ఒక రోజున రాహుల్ తాత గారు హెల్త్ బాగా లేదని ఫోన్ వస్తే వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళాడు. నాలుగు రోజుల తర్వాత రికవర్ అవడంతో వెనక్కి వచ్చాడు.

రాహుల్ సిగరెట్ వెలిగించు కున్నాడు. ఆమని కూడా సిగిరెట్ వెలిగించు కొని ఒక దమ్ము లాగి, రిలాక్సింగ్ వెనక్కి వాలి “నేను నీకు ఎన్నో దాన్ని” అని

మరుసటి రోజు ఉదయం 9 గంటల రైలుకి లలిత, పాప ఊరికి వెళ్లి పోయారు. రాహుల్ వచ్చి పనివాళ్లకు సూచనలు ఇచ్చి మెటీరియల్ తేవాలంటూ షాపింగ్ వెళ్ళాడు.

సురేష్ ఆమని ఇద్దరు ఇప్పుడే మనకు పిల్లలు వద్దనుకుని జాగ్రత్త పడ్డారు. ఇంకా రెండేళ్లు హాయిగా ఇలాగే ఎంజాయ్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యారు. అబ్రాడ్ చేరుకున్న అన్నదమ్ములు

అమ్మ నా కొడకా..నీవు ఒట్టి ముదురు కాదురా..దేశముదురువు నాకొడుకువు రా. ఒక్క కొడుకును మాత్రమే కంటేనేమి? అక్కా, అమ్మను కలిపి దెంగే లంజకొడుకును కన్నాను. మనకుటుంబాల్లో ఇంకా

ఆమని పాలగ్లాసు తీసుకొని సురేష్ దగ్గరికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది. సురేష్ లేచి తన చేతుల్లో నుండీ పాలగ్లాసు తీసుకొని పక్కనున్న టేబుల్ మీద పెట్టేసి, ఆమని భుజాల

అలా వెళ్ళిన హరీష్ రోజు అమ్మతో తమ్ముడితో కాల్ మాట్లాడి తర్వాత లలిత తో మాట్లాడేవాడు. ఎంతైనా పెళ్ళాంతోనే ఎక్కువసేపు మాట్లాడేది ఉంటుంది కదా అందుకే చివరగా