మా వారి కొత్త జాంపండు 6

Posted on

ఇక తెలుసుగదా మావారు ఈ గట్టు మీద నే పట్టపగలు నామీద ఎక్కేసాడు. అబ్బా… మా
శోభనపు రోజుల కన్న బాగా ఎంజాయ్ చేసా మండి……….

“అమ్మో! మీవారు మంచి రసికులే… చూస్తుంటే ఇప్పటికి ఆ ୪ రసికత్వము పోలేదన్నట్లనిపిస్తుంది… మరి…”, అంటూ నా వంక అదే పనిగా చూసింది..
ఏముందండి.. అప్పట్లో రోజూ ఎంజాయ్ చేసుకునే వాళ్ళము.. ఇప్పుడా ఏదో వారానికి మూడు సార్లకంటే ఎక్కువలేదండి..”

“అమ్మో! అమ్మో! మూడు
సార్లే!
మీరెంత
అద్రుష్టవంతులండి బాబూ.. అందులో ఈ వయస్సులో.. అందుకేనా మీవారు మిమ్ములను వదలకుండా ఇక్కడికి వస్తున్నారు..”
“ఛీ పొండి.. మీరు మరీను… మా అబ్బాయి కూడా ఇంట్లో లేదు కదా… ఒక్కడే ఇంట్లో బోరు కొడుతుందని ఇలా వస్తున్నాడంతే.. సరే వచ్చాక తప్పుతుందా…. వచ్చిండంటే రాత్రి నిద్ర ఉండదు మరి ..”
ఆయన
“మీకే మండి బాబూ… ఇంకా కొత్త పెళ్ళి జంటలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.. మీ అద్రుష్టము ఎవరి కొస్తుందండి… ”

“అదే మిటండోయి అన సూయ గారూ.. మీలోపలి అందాలను
చూస్తుంటే
మీవారు
కూడా మిమ్ములను
వదిలి పెట్టిండరనుకుంటాను…”, అని తన సళ్ళవంక
అదే పనిగా చూసాను.
“అది అడక్కండి బాబూ… మీకు ఇలా చెప్పకూడదు గాని.. నాకు పున్నానికొకసారి అయితే చాలు…”

“అరె! ఏమిటండి మీరు నిన్న సినిమా చూస్తూ, మీవారు అలాంటి సిని మాతెచ్చి చూపిస్తారంటే మీరు నాకన్న ఒక మెట్టు ఎక్కువే అనుకున్నాను, అందుకే మీదగ్గర నాకు తెలియని విషయాలు తెలుసుకుందా మనుకున్న….”
“అబ్బే! అంత సీను లేదులెండి..అది కూడా నేను పుర మాయిస్తేనే తీ సు కొచ్చాడు. అవి చూసైనా ఎక్కువసార్లు చేస్తాడేమో నని.. కాని ఆ నమ్మకాన్ని కూడా కొట్టి పారేసారు….”
“అయ్యయ్యో! మీరు ఇంత అందముగా ఉన్నారు… మీ అంద ము చూస్తే చాలు ఏమొగాడికైనా ఇట్టే
కదండి…..”
లేచి పోతుంది

“మావారి గురించి కాదు గాని… ఇంటికి వచ్చిన ప్రతి అడ్డ గాడిద నన్నుచూసి లొట్టలేసేవాడే…”
“అవును మరి..
కళ్ళతోనే మీ
అందాలను
జుర్రు కుందా మని పిస్తుంది కదా….”, అని తను ఇంకా చెప్పడానినికి ఎక్కించాను…
“ఏమిజుర్రు కోవడమో కాని.. వాళ్ళు అలా చూస్తుంటే నాకు తేళ్ళు జర్రులు పాకినట్లుండేది… అందులో ఒకడు, అదే మా బంధువులబ్బాయి మరీ.. నేను కోపముగా చూస్తున్నా వాడు అలాగే చూసేవాడు.”
“ఎవరండి వాడు.. మీవారికి చెప్పి ఇంటికి రానీయకుండా చెయ్యొచ్చుకదా..”
“అదేకదా ప్రాబ్లం.. వాడు మా వారి దగ్గరి చుట్ట మండి
నాకు అల్లుడి
ఓర్చుకోలే కతప్పలేదు..”
వరుసవుతాడు.
అందు కే
“కుర్రోడయితే మీరు జాడించి.. బెదర కొట్టాల్సింది…..”

“ఎంత బెదర కొట్టినా లాభ ములేక పోయిందండి. దాని కి తోడు
వాడు
స మయ ము
తాకే వాడు….
దొరికినప్పుడల్లా నన్ను ఏదోలాగా
‘మీ అందము వాడిని బాగా రెచ్చగొట్టిందనుకుంటాను..”
“వాడిని రెచ్చగొట్టడ మటుంచి.. వాడి చేష్టలు నన్ను రెచ్చగొట్టాయి…”
అమ్మయ్య ఈ బండి దారిలోకి వస్తుంది, ఇక
వదల కూడదు…….
“అమ్మో..అమ్మో మంచి గడుగ్గాయే అన్నమాట…”
“వాడు నిజముగా భలే తుంటరి వాడండి బాబూ.. సినిమా
కబుర్లంటూ డబుల్ మీనింగ్ పదాలతో నన్ను వెర్రెక్కించేవాడు.. ఇంట్లో పగలు ఎవరూ ఉండరు కదా..కుర్రోడేకదా అని ఊకొట్టడము మొదలు పెట్టాను….”
“అయితే మీకు మంచి కాలక్షేపమన్నమాట వాడితో..

“అదే క దా.. వాడు బాగా అలవాటయ్యి.. వాడులే కుంటే

ఏదొలాగుండేది.. కుర్రోడేకదా
అని నేను నా
డ్రస్సు గురించి వాడి ముందర అంత పట్టించుకునే దాన్ని
కాదు.. దాన్నే వాడు
ఇంకా
అలుసుగా
తీసుకుంటాడనుకోలేదు మరి..”
“ఇంతకూ వాడు ఏమి చేసాడండి…”
“అయ్యయ్యో! అనవసరముగా
నోరుజారానే
మీరు
నాదగ్గర కూపీలాగేస్తున్నారండి బాబూ…”
“పర్వాలేదులెండి.. నేను ఎవ్వరితో అననులెండి..’
“ఒకరోజు మావారు ఊరిలోలేరు. నేను మూడు రోజులయి. అప్పుడే స్నానము చేసి ఉన్నాను. ఆరోజు మరిచి పోయి ఇంట్లోనేకదా అని బ్రా వేసుకోకుండా….. పల్చటి వాయిల్ చీర కట్టుకున్నాను….. వాడు వచ్చి.. నన్ను ఎన్నడూలేనిది వింతగా చూసాడు. నేను వాడి చూపులను అంతగా పట్టించుకోలేదు.. వాడు ఊర కుండక.. పచ్చగడ్డి కోసేటి పడుచుపిల్లోయి.. నీ నీ పైటకొంగు
జారిందే

గడుసుపిల్లా అంటూ కూనిరాగము తీస్తూ… ‘అత్తా.. ప్రేమనగర్ లో వాణిశ్రీలాగా ఎంత సెక్సీ గా ఉన్నావు…. “,
అని అనే సరికి

“చీ పోరా
నీకెప్పుడూ
సినిమా
హీరోయిన్

కన పడుతుంటాయి…. “, అని తిప్పికొట్టేసరికి.. వాడు నా దగ్గరకొచ్చి… నా నడుము మీద ఉన్న మడతలను చేత్తో తాకి.. “వీటిని చూస్తుంటే నాకు అలా అనిపిస్తుంది…” అని అంటే……
అంతే… వాడు
తాకే సరికి నాకు నరాల్లో జి వ్వు మన్నది … వాడి చెయ్యి తీసెయ్యాలని పించలేదు… వాడి కళ్ళల్లోకి చూసి, “వయసొచ్చింది కదరా……” అని నవ్వుతూ అన్నానండి… వాడు ఊర కుంటే నా….
వాడు
నా
నడుము మీద నుంచి చెయ్యి తియ్యకుండా..”అవునత్తా… వయసొచ్చినా సైజులు తగ్గలేదు..”, అని నా రొమ్ములవంక ఆశగా చూసాడు.
అప్పుడు తెలుసుకున్న.. ఎంత తప్పుచేసానో… చీర కొంగు సరిగా వాటిని కప్పట ములేదు.. బా బ్రా లేదు కదా.. రవికలోనుంచి రొమ్ములు క్లియర్ గా కనపడుతున్నాయి.. ముచ్చికలు రవికలో నుంచి పొడుచుకరావడ ముచూసి నాకే సిగ్గేసింది.. వాడి చూపుల్లో ఉన్న కోరికను గ మనించే సరికి నాలో కూడా కోరిక రాజు కోవడ ము

మూడురోజుల
మొదలెట్టింది.. అందులొ ఆరోజే నాకు స్నాన మయ్యింది కద.. ఇక తట్టుకోలేక పోయాను..
“ఎన్నిరోజులు ఇలా నా సైజులు చూస్తావురా.”, అంటూ వాడి రెండు చెవులను చేతులతో పట్టుకొని మెలివేస్తూ…

“ఈ రోజు నా లోతులు కూడా కొలవరా బాబూ.. అని నా మీద కె క్కించుకున్నాను… వాడి పుణ్యమా అని వాడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడల్లా నాది మ్మను దులిపేసాడు …’
అమ్మమ్మో!…

ఈవిడకింత బాక్ గ్రౌండుందా… మరీ
ప్రతివ్రతలా పోజు కొట్టిందే
ఇన్నిరోజులు…
వాడొక్కడేనా….. ఇంకా ఎంతమందికి తన అందాలను జుర్రుకోనిచ్చిందో మరి.. అని ఊహించు కుంటుంటే….
నానుంచి రెస్పాంసు
చిన్నబుచ్చుకున్నదే మో..
లేకపోయేసరికి
“ఏమిటండి.. నేను చేసింది తప్పేనంటారా..”
తను
“అబ్బే లేదండి.. మీస్తాన ములో నేనున్నా అలాజరి గే దే మో… మీరు ఎంజాయ్ చేసారు కదా అది చాలు..”

“అమ్మయ్య!… మీరన్నా నన్నర్త ముచేసుకున్నారు.. అబ్బా… చల్లగా ఉందండి… ఇక లోపలికి వెల్దామా.
నాకు ఇంకా

ఇంకా తనదగ్గరనుండి విషయాలు రాబట్టాలని కాని.. ఎలాగూ రెండు రోజులున్నాయి కదా…. తనతో ఇంట్లోకి
ఉంది
ఇప్పటి కి ది
చాలు. అను కుంటూ ..
వెళ్ళాను..
రూముకు వచ్చి స్నానము చేస్తుంటే నాకనిపించింది… ఈవిడకు బొంచేసిన తర్వాత నీలి సినిమా
చూ పించాలి ….. ఈ రెండు రోజులూ ఈవిడను బాగా కసి ఎక్కించాలి. ఇంకే మన్నా ఇంకే మన్నా భాగోత ముంటె రాబట్టాలి.. అందులో నేనంటే బాగా నమ్మకము
మరి ..
కుదిరింది క
నా ప్రాబ్ల మంతా… ఆవిడతో చూసి చూసి మావారి దగ్గర పడుకుంటారా అని అడుగలేను కదా.. తనకు తానే రెడీ అయ్యేలాగా చెయ్యాలి మరి.. నేను కూడా ఆవిడకు మొహమాట ములే కుండా మావారు నన్ను ఎలాచేసేది చెప్పి ఇంకా ఆవిడను కవ్వించాలి.. లేదా మా ఇద్దరి కుమ్ములాటను అవిడకు చూపిస్తే ఇక మావారి కొరకు తను కూడా లొట్టలేస్తుంది మరి.. ఎలా చెయ్యాలబ్బా

7846117cookie-checkమా వారి కొత్త జాంపండు 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *