అద్దె ఇల్లు 3

Posted on

అద్దె ఇల్లు – 3 వ భాగము
మూడవ భాగము

రచన : రవి శంకర్
మీ అభిప్రాయాలను ఇక్కడ తెలియచేయండి: good_memories_03@yahoo.com
=====================================================================

ముందుగా వొకమాట:- నా అద్దె ఇల్లు మెదటి భాగాన్ని చదివిన వొక పాఠకుడు “ప్రవీణ్ యల్లా”, కామాలు, పులుష్ఠాపులు లేకుండా, పెరాగ్రాఫులు లేకుండా, ఇదేమి దంపుడు మాస్టారూ అంటూ చాలా గట్టిగా వొక మైల్ రాశేడు. అందులోనే చేతగాకపోతే మన “నివాస్” సాయం తీసుకోవచ్చుగదా ఆంటూ “నివాస్” గారి ఈమైల్ అడ్రస్ ఇచ్చేడు. ఇందుకుగాను కొంచం గట్టిగా తిట్టినాగానీ మిత్రుడు “ప్రవీణ్ యెల్లా” గారికి క్రుతజ్ఞతలు.
======================================================================
ఇంక కథని యలా ప్రెజెంట్ చేయాలో, పెరాగ్రఫ్స్ ని యెక్కడ బ్రేక్ చేయాలో చేసి చూపించిన ఆహ..హ.. చేసి చూపించడం అంటే నేను రాసిన స్క్రిప్ట్ ని ఎడిట్ చేసి చూపించడమన్నమాట (పాడు ఆలోచనలు, పాడు బుద్ధులునూ, ఎప్పుడూ అదేధ్యాసా?) మిత్రుడూ, గురువు అయిన మన నివాస్ గారికి ఈ కథా ముఖంగా ప్రత్యేకంగా క్రుతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటునాను.
=====================================================================
ఆఖరుగా మరొక్కమాట. మొగవారు ప్రపంచాన్ని జెయించివొచ్చినా ఆడది “ఆహ” అని మెచ్చకపోతే అంత పెద్ద మొనగాడూ నీరుగారిపోతాడు. ఆడవారి క్రీగంట చూపులోనూ, వారి మధురమైన పలుకులోనూ అంత శక్తివుంది. మన గ్రూప్ లో చాలా మంది ఆడవారువున్నారు. కానీ ఒక్కరిద్దరుతప్ప మిగతావారంతా కథలు చదువుతారుగానీ వొక్క ఈమైలు గూడాపంపరు. వారికి నావిన్నపమేమంటే మీరు కథ చదివేక వొక్క ఈమైల్ పంపండి. ఆ ఈమైల్ మా next కథకి inspiration ఔతుంది.

క్రొద్దిమంది పాఠకురాళ్ళు incest కథలు కావాలని మన గ్రూప్ లో అడుగుతున్నారు. నా దగ్గర కథ ఏమిటి వొక మహా గ్రంధమేవుంది. అద్దె ఇల్లు తరువాత దానినే రాద్దామని అనుకుంటున్నను. కానీ అది ఈ అద్దె ఇల్లు కథకి మీరు ఇచ్చే response పై ఆధారపడి వుంటుంది. Thank You.

=====================================================================

జరిగిన కధ: సుందరి అద్దె ఇల్లు గురుంచి వెదుకుతూ వుంటుంది. ఒక ఖరీదైన ఎరియాలో ఒక అందమైన ఇల్లును చూసి సుందరి చాలా ముగ్ధురాలౌతుంది. అనుకోకుండా ఆ ఇంటి ఓనరే సుందరిని పిలిచి ఆ ఇంటిలో ఒక చిన్న భాగాన్ని అద్దెకు ఇస్తుంది. ఆ అద్దె ఇంటిలో సుందరి జీవితం సాఫీగా సాగిపోతూవుంటుంది.
అనుకోకుండా సుందరి భర్త ఆడిట్ పనిమీద పొరుగూరు వెళతాడు. సుందరి అద్దె ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఇంటి ఓనరు (పిన్నిగారు) సుందరి ఆందాన్ని చూసి నువ్వు కొంచం శ్రద్ధ పెడితే మరింత ఆందంగా వుంటావంటూ సుందరి చేత మందులు, పసరులు తినిపిస్తుంది.

పిన్నిగారు చెప్పినట్లుగానే, సుందరి అందాలు మరింత పొంగరించి సుందరి మరింత sexyగా తెయారౌతుంది. సుందరిలో ఒచ్చిన మార్పు చూడడానికి ఒచ్చిన పిన్నిగారు, సుందరి ఆందాలకి ముగ్ధురాలై, సుందరిని నగ్నంగా చేసి, సుందరి మంచం మీదే సుందరితో శ్రుంగారనెరపి చాలా ఆనందంగా ఆమె ఇంటికి వెళిపోతుంది. సుందరి పిన్నిగారితో జరిపిన శ్రుంగారంలోని మాధుర్యాన్ని తలుచుకుంటూ తన ఇంటిలోనే వుండిపోతుంది.

=====================================================================

తరువాత కథ చదవండి: —

పిన్నిగారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాక సిగ్గో, మోహమాటమో తెలియదుగానీ ఓ 2 రోజులుపాటు పిన్నిగారింటికి నేనువెళ్ళలేకపోయాను. 3వరోజు మా ఆయన దగ్గరనుండీ ఫొనువొచ్చిందంటే ఇంక పిన్నిగారి ఇంటికి వెళ్ళక తప్పలేదు. ఎప్పుడెప్పుడు మా ఆయన వొస్తాడా ఎప్పుడేప్పుడు నాలోని ఈక్రొత్త అందాలని ఆయనముందు పరిచి, ఆయనకు నాపరువాల విందులు చేద్దామా, ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన చేతులలో నలిగి పరవసించి పోదామా అని ఆత్రంగా ఫోను దగ్గరికి వెళ్ళిననేను, ఆయన చెప్పిన కబురువిని వుసూరని నీరు గారిపోయాను.

ఇంతకూ ఆయనగారి ఫొను సమాచారమేమిటంటే “వాళ్ళు ఆడిట్ చేయడానికి వెళ్ళిన బ్రాంచి మేనేజరు, ఆ అకౌంటెటు కలిసి లక్షల రూపాయలు కంపెనీ సొమ్ము తినేశారట. అందువల్ల అక్కడి పరిస్తితులు చక్కదిద్ది రావడానికి ఆయనికి, ఆయన మేనేజరుగారికి మరో 15/20 రోజుల వరకు పట్టవచ్చునని” చెప్పేరు. దానితో నా వుత్సాహంపై నీళ్ళు జల్లినట్లు ఐపోయింది. పిన్నిగారు ఏమీజరగనట్లుగానే మామూలుగా మాట్లాడేరు. నేనూ మొహమాటానికి ఓ 5 నిమిషాలు కూర్చోని వుసూరుమంటూ ఇంటికి వొచ్చి అసహనంగా మంచం మీదపడి నిద్రపోయాను.

మరునాడు కొంచం ఆలస్యంగా నిద్రలేచేను. స్త్నానంచేసి, మెత్తటి కాటన్ చీర కట్టుకుని, టిపెన్ చేసేసరికి, టైము సుమారుగా 11:30 నిమిషాలైంది. ఆయన వుండేటప్పుడైతైఏ ఎదో వొక పనిలో వుండేదానిని. ఇప్పుడు ఏమిచేయడానికి తోచక మళ్ళి బెడ్రూంలోకి వెళ్ళీ మంచం మీద కూర్చోని ఎదో పాత పుస్తకం తిరగేస్తున్నను. ప్రొదున్న నిద్ర లేచినప్పటినుండీ నాకు అదోలావుంది. ఒకటే కోరికగావుంది. తాను వూరువెళ్ళి ఇప్పటికి 10రోజులైంది. ఇంతకాలం ఆయన లేకుండానేను వొక్కర్తినే వుండడం ఇదే మొదటిసారి. ఆయనచేతులతో నాసళ్ళు కసికసిగా నలిపించుకోవాలనీ, ఆయన బిగువైన కౌగిలిలో తనివితీరా నలిగిపోవాలనీ, నిగిడిన ఆయన మొడ్డతో నాపూకుజిల తీరేలాగ బలమైన పోట్లు పొడిపించుకోవాలని, నా తనువు, మనసు తహతహ లాడిపోతున్నాయి. ఇంతలో ఎక్కడనుండో గాజుల గలగలలు, మత్తైన మెత్తని సరసమైన చిలిపినవ్వులు వినిపించేయి. ఒక్కసారిగా నా మెడమీద వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకున్నాయి. మరొక్కసారి నా చెవులు నిక్కించి విన్నాను. ఆ శబ్దాలు ప్రక్క గదిలోనుండేవొస్తున్నయి. పిన్నిగారి పిల్లలెవరో వొచ్చివుంటారని అనుకున్నను. వాళ్ళపనిలో వాళ్ళూవున్నారు. మనకేమిటి అనుకున్నాను.

కాని నానిగ్రహం యెంతోసేపు నిలవలేదు. కారణమేమిటంటే, నేను ఎప్పుడూ నాపనిలో వుండి గమనించలేదేమోగానీ, ఆగదిలోని శబ్దాలు చాలా స్పస్ఠంగా వినిపిస్తున్నై. వాళ్ళిద్దరు ఆ గదిలో పరుగులు పెడుతున్నట్లుగా వున్నరు.

ఆడ గొంతు: “నీకు చేతనైతే నన్ను పట్టుకో”, అంటున్నాది ఆవిడ చిలిపిగా, ఆతనిని కౌవిస్తూ.

ఇద్దరు పరుగెడుతున్న శబ్దాలు.. ఆమె కాళ్ళపట్టీలు, చేతుల గాజుల గలగలలు.. అతను కొంచం భలిస్ఠమైన విగ్రహం అనుకుంటాను అతని అడుగుల శబ్దానికి నేల అదురుతున్నది.

మొగ గొంతు: ఇప్పుడెక్కడికి పోతావు?

పరుగుల శబ్దాలు ఆగిపోయాయి. (ఆమె అతనికి దొరికి పోయిందేమో అని నేను అనుకున్నను). నాలో అంతవరకు వున్న చిరాకు, అసహనంపోయి ఏదో క్రొత్త హుషారు వొచ్చింది. నేను ప్రక్క గదిలోనుండి వినిపించే మోగుడుపెళ్ళాల sex game ని తనివితీరా ఎంజొయ్ చేస్తున్నను.

ఆడ గొంతు: “మీరు పట్టుకున్నది చీరకొంగేగానీ నన్ను కాదుకదా?”, కొంటెగా ప్రస్నించిది ఆమె.

మొగ గొంతు: “కానీ మరి నువెలా తప్పించుకుంటావు?”, చిలిపిగా అతని గొంతు.

ఆడ గొంతు: “ఇలా చీర విప్పేసి”, కిల కిలా ఆమె నవ్వులు ..

మళ్ళీ వాళ్ళ పరుగుల శబ్దాలు …

ఒక్కసారిగా వొకమనిషి మరోమనిషిని ఒడిసిపట్టిన శబ్దం.. కిల కిలా నవ్వులు,

ప్చ్.. ప్చ్.. ప్చ్.. ప్చ్.. ప్చ్.. వరుసగా ముద్దులు పెడుతున్న శబ్దాలు..
ఉ.. ఊ.. ఊ… ఊ…. పెనుగులాడుతున్నట్లుగా లొంగిపోతున్న ఆమె ..

నా నరాలలో ఆలజడి. నేను ఆ గదిలోనే వుండి వాళ్ళిద్దరిని చూస్తున్నట్లుగా ఫిల్ అవ్వసాగేను.

ఇంతలో ఒక్కసారిగా ఆమె ఊ.. అని గట్టిగా ములిగింది.

అంతలోనే వొక బరువైన వస్తువు పడినట్లుగా దుబ్బున శబ్దం,

కిర్రు, కిర్రున మంచం శబ్దం ..

ప్చ్.. చ్ప్.. ప్చ్.. ప్చ్.. అతను, ఆమె ముద్దులు పెట్టుకుంటున్న శబ్దాలు.

ఆతను, ఆమెని యెత్తి మంచం మీద పడేయడం, తరువాత ఆమెని ముద్దులలో ముంచేయడం, ఇద్దరూ ఆకలిగా వొకళ్ళి వొకళ్ళూ ముద్దులు పెట్టుకోవడం నా ఊహల్లోఓ సినీమాలాగ స్పస్టంగా చూస్తున్నను. అలాగే నేనే ఆమె బదులుగా అక్కడ వున్నట్లుగా ఊహించుకుంటూ పరవసించిపోసాగేను.

ఇంతలో వాళ్ళ ముద్దుల సబ్ధాలు ఆగిపోయి .. ఊ.. ఊ… ఊ… అంటూ మత్తైన మూలుగులు వినిపించసాగినై. మరికొంచంసేపటికి.. ఆవి గూడా ఆగిపోయి అహ్.. ఆ.. అహ్.. ఆ.. ఆ.. స్.. స్.. ఉ.. వ్.. అవ్… అంటూ మత్తైన మూలుగులు మాత్రమే వినిపించసాగినై.

ఆ గదిలో నించీ వినిపిస్తున్న శబ్దాల బట్టి “అతను కసి కసిగా ఆమె సళ్ళు నలిపేస్తూ, ఆబగా ఆమె అధామ్రుతాలు జుర్రేసుకుంటునట్లుగా”, ఊహించుకోసాగేను.

ఆడగొంతు: “ఆ… అహ్… ఉ..ఊ.. ఆ.అహ్.. నిమ్మదిగా .. అంతగట్టిగానా దిగేసేది? కొంచెం నిమ్మదిగా, నాకు నిమ్మదిగా చేస్తేనే ఇష్టం”

నాకు వొంట్లో నారాలన్ని జల్లుమన్నై. తొడలమధ్యలో తడి కెరటంలా పొంగింది. నా సళ్ళు బరువెక్కి సలపరం మొదలైంది. ఇంక వుండలేక ప్రక్కనే వున్న పెద్ద తలగడా తీసుకుని బలంగా కౌగలించుకొంటూ మంచం మీద వాలిపోయాను.

కిర్రు.. కిర్రు .. స్..స్స్..స్స్.. ఆ.. అహ్.. అహ్.. … తపక్ .. తపక్.. స్స్..స్స్..స్స్.. తపక్ .. తపక్. కిర్రు.. కిర్రు.. ఆహ్..ఆహ్.. స్స్.. స్… ఉ..ఊ.. ఉ.. ఊ.. ఊ.. ఊ.. ఆహ్.. ఆహ్.. స్..ఆహ్.. సుమారుగా ఒక గంటసేపు ఆగది మంచాల కిర్రు, కిర్రు మొతలతో, బరువైన వుశ్చాశ, నిశ్వాసలతో, ఊర్పుల నిట్టూర్పులతో, పరవశాల పలవరింతలతో, మోహాల మత్తులతో మారుమొగిపోయింది. ఆగదిలో వాళ్ళు ఆలా సుఖాలమత్తులలో సోలిపోతూవుంటే, ఇక్కడ, ఈగదిలో సుందరి, తీరని దాహాలతో, ఆరని విరహాగ్నిలో కాగిపోసాగింది. ఇంతలో సుందరికి వొక మెరుపులాంటి ఆలోచన వొచ్చింది. అంతే సుందరి దిగ్గున మంచం మీదనుండీ లేచి వాళ్ళ రెండు పొర్షన్లుని వేరుచేస్తున్న తలుపుదగ్గరకు వొచ్చింది.
=============================================================
అప్పుడు సుందరి తలుపు దగ్గర యేమిచేసిందో తెలుసుకోవాలంటే … నాల్గవ భాగం చదవండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *