ఒకే ఇంటిలో తల్లీ కూతుళ్ళ కామం 5

Posted on

డియర్ సెక్స్ స్టోరీ రీడర్స్ నా స్టోరీస్ నీ ఎంతగానో అభిమానిస్తున్న మీకు ఎం ఇవ్వగలను నా జీవితం లో జరిగినా సంగాటలను మీతో పంచుకోవటం తప్ప చదివి ఎంజాయ్ చేయండి మీ feedback ఇవండీ నాకు అదే మీ నుండి కోరుకునేది

ఒకే ఇంటిలో తల్లీ కూతుళ్ళ కామం 4→

స్టోరీ కొంచం పెద్దది అయింది అనుకొంటున్న ఎందుకు అంటే జరిగింది జరిగినట్టే రాస్తే ఇలానే ఉంటుంది కొంత మంది కి నచ్చుతుంది కొంత మంది కి నచ్చదు అందరికీ నచ్చేలా బ్రహ్మ తల్లా రాతలే రయలెడ్డు బొక్క నేను ఎంత
నా మెయిల్ ఐడీ 👇
shashankplayboy224@gmail.com
నాను కోరుకొనే వాళ్ళు మీకు నా అవసరం ఉంది అనుకునేవాళ్లు మెయిల్ చేయండి feedback ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా చేయండి తప్పు లేదు నేను ఎం అనుకోను
ఇంకా స్టోరీ లోకి వెళ్దాం:-
అనిత 34 సైజ్ సళ్ళు కొంచం ఫీట్ గా ఉన్న తాన రెండు సల్ల మధ్య ఎదో పెద్ద గాయం ఉంది అది చూడగానే నాకు అర్థం అయింది ఎవరో తాన సళ్ళ మధ్య వాత పెట్టీ ఉండాలి లేదా సిగరెట్ తో అయినా కాల్చి ఉండాలి అని అర్థం అవుతుంది పుండు ఇంకా కొంచం పచ్చిగానే ఉంది చూసిన నాకే రక్తం మరిగింది
క.అనిత పక్కనే కూర్చొని ఎంటి అత్త ఇది ఎం జరిగింది
నే. ఏ నువు అగు అనిత ఎవరు చేశారు ఈ పని చెప్పు
అని.ఏడుస్తూ ఉంటే
క.ఎవరో చేయటం ఎంటి అందీ
నే.నికు ఇంకా అర్థం కాలేదా ఎవరో తనకి అక్కడ వాత పెట్టీ ఉండాలి లేదా సిగరెట్ తో అయినా కాల్చి ఉండాలి అదే గాయం
క.అయ్యో అత్త ఎవరే నీను ఇల్ల చేసింది మమాయతో చేపవే
నే.కవి నువు గామున ఉండు తనకి నీళ్ళు ఇవు అన కవి పక్కనే ఉన్న వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చింది అనిత నీళ్ళు తాగి
అని.ఎవరో కాదు మి మామయ్య నే చేశాడే అందీ
క.ఎంటి మామయ్య నా తను ఎందుకు ఇల్ల చేశాడు అత్త మరీ ఇంత ఘోరం గా నా
అని.అవును వే తానే
క.అదే ఎందుకు అని
అని.నా మీద అనుమానం
క.అంటే నికు చేపున అర్థం కాలేదు లే

నే.అసలు ఎం జరగింది అనిత చెప్పు
అని. కళ్ళు తుడుచుకుంటూ గాత two year నుండి మీ మామయ్య కి సెక్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ 6నెలలుగా నా మీద అనుమానం నేను ఎప్పుడు బాగా రెఢీ అయినా ఒంటరిగా వెళ్ళి వచ్చి నా అనుమానంగా చూడటం మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడు అయినా నేను ఎప్పుడు ఏ తప్పు చేయలేదు ఎదో ఈ రోజు తటుకోలేక అది కాకుండా చేయని తపుకి శిక్ష అనుభవిస్తున్నప్పుడు అదేదో తప్పు చేసే అనుభవవిస్త అనే వీడితో పడుకొంటున్న అది అల్ల ఇల్ల కదే నీ మామ ఇంటిలో నీ మామ బెడ్ మీద నే వీడితో పడుకొంటా చూడవే చూడు నేను నిద్రా పోతున్నపుడు నా బాడీ మీద ఎల్ల కల్చడో అంటూ ఏడుస్తూ ఉంటే అప్పటి వరకు బోకు నా కొడకా బోకు నా కొడకా అన అనితనేన అని నా మనసు లో ఎంతగానో బాధకు లోనయ్యాను
నే. ఏ అను ఎంటి మరీ చిన్న పిల్లల ఎదో ఒక్కటి నేను అలోచిస్త నువు ఎం బాధ పడకు ఇటు చూడు
అని.చెప్పు రా
నే.నేను ఉన్న సరేనా నికు ఎం కావాలో చెప్పు నికు నేను కవి హెల్ప్ చేస్తాం సరేనా ఏడవకు ప్లీస్
అని.సరే లే నా కర్మ మీరేదో పాపం ఎంజాయ్ చేద్దాం అని వస్తె మధ్య లో వచ్చి పడు చేశాను
నే.అల్ల ఎం లేదు నీ ప్రాబ్లెమ్ తీర్చే బాధ్యత నాది సరేనా
అని.అర్థం లేకుండా మాట్లాడకు నువు ఎల్ల తిరుస్తవు చెప్పు
నే.ఇప్పుడు కాదు మళ్ళీ చెబుతా సరేనా
అని.నాకేం అర్థం కావటం లేదు
నే.అని అర్థ అయెళ్ళ చెబుతా లే మళ్ళీ టిఫిన్ చేశావా లేదా నువు
అని.ఇంకా లేదు రా
నే.అయితే రా ముగురం కలిసి తిందం కవి టిఫిన్ ఇక్కడికే తీసుకురా అని బెడ్ రూం లోనే తినేసి కవి నువెలి లంచ్ కి రెఢీ చెయ్ అని తనని కిచన్ లోకి పంపి అనితని బెడ్ మీద వెలికాల పడుకో పేట్టి తాన సెక్సీ పిరలు విడదీసి గుద్దా బొక్క లో నా నాలుకతో నాకుతూ ఉంటే తాను రే అక్కడ ఎందుకు రా అబ్బా స్ హహ ఉమ్మ్ హ్ స్ అమ్మ రే ఎం చేస్తున్నావురా అబ్బా ఉమ్మ్ హ్ హ్ ఉమ్మ్ హ్ హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ స్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ స్ మ్మ్ హ్ హ్ నాకు ఎదోలా ఉంది అంటున్న అనిత గుద్దా బాగా నాకి నాకీ తాన తొడలు నాకుతూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ చిన చిన్న గా కొరుకుతూ ఉంటే అనిత బెడ్ మీద మేలికలు తిరుగుతూ అబ్బా రే ప్లీజ్ రా తకుకొలేను ఉమ్మ్ అమ్మ ఉమ్మ్ అహా హ హా హా ఉమ్మ్ స్ మ్మ్ మ్మ్ స్ స్ మ్మ్ హ్ అంటూ గట్టిగా మూలుగుతూ ఉంటే తాన బొడ్డు లో నా నాలుకతో నాకాను అనిత శరీరం లో ప్రతీ అణువు అణువు పిసుకుతూ నాకుతూ కొరుకుతూ ఉంటే అనిత పిచ్చి పట్టిన దానిలా ఉమ్మ్ హ్ స్ అబ్బా ఉమ్మ్ హ్ స్ హహ ఉమ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ ఉమ్మ్ హ్ రే ధోమరీ నా కొడకా ఎం సుఖం ఇస్టున్నవురా అబ్బా రారా రా ఇంకా నా మీదకు వచ్చి నా పుకూ బుజ్జు దులుపురా అంటూ నాను తన మీద కు లాకొంధి
నే.నీ మనస్ స్ఫూర్తిగా నాతో ఒప్పుకొంటున్నవ అన
అని.అడెంటిర అల్ల అడుగుతున్నావు
నే.అల్ల కాదు
అని.ఇష్టం లేకుండా నీతో ఇంత దూరం వచనా
నే.మరీ మి బెడ్ మీదనే అన్నావు
అని.దానికి ఇంకా టైమ్ ఉంది లే
నే.సరే నీ ఇష్టం అంటూ అనిత తొడలు విడదీసి నా మడ తాన పుకూ మీద రాస్తూ రాస్తూ ఒక్క తోపు తోసా సగం మడ బిర్రుగా అనిత పుకూ లోకి వెళ్ళింది తాను నా విపు మీద తాన రెండు చేతులతో నాను గట్టిగా కౌగలించుకుంది నేను నా నడుమును పైకి లేపి మడ నీ వెనక్కి లాగి అదే వేగం తో మళ్ళీ తోసాను ఇప్పుడు నా మడ మొత్తం అనిత పుకూ లోకి వెళ్ళింది తాను అమ్మ రే కొంచం స్లో గా చెయ్ అంటున్న వినకుండా నేను నా దెంగుడు వేగం పెంచి అనిత పుకూ నీ దెంగుతూ ఉంటే బలే మజా గా ఉంది అనిత పుకూ నేను వేస్తున్న ప్రతీ దెబ్బకీ ఉఫ్ఫ్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ అబ్బా రే ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ దేంగర దేంగు నా రాంకు మొగుడా ఇప్పటి వరకూ నా మొగుడు చూడని లోతులో వేస్తున్నావ్ అదిరా దెబా అంటే ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఎం చేస్తున్నావురా అబ్బా ఉమ్మ్ రే హ్ హహ హహ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ ఉమ్మ్ వేయరా వెయ్ అది దేంగు దేంగర దెంగుతానే నీ పుకూ చిరిగేల దింగి నీను నా లంజని చేసుకొంటా నే ఎల్ల ఉందే నా మడ పోట్లు కుతి పుకూ లంజా అబ్బా బలే పొడస్తున్నవురా హహ హహ హహ హహ హ్ హ్ హహ హహ హ్ హ్ హహ అలాగే లాగి లాగి దేంగు రా నీ మడ నాకోసమే పెంచావురా అబ్బా ఉమ్ రే రే ఎక్కడో దిగుతోంది రా నీ మడ నా బావిలో స్ అబ్బా హ్ హ్ హహ హహ హ్ స్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ స్ హ్ మ్మ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ ఉమ్మ్ పుడి పోయినా బావిలో పూడిక తీస్తున్నట్లు ఎం పొడుస్తున్నవురా దెంగుతానే లంజా దెంగుత నువు వచ్చి నపుడే నీ చూపులోనే తెలుసే దొమ్మరి కుత్త పుకూ లంజా నువు మంచి కసి మీద ఉన్నావ్ అని నీ కళ్ళ తో నా మడ కొరికి తినేలా చూసినప్పుడే అనుకొన్న నే నీను నా మడ కి బానిసగా చేదుకొంట్ట అని కానీ ఇంత తొందరగా నీను దేంగే అవకాశం దొరుకుతుంది అనుకోలేదు నీ అమ్మ బజార్ లంజా ఇంతటి కసి పుకూ దెంగాలని నీ మొగుడు నిజం గా మగడేన నీ లాంటి పుకూ ఇంటిలో ఉంటే రోజుకు మూడు పూటలు దెంగి నీ పుకూ దెంగుడికి పానికి రాకుండా చేసేవని నీ అమ్మ గుద్దన్నే దేంగా మంచి మదమెక్కిన గూరం లా ఉన్నవే చూడు చూడు నీ పుకూ చిరిగేళ ఎల్ల దేన్గుతానో అంటూ అనిత నడుము రెండు వైపులా పట్టుకొని లాగి లాగి దెంగుతూ ఉంటే తాను దేంగర దేంగు నాకు అదేగా కావాలి నికు ఎల్ల కావాలో అల దేంగు గాడిద మడ్ద నా కొడకా ఎం సుఖం గా వేస్తున్నవురా పోట్లు లంజా కొడకా అబ్బా రే నా బావిలో ఉట్ట మొదలు అయింది రా నాకు కారేలా ఉంది అయ్యో ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహా నా మడ గా హహ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ హ్ హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్ హహ హ్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ హహ హహ హహ హహ హహ హహ అంటూ గట్టిగా అరుస్తూ నాను కౌగిలించుకొని అనిత పుకూ రసం కార్చేసి వాడిపోయిన తోటకూర కట్టా లా అయిపోయింది అయినా నేను మాత్రం అదే వేగం తో దెంగుతూ ఎన్ని రోజుల నుండి దచుకొన్నవే లంజా వెంట వెంటనే ఇంత ఇంత కరుస్తున్నవు కదే అంటూ ఇంకో తోపు తోసి నా మడ నీ అనిత బావిలో అదిమి పెట్టీ సర్ సర్ సర్ సర్ అంటు నా మడ రసం మొత్తం తన లోతులో కార్చి అలానే అనిత మీద వాలిపోయాను అలానే కాసేపు పడుకొనం కవి వచ్చి మిరెలి కాడ్డుకొని వస్తె లంచ్ చేద్దాం అందీ నా మడ ఇంకా అనిత కుత్త లోనే నుండి దాని బయటికి లాగి తాన మీద నుండి లేచి వెలి వాష్ చేసుకొని వచ్చా తర్వాత అనిత కూడా లేచి వెళ్ళి కదుకొనీ కవి నైటీ వేసుకొని అల్ల ముగూరం లంచ్ చేసి మళ్ళీ మగురం బెడ్ మీద కూర్చొని కాసేపు మాట్లాడుకొని ఇప్పుడు ఎవరు అన వాళ్ళు ఇద్దరు నా వైపు చూసి నవుతు అనిత ఏ రా నికు ఎప్పుడు అదే ధ్యాస అందీ టైం వేస్ట్ ఎందుకు అన
అని.ఇంకా నాకు వడులే దాని తగులుకో అందీ

క.ఎంటి అత్త అంత కాసి మీద ఉండి ఒక్క సరికే చాలా అందీ
అని.వీడితో ఇల్ల కదే నైట్ మొత్తం ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తా అందీ
నే.కవిని బెడ్ మీద పడుకొని పెట్టీ ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం అంటూ తను వెడుకొన నైట్ ప్యాంటు లాగేసి తొడలు విడదీసి నా మెడ నీ ఒక్క తోపులో సగం మడ నీ కవి కుత్తలోకి దించి తాన టీ షర్ట్ మీద నుండే సళ్ళు రెండూ పిసుకుతూ దెంగుతూ ఉంటే తాను రే ప్లీస్ కొంచం స్లో గా చెయ్ రా వినకుండా దాబి ధాబి దాబి అంటూ నా మడ నీ లాగి లాగి దెంగుతూ ఉంటే కవి నా దెంగుడికి అనుగుణంగా తాన నడుమును పైకి లేపుతూ హహ ఉమ్మ్ రే దేంగు దేంగర అబ్బా ఉమ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ స్ అంటూ గట్టిగా మూలుగుతూ నా నడుము చుట్టు తాన కాలు వేసి నాను ఇంకా తాన లోకి అదుముకుంటూ నాతో దేన్గించుకొంట్టు ఉంటే పక్కనే ఉండ్డి మా దెంగుడు చూస్తున్న అనిత అబ్బా ఎం కసిగా దెంగిoచుకొంటున్నవే నా కోడలి పిల్ల ఈ వయసుకే నికు ఇంత కసేంటే అంటూ ఉంటే కవి అబ్బా అత్త కసి ఈ వయసులో కాకుండా ఇంకా ఎప్పుడే చూడ వే విడి ఓపిక ఇద్దరి ఆడలని ఒక్కరి తరువాత ఒక్కరినీ ఎల్ల సుకపెడుతున్నద్దో అది అది హహ అలాగే దేంగు ఉమ్మ్ హ్ స్ ఒసే అత్త ఎం సుఖం గా ఉండే విడి పోట్లు అబ్బా చుక్కలు చూపిస్తా ఉన్నాడే రే అప్పాకు రా దేంగు ఇంకా ఇంకా గట్టిగా దేంగు దేంగర నా రాంకు రాజ ఉమ్మ్ ఏ ఉమ్ హహ హహ హహ హహ హహ హహ ఉమ్మ్ హ్ స్ హహ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ అత్త నాకూ కారేలా ఉందే ఉమ్మ్ హహ అంటూ ఉంటే అనిత ఒసే నాకెందుకు చెబుతావే నీ రాంకు మొగుడికి చెప్పు వేస్తున్నాడు గా బోకు గాడు అందీ నాఉతు నేను అదే వేగం తో దెంగుతూ ఒసే ఫుట్పాత్ లంజా ఇంకో సారి బోకు అన్నావు అంటే ఈ సారి నీ పుకూ కాదు ఒంగో పెట్టీ నీ గుద్దా చిరిగెలా దేన్గుతా అన
అని.అమ్మో గుద్దా నా అంతే నేను ఇక్కడే సచిపోతా అంత పెద్ద మడ నా గుదా లో పెడితే అది కవి రే రే ఉమ్మ్ హ్ హహ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ ఉమ్మ్ స్ హ్ అబ్బా అబ్బా అబ్బా హహ హహ హహ అంటూ గట్టిగా అరుస్తూ నే తాన రసాలు కార్చుకొని నా నడుము చుట్టూ ఉన్న కల్లు బెడ్ మీద కి జార్చి అమ్మ ఎం దెంగుడు రా నా రాజ అంటూ ఉంటే నా నడుము నీ కొంచం పైకి లేపి లేపి లాగి లాగి దెంగుతూ నీ అమ్మ ఎం కసి పుకూ వే నువు నీ అమ్మ కుతనే దేంగా అన
క.నవుతూ ఏరా నికు నేను ఛాలన నా అమ్మ కావాలా అందీ పక్కనే ఉన్న
అని.నీ అమ్మ ఎంటి వీడికి దొరికితే నా అమ్మ నీ కూడా దేంగే లా ఉన్నాడు ఇంకా నీ అమ్మ ఎం పెద్ద ఎచా వీడికి అందీ నా మనసులో ఓసి బోడి పుకులరా దిని అమ్మ నీ దెంగకే నీను దీని దెంగుతున్నానే అనుకొంటూ ఇంకో రెండు నిమిషాలు గట్టిగా కవి పుకూ దెంగి వెచ్చటి నా రసాలు తాన బొంగ్గు లో కార్చి కవి కి లిప్స్ కిస్ చేస్తూ అలానే తాన మీదకు వాలిపోయాను అల్ల ముగురమ్ బెడ్ మీద పడుకొని కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోని లేచి టైం చూస్తె 3pm అయింది అనిత నేను ఇంకా వెళ్తా అందీ నేను కూడా కవి మీద నుండి లేచి వాష్ రూమ్ కి వెళ్ళి ఫ్రెష్ గా మొహం మడ కడుకిని నా డ్రెస్ వేసుకొని ఇద్దరికీ చేరో లిప్ లాక్ ఇచ్చి నేను అనిత ఇదరం ఒకే సారి ఇంటి నుండి బయటికి వచ్చాము కవి ఇదరికి బై చేపీ డోర్ వేసుకొంది
అని.రే నీ నంబర్ చెప్పు
నే.********* ఎప్పుడు కాల్ చేస్తావు
అని.టైం చూసుకుని చేస్తా లే
నే.సరే ఇంకా నేను వెళ్లి వస్తా అన అనిత అట్టు వెళ్ళగానే హోటల్ వైపు నడుస్తూ సుగుణ కి కాల్ చేశా తాను కాల్ పిక్ చేసి
సు.ఇంత సేపటివరకు ఎన్ని రౌండ్స్ వేసవురా అందీ నవుతూ
నే.నీ కూతురికి నీ అంత ఓపిక లేదు లే 2డే సార్లు
సు.అబ్బా చా ఇంత సేపటివరు రెండే రౌండ్లు అంటే నేను నమ్మాలా
నే.నీ మీద ఒట్టు నీ కూతురుని రెండు సార్లే దెంగాను
సు.మరీ ఇంత సేపటివర్కు ఎం చేశావు అయినా నాను రావద్దు అని ఎందుకు అన్నావు రా
నే.అది తర్వాత చెబుతా లే
సు.రే కవి కి ఎం ప్రాబ్లెమ్ లేదు గా
నే.అంత లేదులే కసిగానే కుమ్మించుకొంది నీ కూతురు నాతో
సు.9:30 ఇంటిలోకి వేలను అని msg చేశావు ఇప్పటివరకు ఎం చేసవురా
నే. హ నీ కూతురి పుకూ నాకేను లే
సు.ఎదో చెబుతా అన్నావు
నే.రూమ్ కి వెళ్ళి call చేస్తా లే నువు భయం పడాల్సిన అంత ఎం లేదు
సు.సరే అయితే నేను ఇంకా ఇంటికి వెళ్తా
నే.సరే బై
సు. హ బై
అల్లా నేను హోటల్ రూం కి వెళ్లి నా బైక్ తీసుకొని నా రూమ్ కి వచ్చి స్నానం చేసి ఫ్రెష్ ఐ సుగుణ కి కాల్ చేశా అప్పటికే టైం 6అయింది
సు. హ వెళ్ళవా రూమ్ కి
నే.వచ్చి ఫ్రెష్ నా కవి ఎం చేస్తోంది
సు.ఇంకా నిద్రా లేవలేదు
నే.మరీ నువు ఎల్ల ఇంటిలోకి వెలవు
సు.నా కడ ఒక్క కీ ఉంది లే సరే చెప్పు
నే.ఎం చెపల్లి
సు.అదే ఎదో చెబుతా అన్నావు
నే. ఎల్ల చేపల్లో అర్థం కావటం లేదు
సు.నా కూతురిదే అంత ఈజీగా చేపేసవు ధనిక్కన షాక్ ఎం ఉంటుంది గా నీ చెప్పు
నే.దానికన్నా పెద్ద షాక్ నే ఈ రోజు
సు.ఎంటిరా అది
నే.అది అది
సు.తోరాగా చెప్పి చావు
నే.నేను నీ కూతుర్ని దెంగటం ఒక్కరూ చుసరువే
సు.నోరు ఏళ్ళబెడుతు ఎంటి రా నువు అనేది ఎట్టకేలకు నా కూతురి జీవితం నాశనం చేశావు అయినా చూసింది ఎవరా అసలే పెళ్లి కావలసిన పిల్లా రా అది బయట వదు అని నీను ఇంటిలోకి రాణిస్తే ఎల్ల దొరకవు రా
నే.నికు నీ కూతురికి వచ్చిన ప్రాబ్లెమ్ ఎం లేదు సరేనా
సు.చేపుతో కొడతా బెవర్ష్ నా కొడకా చూసింది ఎవరో అది చెప్పు ముందు హ లంజా చూడు భయం లేకుండా ఎల్ల నిద్రా పోతోంది ఎదో మొగుడితో దెంగించుకున్న కొత్త పెళ్లి కూతురిల్ల
నే.నీ అమ్మ తనని ఎం అనకు చేపెడి విను
సు.చెప్పి చావు రా
నే.మమల్ని ఎవరైతే చూశారో వాళ్ళు నీ కూతురి గురించి గానీ నా గురించి గానీ ఎవరికి ఎం చేపరు
సు.చూసింది ఎవరో ముందు అందీ చెప్పు వాళ్ళు ఎలాంటి వలో నేను చెబుతా పకింట్టి భారతి నా వెనికింటి శ్రీలక్ష్మి నా ఎప్పుడు కామం తో ఉందే కమలమ్మ
నే.కమలమ్మ కదు నీ అమ్మ కదు నీ తమ్ముడి బార్య అనితమ్మ
సు.ఎంటి అనిత చుసింద సచను పో
నే.ఎం అయిందే
సు.ఇంకా ఎం కావాలి రా అది నా తముడుకి నా తమ్ముడు నా వారికి అయ్యో ఇప్పుడు నేను ఎం చేయాలి రా
నే.నువు ఎం కంగారు పడకు తను ఎవరికి చేపదు సరేనా
సు.అంత కచ్చితంగా నువెల చేపగలవురా
నే.ఎందుకంటే దాన్ని కూడా దెంగి వచ్చాను గనుక
సు.ఎంటి
నే.అవును సుగుణ
సు.అనుకొన్న నువు నాను రవదు అన్నపుడే అనుకొన్న ఇలాంటిది ఎదో అవుతుంది అని
నే. తాను ఎం అంత తకువా కదు బాగా కుతిగ కుంమించుకే వెల్లింది లే
సు.ఏరా మా ఫ్యామిలీ లో ఎవరిని వదలకుండా వరుసగా దెంగుతూ వస్తావా ఎంటి
నే.అది నిధాయ
సు.మడ కోసేస్త రే అయినా దాని ఎల్ల పడేసవురా ఇంత తోరగ
నే.జరిగింది మొత్తం చేపను అంత విని
సు.ఆచర్యం గా అది మంచి కాంచు ఇంత తోరగా నికెళ్ళ పడింది
నే.పడింది నాకు కదు నా మడ కి
సు.అదే ఎల్ల అని
నే.మొదటిలో ఇద్దరినీ తిడుతూనే నా మడ నీ పదే పదే చూసింది అది పసిగటిన నేను అల అల సెట్ చేసుకొన్న
సు.ఓరి దుర్మార్గుడు నువు మములోడివి కాదు రా ఒకే ఇంటిలో నాను నా కూతురిని పడేసవు ఇప్పుడు అది చాలదు అనట్టు నా తమ్ముడి పెళ్ళని పాపం నా తమ్ముడు చల్లా మంచివాడు రా
నే.కోపం తో నోరు మూసుకో దొంగ నా కొడుకు నీ తమ్ముడు
సు.రే ఎంటి అంత కోపం నికు వాడిమీద
నే. వాడు చేసిన పనికి
సు.వాడు నీను ఎం చేసాడురా
నే.నాను కాదు
సు.మరీ
నే.అనిత నీ
సు. దాని మాత్రం ఎం చేశాడు ఎంత ప్రేమ గా చూసుకుంటాడు తెలుసా
నే.తెలుసు వాతలు పెట్టడం సిగరెట్ తో ఒంటి మీద కాల్చటం ఇంత ప్రేమ గా చూసుకుంటున్నాడు
సు.నువు చెబుతూ ఉంటే నమ్మబుద్ధి కావడంలేదు రా
నే.అనిత నాతో పడుకోవటానికి కారణం వాడే సరేనా
సు.అర్థం కాలేదు
నే.నాతో నువు ఎందుకు పడుకొనవు
సు.నా మొగుడితో సుఖం లేక
నే.తను కూడా అలానే కానీ తను కావాలి అని నాతో తప్పు చేయలేదు వాడి మీద కోపం తో
సు.అంటే
నే.నీ తమ్ముడు గాత రెండు సంవత్సరాలుగా దేన్గలేదు అంట కానీ అనుమానం తో కోటడం ఒంటి మీద కాల్చటం
సు.అయ్యో దేవుడా
నే.నువే చెప్పు తప్పు చేయనపుడు చేశావు చేశావు అంటూ ఉంటే ఎదో ఒక్క రోజు తప్పు చేయాలి అనిపిస్తుంది గా అలానే అనిత ఈ రోజు నాతో చేసింది సరేనా
సు.ఏమో రా ఈ రాంకు ఎటు వెళ్లి ఎటు వస్తుందో
నే.మి ఇంటి నుండి ఇప్పటికీ నీ తమ్ముని ఇల్లు చేరింది లే అన నవుతూ
సు.నికు నావుగా ఉంది
నే.మరేం చేయాలి సు
సు.నువు చేపుంది విని దిమ్మ తిరిగిపాయింది పో
నే.నాకు నీ నుండి ఒక్క హెల్ప్ కావాలి
సు.కూతురిని ఇచా ఇంకా ధనికన పెద్ద హెల్ప్ ఎంటి అడుగు
నే.నీ తమ్ముడు అనిత నీ కొట్టకుండా నువే వాడికి సాధి చేపుకోవాలి
సు.ఎంటిరాయ్ ఒక్క సరికే తాన మీద నికు అంత ఇది
నే.అది ఇది అని కదు తాన శరీరం మీద ఉన్న గాయం చూసి ఉంటే నువు అల అనేదనివి కదు
సు.అది నిజమే లే
అయినా వల్ల పర్సనల్ లైఫ్ విషయాల గురించి నేను ఎల్ల రా
నే.అది నాకు తెలీదు అనిత ఒంటి మీద నీ తమ్ముడి చెయ్ పడకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీదే
సు.సరే లే ఎదో ఒకటి ఆలోచిస్తా
నే.ఇంకా కవి నిద్రా లేవలేదా
సు.ఇంకా లేదు
నే.దగలో అనిత కాల్ చేస్తా అందీ
సు.అంటుంది ఎందుకు అనదు నీ గునపం ఒక్క సారి రుచిచుసిన ఏ ఆడది నీను అంత తొందరగా దూరం చేసుకోదు లే
నే.ఏమో అంత నీ ధాయ
సు.ఇందులో నాదెం ఉంది
నే.నువు ఇంటికి పిలవటం వల్లే గా కవి నీ కూతురు అని తేలింది దాని దెంగటానికి వచ్చి ఇది దొరికింది లేకపోతే నీ కూతురిని ఏ హోటల్ లోనో పాగల్ దెంగి పంపేవాని
సు.చలే సంబరం
నే. ఈ రోజు నువు ఉండి ఉంటే చక్కగా ముడ్డు ముక్కలట్ట అడ్డేవని
సు.వదిలే నా గురించి వాళ్ళతో చేపకు
నే. ఈ రోజు నీను దెంగలేదు అన వెలతి అంతే
సు.ఇద్దరినీ దెంగి ఇంకా నికు కాసి తీరలేదా రా
నే.ఎంత వాళ్ళని దెంగిన నీ తొడలు బొడ్డు గుర్తుకు రాగానే నా మడ గుడారం వేస్తోందే నా గుడిసెటి లంజా
సు.రే అల్ల అనకురా నాకు ఎదో లా ఉంది
నే.ఎదోలా అంటే
సు.నికు తెలీదా
నే.నువు చెప్పు
సు.ఇప్పుడే నీను పిలిచి ఒక్క దెబ్బ వేసుకోవాలి అని అనట్టు ఉంది
నే.మరీ అప్పుడే చేపలేక పోయావా నైట్ కి మి ఇంటిలోనే ఉండే వాని
సు.కవి ఉందిగా ఎల్ల కుదురుతుంది రా
నే.ఎదోలా సెట్ చేసే వాని
సు.అంత వద్దులే బాబు
నే.సరే నీ ఇష్టం ఇంకా
సు.చేసింది అంత చేసి ఇంకా నా ఇష్టం ఎంటి
నే.ఎంతేనా మంచి కాసి పుకూ లు దోరికారే దొరికారే అందుకు మి మొగుళ్ళకి థాంక్స్ చెప్పాలి
సు.వాళ్ళకి ఎందుకో
నే.వాళ్ళు మిమల్ని సరిగా దెంగి ఉంటే మీరెందుకు నాకు పంగా చెపుతారు చెప్పు
సు.మాటలు బానే చెబుతావు
నే. ఏ నా చేతల్లు ఎం బాగోలేదా

సు.అది మాటలో చేపలేను
నే.ఇంకా ఎల్ల చెబుతావు
సు. ఈ సారి కలిసినప్పుడు చెబుతా లే
నే.నీను ఒక్క నైట్ మొత్తం దెంగాలి వే అల్ల ప్లాన్ చెయ్
సు.నైట్ కవి ఉంటుంది గా ఎల్ల రా
నే.తనని అనిత ఇంటికి పంపు నైట్ మొత్తం నీ పుకూ గుద్దా దెంగి దెంగి నీ మీద ఉన్న కాసి తిర్చుకొంట
సు.సరే లే చూద్దాం అదిగో కవి లేచినట్టు ఉంది నేను మళ్ళీ చేస్తా అగు
నే.సరే బై అంటూ కాల్ కట్ చేసి అల్ల బెడ్ మీద పడుకొన్న అల్ల ఎంత సేపు పడుకున్నానో ఫోన్ రింగ్ విని నిద్రా లేచా అనిత కాల్
నే. హల్లో చెప్పు ఆంటీ
అని.ఆంటీ నా ఎవరు

నే.మీరే ఆంటీ
అని.ఎంటి రొయ్ కొత్తగా ఆంటీ అంటున్నావు
నే.మీరు ఆంటీ నే గా
అని.దేంగేటపుడు ఏమో అమ్మ అక్క అంటూ దెంగటం ఇప్పుడేమో మంచిగా ఆంటీ అని పిలవటం చల్లే నీ నాటకాలు
నే.సరే అయితే చేపవే దొమ్మరి పుకూ లంజా
అని.చూసావా చూసావా ఇది నీ మాట
నే. నవూతు మర్యాద గా మాట్లాడితే మీకు నచదుగా

(ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అని నేను అసలు అనుకోలేదు feedback ఇచిన్న ఆంటీస్ కి అమ్మాయిల కి చల్లా చల్లా థాంక్స్ మిలో ఇంకా ఎవరైనా మీ అభిప్రాయాలు పంచుకోవాలి అంటే)
నా మెయిల్ ఐడీ 👇
shashankplayboy224@gmail.com కీ mail చేయండి same I’d Google chat కూడా ఉంది
అని.ఆల్లని మరీ అంత పచిగ్గ మాట్లాడాలా
నే.నువెమ్మ్ తకూవా బూతులు నికు ఇస్థమే గా
అని.ఇంకా ఎంటి విశేషాలు
నే.కాల్ చేశారు మీరే చేపాల్లి
అని. మాది ఎం ఉంది అంత మామూలే ఎదో నీ దయతో ఈ రోజు సుఖపడను
నే.ఏళ్ల ఉంది నువు హ్యాపీ నా
అని.హ్యాపీ నా అంటే హ్యాపీ నే కానీ
నే.కానీ అంటే
అని.అంటే నేను నువు ఇద్దరమే ఉంద్ది ఉంటే ఇంకా కొంచం బాగుండేదేమో అని అంతే
నే.పోనీ ఒక్క నైట్ మి ఇంటిలోనే ప్లాన్ చెయ్ వస్తా
అని.అదే అలోచిస్తున్న దగార్లో మా వారు రెండు రోజులు విజయాడ వెళ్తాడు అప్పుడు చెబుతా రా రెండు రోజులు ఇక్కడే ఉండ్డిపో
నే.ఎంటి రెండు రోజుల అంత లేదు కావాలి అంటే నైట్ నైట్ వస్తా
అని.రెండు రోజులు ఇక్కడే ఉంటే నీకో బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తా
నే. ఎంటో అది
ఇంకా ఉంది

7250710cookie-checkఒకే ఇంటిలో తల్లీ కూతుళ్ళ కామం 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *