్ను అర్ధం చేసుకున్నారు నేను మిమ్మల్ని ఆ మాత్రం అర్ధం చేసుకోకుంటే ఎలా ఏమంటావు బావ అంది నేను నువ్వు ఎలా అంటే అలా నీకు నచ్చినట్టు చేదాం అన్ని అంటు తన వీపు ని కొరికినా ఆంటీ స్స్ అబ్బా బావ అంటు నవ్వుతు నా వైపు తిరిగి ఏంటి బావ ని వైపు లేనని కోపం వచ్చిందా అంటు ముద్దు పెట్టింది నేను కోపం ఎందుకు పక్కనే ఉన్నవుగా అన్నా ఆంటీ అర్ధమైంది లె బావ రా ఎక్కు నన్ను మీదకి లాకొని ఇపుడు కోపం తగ్గుది లె ఇక అంది ఇంతలో అంకుల్ లెసి బయటికి వెళ్లి వస్తా అన్నాడు ఆంటీ ఎక్కడికండి ఇపుడు ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళేది లెదు నాతోనే ఉండాలి అంది అంకుల్ అది కాదోయ్ అనేలోపు ఆంటీ ఇంకేం మాట్లాడకండి ఇవాళ నేను మీ ఇద్దరితో ఉండాలి మీరు నన్ను ఎక్కాలి వచ్చి పడుకోండి అంది అంకుల్ ఏం మాట్లాకుండా వచ్చి మా పక్కనే పడుకుండు నేను ఉండొచ్చుగా అంకుల్ ఎందుకు దీని బాధ పెడతారు అన్నా అంకుల్ సరేలేరా ఉంటాలే కానీ మీరు చేసుకోండి అన్నాడు నేను మీరు చేయండి మీ తర్వాత నేను చేస్తా అన్నా…………
ఇంకా ఉంది ఫ్రెండ్స్……….

10683412cookie-checkPakkinti thalli kuthurlu 260

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *