AUNTY తో కార్ లో మజా part 2

Posted on

హాయ్ నేను మీ కుమార్ ఆంటీ తో కార్ లో మజ 2 పార్ట్
కార్ జర్నీ అయిపోయినాక ఎవరింటికి వెళ్లి వెళ్ళిపోయాము ఇంటికెళ్ళాక ఆంటీ మెసేజ్ చేసింది రే ఎందుకురా కార్ లో ఆలా చేసేసావు హ్యాండ్ తో చేస్తేనే 2 టైమ్స్ కార్చేసాను డా

AUNTY తో కార్ లో మజా part 1→

నేను : హ్యాండ్ తో చేస్తేనే 2 టైమ్స్ కట్చేస్ ది మొడ్డతో దెంగితే ఎల్ ఆ ఉంటుందే

aunty : ఆమ్మో తట్టుకోల్నేమోర అని అన్నదిమారి ఎప్పుడు దెంగించుకుందాం అనగానే రేప్ యూ ఇంతో ఎవరు ఉండరు రేప్ యూ దెంగించుకుందాం అని మ్స్గ్ చేసింది ఆలా అణా గేమ్ మెనూ హాప్పీన్స్ లో మునిగిపోయాను తనకి కిస్ పెట్రి బాయ్ చెప్పి బోథ్ రూమ్ కో హలో 2 ఎర్లీ కొట్టుకొని పడుకున్న నెక్స్ట్ డే మ్ర నాగ్ కాల్ చేసింది వచ్చేయి అని మెనూ వెళ్తా వెళ్తా ఐస్ క్రీం హౌనీ తీసుకొనే వేళ్ళ ను కాల్ చేసినను ఇంతిదఃహరాకి హలో థన్ యూ ఎవరు చూడకుండా ఇంట్లోకి వచ్చేయి అన్నది మేల్ ఆగ ఎవరు చూడకుండా ఇంట్లోకి వేళ్ళ ను థన్ యూ లోపల రెడ్ సారీ కట్టుకొని బొద్దు కిందకి చీరకట్టుకొని మల్లెపూలు పెట్టుకొని నుంచుకొని ఉండగానే కామదేవత ల గ కనిపించింది ఠంక్ తలుపు వెయ్యడానికి వచ్చి ఆలా తలుపు వేసి నడుము వొప్పుకొని ఆలా నుంచుంటే అబ్బబ్బ దాన్ని చూస్తేనే బాకు పిచ్చేక్కి పోయింది బెల్లి గట్టిగ నడుము నిక్కీ లిప్ కిస్ పెట్టెదను అసలు వదలకుండా 10 మాట్స్ స్లేవ్ చేస్త్తానే ఉం న ను స్లేవ్ తనుకూడా రెచ్చిపోయి కిస్ చేస్తుంది స్లేవ్ కిస్ చేసుకుంటా బెడ్ మిష పడుకున్నాం మొత్తం ఎల్ ఆ ప డైట్ హి ఆలా గ పిక్ హాయ్ పిచ్చిగా కిస్’స్ చేస్తుంఈఈఈ ఉంది ఆలా గ 20 మాట్స్ కిస్ చేసుకున్నాక దాన్ని సారీపైట ఠిస్ అం యూ సోలీ జాకెట్ లోనుంచి బయటకి తన్నుకుంటూ వస్తున్నాయి ఆంట్ హ రిట్ గ వేసుకుంది

జాకెట్ నేను ఆగలేక jakwt చిన్చేశాను దాని సోలీ ఓకే అటు ఐ పిస్కుతు ఇన్ కోలా దమ్న్ ఐ మోర్ యం ఇట్ హ కొరుకుతుచికుతుంన ఆంటతట్టులేకపోతుంది సొల్లుకేసి న డెక్ నో నొక్కి పెట్టేసిది మెనూ మాతరం అసలు తాగడం లేదు హు సోలీ చీకుతా చీకుతా లాగుతామున్నాను యున్న హ్యాండ్ తీసి లంగాలోనుచే హ్యాండ్ పెట్రి పూకుని పట్టుకున్న అప్పటికే డాన్ ఇక ఐ టాక్సీ అయిపొయిన్ది ఇంకా కిందచేత్తో పూకుని గెలికి గెలికి పడేస్తున్నాను అదేమో న మొడ్డని తీసుకొని కొడతా ఉంది ఇంకడాని కంగా తీసేసి రెండు కాళ్ళు వెడల్పు చేసి పూకుమీద తేనే పాజిటివ్ నాకడం మోడల్ యూ పెట్టాను నాకుతుంటే అబ్బా అబ్బా ఎం నాకుతున్నవ్రా లంజాకొడకా నాకరా బాగాఆ బాగాఆఆఆ

బాగాఆఆ బాగాఆఆ అబ్బబ్బ బబ్బబ్బా బాకు బాబా బాకు న్వ్ దెంగానవసరం లేదు హు డా న కిట్ హి చాలు త లన్జకొడకాడా బాగాఆఆ నాకూ ఈఈఈఈ లఞ్జాని హహ సుఖపెట్టరా ఆబ్బబ్ మా ఆయనకూడా ఎప్పుడు ఇలా నాకాలేదురా అబ్బ్బ్బా తట్టుకోలేకపోతున్నారా అయినా కావాలి డా నాకూ డా నో లంజని అని న మొహాన్ని పూకేసి నొక్కేస్తుంది ఊపిరి ఆడకపోయినా అలాగే నాకుతున్న ఎందుకంటే బాకు ఆలా న మదం అంటే చాల ఇష్టం ఆంటీ అప్పటికే 2 టైంస్ కార్చేసింది

Inna ఆ గల్ నుర ప్ల్స్ దెంగురా ప్ల్స్ డో దేన్గు అంటుంది
inka మొడ్డథిసి దాని పూకుమీదపెట్టి రుద్దుతున్న బాకు ఆలా రుద్తుంటే ఆడది గిలగిల కొట్టుకోవడమే అంటే చాల ఇష్టం ఆంటీ ఇంక తట్టుకోలేక నన్ను నెట్టేసి పైకి ఎక్కి ఎగిరి ఎగిరి ఎగిరి దిగుతుంది అబ్బా ఎం దెంగుతుంద లంజ దెంగుతా అరుస్తుంది అం మా సన అం బాబా బాబా న బాబా బాబా నో oryyyyyyyyyyy ఓఏయ్య్య్ ఒరయ్హయ్య్

బబ్బబ్బాబాబ్ లఞ్జకోడాక అం మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మామ మా మామ అం ఆ మమ్మ మామ మామ అని పెద్ద పెద్దగా అరుస్తుంది ఆలా ఒక 10 నిముషాలు దెంగి ఐ కార్చేసింది ఇంక దాని పడుకోపెట్టి కాళ్ళు వెడల్పు చేసిమంచం చివరకి తీసుకొచ్చి మొడ్డ ఒక్కసారిగా గట్టిగ తిస్సాసేసాను అది అమ్మ్మ్మ్మ్మ అని గట్టిగాగ్ అరిసింది ఇమ్మ హట్టి గట్టిగ గట్టిగ దాన్ని దెంగుతుంటే అబ్బబ్బ ఆమంచము ఊగిపోతోంది రూమ్ మాత్ అం తపక్ తపక్ తపక్ అని సౌండ్స్ దాని

అరుపులకి బాబా సుపీద్డగా దెంగుతున్న అది ఠాట్ యుక్ ఓలే న పో థిన్ శి మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మా ఆయా అస్ ఆ ammmmmmmmmmmma దెంగి యూ ఇంకా ఇమ్మ ఇమ్మ దెంగి యూ ఇంకా యున్న దేన్గుఉఉఉఉఉఉ అనగానే మెనూ ఇంకా రెవ్హిపోయి దెంగుతున్న ఆలా 30 మాట్స్ ఆపకుండా దెదెంగి దానిపూకుల్నే కార్చేసి పడుకున్న ఆలా ఆరోజు ఏవంగ్ దన 5 రోడ్వేసుకున్న ఎల్ ఆ ప డైట్ హి ఆలా దెంగించుకున్నాం ఇది ఫ్రెండ్ స్టోరీ

idhantha కిటిలోనుచి చుసిన వాళ్ళ అక్కని ఎలుదెంగానో నెక్స్ట్ పార్ట్ లో చెప్తా ఎవరైనా ఆంటీ కు మొగుడిథె సుఖం లేకపతే నాకూ మెసేజెస్ చెయ్యండి న మెయిల్ ఐ’డ్ lovekumar.Mani143@gmail.com
na ఎవరైనా మెసేజ్ చెయ్యండి